Khamis, 21 April 2016

12:1-3 Tafsir Surah Yusuf, ayat 1-3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٣)

Para sahabat merasa bosan, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami suatu kisah selain hukum-hukum Al Qur'an." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"1. Alif, Lam, Ra. Itu ayat-ayat Kitab yang nyata."

Ini adalah ayat-ayat Al Qur'an yang nyata dari Allah. Lafaz dan maknanya jelas dan terang, kebenaran diterangkan secara jelas, mengungkapkan segala sesuatu yang samar hingga menjadi jelas dengan melalui keterangan dan penjelasannya.

"2. Sungguh Kami menurunkannya Al Qur’an bahasa Arab, agar kalian menggunakan akal."

Di antara jelasnya Al Qur'an adalah Allah menurunkannya dalam bahasa Arab, bahasa kalian agar kalian berfikir dan dapat memahami batasan-batasannya, masalah dasar maupun cabang, perintah-perintah dan larangan-larangannya.

Bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, paling terang, paling luas, dan paling banyak perbendaharaan kata-katanya untuk mengungkapkan berbagai pengertian guna meluruskan jiwa manusia.

Maka kalian dapat mengamalkannya, pemahaman kalian bertambah kerana pengulangan makna-maknanya yang tinggi lagi mulia di fikiran kalian, sehingga kalian mahu merubah diri dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih baik dan lebih sempurna, dan inilah tarbiyah (pendidikan) yang sebenarnya.

Kerana itulah Allah menurunkan KitabNya yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa lainnya yang disampaikanNya kepada rasul yang paling mulia melalui perantaraan malaikat yang paling mulia.

Dan penurunannya terjadi di belahan bumi yang paling mulia, serta awal penurunannya (Al-Qur'an) terjadi di dalam bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan; sehingga sempurnalah kitab Al Qur'an ini dari berbagai seginya.

"3. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang Kami wahyukan kepada kamu ini Al Quran,"

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik kerana kebenarannya, kehalusan kata-katanya dan keindahan maknanya melalui wahyu Al Qur’an ini atau perantaraan penurunan Kami akan Al Qur'an ini kepadamu.

Para sahabat bermaksud sesuatu yang berupa kisah, maka Allah menunjukkan kepada mereka kisah yang paling baik; dan mereka bermaksud suatu cerita, maka Allah menunjukkan mereka kepada cerita yang paling baik.

"dan meskipun kamu sebelumnya sungguh termasuk orang yang lalai."

Sesungguhnya kamu sebelum itu tidak mengetahui tentang kitab dan iman. Ayat ini mengandung pujian terhadap Al Qur'an, yang menyatakan bahawa Al Qur'an sudah merupakan suatu kecukupan, tanpa memerlukan yang lainnya.

Umar ibnul Khattab datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bersua dengan seorang saudaraku dari kalangan Bani Quraizah, lalu ia menuliskan buatku sejumlah kisah dari kitab Taurat, apakah boleh aku memaparkannya kepadamu?"

Wajah Rasulullah s.a.w. berubah. Abdullah ibnu Sabit berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau melihat perubahan pada roman muka Rasulullah?" Umar berkata, "Kami rela kepada Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai rasul kami."

Maka wajah Rasulullah s.a.w. kembali seperti biasanya, lalu Beliau s.a.w. bersabda, "Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kekuasaanNya, seandainya Musa masih berada di antara kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, nescaya kalian sesat. Sesungguhnya kalian adalah umat bahagianku, dan aku adalah nabi bahagian kalian."

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...