Rabu, 11 Mei 2016

1:1 Tafsir Surah Al Fatihah, ayat 1.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabipun selain Sulaiman ibnu Daud dan aku sendiri, iaitu "bismillahir rahmanir rahim"."

Ketika diturunkan kalimat, "Bismillahir Rahmanir Rahim." Maka seluruh awan lari ke arah timur, angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora, semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua syaitan dirajam dari langit.

Pada saat itu Allah s.w.t. bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaanNya bahawa tidak sekali-kali asmaNya (yang ada dalam basmalah) diucapkan terhadap sesuatu melainkan Dia pasti memberkatinya.

Allah s.w.t. berfirman,

"1. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Maha Penyayang."

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah "Aku memulai membaca surah Al Fatihah ini dengan menyebut nama Allah sambil memohon pertolongan kepadaNya agar dapat membaca firmanNya, memahami maknanya dan dapat mengambilnya sebagai petunjuk."

Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih haiwan, menaiki kenderaan, membaca Al Qur'an di awal surah, masuk dan keluar masjid, mengunci pintu, masuk dan keluar rumah, menulis surat, hendak berwudhu' dan sebagainya.

Allah adalah 'alam (nama) Zat Yang Mahasuci, ditujukan kepada Tuhan Yang Mahaagung lagi Maha Tinggi, satu-satunya yang berhak disembah dengan sebenarnya disertai rasa cinta, takut dan berharap kepadaNya, Zat yang tidak memerlukan makhlukNya, tetapi makhluk yang memerlukanNya. Allah adalah Ismul A'zam kerana Dia memiliki semua sifat. Semua asma lainnya adalah sifatNya.

Dinamakan "Allah" kerana semua makhluk mempertuhankanNya. Dialah Yang memberi nikmat, memberi makan dan mengadakan segala sesuatu.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, iaitu seratus kurang satu; barang siapa menghitungnya (menghafalnya), nescaya masuk syurga."

Ar Rahman dan Ar Rahim merupakan nama Allah yang menetapkan adanya sifat rahmah (sayang) bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebesaranNya.

Ar Rahman ertinya Allah Yang Maha Pemurah, mengandungi makna umum dipakai untuk semua jenis rahmat yang khusus bagi Allah s.w.t. semata, yang memiliki rahmat (kasih-sayang) yang luas kepada semua makhluk, yang kafir dan yang mukmin, di dunia dan di akhirat. Tiada selainNya yang berhak menyandang nama ini. Bila diminta Dia memberi.

Ar Rahim ertinya Allah Maha Penyayang hanya dikhususkan buat orang-orang mukmin saja, di akhirat. Kepada orang-orang mukmin itu diberikanNya rahmat yang mutlak, selain mereka hanya memperperoleh sebahagian daripadanya. Bila tidak diminta Dia murka.

Ar Rahmanir Rahim ertinya "Yang Maha Lemah Lembut lagi Maha Penyayang kepada orang yang Dia suka merahmatinya, dan jauh lagi keras terhadap orang yang Dia suka berlaku keras terhadapnya".

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...