Khamis, 26 Mei 2016

1:2 Tafsir Surah Al Fatihah, ayat 2.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)

Allah s.w.t. berfirman, 

"2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam."

Alhamdu ertinya segala puji. Alhamdulillah adalah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memuji diriNya sendiri. Memuji Allah s.w.t. bererti menyanjungNya kerana perbuatanNya yang baik seperti melimpahkan kurnia dan berbuat adil, kerana sifat-sifatNya yang sempurna dan kerana nikmat-nikmatNya yang begitu banyak yang dilimpahkanNya kepada kita baik nikmat yang berkaitan dengan agama maupun dunia.

Dalam memuji Allah s.w.t. harus menyifatiNya dengan kesempurnaan, baik kesempurnaan zat, sifat maupun perbuatanNya disertai rasa cinta dan pengagungan serta ketundukan. Segala puji dihadapkan bagi Allah kerana dariNya sumber segala kebaikan yang diperolehi.

Allah s.w.t. memerintahkan semua hamba agar memuji dan menyanjungNya kerana Dia berhak mendapatkan pujian sempurna dari segala sisi. Segala puji hanyalah bagi Allah.

Ketika Nabi s.a.w. mendapat hal yang menyenangkan, Beliau s.a.w. mengucapkan "Al Hamdulillahilladziy bini'matihi tatimmus saalihaat" (segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya amal soleh menjadi sempurna), dan ketika Beliau memperoleh selain itu, Beliau s.a.w. tetap mengucapkan "Al Hamdulillah 'alaa kulli haal" (segala puji bagi Allah dalam semua keadaan).

Rabb (tuhan) bererti Tuhan yang ditaati yang Memiliki, Mendidik, Mengurus dan Memelihara. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Allah, kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah).

'Alamiin (semesta alam) adalah semua yang diciptakan Allah yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti alam manusia, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya di dunia dan akhirat.

Tiada seorang pun yang mengetahui bilangan alam kecuali hanya Allah s.w.t., dunia ini merupakan salah satu darinya. Allah Pencipta semua alam itu, Dialah yang menciptakan semua makhluk, yang mengurus urusan mereka, mengurus semua makhlukNya dengan nikmat-nikmatNya dan mengurus para waliNya dengan iman dan amal yang soleh.

Pemeliharaan Allah Ta'ala kepada alam semesta itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum adalah diciptakanNya mereka, diberiNya rezeki, diberiNya mereka petunjuk kepada hal-hal yang bermaslahat bagi mereka agar mereka dapat hidup di muka bumi.

Sedangkan yang khusus adalah dengan dididikNya para waliNya dengan iman dan amal soleh atau diberiNya taufiq kepada setiap kebaikan dan dihindarkan dari semua keburukan.

Do'a yang diucapkan para nabi kebanyakan menggunakan lafaz Rabb (seperti Rabbi atau Rabbanaa). Hanya Allah lah Rabbul 'aalamin; yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menguasai dan memiliki alam semesta; tidak ada Rabb selainNya.

Maka, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam" ertinya ialah "segala puji bagi Allah yang semua makhluk ini adalah milikNya, iaitu langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, di dunia dan di akhirat.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...