Jumaat, 27 Mei 2016

2:143 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

Allah s.w.t. berfirman,

"143. Dan demikianlah Kami menjadikan kalian; umat pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia dan menjadi Rasul atas kalian saksi."

Demikianlah Kami telah menjadikan kalian; umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian.

Al wasat dalam ayat ini bererti pilihan, terbaik dan adil. Allah s.w.t. menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat dan akan bersaksi di akhirat bahawa para rasul telah menyampaikan risalah kepada kaumnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad s.a.w. akan menjadi saksi terhadap umatnya, bahawa Beliau telah menyampaikan risalahnya.

Dalam masalah agama Umat Islam adalah umat pertengahan di antara orang-orang yang ghuluw (berlebihan) dan orang-orang yang meremehkan.

Umat Islam tidak seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan kepada nabi mereka sampai menuhankannya, dan tidak seperti orang-orang Yahudi yang bersikap kasar kepada nabi-nabi mereka. Umat Islam beriman kepada semua nabi dan tidak membeda-bedakannya dalam beriman.

Umat Islam diberikan beberapa kelebihan. Antaranya ialah, seluruh muka bumi dijadikan masjid selain kuburan dan kamar mandi, sedangkan orang-orang ahli kitab hanya boleh solat di biara dan gereja mereka saja.

Dihalalkan untuk umat Islam yang baik-baik dan diharamkan yang kotor, sedangkan kepada orang-orang yahudi diharamkan beberapa hal yang baik sebagai hukuman untuk mereka, adapun orang-orang Nasrani tidak menajiskan sesuatu, tidak mengharamkan sesuatu bahkan menghalalkan semua haiwan yang merangkak tanpa pengecualian.

Dihalalkan untuk umat Islam ghanimah. Umat Islam diberikan agama yang paling sempurna, akhlak yang paling mulia dan amal yang paling utama. Allah s.w.t. memberikan kepada mereka ilmu, hilm (santun), adil dan ihsan yang tidak diberikan kepada umat selainnya.

Oleh kerana itu, mereka adalah umat yang adil dan pilihan agar mereka menjadi saksi bagi manusia kerana keadilan, mereka menghukumi manusia tidak dihukumi dan oleh kerananya kesepakatan mereka juga maqbul (diterima).

Di antara persaksian umat Nabi Muhammad s.a.w. terhadap umat yang lain adalah ketika di hari kiamat. Umat-umat terdahulu tidak mengakui bahawa nabi-nabi mereka telah menyampaikan kepada mereka. Lalu nabi-nabi mereka mengatakan bahawa Muhammad s.a.w. dan umatnya adalah saksinya. Umat Muhammad s.a.w. berkata, "Telah datang kepada kami Nabi kami, lalu dia menceritakan kepada kami bahawa rasul-rasul itu telah menyampaikan risalahnya."

"Dan tidaklah Kami jadikan kiblat yang kamu berkiblat kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul" 

Kami tidak menjadikan kiblat yang kamu berkiblat kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul.

Iaitu agar jelas asalannya mengapa seseorang itu berhak diberi pahala atau disiksa, walaupun Allah s.w.t. sudah mengetahui segala perkara sebelum terwujudnya. Ini menunjukkan keadilanNya dan penegakkan hujjah terhadap hamba-hambaNya.

Allah s.w.t. mensyari'atkan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah agar diketahui dan diujiNya siapa yang mengikuti Rasulullah s.a.w., beriman kepadanya dan mengikuti Beliau s.a.w. dalam semua keadaan.

Beliau s.a.w. adalah seorang hamba yang diperintah Allah s.w.t. dan diatur, dan kitab-kitab terdahulu pun mengabarkan bahawa ia akan menghadap ke Ka'bah.

Oleh itu orang yang sedar, yang tujuannya adalah mengejar yang hak akan bertambah iman dan keta'atannya kepada Rasulullah s.a.w.

"dari siapa yang dia berbalik ke belakang." 

Dan siapa yang berbalik ke belakang. Iaitu orang yang membelot iaitu murtad dari agamanya. Orang yang berbalik, berpaling dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan bertambah kufur dan kufur, bingung dan bertambah bingung, termakan oleh hujjah yang batil yang didasari syubhat dan tidak ada hakikatnya.

"Dan sungguh ia sangat berat, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk," 

Sungguh, itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terasa amat berat bagi orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Setiap kali terjadi sesuatu hal, maka timbullah rasa keraguan dalam hati mereka hingga ada sebahagian kaum mukmin yang meninggalkan imannya.

Berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman. Keyakinan, kepercayaan dan keteguhan mereka dalam membenarkan Rasulullah s.a.w. bertambah kuat. Mereka percaya bahawa semua yang didatangkan beliau hanyalah perkara hak semata dan mengikutinya tanpa bimbang dan ragu.

Mereka mengenal nikmat Allah, diberi petunjuk dan hidayah, bersyukur dan mengakui ihsanNya yang menjadikan mereka menghadap ke rumah yang agung itu; rumah yang diutamakanNya di atas semua dataran bumi, dijadikanNya pergi ke rumah itu sebagai salah satu rukun Islam yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Bagi mereka hal ini terasa ringan dan mudah. Mereka adalah para sahabat yang terhomat.

Kaum Muslim bertanya tentang solat mereka yang menghadap Baitul Maqdis dahulu dan solat orang-orang yang telah meninggal dunia semasa menghadap ke Baitul Maqdis, sebelum mereka dipalingkan ke arah Ka'bah. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"dan tidaklah ada Allah hendak menyia-nyiakan iman kalian." 

Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Amal termasuk bahagian dari iman, kerana solat disebut dengan iman. Allah s.w.t. tidak akan menyia-nyiakan iman kalian kepada kiblat yang terdahulu, kepercayaan kalian kepada Nabi kalian serta mengikutinya menghadap ke arah kiblat yang lain (Ka'bah) dan pahala solat mereka yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum ada pemindahan ke arah Ka'bah.

"Sesungguhnya Allah kepada manusia benar-benar Maha Pengasih Maha Penyayang." 

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dia lebih sayang kepada hamba-hambaNya melebihi sayangnya seorang wanita kepada anaknya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...