Isnin, 16 Mei 2016

4:24 Tafsir Surah An Nisa, ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) 

Rasulullah s.a.w. pada peperangan Hunain mengirim pasukan ke Awthas, di sana mereka bertemu musuh dan berperang sehingga mereka mendapat kemenangan serta mendapatkan para tawanan.

Di antara mereka ada yang tidak suka, enggan dan merasa berdosa bila menggauli wanita yang tertawan kerana mereka mempunyai suami yang musyrik. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi s.a.w.

Maka Allah s.w.t. menurunkan ayat,

"24. Dan wanita-wanita yang bersuami dari wanita-wanita" 

Diharamkan atas kalian mengahwini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, iaitu telah bersuami sampai mereka dicerai dan habis masa 'iddahnya. Mereka diharamkan bagi kalian sebelum kalian memiliki pegangannya melalui nikah, saksi-saksi, mahar, dan wali; seorang, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Selain dari empat orang isteri, haram bagi kalian berkahwin lagi.

"kecuali hamba sahaya perempuan yang kalian miliki," 

Tawanan perang yang wanita itu halal bagi kalian apabila telah selesai 'iddahnya. Iddahnya adalah dengan melahirkan jika hamil atau mengalami sekali haidh jika tidak hamil.

Maksudnya, hamba-hamba tawanan perang yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya, maka kalian boleh menjima'i mereka walaupun mereka bersuami, namun dengan syarat setelah istibra' (pengosongan rahim, baik dengan melahirkan jika sebelumnya hamil atau dengan sekali haidh jika tidak hamil).

Jika hamba yang bersuami tersebut dijual atau dihibahkan walaupun halal dijima'i oleh pembeli atau penerima hibah, namun pernikahannya tetap tidak batal kerana pemilik yang kedua hanya menduduki posisi pemilik pertama, juga berdasarkan hadis Barirah yang diberikan pilihan oleh Nabi s.a.w.

Disebutkan bahawa Siti Aisyah Ummul Mukminin membeli Barirah, lalu memerdekakannya, sedangkan nikah Barirah dengan suaminya Mugis tetap utuh, tidak fasakh, melainkan Rasulullah s.a.w. menyuruhnya memilih antara fasakh dan tetap. Dan Barirah memilih fasakh.

"ketetapan Allah atas kalian." 

Pengharaman ini adalah hukum Allah yang ditetapkanNya atas kalian. Maka ikutilah dan jadikanlah petunjuk, berpeganglah kepada ketetapanNya dan janganlah menyimpang dari hukum-hukumNya, tetapilah syariat dan hukumNya. Di dalamnya terdapat ubat penyembuh dan nur (cahaya), dan di dalamnya terdapat perincian tentang yang halal dan yang haram.

"Dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang yang disebutkan di atas," 

Dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu. Semuanya halal di kahwini kecuali ibu, anak, saudari, saudari bapa, saudari ibu, anak kepada saudara lelaki, anak kepada saudara perempuan, ibu susu, saudari susu dan wanita yang bersuami. Oleh kerana itu, yang haram terbatas, sedangkan yang halal tidak terbatas, wal hamdulillah.

"kalian mencari dengan harta-harta kalian sebagai orang-orang yang ingin menikah bukan orang-orang yang berzina."

Jika kalian berusaha dengan harta kalian untuk menikahinya bukan untuk berzina. Iaitu kalian boleh mencari isteri seramai empat orang dengan harta kalian, atau hamba-hamba wanita seramai yang kalian sukai melalui jalan yang diakui oleh syariat.

"Maka apa yang telah kalian nikmati dengannya dari mereka, maka berikan kepada mereka mahar mereka suatu kewajiban." 

Apabila kalian telah mendapat kesenangan dari mereka iaitu apabila isteri telah dijima'i, maka mahar atau maskahwin menjadi tetap dan wajib diberikan sebagai imbalan hal tersebut.

"Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian saling merelakan dengannya, setelah ditentukan." 

Saling merelakan bermaksud pihak lelaki telah menentukan sejumlah mahar atau maskahwin secara sempurna kepada pihak wanita, boleh jadi menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskahwin yang telah ditetapkan. Di antara mereka ada yang mengalami kesulitan.

Jika pihak wanita merelakan sebahagian atau keseluruhan dari maharnya, maka hal itu diperbolehkan dan tidak ada dosa bagi pihak lelaki dan pihak wanita dalam hal tersebut. Atau pihak wanita menentukan pilihan, samada tetap menjadi isteri atau berpisah (cerai).

Sebahagian ahli tafsir menafsirkan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan nikah mut'ah yang pada awal Islam dihalalkan. Di dalam nikah mut'ah ditetapkan waktunya dan maharnya.

Ketika waktunya habis, di antara keduanya ada yang merelakan mahar dengan menggugurkannya, maka hal itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah s.a.w. melarang nikah mut'ah.

Pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hai manusia sekelian, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah terhadap wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sekarang sampai hari kiamat. Kerana itu, barang siapa yang padanya terdapat sesuatu dari nikah mut'ah ini, hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka barang sedikit pun."

"Sesungguhnya Allah, Dia Maha Mengetahui Maha Bijaksana."

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Allah Maha luas ilmuNya dan Maha sempurna hikmah (kebijaksanaan)Nya. Di antara ilmuNya dan hikmahNya adalah menetapkan syari'at-syari'at bagi manusia dan menetapkan batasan-batasan yang memisahkan antara yang halal dengan yang haram.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...