Khamis, 5 Mei 2016

58:1-4 Tafsir Surah Al Mujadilah, ayat 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

Khuwailah (Khaulah) binti Tsa'labah adalah isteri seorang lelaki dari kalangan Ansar yang matanya telah rabun, miskin, pemarah lagi buruk perangainya iaitu Aus ibn Samit. Khaulah mempunyai seorang atau dua orang anak dari suaminya itu.

Pada suatu hari Aus masuk menemui isterinya. Khaulah memprotes tentang sesuatu, maka Aus marah. Mereka bertengkar, maka suaminya berkata kepadanya, "Engkau bagiku sama dengan punggung ibuku." Maksudnya, dia mengharamkan isterinya dari dirinya, dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah, kalimat zihar seperti itu sama seperti menalak isteri. Tetapi Aus tidak bermaksud menalak isterinya.

Setelah itu Aus keluar dan duduk di tempat perkumpulan kaumnya, tidak lama kemudian ia kembali masuk menemui Khaulah. Tiba-tiba berahinya memuncak, dia menginginkan Khaulah. Khaulah menolak kerana Aus telah menziharnya. Tetapi Aus terus memaksanya. Akhirnya Khaulah berjaya melepaskan dirinya.

Kemudian Khaulah keluar dengan ditemani anaknya menuju ke tempat Rasulullah s.a.w. dan mengadukan hal itu meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w.

Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah s.a.w. agar menetapkan suatu keputusan dalam hal ini. Rasulullah s.a.w. menjelaskan, bahawa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah.

Maka Allah s.w.t. menurunkan wahyu. Setelah wahyu selesai, Rasulullah s.a.w. memerintahkan Khaulah pulang dan datang kembali dengan membawa suaminya. Apabila Khaulah datang lagi dengan membawa Aus, lalu Rasulullah s.a.w. membacakan kepada mereka surah Al Mujadilah, ayat 1-4.

"1. Sungguh, Allah mendengar perkataan perempuan menggugat kamu suaminya, dan dia mengadukan kepada Allah,"

Tentang kesendiriannya, kefakirannya, dan bimbangkan keadaan anak-anaknya jika diserahkan kepada suaminya, maka mereka akan terlantar atau jika diserahkan kepada dirinya, tentu anak-anaknya kelaparan. Dan lagi suaminya sudah sangat tua.

"dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat." 

Sempurnanya pendengaran dan penglihatanNya dan mengena kepada semua perkara yang besar maupun kecil. Allah s.w.t. akan menghilangkan keluhannya dan mengangkat musibahnya.

"2. Orang-orang yang menzihar di antara kalian dari isteri-isteri mereka," 

Orang-orang di antara kalian yang menzihar isterinya. Kata zihar berasal dari kata zahr, ertinya punggung. Allah s.w.t. menamainya zihar apabila seorang suami mengharamkan isterinya seperti ibunya dan mahramnya yang lain. Atau mengatakan, “Engkau adalah haram bagiku.” Menurut istilah syara' kata zihar ini boleh saja diberlakukan terhadap anggota tubuh lainnya secara analogi (kias).

Dahulu di masa Jahiliah apabila seseorang dari mereka menzihar istrinya, ia mengatakan kepada isterinya, "Engkau sama dengan punggung ibuku," yakni punggungnya sama dengan punggung ibunya. Maka isterinya itu haram baginya. Di waktu itu zihar dianggap sebagai talak.

Orang yang mula-mula menzihar isterinya di masa Islam adalah Aus. Kemudian Allah s.w.t. memberikan kemurahan bagi umat ini. Dia tidak menjadikan zihar sebagai talak, dan pelakunya hanya dikenai membayar kifarat, berbeda dengan apa yang berlaku di kalangan mereka di masa Jahiliah.

"tidaklah mereka ibu-ibu mereka." 

Isteri mereka itu bukanlah ibunya. Maksudnya, bagaimana mereka mengucapkan kata-kata seperti itu yang sudah maklum tidak ada hakikatnya, mereka samakan isteri dengan ibu mereka yang melahirkan mereka.

"Tidaklah ibu-ibu mereka kecuali wanita yang melahirkan mereka." 

Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Seorang wanita tidaklah menjadi seorang ibu bagi seorang lelaki yang mengatakan kepadanya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau engkau mirip ibuku, atau engkau seperti ibuku," sesungguhnya ibu lelaki yang bersangkutan hanyalah wanita yang melahirkannya.

"Dan sungguh mereka benar-benar mengatakan mungkar dari perkataan dan dusta." 

Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Zihar itu ucapan yang keji lagi batil.

"Dan sesungguhnya Allah sungguh Maha Pemaaf Maha Pengampun."

Terhadap apa yang telah kamu kerjakan di masa Jahiliah iaitu perbuatan zihar dengan membayar kaffarat atau orang yang terjatuh mengerjakan pelanggaran, kemudian dia susul dengan taubat nasuha.

"3. Dan orang-orang yang menzihar dari isteri-isteri mereka, kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan," 

Seorang lelaki yang menzihar isterinya, bererti isterinya itu haram baginya tetapi tidak jatuh talak. Status haramnya itu tidak dapat dihilangkan. Apabila suami berniat untuk menjima’i kembali isterinya yang telah dizihar, maka ia wajib membayar kaffarat (kifarat). Kifaratnya adalah,

"maka memerdekakan seorang budak sebelum bahawa keduanya bercampur." 

Suami tidak boleh menjima’i isteri yang dia zihar sebelum dia membayar kaffarat dengan memerdekakan seorang hamba yang mukmin, lelaki atau perempuan dengan syarat harus selamat dari cacat yang dapat merugikan kerjanya.

"Demikian itu kalian diajarkan dengannya,"

Yakni itulah nasihatNya kepadamu; Dia menerangkan hukum dengan disertai targhib (dorongan) dan tarhib (ancaman) sebagai peringatan bagimu.

"dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha Teliti."

Dia mengetahui semua yang bermaslahat lagi sesuai dengan keadaan kalian. Lalu Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal.

"4. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum bahawa keduanya bercampur." 

Suami yang tidak mampu memerdekan budak seperti tidak menemukan budak atau tidak memiliki biaya untuk memerdekakan budak, maka hendaklah ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

"Maka barang siapa yang tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin." 

Suami yang tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin. Boleh dengan memberi mereka makan dari makanan pokok daerahnya yang cukup bagi mereka, boleh juga dengan memberikan setiap seorang miskin satu mud gandum atau setengah sha’ dari selain gandum dari makanan pokok sesuai daerah itu.

"Demikian itu supaya kalian beriman kepada Allah dan RasulNya." 

Kami perintahkan demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan RasulNya. Hukum yang diterangkanNya agar kamu memegang teguh hukum tersebut dan hukum-hukum lainnya dan mengamalkannya, kerana berpegang dengan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya sebahagian dari iman, bahkan yang demikian adalah maksudnya dan menambah keimanan, mengembangkannya dan menyempurnakannya.

"Dan itulah hukum-hukum Allah" 

Iaitu batasan-batasan Allah yang diharamkanNya untuk mencegah agar seseorang tidak terjatuh ke dalamnya, sehingga tidak boleh dilampaui dan diremehkan, maka janganlah kamu melanggarnya.

"dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih."

Bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Orang-orang yang tidak beriman dan tidak mahu menetapi hukum-hukum syariat ini serta tidak meyakini bahawa mereka akan selamat dari musibah. Keadaan yang sebenarnya tidaklah seperti apa yang diduga oleh mereka, bahkan bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat nanti.

Aus ibn Samit tidak mempunyai budak untuk dimerdekakan. Dia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut kerana jika dia tidak makan sebanyak dua atau tiga kali hampir saja penglihatannya lenyap. Dia juga tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin.

Lalu Rasulullah s.a.w. dan Khaulah membantunya dengan masing-masingnya satu faraq kurma. Dan Rasulullah s.a.w. memerintahkan Aus ibn Samit agar berbuat baik.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...