Rabu, 27 Julai 2016

2:256-257 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 256-257.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)

Ayat ini turun berkenaan tentang sebahagian orang Ansar yang hendak memaksa anak mereka masuk Islam. Walau bagaimanapun hukum yang terkandung di dalamnya adalah bersifat umum.

Ada seorang wanita yang miqlaat (wanita yang nampak tidak mungkin boleh hidup lagi seorang anak). Ia selalu mengalami kematian anaknya. Maka ia bersumpah kepada dirinya sendiri dan bernazar, jika ada seorang anaknya yang hidup kelak di sisinya, maka ia akan menjadikannya Yahudi.

Ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, di antara mereka ada anak-anak dari kalangan Ansar. Lalu mereka berkata, "Kami tidak akan menyeru anak-anak kami (untuk masuk Islam)."

Seorang lelaki Ansar dari Bani Salim ibnu Auf iaitu Al Husaini adalah seorang muslim dan mempunyai dua orang anak lelaki. Keduanya telah masuk agama Nasrani di tangan para pedagang yang datang dari negeri Syam membawa zabib (anggur kering). Keduanya bertekad untuk ikut bersama para pedagang Syam itu.

Maka Al Husaini bermaksud memaksa mereka untuk masuk Islam dan meminta kepada Rasulullah s.a.w. agar mengutus dirinya untuk menyusul keduanya agar pulang kembali. Al Husaini bertanya kepada Nabi s.a.w., "Bolehkah aku memaksa keduanya? Kerana sesungguhnya keduanya telah membangkang dan tidak mahu kecuali hanya agama Nasrani."

Maka Allah s.w.t. menurunkan ayat,

"256. Tidak ada paksaan dalam agama," 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam dan tidak perlu adanya pemaksaan kerana memaksa hanyalah dilakukan dalam hal yang masih samar tandanya, masih tersembunyi hasilnya atau dalam hal yang memang dibenci oleh jiwa.

Orang yang memperoleh taufiq apabila memperhatikan agama ini meskipun sebentar, nescaya dia akan mendahulukan dan memilihnya. Allah yang memberi hidayah, melapangkan dadanya dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan suka rela dan penuh kesedaran.

Orang yang buruk niatnya, rosak pilihannya dan buruk jiwanya, maka ketika melihat yang hak, dia lebih memilih yang batil, saat ia melihat yang baik, maka ia lebih memilih yang buruk.

Barang siapa yang hatinya dibutakan oleh Allah, pendengaran dan pandangannya dikunci mati olehNya, sesungguhnya tidak ada gunanya bila mendesaknya untuk masuk Islam secara paksa kerana imannya tidak sah, tidak ada nilai dan faedahnya.

Hakikat agama ini sesungguhnya menghendaki untuk diterima oleh setiap orang yang adil, yang tujuannya mencari yang hak.

"sungguh telah jelas yang benar dari yang sesat."

Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Iman adalah petunjuk dan kekafiran adalah kesesatan. Agama dan jalan yang lurus ini telah jelas tanda-tanda kebenarannya oleh akal, telah jelas jalannya dan telah nampak perkaranya, telah diketahui petunjuknya dan bukan kesesatan.

Ramai ulama berpendapat bahawa ayat ini tertuju kepada kaum Ahli Kitab dan yang seumpama mereka sebelum adanya penasakhan dan penggantian, tetapi dengan syarat mereka telah membayar jizyah.

Ada yang mengatakan bahawa ayat ini dimansukh oleh ayat qital (perang). Wajib menyeru semua umat untuk memasuki agama Al Hanif, iaitu agama Islam. Jika ada sesiapa menolak serta tidak mahu tunduk kepada peraturannya atau tidak mahu membayar jizyah, maka ia dilayan dengan kekerasan dan diperangi hingga titik darah penghabisan atau mereka menyerah dan masuk Islam. Yang demikian itulah makna ikrah.

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Tuhanmu kagum kepada suatu kaum yang diiring masuk ke syurga dalam keadaan dirantai." Mereka adalah para tawanan yang dibawa ke negeri Islam dalam keadaan terikat oleh rantai dan belenggu. Sesudah itu mereka masuk Islam dan memperbaiki amal perbuatan serta hati mereka. Maka mereka kelak termasuk ahli syurga.

"Maka barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah," 

Barang siapa ingkar kepada yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah. Thaghut ialah syaitan, iaitu semua bentuk kejahatan yang diserukan oleh syaitan dan apa saja yang disembah, diminta keputusan hukum serta membela selain Allah s.w.t. seperti berhala, manusia dan sebagainya.

Barang siapa yang meninggalkan semua itu, lalu dia mentauhidkan Allah dan menyembahNya semata serta bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Dia,

"maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang teguh tidak akan putus baginya." 

Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Iaitu dia telah berpegang kepada agamanya dengan pegangan yang sangat kuat. Perkaranya dikukuhkan, berjalan di atas tuntunan yang baik di jalan yang lurus dan dimasukkan ke syurga.

Hal itu diumpamakan dengan simpulan tali yang kuat lagi tak dapat putus. Pada kenyataannya tali tersebut dipintal dengan sangat rapi, kuat lagi halus, sedangkan ikatannya pun sangat kuat. Tali yang dipegangnya dapat menyelamatkan dan menjaganya dari terjatuh ke dalam neraka.

Al 'urwatil wusqa bermaksud iman, agama Islam, kalimah "Tidak ada Tuhan selain Allah", Al Qur'an, cinta kerana Allah dan benci kerana Allah.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka tetaplah berada dalam agama Islam dan hidup dengan cara Islam hingga mati.

"Dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui."

Allah Maha Mendengar segala percakapan dan Maha Mengetahui setiap niat dan perbuatan. Maka Dia akan memberikan balasan terhadap semuanya.

"257. Allah Pelindung orang-orang yang beriman." 

Allah memberi petunjuk, pertolongan dan penjagaan kepada orang yang mengikuti jalan yang diridhaiNya ke jalan keselamatan. 

"Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya" 

Kegelapan bermaksud kekafiran, kekufuran, dan keraguan. Cahaya bermaksud iman, perkara hak yang jelas lagi nyata, terang, mudah, dan bercahaya.

Allah juga akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kubur, kegelapan sewaktu hasyr (pengumpulan manusia), kegelapan pada hari kiamat kepada nikmat yang kekal, tempat peristirehatan yang sesungguhnya, keleluasaan dan kebahagiaan.

"dan orang-orang yang kafir, pelindung mereka Thaghut," 

Orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan. Syaitanlah yang menghiasi mereka dengan kebodohan dan kesesatan. 

"ia mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan." 

Syaitan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan dan menyimpangkan mereka dari perkara yang hak kepada kekufuran dan kebohongan.

Allah s.w.t. mengungkapkan lafaz an nur dalam bentuk tunggal, sedangkan lafaz zalam (kegelapan) diungkapkanNya dalam bentuk jamak kerana perkara yang hak itu satu, sedangkan perkara yang kufur dan batil itu banyak ragamnya, bertebaran, mencerai-beraikan dan berkelompok-kelompok.

"Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka di dalamnya kekal."

Kelak seluruh umat manusia akan dibangkitkan; maka barang siapa yang kesukaannya adalah iman, maka fitnah (ujian)nya tampak putih bersinar, sedangkan orang yang kesukaannya adalah kekufuran, maka fitnahnya tampak hitam lagi gelap.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...