Selasa, 2 Ogos 2016

4:156-159 Tafsir Surah An Nisa, ayat 156-159.

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٩)

Allah s.w.t. berfirman,

"156. Dan kerana kekafiran mereka dan perkataan mereka atas Maryam kedustaan yang besar." 

Antara sebab-sebab orang-orang Yahudi dimurkai dan dihukum oleh Allah s.w.t. adalah kerana kekafiran mereka terhadap Nabi Isa a.s. dan menuduh Maryam telah berzina kerana mengandung.

Allah s.w.t. telah mengutus dan menganugerahkan Isa anak Maryam a.s. kenabian dengan membawa bukti-bukti yang nyata, petunjuk dan berbagai macam mukjizat yang cemerlang.

Antaranya ialah menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit sopak, menghidupkan orang yang telah mati, membuat patung seekor burung dari tanah liat, lalu ia meniupnya, maka jadilah patung itu burung hidup yang dapat terbang.

Banyak lagi mukjizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah dan dengan izinNya melalui kedua tangan Isa a.s. dan disaksikan oleh orang ramai.

Kerana itu orang-orang Yahudi merasa dengki kepada Isa a.s. Mereka tidak mempercayai kerasulan Nabi Isa a.s. lalu mereka mendustakannya, menentangnya, serta berusaha untuk mengganggunya sedaya upaya mereka. Hal tersebut membuat Isa a.s. tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka. Beliau dan ibunya banyak mengembara.

Orang-orang Yahudi masih belum puas dengan hal tersebut. Mereka datang kepada Raja Dimasyq (Damascus), seorang musyrik penyembah bintang iaitu agama Yunani. Mereka melaporkan laporan palsu kepadanya bahawa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut orang ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja.

Mendengar laporan tersebut si raja murka, lalu ia mengirimkan arahan kepada gabenornya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap, menyalib dan diikat kepala lelaki yang dimaksudkan dengan duri.

Ketika surat raja itu sampai kepada si gabenor, ia segera melaksanakan perintah itu, lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju dan mengepung rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa a.s. bersama sahabat-sahabatnya. Hal tersebut terjadi pada hari Jumaat, sesudah waktu Asar.

Allah s.w.t. mewahyukannya, "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaKu." Isa a.s. menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyyin yang jumlahnya ada dua belas orang. Ia berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak dua belas kali sesudah ia beriman kepadaku."

Isa a.s. berkata lagi, "Siapakah di antara kalian yang mahu diserupakan seperti diriku, lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku, kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan (di syurga nanti)?" Maka berdirilah seorang pemuda. Tetapi Isa a.s. memandang pemuda itu masih terlalu muda untuk melakukannya. Lalu Isa a.s. berkata kepadanya, "Duduklah kamu."

Kemudian ia mengulangi lagi kata-katanya kepada mereka sebanyak dua atau tiga kali. Setiap kali Isa a.s. mengulangi perkataannya, hanya pemuda itu yang berdiri sambil berkata, "Aku bersedia." Akhirnya Isa a.s. berkata, "Kalau memang demikian, kamulah orangnya, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah s.w.t. menjadikannya serupa dengan Isa a.s.

Terbukalah salah satu bahagian dari atap rumah itu. Nabi Isa a.s. merasa sangat mengantuk lalu tertidur, lalu ia diangkat ke langit melalui atap yang terbuka tersebut. Para sahabatnya keluar.

Ketika pasukan pemburu Isa a.s. melihat pemuda itu, mereka menyangkanya adalah Isa a.s., sedangkan hari telah malam. Mereka menangkap orang yang serupa dengan Isa a.s. itu, lalu mereka langsung menyalib, mengalungkan duri-duri pada kepalanya dan membunuhnya.

"157. Dan perkataan mereka, "Sungguh kami telah membunuh Al Masih Isa putera Maryam Rasul Allah."" 

Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya dengan bangga bahawa merekalah yang telah berupaya menyalib atau membunuh Isa putera Maryam yang mengakui berkedudukan sebagai Rasul Allah.

Beberapa golongan dari kalangan orang-orang Nasrani kerana kebodohan dan kurang akalnya mempercayai saja bahawa orang yang disalib itu adalah Isa a.s. Kecuali mereka yang ada bersama Isa a.s. kerana mereka menyaksikan sendiri bahawa Nabi Isa a.s. diangkat ke langit.

"Dan tidaklah mereka membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka." 

Mereka menyalib seorang lelaki yang diserupakan dengan Isa a.s., lalu mereka menyangkanya sebagai Isa a.s., sedangkan Isa a.s. sendiri telah diangkat oleh Allah s.w.t. ke langit dalam keadaan hidup.

"Dan sungguh orang-orang yang berselisih di dalamnya benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak memiliki dengannya dari ilmu kecuali mengikuti persangkaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin."

Orang-orang Yahudi yang menyangka bahawa mereka telah membunuhnya dan orang Nasrani yang tidak mengetahui apa-apa hanya percaya dengan hal itu, semua berada dalam keraguan akan kejadian itu. Mereka bingung, panik dan sesat.

Jumlah mereka di saat memasuki rumah itu bersama Isa telah dimaklumi, kerana mereka mengintipnya dan menghitung jumlahnya. Ketika mereka memasuki rumah itu untuk menangkap Isa, maka menurut penglihatan mereka, mereka melihat adanya Isa dan para sahabatnya, tetapi mereka kehilangan seorang lelaki dari jumlah keseluruhannya.

Sejak awal lagi mereka tidak mengenal Isa, mereka memberikan hadiah tiga puluh dirham kepada Yudas supaya menunjukkan dan mengenalkan Isa kepada mereka. Yudas berkata, "Jika kalian memasukinya, aku akan menciumnya, maka Isa adalah orang yang aku cium itu nantinya."

Ketika mereka memasuki rumah tersebut, mereka nampak Sarjis yang diserupakan menjadi Isa a.s., sedang Yudas sendiri tidak meragukan bahawa Sarjis adalah Isa. Ia langsung menciumnya, dan mereka menangkapnya, lalu menyalibnya.

Setelah peristiwa itu Yudas menyesali perbuatannya, lalu ia menggantung dirinya hingga mati. Dia adalah orang yang terkutuk di kalangan orang-orang Nasrani, padahal sebelumnya dia termasuk salah seorang sahabat Isa.

Sebahagian orang Nasrani menyangka bahawa orang yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas sendiri, lalu disalib oleh orang-orang Yahudi. Di saat disalib itu ia mengatakan, "Sesungguhnya aku bukan orang yang kalian cari, akulah orang yang menunjuki kalian kepadanya."

Ada yang mengatakan bahawa yang diserupakan dengan Isa a.s. adalah semua sahabatnya yang ada bersamanya. Mereka tidak yakin, ragu dan menduga-duga saja bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa a.s.

"158. Bahkan Allah mengangkatnya kepadaNya. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana." 

Hal tersebut merupakan ujian Allah kepada hamba-hambaNya kerana suatu hikmah yang hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya.

Dia Maha Perkasa dengan keperkasaan yang tak terjangkau oleh siapa pun, dan orang yang dilindungiNya tiada yang dapat menyentuhnya. Dia Maha Bijaksana dalam semua takdir dan perkara yang diputuskanNya.

Hanya Dialah yang memiliki hikmah yang tak terbatas, hujah yang mematahkan, kekuasaan Yang Mahabesar, serta semua perencanaan. Dia Maha Mengetahui semua rahsia dalam hati, semua rahsia di langit dan di bumi, apa yang telah lalu, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi bersama dengan akibatnya jika hal itu terjadi.

Sebahagian dari Hawariyyin kafir kepada Isa sebanyak dua belas kali sesudah beriman kepadanya, dan mereka berpecah-belah menjadi tiga golongan.

Golongan Ya'qubiyah mengatakan, "Dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit.”

Golongan Nasturiyah mengatakan, "Dahulu anak Allah ada bersama kami selama yang dikehendakiNya, kemudian Allah mengangkatnya kepadaNya."

Golongan muslim mengatakan, "Dahulu hamba dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengangkat dia kepadaNya."

Kemudian dua golongan yang kafir itu memerangi golongan yang muslim dan membunuh mereka, maka Islam dalam keadaan terpendam sehingga Allah s.a.w. mengutus Nabi Muhammad s.a.w.

"159. Dan tidak dari Ahli Kitab kecuali tentu dia beriman kepadanya sebelum kematiannya." 

Tidak ada seorangpun di antara Ahli Kitab kecuali akan beriman kepadanya menjelang kematiannya. Sesungguhnya Isa a.s. sekarang masih hidup di sisi Allah. Menjelang hari kiamat Beliau akan diturunkan untuk menempati suatu kedudukan dan untuk mendustakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang saling bertentangan pendapat dan jauh dari kebenaran mengenainya.

Orang-orang Yahudi keterlaluan dalam pendapatnya. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang sangat berat terhadap Isa a.s. dan ibunya. Sedangkan orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjungnya sehingga mendakwakan kepadanya hal-hal yang tidak layak disandangnya; mereka mengangkatnya dari kedudukan kenabian menjadi tuhan.

Mahatinggi Allah s.w.t. dari apa yang telah dikatakan oleh kedua golongan tersebut dengan ketinggian yang setinggi-tingginya, dan Mahasuci Allah dari hal tersebut, tidak ada Tuhan selain Dia.
Kemudian setelah Isa a.s. diturunkan ke bumi, Beliau akan membunuh Dajjal. Beliau akan memutuskan perkara sebagai hakim yang adil dengan syari’at Nabi Muhammad s.a.w. Semua salib akan dipatahkan dan membatalkan anggapan Nasrani bahawa dirinya memuliakan salib. Semua babi dibunuhnya.

‘Isa a.s. berdoa kepada Allah s.w.t. agar ajalnya ditangguhkan, agar dia dapat menyampaikan dakwah, menyempurnakan dakwahnya dan meramaikan orang masuk ke dalam agama Allah. Oleh kerana itu, setelah Nabi Isa a.s. diturunkan ke dunia dan mengajak manusia kepada Islam, ramai orang yang masuk Islam, bahkan sebelum wafatnya Isa a.s. nanti, semua Ahli Kitab akan beriman kepadanya.

Harta melimpah ruah sehingga tidak ada lagi orang yang mungkin diberi harta jizyah, akhirnya jizyah (pajak) ditinggalkan. Semua bentuk jizyah ia hilangkan. Tidak ada lagi ahludz dzimmah yang membayar pajak. Beliau tidak mahu menerimanya dari seorang pun dari kalangan pemeluk agama lain, bahkan tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam atau pedang. Maka semua agama menjadi satu, agama Islam yang hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim a.s.

‘Isa tinggal di bumi setelah turunnya selama tujuh tahun, lalu wafat. Jika ditambah dengan umur ketika ia belum diangkat ke langit adalah tiga puluh tiga tahun. Sehingga umur Beliau adalah 40 tahun di bumi.

Ada yang menafsirkan ayat ini bahawa semua Ahli Kitab akan beriman kepadanya ketika menyaksikan malaikat maut. Setiap orang yang menghadapi kematiannya, ditampakkan dan dijelaskan kepadanya hal-hal yang tidak ia ketahui sebelumnya, perkara yang hak dan perkara yang batil dalam agamanya.

Maka semua Ahli Kitab pasti beriman dan bersaksi bahawa Isa a.s. adalah hamba dan utusan Allah. Ia juga beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian rohnya dikeluarkan dari jasadnya. Akan tetapi, beriman ketika itu tidaklah bermanfaat baginya dan hal tersebut tidak akan menjadikannya sebagai seorang muslim.

"Dan pada hari kiamat dia menjadi atas mereka saksi." 

Pada hari kiamat nanti Nabi Isa a.s. akan menjadi saksi terhadap sikap dan perbuatan mereka terhadapnya ketika Beliau diutus kepada mereka, sebelum diangkat ke langit dan sesudah diturunkan ke bumi.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...