Selasa, 23 Ogos 2016

4:32-33 Tafsir Surah An Nisa, ayat 32-33.

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Ummu Salamah r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak dapat berperang dan tidak dapat mati syahid, dan mengapa kami tidak dapat mewaris (sepenuhnya)?"

Kaum wanita yang mengatakan, "Aduhai, seandainya kita menjadi kaum lelaki, nescaya kami akan berjihad sebagaimana mereka berjihad dan kami dapat ikut berperang di jalan Allah s.w.t."

Seorang wanita datang kepada Nabi s.a.w., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, seorang lelaki mendapat warisan dua kali ganda seorang wanita, dan kesaksian dua orang wanita berbanding dengan kesaksian seorang lelaki, padahal kami dalam beramal sama saja. Tetapi jika seorang wanita melakukan suatu kebaikan, maka yang dicatatkan baginya adalah separuh pahala kebaikan (yang dilakukan oleh seorang lelaki)."

Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"32. Dan janganlah kalian berangan-angan apa yang Allah memberi kurnia dengannya sebahagian kalian atas sebahagian yang lain." 

Janganlah kalian iri hati terhadap kurnia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan larangan mengharapkan dapat memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, berkenaan dengan harapan kaum wanita yang menginginkan agar mereka seperti lelaki supaya mereka dapat berperang.

Sesungguhnya hal ini merupakan takdir dan tindakan yang adil dariNya baik kurnia dari sisi dunia maupun agama, yang mungkin maupun tidak mungkin. Dialah yang membuatnya.

Kaum wanita tidak boleh iri hati terhadap keistimewaan yang dimiliki kaum lelaki, demikian juga orang miskin dan bercacat tidak boleh iri hati kepada orang yang kaya atau yang sempurna. Berharap untuk mendapatnya merupakan hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali.

Yang demikian merupakan hasad, kerana dia ingin nikmat Allah yang ada pada orang lain berpindah kepada dirinya. Hal itu dilarang, kerana dapat membuahkan sikap kesal terhadap taqdir Allah, membuat malas serta membuahkan angan-angan yang tidak diiringi amal dan usaha.

Yang terpuji adalah jika seorang hamba berusaha menurut kemampuannya untuk mendapat hal yang bermanfaat baginya baik agama maupun dunia, meminta kurnia kepada Allah, tidak bersandar kepada diri serta tidak kepada sesuatu yang lain selain kepada Allah Tuhannya.

"Bagi lelaki bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita bahagian dari apa yang mereka usahakan." 

Bagi lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Bagi lelaki pahala kerana jihad, kepimpinan dan amal soleh lainnya. Dan bagi perempuan ada pahala kerana ketaatan kepada suami, menjaga kehormatan dan amal soleh lainnya.

Setiap imbalan disesuaikan dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya pun baik; jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk.

Hal tersebut juga berkaitan dengan masalah miras (warisan). Setiap ahli waris mendapat bahagian sesuai dengan kedudukannya dengan si mayat.

Kaum lelaki mengatakan, "Sesungguhnya kami menghendaki agar kami mendapat pahala dua kali ganda pahala kaum wanita, seperti halnya kami mendapat dua bahagian dalam harta warisan."

Kaum wanita mengatakan, "Sesungguhnya kami menghendaki agar kami mendapat pahala yang sama dengan para syuhada, kerana kami tidak mampu berperang. Seandainya diwajibkan atas kami berperang, nescaya kami akan berperang sama."

Maka Allah s.w.t. berfirman menolak hal tersebut dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk melakukan hal yang bermaslahat buat diri mereka.

"Dan mohonlah kalian kepada Allah dari kurniaNya." 

Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurniaNya. Mohonlah kepadaNya apa saja yang diperlukan, nescaya Dia akan memberikannya kepada kalian. Hal ini termasuk sempurnanya seorang hamba dan tanda bahagia dirinya.

Tidak seperti orang yang tidak beramal atau bersandar kepada dirinya tidak perlu kepada Tuhannya, atau menggabung kedua hal tersebut (tidak beramal dan bersandar kepada dirinya), orang yang seperti ini adalah orang yang rugi.

Tetapi mintalah kalian sebahagian dari kemurahanNya, nescaya Dia akan memberi kalian, kerana sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Pemberi.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Memohonlah kalian kepada Allah sebahagian dari kurniaNya, kerana sesungguhnya Allah suka bila diminta, dan sesungguhnya hamba Allah yang paling disukai olehNya ialah orang yang suka (menunggu) jalan keluar."

"Sesungguhnya Allah, Dia dengan segala sesuatu Maha Mengetahui."

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui setiap permintaan dan Dia memberikan orang yang diketahuiNya berhak mendapat kurniaNya, duniawi, pahala ukhrawi, kemiskinan atau kehinaan. Dan Dia mencegah orang yang tidak layak mendapatnya.

Dahulu sebelum Islam, seorang lelaki mengadakan transaksi perjanjian dengan lelaki lain, lalu ia mengatakan kepadanya, "Engkau dapat mewarisiku dan aku dapat mewarisimu." Saling bersumpah setia ini telah membudaya di kalangan banyak kabilah.

Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah; seorang Muhajir mewarisi harta seorang Ansar, bukan kaum kerabat orang Ansar itu sendiri, kerana persaudaraan yang telah digalakkan oleh Nabi s.a.w. di antara mereka. Hukum tersebut dimansukh apabila Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"33. Dan masing-masing Kami jadikan ahli waris dari apa yang meninggalkan kedua orang tua dan kerabat." 

Bagi masing-masing kalian, Kami tetapkan yang menjadi 'ashabah dari harta peninggalan yang ditinggalkan ibu-bapa dan karib kerabat. Bagi setiap manusia, Allah s.w.t. telah jadikan para mawali, 'ashabah atau orang yang mewarisi sisa harta setelah pemilik bahagian (ashabul furud) mengambil bahagiannya atau yang mewarisi semua harta jika tidak ada ashabul furudh dan tidak mendapatkan apa-apa jika ashabul furud mewarisi sampai menghabiskan harta.

"Dan orang-orang yang telah mengikat sumpah kalian," 

Orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, iaitu terhadap orang-orang yang kalian telah bersumpah setia atas nama iman yang dikukuhkan antara kalian dan mereka untuk saling membela dan mewarisi harta.

"maka berilah mereka bahagian mereka." 

Maka berikanlah kepada mereka bahagiannya dari harta warisan itu, pertolongan, bantuan dan nasihat. Sedangkan hak waris sudah ditiadakan dan yang ada baginya adalah bahagian dari wasiat, seperti hal-hal yang telah dijanjikan dalam sumpah-sumpah yang berat.

Kemudian hukum waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia dimansukh oleh firmanNya, "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitabullah." (Al Anfal: 75)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Setiap sumpah setia atau transaksi perjanjian di masa Jahiliah, kemudian dijumpai oleh masa Islam, maka Islam tidak menambahkan kepadanya melainkan hanya memperkuatnya; tetapi tidak ada transaksi dan tidak ada sumpah setia lagi di masa Islam."

Namun mereka tetap diperintahkan agar memenuhi janji terhadap orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak boleh melupakan keberadaan transaksi yang telah mereka lakukan.

"Sesungguhnya Allah adalah atas segala sesuatu menjadi saksi." 

Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Dia Maha Menyaksikan perjanjian dan transaksi yang terjadi di antara kalian.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...