Rabu, 17 Ogos 2016

58:11 Tafsir Surah Al Mujadilah, ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Kebiasaannya di dalam majlis-majlis, Rasulullah s.a.w. memuliakan orang-orang yang ikut dalam Perang Badar, baik dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar.

Datanglah sejumlah orang ahli Perang Badar, sedangkan orang-orang selain mereka telah duduk dekat dengan Rasulullah s.a.w. Mereka yang baru datang berdiri menghadap dan mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. dan kemudian kepada kaum yang telah hadir. Kaum yang hadir pun menjawab salam mereka. 

Mereka berdiri saja menunggu diberikan keluasan untuk duduk di majlis itu. Nabi s.a.w. mengetahui bahawa mereka tidak diberikan ruang untuk duduk. Nabi s.a.w. merasa tidak selesa, maka beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang bukan Ahli Badar, "Hai Fulan, berdirilah kamu. Juga kamu, hai Fulan." Nabi s.a.w. mempersilakan duduk beberapa orang yang tadinya hanya berdiri di hadapannya. 

Orang-orang yang disuruh bangkit dari tempat duduknya merasa tidak senang. Nabi s.a.w. mengetahui keadaan ini dari roman muka mereka. Maka orang-orang munafik memberikan tanggapan mereka, "Bukankah kalian menganggap teman kalian ini berlaku adil di antara sesama manusia? Demi Allah, kami memandangnya tidak adil terhadap mereka. Sesungguhnya suatu kaum telah mengambil tempat duduk mereka di dekat nabi mereka kerana mereka suka berada dekat dengan nabinya. Tetapi nabi mereka menyuruh mereka beranjak dari tempat duduknya, dan mempersilakan orang-orang yang datang lambat duduk di tempat mereka."

Di suatu masa yang lain, tersebar suatu berita bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Semoga Allah mengasihani seseorang yang memberikan keluasan tempat duduk bagi saudaranya." Sejak itu mereka bergegas meluaskan tempat duduk buat saudara mereka.

Ayat ini diturunkan pada hari Jumaat. Rasulullah s.a.w. pada hari itu berada di suffah (serambi masjid); dan di tempat itu penuh sesak dengan manusia. Allah s.w.t. berfirman mengajarkan adab hamba-hambaNya yang mukmin.

"11. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepada kalian, "Berlapang-lapanglah dalam majlis,""

Iaitu apabila berkumpul dalam suatu majlis dan sebahagian orang atau sebahagian orang yang datang perlu diberikan tempat duduk agar diberikan kelapangan untuknya. Hal itu, tidaklah merugikan orang yang duduk sedikit pun sehingga tercapai maksud saudaranya tanpa merugikannya. 

"maka lapangkanlah, nescaya Allah akan melapangkan kepada kalian." 

PembalasanNya di dunia dan akhirat disesuaikan dengan jenis amal perbuatannya. Barang siapa yang melapangkan, maka Allah s.w.t. akan memberikan kelapangan untuknya. 

Barang siapa yang membangun sebuah masjid kerana Allah, maka Allah akan membangunkan  sebuah rumah untuknya di syurga. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah s.w.t. sentiasa menolong hambaNya selama ia menolong saudaranya.

Nabi s.a.w. bersabda, "Janganlah seseorang mengusir saudaranya dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempatnya, tetapi (katakanlah), "Berlapang-lapanglah kalian, semoga Allah memberikan kelapangan bagi kalian.”

"Dan apabila dikatakan, "Bangunlah," maka bangunlah,"

Maksudnya, apabila diundang untuk kebaikan atau disuruh berdiri untuk solat, berperang, melakukan kebaikan atau keperluan lainnya yang muncul.

Berdirilah atau bersegeralah agar terwujud maslahat itu, kerana berdiri dalam hal seperti ini termasuk ilmu dan iman, dan Allah s.w.t. akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa darjat sesuai yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu dan iman.

"nescaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat." 

Memberikan kelapangan atau disuruh bangkit dari tempat duduk untuk memberikan tempat duduk orang lain yang baru tiba, tidaklah bermaksud mengurangi hak atau merendahkan. 

Bahkan hal itu merupakan suatu darjat ketinggian baginya di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya itu, Dia akan memberikan balasan pahalanya di dunia dan akhirat. 

Barang siapa yang berendah diri terhadap perintah Allah, nescaya Allah akan meninggikan kedudukannya dan mengharumkan namanya.

"Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha Teliti."

Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkannya dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Dia akan membalas setiap orang yang beramal dengan amalnya, jika baik maka akan dibalas dengan kebaikan dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Demikianlah keutamaan ilmu. Penghias dan buahnya adalah memiliki adab yang baik dan mengamalkan ilmu tersebut.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...