Rabu, 14 September 2016

4:163-165 Tafsir Surah An Nisa, ayat 163-165.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤) رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

Perbuatan orang-orang Yahudi di masa silam dan sekarang sungguh memalukan dan penuh dengan keaiban, iaitu kedustaan dan kebohongan.

Sakan dan Addi ibnu Zaid bertanya, "Hai Muhammad, kami tidak mengetahui bahawa Allah menurunkan suatu kitab kepada manusia sesudah Musa." Maka Allah s.w.t. menurunkan ayat ini berkenaan dengan ucapan kedua orang Yahudi itu.

"163. Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana Kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya,"

Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah rasul yang pertama, bahkan sebelumnya Allah telah mengutus pula para rasul yang jumlahnya banyak. Jumlah para nabi itu adalah seratus dua puluh empat ribu orang. Dari kalangan mereka tiga ratus tiga belas orang yang menjadi rasul. Maka kerasulan Beliau s.a.w. bukanlah perkara aneh. Anggapan seperti itu merupakan kebodohan dan kerana sikap keras menolak kebenaran.

Allah s.w.t. telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w., sebagaimana Dia telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi terdahulu berupa usul (dasar-dasar agama) dan keadilan yang disepakati oleh semua rasul, dan bahawa satu sama lain saling membenarkan.

Nabi Muhammad s.a.w. termasuk para rasul, dakwah Beliau sama dengan dakwah para rasul, akhlak Beliau sama dan tujuannya pun sama. Nasab Beliau tidak bersambung dengan orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang suka berdusta apalagi dengan raja-raja yang zalim.

"dan Kami wahyukan kepada Ibrahim, dan Isma'il, dan Ishaq, dan Ya'qub, dan anak cucunya, dan Isa, dan Ayyub, dan Yunus, dan Harun, dan Sulaiman." 

Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan, dan orang-orang yang berbuat ihsan berhak diangkat namanya, mendapatkan pujian yang baik di antara manusia, sedangkan para rasul berada dalam tingkatan paling atas dalam berbuat ihsan.

"Dan Kami berikan Daud Zabur."

Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah s.w.t. adalah seratus empat buah kitab. Kepada Syis a.s. sebanyak lima puluh sahifah, kepada Khunukh (Idris) a.s. tiga puluh sahifah, kepada Ibrahim a.s. sepuluh sahifah, dan kepada Musa a.s. sebelum Taurat sepuluh sahifah. Dan Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s., kitab Injil kepada Isa a.s., kitab Zabur kepada Daud a.s., dan Al Furqan (Al Qur’an) kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Di dalam sahifah Nabi Ibrahim a.s. terdapat kalimah, "Hai raja yang berkuasa, yang mendapat cobaan lagi terpedaya. Sesungguhnya Aku tidak menjadikanmu untuk menghimpun dunia sebahagian darinya dengan sebahagian yang lain, tetapi aku menjadikanmu agar menghindarkan diri dari doa orang yang teraniaya, kerana sesungguhnya Aku tidak akan menolaknya, sekalipun dari orang kafir."

Di dalamnya banyak terkandung tamsil-tamsil (antara lain mengatakan), "Diharuskan bagi orang yang berakal membahagi waktunya ke dalam beberapa saat. Sesaat ia gunakan untuk bermunajat kepada Tuhannya, sesaat ia gunakan untuk menghisab dirinya sendiri, sesaat ia gunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, dan sesaat lagi ia gunakan untuk kepentingan dirinya untuk mencari makan dan minumnya."

"Diharuskan bagi orang yang berakal tidak bepergian kecuali kerana tiga perkara, iaitu mencari bekalan untuk hari kemudian, mencari penghidupan, atau kesenangan yang tidak diharamkan, dan harus mengetahui zamannya untuk menghadapi urusannya serta memelihara lisannya. Barang siapa yang memperhitungkan percakapannya dengan amalnya, nescaya ia akan sedikit bicara, kecuali mengenai hal yang berurusan dengannya."

Di dalam sahifah Nabi Musa a.s. mengandungi nasihat-nasihat (pelajaran-pelajaran), iaitu,  "Aku merasa hairan terhadap orang yang percaya dengan kematian, lalu ia merasa gembira. Aku merasa hairan terhadap orang yang percaya dengan takdir, lalu ia bersusah payah. Aku merasa hairan dengan orang yang melihat dunia dan silih bergantinya terhadap para penghuninya, lalu ia merasa tenang dengan dunia itu. Dan aku merasa hairan dengan orang yang percaya kepada hisab di hari kemudian, lalu ia tidak beramal."

Di dalam kitab Al Qur'an juga terdapat perkara yang telah tertera di dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Musa a.s. iaitu FirmanNya, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan ia ingat nama Tuhannya, lalu ia solat. Tetapi kalian memilih kehidupan duniawi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa." (Al A'la: 14-19)

"164. Dan ada rasul-rasul sungguh telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya," 

Sebelum diturunkan ayat ini telah dikisahkan para nabi itu di dalam Al Qur'an iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa', Zakaria, Yahya, Isa, ZulKifli dan penghulu mereka semuanya iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Rasul dan nabi yang paling pertama adalah Adam a.s. Allah menciptakannya secara langsung dengan tangan kekuasaanNya, kemudian meniupkan ke dalam tubuh Adam sebahagian dari roh (ciptaan)Nya setelah bentuk tubuhnya sempurna.

Empat orang rasul adalah orang-orang Siryani, iaitu Adam, Syis, Nuh, dan Khunu' atau Khanukh atau Idris yang merupakan orang yang mula-mula menulis dengan qalam (pena). Empat orang rasul dari Arab, iaitu Hud, Saleh, Syu'aib, dan Muhammad s.a.w. Rasul pertama dari kalangan Bani Israil adalah Musa, dan yang terakhir adalah Isa. Dan rasul yang terakhir diantara seluruhnya adalah Muhammad s.a.w.

"dan ada rasul-rasul tidak Kami kisahkan mereka kepadamu." 

Sejumlah nabi lainnya yang cukup ramai tidak disebutkan di dalam Al Qur'an.

"Dan Allah telah berbicara Musa pembicaraan." 

Nabi Musa a.s. diajak bicara olehNya secara langsung tanpa perantara, sedangkan rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan Jibril. Allah s.w.t. juga pernah berbicara lansung kepada Nabi Muhammad s.a.w. ketika peristiwa isra' mi'raj.

Hal ini merupakan suatu keistimewaan dan penghormatan kepada Nabi Musa a.s. Kerana itu, Nabi Musa a.s. digelar "Kalimullah" (orang yang diajak bicara oleh Allah).

Rasulullah s.a.w. telah bersabda, "Nabi Musa pada hari ia diajak bicara oleh Tuhannya memakai jubah dari bulu, baju dari bulu, dan seluar dari bulu serta sepasang terompah dari kulit keldai yang tidak disembelih."

"165. Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan," 

Para rasul menerangkan apa yang disukai dan diridhai Allah serta menjelaskan apa yang dibenci dan ditolak Allah.

Berita gembira adalah bagi orang yang menaati Allah dan mengikuti rasulnya, mengikuti jalan yang diridaiNya dengan mengerjakan kebaikan, bahawa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Peringatan adalah bagi orang yang derhaka kepada Allah, yang menentang perintahNya, dan mendustakan dan menyelisihi para rasulNya, bahawa mereka akan mendapatkan kesengsaraan, siksaan dan azab di dunia dan akhirat.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar merupakan penutup seribu nabi atau lebih, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun dari mereka melainkan telah memperingatkan umatnya akan Dajjal Dan sesungguhnya telah dijelaskan kepadaku apa-apa yang belum pernah dijelaskan kepada seseorang pun dari mereka (para nabi). Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidaklah buta."

"supaya tidak menjadi bagi manusia terhadap Allah alasan setelah rasul-rasul. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana." 

Alasan itu adalah ketika manusia ditimpa azab atau dibinasakan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Mereka akan berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

Para rasul telah menerangkan kepada manusia perkara agama mereka, apa saja yang diridhai Tuhan mereka dan apa yang dimurkaiNya, telah menerangkan pula jalan-jalan ke syurga dan jalan-jalan ke neraka. Oleh kerana itu tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah dengan mengatakan "Belum ada yang datang kepada kami menjelaskan agama ini."

Rasulullah s.a.w. telah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, kerana itulah Dia mengharamkan hal-hal yang keji baik yang lahir maupun yang batin (tidak kelihatan). Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah s.w.t. Kerana itu, maka Dia memuji diriNya sendiri. Tidak ada seorang pun yang lebih suka alasan selain dari Allah. Kerana itu, Dia mengutus para nabi untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Menurut lafaz yang lain disebutkan, "Kerana itulah maka Dia mengutus rasul-rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya."

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...