Rabu, 14 September 2016

4:34-35 Tafsir Surah An Nisa, ayat 34-35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Seorang isteri datang kepada Nabi s.a.w. mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, "Balaslah!" Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya ini. (An Nisa 4:34) Akhirnya si isteri kembali kepada suaminya tanpa ada qisas (pembalasan).

Menurut riwayat yang lain, datang kepada Rasulullah s.a.w. seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan seorang wanita mahramnya. Lalu si lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami wanita ini telah menampar wajahnya hingga membekas padanya." Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ia tidak boleh melakukan hal itu." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya ini (An Nisa: 34). Iaitu dalam hal mendidik. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, "Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain."

"34. Kaum lelaki pemimpin atas wanita," 


Kaum lelaki adalah pemimpin, penguasa, pengurus, pengatur, ketua (imam), pendidik, pelindung kepada wanita dan lain-lain tanggung-jawab untuk memenuhi hak Allah, seperti menjaga yang fardhu dan menghindarkan bahaya dari mereka.

"disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain," 

Kaum lelaki lebih utama, afdal dan lebih baik daripada kaum wanita. Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Kelebihan lelaki di atas perempuan dapat dilihat dari beberapa sisi.

Dikhususkan bagi lelaki nubuwwah (kenabian dan kerasulan), kerajaan, peradilan dan beberapa ibadah seperti jihad, solat Jumaat dan sebagainya. Dilebihkan juga bagi lelaki dalam hal akal, kesabaran dan kekuatan.

Nabi s.a.w. bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita."

"dan disebabkan apa yang mereka menafkahkan dari harta mereka." 


Allah s.w.t. telah mewajibkan bagi kaum lelaki memberikan keutamaan kepada wanita dengan menafkahkan sebahagian harta mereka, iaitu memberikan mahar (mas kahwin), nafkah, pakaian dan tempat tinggal melalui kitabNya dan sunnah RasulNya terhadap kaum wanita. Maka lelaki adalah pemimpin wanita.

"Maka yang soleh yang taat," 

As Salihat bermaksud wanita-wanita yang soleh. Maka wanita-wanita yang soleh adalah mereka yang taat. Qanitat bermaksud wanita-wanita yang taat. Allah s.w.t. mewajibkan seorang isteri taat kepadaNya dan suaminya, iaitu dengan berbuat baik kepada keluarga suaminya dan menjaga harta suaminya.

"yang menjaga diri di waktu tidak ada" 

Mereka memelihara kehormatan dirinya, rahsia dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di rumah atau bersamanya.

"disebabkan Allah menjaga." 

Allah s.w.t. telah memelihara mereka melalui suaminya. Dia telah mewajibkan kepada suami untuk memelihara dan menggauli isterinya dengan cara yang baik.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sebaik-baik wanita ialah seorang isteri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira; dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seorang wanita itu apabila mengerjakan solat lima waktunya, puasa bulan (Ramadan)nya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana pun yang kamu sukai.""

"Dan wanita-wanita yang kalian khuatirkan akan nusyuz," 

Wanita-wanita yang kalian khuatirkan kederhakaannya. Allah s.w.t. telah mengharamkan isteri derhaka terhadap suami, kerana suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, nescaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, kerana hak suami yang besar terhadap dirinya."

Nusyuz adalah tinggi diri, bersikap sombong, membangkang, derhaka, meninggalkan kewajiban bersuami isteri, tidak mahu melakukan perintah suaminya, berpaling darinya dan membenci suaminya. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, dan sebagainya.

"maka nasihati mereka" 

Hendaklah kalian beri nasihat kepada mereka. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si isteri, hendaklah si suami menasihati, menerangkan, mendorong dan mengingatkan mereka hukum menaati suami. Takutkanlah mereka dengan siksaan Allah jika derhaka kepada suaminya sampai si isteri kembali taat.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidurnya, lalu si isteri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari."

"dan pisahkan mereka dari tempat tidur" 

Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Jika si isteri tetap membangkang, hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya, jangan menyetubuhinya dan jangan menggaulinya. Jika terpaksa tidur bersama, maka si suami memalingkan punggungnya dari dia.

Jangan bercakap atau berbual dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya. Yang demikian itu terasa berat bagi pihak isteri. Jika si isteri sedar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai.

Mu'awiyah ibnu Haidah Al Qusyairi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri di antara kami atas diri suaminya?" Nabi s.a.w. menjawab, "Hendaknya kamu memberi dia makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan memburuk-burukkan, janganlah kamu mengasingkannya kecuali dalam lingkungan rumah."

"dan pukullah mereka." 

Apabila nasihat, memisahkan diri dengannya tidak membuat mereka berhenti dari nusyuz, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak keras, tidak melukakan, tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun dan tidak membekas barang sedikit pun.

Nabi s.a.w. bersabda dalam haji wada'nya, "Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, kerana sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, iaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf."

Nabi s.a.w. bersabda, "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah!" Maka datanglah Umar r.a. kepada Rasulullah s.a.w. dan mengatakan, "'Banyak isteri yang membangkang terhadap suaminya," Lalu Rasulullah s.a.w. memperbolehkan memukul mereka (sebagai pelajaran). Akhirnya banyak isteri datang kepada keluarga Rasulullah s.a.w. mengadukan perihal suami mereka. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya banyak isteri yang berkerumun di rumah keluarga Muhammad mengadukan perihal suami mereka; mereka (yang berbuat demikian terhadap isterinya) bukanlah orang-orang yang baik dari kalian."

Al Asy’as ibnu Qais pernah bertamu di rumah Umar r.a. Lalu Umar memegang isterinya dan menamparnya, setelah itu ia berkata, "Hai Asy'as, hafalkanlah dariku tiga perkara berikut yang aku hafalkan dari Rasulullah s.a.w. iaitu, "Janganlah kamu menanyai seorang suami kerana telah memukul isterinya, dan janganlah kamu tidur melainkan setelah mengerjakan witir'." Al Asy'as lupa perkara yang ketiganya.

Jika cara memukul juga tidak bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu menerima tebusan (khulu') darinya.

"Maka jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari atas mereka jalan." 

Jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Apabila seorang isteri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya pada diri si isteri sebatas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi si suami untuk menyusahkannya, dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya.

Janganlah membahas masalah yang telah lalu, mencari-cari aib yang jika dibahas akan menimbulkan madharat dan keburukan.

"Sesungguhnya Allah Dia Maha Tinggi Maha Besar."

Allah Mahatinggi. Dia memiliki ketinggian secara mutlak dengan segala sisi dan I'tibarat (segi); Dia Tinggi zatNya, Dia tinggi kedudukanNya dan tinggi pula kekuasaanNya. Dia Mahabesar. Tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripadaNya, yang besar zat dan sifatNya.

Jika suami menzalimi atau menganiaya isteri-isterinya tanpa sebab, Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar yang akan menolong para isteri. Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat demikian.

"35. Dan jika kalian khuatir perpecahan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarganya dan seorang hakam dari keluarganya." 

Jika kalian khuatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang pendamai dari keluarga lelaki dan seorang pendamai dari keluarga perempuan.

Apabila nusyuz timbul dari pihak suami dan pihak isteri dan terjadi persengketaan di antara sepasang suami isteri, maka hakimlah yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.

Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri.

Hakam atau juru damai mestilah seorang muslim yang mukallaf (baligh dan berakal), dipercayai, soleh, adil dan mengetahui apa yang terjadi pada kedua suami-isteri, ia mewakili masing-masing suami atau isteri dengan ridha keduanya.

"Jika keduanya menghendaki perdamaian, Allah akan memberi taufik kepada keduanya."

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Para hakam mencari punca yang menyebabkan kedua suami-isteri bertengkar, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk.

Mereka berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu menurut pandangan mereka, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami isteri. Imbauan syariat menganjurkan untuk tetap sebagai suami isteri. Hakam layak menetapkan keputusannya, sekalipun yang dikenai keputusannya tidak puas.

Hakam menekan masing-masing untuk melaksanakan yang wajib, jika salah satunya tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka kedua hakam tersebut berusaha menjadikan isteri menerima (qana'ah) terhadap rezeki sedikit yang disanggupi suami atau menjadikan suami menerima sikap isteri.

Jika pihak yang berbuat buruk adalah pihak suami, maka pihak suami mereka halang-halangi dari isterinya, dan mereka mengenakan tindakan kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah.

Jika yang berbuat buruk adalah pihak isteri, maka para hakam mengenakan tindakan terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah.

Dua orang hakam diperbolehkan menyatukan dan memisahkan. Kedua hakam berijtihad, bersepakat dan berkuasa memerintahkan yang zalim agar ruju' (kembali), mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami isteri.

Jika keadaannya sampai kepada keadaan yang tidak mungkin untuk disatukan, kerana mereka akan bermusuhan, terjadi maksiat dan perkara buruk lainnya, dan kedua hakam itu memandang bahawa berpisah itu lebih baik bagi kedua suami-isteri, maka hal itu dilakukan.

Hakam juga mewakili suami misalnya dalam hal talak, menerima 'iwadh (ganti dalam khulu') dan sebagainya, sedangkan mewakili isteri misalnya dalam melakukan khulu'. Keduanya boleh menjatuhkan sekali talak, atau dua kali talak, atau tiga kali talak secara langsung.

Keputusan dua orang hakam tidak disyaratkan harus ada keridhaan dari pihak suami, kerana Allah menamainya hakam (juru damai dan hakim), di samping itu hakim adalah seorang yang memutuskan masalah meskipun orang yang diputuskan tidak ridha.

Jika kedua hakam berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari pasangan berkenaan tidak rela, kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela.

Apabila pendapat dua orang hakam itu berbeda, maka pendapat pihak lain tidak diterima. Pendapat dua orang hakam dapat dilaksanakan berkenaan penyatuan kembali, walaupun pihak suami isteri berkenaan tidak mengangkat keduanya sebagai wakil dari masing-masing pihak.

Pendapat dua orang hakam itu dapat dilaksanakan sehubungan dengan masalah perpisahan ini, sekalipun tanpa perwakilan (dari suami isteri berkenaan).

"Sesungguhnya Allah Dia Maha Mengetahui Maha Teliti."

Di antara pengetahuan dan ketelitianNya adalah mensyari'atkan hukum-hukum ketika terjadi pertengkaran suami dan isteri serta menetapkan syari'at yang sangat indah.


Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...