Sabtu, 29 Oktober 2016

2:158 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

Orang-orang Ansar di masa lalu sebelum mereka masuk Islam, mereka selalu berihlal untuk berhala Manat sesembahan mereka yang ada di Musyallal (tempat yang terletak di antara Safa dan Marwah). Berhala Isaf berada di atas Safa, dan berhala Nailah berada di atas Marwah. Mereka selalu mengusap keduanya.

Ketika Islam datang, maka mereka berhenti melakukan tawaf di antara keduanya. Mereka merasa berdosa bila bersa'i di antara Safa dan Marwah kerana takut ia termasuk perkara Jahiliah.

Orang-orang selain yang berihlal dengan Manat itu bersa'i di Safa dan Marwah. Di dalam Al Qur'an Allah hanya memerintahkan bertawaf di Baitullah dan tidak memerintahkan bersa'i antara Safa dan Marwah. Mereka takut jika telah melakukan perkara bid'ah.

Kedua pihak itu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. apakah mereka berdosa kerana bersa'i di Safa dan Marwah.

Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"158. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah." 

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syi'ar Allah. Maka Rasulullah s.a.w. telah menetapkan bersa'i antara Safa dan Marwah, oleh kerana itu tidak boleh bagi seorang pun meninggalkan bersa'i antara Safa dan Marwah.

Syi'ar Allah adalah tanda-tanda agama yang nampak atau tempat beribadah kepada Allah. Kerana sebagai syi'arNya, maka kita diperintahkan untuk memuliakannya, dan barangsiapa yang memuliakan syi'ar-syi'ar Allah, maka hal itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hati.

Allah s.w.t. telah menjelaskan bahawa sa'i antara Safa dan Marwah termasuk salah satu syiar Allah, yakni salah satu syiar yang disyariatkan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Ibrahim a.s. dalam manasik haji.

Asal mula hal tersebut diambil dari tawaf Siti Hajar, ia berulang alik antara Safa dan Marwah kerana mencari air untuk puteranya ketika persediaan air dan bekal mereka habis setelah mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim a.s. di tempat tersebut. Sedangkan di tempat itu tidak ada seorang manusia pun selain mereka berdua.

Ketika Siti Hajar merasa khuatir terhadap kelangsungan hidup puteranya di tempat itu kerana perbekalannya telah habis, maka Siti Hajar meminta pertolongan kepada Allah s.w.t. Ia mundar-mandir antara Safa dan Marwah seraya merendahkan diri, penuh dengan rasa takut kepada Allah dan sangat mengharapkan pertolonganNya.

Kemudian Allah membebaskannya dari kesusahannya itu, dan mengusir rasa keterasingannya, melenyapkan kesengsaraannya, serta menganugerahkan kepadanya zamzam yang airnya merupakan makanan yang mengenyangkan dan ubat penawar bagi segala penyakit.

Kerana itu, orang yang melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah hendaknya melakukannya dengan hati yang penuh harap kepada Allah, rendah diri dan memohon petunjuk serta perbaikan keadaannya, dan mengharapkan ampunanNya.

Hendaknya dia berlindung kepada Allah s.w.t. agar dibebaskan dari semua kekurangan dan aib yang ada pada dirinya, dan memohon hidayahNya akan jalan yang lurus.

Hendaknya dia memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan pada hidayah itu (Islam) hingga akhir hayatnya.

Hendaknya ia memohon kepada Allah agar Dia mengalihkan keadaan dirinya yang penuh dengan dosa dan kederhakaan kepada keadaan yang sempurna, ampunan, keteguhan hati dalam menempuh jalan yang lurus, seperti apa yang dialami oleh Siti Hajar a.s.

"Maka barang siapa berhaji Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa atasnya untuk bertawaf di antara keduanya." 

Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.

Allah s.w.t. mengungkapkan dengan perkataan "tidak ada dosa" (padahal hukumnya wajib) sebab sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w. merasa keberatan mengerjakannya sa'i di situ, kerana tempat itu bekas tempat berhala. Dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu, Allah menurunkan ayat ini.

"Dan barang siapa yang dengan rela melakukan kebajikan," 

Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati. Iaitu mengerjakan perkara yang disyari'atkan Allah, seperti solat, puasa, haji, umrah, tawaf dan sebagainya dengan ikhlas kerana Allah.

Menurut pendapat lain, mengerjakan amalan yang tidak wajib baginya, melakukan sa'i lebih dari yang telah diwajibkan, contohnya lapan atau sembilan kali putaran, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah dalam haji tatawwu' (sunat) dan 'umrah tatawwu' atau melakukan tambahan kebaikan dalam semua jenis ibadah.

Tetapi barangsiapa yang mengerjakan perkara yang tidak disyari'atkan (bid'ah), maka ia hanya mendapat keletihan, bukan kebaikan, bahkan boleh menjadi keburukan jika ia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui bahawa hal itu tidak disyari'atkan.

"maka sungguh Allah Maha Mensyukuri" 

Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan hambaNya. Dia tidak menyia-nyiakan amalan hamba-hambaNya, dan tidak mengurangi walaupun seberat zarrah (debu). Bahkan hamba-hambaNya akan mendapat balasan yang lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan sesuai niat mereka yang diketahui olehNya.

Jika ada kebajikan sebesar zarrah pun, Dia akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisiNya pahala yang besar. Dia memberi pahala kepada amal yang sedikit dan banyak dengan tidak memilih bulu. Tiada seorang pun dianiaya atau dirugikan dalam menerima pahala dariNya walaupun sebesar zarrah.

Jika seorang hamba mengerjakan perintahNya Dia akan membantu, memujinya dan akan memberikan balasan berupa cahaya, iman dan kelapangan di hatinya. Pada badannya akan diberikan kekuatan dan semangat dan pada semua keadaannya akan diberikan keberkahan dan tambahan, sedangkan pada amalnya akan ditambah lagi dengan taufiqNya. Pada hari kiamat, pahala yang diperoleh seorang hamba tersebut akan dipenuhkan dan tidak akan dikurangi.

Di antara syukurNya kepada hambaNya adalah bahawa barangsiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Barangsiapa yang mendekatiNya sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta, barangsiapa yang mendekatiNya sehasta, maka Dia akan mendekatinya sedepa dan barangsiapa yang mendekatiNya sambil berjalan, maka Dia akan mendekatinya sambil berlari.

"Maha Mengetahui." 

Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat pahala yang sempurna sesuai niat, iman dan ketakwaannya. Dia Maha Mengetahui amalan-amalan yang dikerjakan hamba-hambaNya. Dia Maha Mengetahui kadar pahala yang diberikanNya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...