Isnin, 3 Oktober 2016

79:1-5 Tafsir Surah An Nazi’at, ayat 1-5.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا   (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥)

Allah s.w.t. bersumpah dengan para malaikat yang mulia dan perbuatan mereka yang menunjukkan sempurnanya ketundukan mereka kepada perintah Allah dan segeranya mereka melaksanakan perintahNya.

"1. Demi yang mencabut dengan keras." 

Roh orang-orang kafir sukar dicabut. Maka para malaikat mencabutnya dengan paksa. Kemudian roh mereka dibenamkan di dalam neraka.

"2. Demi yang mencabut perlahan-lahan." 

Dan yang menarik dengan lemah lembut. Roh orang-orang mukmin ditarik dengan mudah seakan-akan melolos sesuatu yang mudah.

"3. Demi yang turun dengan cepat." 

Demi yang turun dari langit dengan cepat. Iaitu para malaikat yang terbang di udara naik dan turun.

"4. Demi yang mendahului dengan kencang." 

Para malaikat sangat segera memenuhi perintah Allah, mendahului para syaitan ketika menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah sehingga para syaitan tidak dapat mencurinya.

"5. Dan yang mengatur urusan dunia." 

Allah s.w.t. menugaskan kepada mereka untuk mengatur urusan dunia dari langit, iaitu urusan alam semesta, baik alam bahagian bawah maupun alam bahagian atas; mereka mengurus hujan, tumbuhan, angin, gunung-gunung, janin, haiwan-haiwan, syurga, neraka dan lain-lain. Mereka tidak membuat-buatnya dalam urusan ini.

Jibril a.s. Pemimpin para malaikat, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga disebut Ruhul Qudus, Ruhul Amin dan lain lain.

Mika’il adalah pembahagi, pembawa atau penyampai rezeki kepada seluruh makhluk yang ditentukan Allah, mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan, mengatur jalannya matahari, bulan, dan bintang yang menyebabkan perputaran siang dan malam.

Al Kiramul Katibun atau Kiraman Katibin (malaikat mulia pencatat amal), Raqib adalah pencatat segala amalan baik manusia dan Atid adalah pencatat segala perlakuan buruk manusia. Mereka mencatat sewaktu manusia itu hidup di dunia hingga di alam barzakh. Kemudian mereka menjadi saksi di sidang hisab di padang Mahsyar.

Malaikat Maut beserta para pembantunya, ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk, dibahagi menjadi dua jenis iaitu, para pencabut nyawa makhluk jahat dengan keras dan para pencabut nyawa makhluk baik dengan lembut.

Munkar dan Nakir ditugaskan untuk memeriksa amal dan menanyakan manusia yang berada di kubur tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu atau seorang manusia dikubur, maka akan didatangi oleh dua malaikat berwarna hitam-biru, yang satu bernama Munkar, sedangkan yang satu lagi bernama Nakir."

Israfil ditugaskan meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari Akhirat. Ridhwan adalah penjaga pintu syurga, penyambut dan pelayan ahli syurga. Malik adalah penjaga pintu neraka, penyambut ahli neraka dan pemimpin para malaikat penyiksa.

Selain dari sepuluh malaikat ini terdapat malaikat yang tidak diketahui berapa banyak bilangannya melainkan Allah.

Salah satu daripada mereka diberi nama Zabaniyah, yang bengis dan kasar, merupakan malaikat Allah yang ditugaskan untuk membawa ahli neraka ke neraka dan menyeksa mereka serta menyeksa dan menangkap Iblis ketika ketibaan sakaratulmaut Iblis. Umumnya malaikat Zabaniyah diberikan tugas untuk melakukan azab-azab tertentu dengan perintah Allah.

Malaikat Ar Ra'd yang mengatur awan dan hujan, ia mengaturnya dengan menggunakan petir sebagai cambuk. Pernah datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi s.a.w. dan berkata, “Wahai Abul Qasim, beritahukanlah kami tentang guruh! Apa sebenarnya dia?” Beliau menjawab, “Dia adalah salah satu malaikat Allah yang ditugaskan mengurus awan mendung, di tangannnya ada beberapa sabetan dari api, digiringnya awan dengan sabetan itu ke tempat yang Allah kehendaki.” Mereka bertanya lagi, “Lalu apa suara yang kami dengar ini?” Beliau menjawab, “Penggiringannya kepada awan ketika dia menggiringnya sampai tiba ke tempat yang diperintahkan.” Orang-orang Yahudi berkata, “Engkau benar.”

Hamalatul Arsy. Empat malaikat disekitar, penanggung atau pembawa Arasy Allah. Pada hari kiamat jumlahnya akan ditambah empat menjadi lapan. 

Malaikat Haffun melingkari Arsy sambil bertasbih. 

Malaikat yang terdapat disekeliling 'Arsy yang memohonkan ampunan bagi orang yang beriman. 

Tujuh malaikat penjaga tujuh pintu langit yang diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. 

Sembilan malaikat penjaga matahari yang menghujani matahari dengan salju.

Malaikat berbadan api dan salju. Setengah badannya api dan salju berukuran besar serta dikelilingi oleh sepasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir.

Malaikat An Nuqmah yang berurusan dengan unsur api dan duduk di singgasana nyala api, ia memiliki wajah kuning tembaga.

Malaikat Ahlul Adli yang besarnya melebihi besarnya bumi beserta isinya. Ia memiliki 70 ribu kepala.

Malaikat yang bersaf-saf beribadah dan bertasbih siang dan malam tanpa bosan-bosannya.

Malaikat yang menjaga pegunungan.

Malaikat Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun di negeri Babil. 

Malaikat As Sijilli memberitahukan kepada Harut dan Marut tentang makhluk yang pernah membuat kerosakan dan pertumpahan darah di bumi.

Malaikat Jundallah adalah malaikat perang yang bertugas membantu nabi dalam peperangan. Ketika umat Islam berperang Allah menurunkan para malaikat membantu tentera Islam sehingga tentera kafir gentar melihat bilangan tentera Islam yang banyak.

Malaikat pembeda haq dan batil. Mereka ditugaskan untuk membedakan antara yang benar dan salah kepada manusia dan jin.

Malaikat pengatur urusan manusia didunia.

Malaikat Arham dikirim kepada setiap janin, meniupkan ruh, mencatat dan menetapkan rezeki, ajal, amal dan celaka atau bahagia pada 4 bulan kehamilan.

Malaikat Qarin mendampingi manusia dari lahir hingga ajalnya, bertugas membisikkan hal-hal kebenaran dan kebaikan. Malaikat Mu’aqqibat sentiasa memelihara (menjaga) manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan yang datang silih berganti.

Malaikat Al Mu’aqqibat (malaikat yang mengiringi manusia), ditugaskan untuk menjaga manusia dalam semua keadaan mereka secara bergiliran, ada malaikat yang bertugas di malam hari dan ada yang bertugas di siang hari, dan mereka berkumpul di waktu solat Subuh dan Asar.

Dua malaikat penyeru kebaikan dan laknat setiap hari. Mereka didengari oleh seluruh makhlukNya kecuali manusia dan jin.

Malaikat penyeru manusia dan jin.

Pada bulan Ramadan, Malaikat Penyeru bulan Ramadan terus menerus memanggil manusia beriman untuk bergembira dan manusia jahat untuk menahan segala kejahatan ketika malam pertama bulan Ramadan hingga fajar. 

Malaikat Laylat al Qadr iaitu Jibril dan serombongan malaikat yang turun setiap Laylat al Qadr pada bulan Ramadan.

Malaikat yang berpindah-pindah mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah dan majlis-majlis ilmu. 

Malaikat penghormat penuntut ilmu. Mereka berhenti terbang kerana mendengarkan ilmu atau menghormati orang yang mencari ilmu pengetahuan. 

Malaikat yang berada di pintu-pintu masjid pada setiap hari Jum’at, mencatat siapa yang datang pertama, kedua dan seterusnya. Dan setelah khatib naik mimbar, mereka tutup catatan mereka.

Malaikat pendengar bacaan Al Qu'ran dari manusia. Malaikat pendengar dan menelan bacaan Al Qur'an ketika manusia solat. 

Malaikat yang menjadi makmum ketika manusia solat. 

Malaikat yang berkelana menyampaikan salawat kepada Nabi s.a.w. dari umatnya.

Malaikat Hafazhah (Para Penjaga). 

Malaikat penjaga Kota Mekkah dan Madinah dari kedatangan Dajjal. 

Malaikat penggiring manusia di Mahsyar bersama dengan malaikat penyaksi (Kiraman Katibin).

Ketika Nabi Ibrahim a.s. ketika berada dikobaran api, Malaikat Az Zil mendampinginya, Malaikat pengendali air dan Malaikat pengendali angin membantu Beliau a.s.

70 ribu malaikat yang setiap hari masuk ke Bayt al Makmur. 

70 ribu malaikat yang menyaksikan wafatnya sahabat Nabi s.a.w., Sa'ad bin Muadz. 

70 ribu malaikat pengendali tali kekang Neraka Jahannam. 

Malaikat yang menganjurkan berbekam ketika Muhammad sedang mi'raj ke Sidratul Muntaha. 
Dua belas malaikat yang berebutan untuk menyampaikan doa pujian salah seorang sahabat Nabi s.a.w. kepada Allah.

Malaikat pendo'a orang yang berinfaq dan orang kikir. Mereka berdoa setiap pagi dan petang untuk orang yang berinfaq dengan doa kebaikan dan penahan infaq dengan doa kehancuran.

Malaikat penenteram hati. Mereka mendoakan agar diteguhkan pendirian orang mukmin. 

Malaikat pelindung dan pemberi dukungan orang beriman. Mereka melindungi orang-orang beriman ketika hidup didunia dan akhirat, ketika orang beriman dalam keadaan sakarat mereka akan memberikan dukungan.

Empat malaikat pengunjung manusia yang sedang sakit. 

70 ribu malaikat yang mengiringi dan mendoakan ampunan bagi umat muslim yang merawat dan mendoakan orang sakit.

Malaikat Ad Dam'u menangis melihat kesalahan manusia. 

Malaikat Azab membawa roh orang-orang kafir, zalim, munafik, ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat Rahmat.

Malaikat Darda'il mencari orang yang berdo'a, bertaubat, minta ampun dan lainnya. 

Malaikat Rahmat menyebar keberkahan, rahmat, permohonan ampun dan pembawa roh orang-orang soleh, ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat Azab.

Malaikat Pendoa manusia yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya. Mereka berkata, "Aamiin (Ya Allah, kabulkanlah do’anya bagi saudaranya) dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan." 

Malaikat pemberi salam kepada para penghuni syurga.

Malaikat Pemohon kerahmatan (belas kasihan). 

Malaikat yang bertasbih memuji Allah dan memohonkan ampun bagi manusia yang ada di bumi. 

Malaikat pemohon ampunan bagi para lelaki yang ikhlas solat berjamaah di masjid.

Malaikat pemohon ampunan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Malaikat pemohon ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. 

Malaikat pemohon ampunan orang yang tidur dalam keadaan suci. Mereka berada di dalam pakaiannya.

Dari nama-nama malaikat di atas ada beberapa yang disebut namanya secara khusus di dalam Al Qur'an, iaitu Jibril, Mikail dan Malik dan lain-lain. Sedangkan Israfil, Munkar dan Nakir disebut dalam Hadis.

Nama Malaikat Maut, Izrail, tidak ditemui sumbernya baik dalam Al Quran mahupun Hadis. Kemungkinan nama malaikat Izrail didapat dari sumber Israiliyat. Dalam Al Qur'an, dia hanya disebut Malaikat Maut.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...