Jumaat, 7 Oktober 2016

3:110-115 Tafsir Surah Ali Imran, ayat 110-115.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢) لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (١١٥)

Allah berfirman memberitahukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang umatnya.

"110. Kalian sebaik-baik umat dikeluarkan bagi manusia," 

Umat Muhammad s.a.w. adalah umat terbaik yang ditampilkan atau dilahirkan untuk manusia. Ayat ini mengandungi makna umum mencakup semua umat ini dalam setiap generasinya, dan sebaik-baik generasi mereka ialah orang-orang semasa Rasulullah s.a.w. diutuskan, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia.

Sesungguhnya umat ini menduduki peringkat teratas dalam semua kebajikan berkat Nabi Muhammad s.a.w. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia dan rasul yang paling dimuliakan di sisi Allah. Allah telah mengutusnya dengan membawa syariat yang sempurna lagi agung yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi dan seorang rasul pun sebelumnya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya kalian yang menyempurnakan menjadi tujuh puluh umat. Kalianlah umat yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah."

Mereka melakukan suatu amal perbuatan sesuai dengan tuntunannya dan jalan yang telah dirintisnya sama kedudukannya dengan banyak amal kebaikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

"kalian menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah."

Umat Muhammad s.a.w. dianggap umat terbaik, kerana mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman yang menghendaki untuk melaksanakan segala perintah Allah, dan kerana mereka menyempurnakan pula orang lain dengan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka mengajak manusia kepada Allah, berjihad dan mengerahkan kemampuan untuk mengembalikan mereka dari kesesatan dan kemaksiatan.

"Dan sekiranya beriman Ahli Kitab, tentulah lebih baik bagi mereka." 

Sekiranya Ahli Kitab beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., iaitu Al Qur'an, tentulah mereka juga termasuk umat terbaik.

"Di antara mereka orang-orang yang beriman, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik."

Kebanyakan mereka menolak dan memusuhi orang-orang yang beriman dengan berbagai bentuk permusuhan. Sedikit sekali dari mereka yang beriman kepada Allah dan Kitab yang diturunkan kepada kalian, juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka bergelimang di dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan.

"111. Tidak akan memudaratkan kalian, kecuali gangguan kecil,"

Orang-orang Yahudi itu tidaklah membahayakan kaum mukmin, hanya sekadar gangguan di lisan saja, seperti mencaci, mengancam dan sebagainya.

"dan jika mereka memerangi kalian, mereka berbalik dari kalian ke belakang. Kemudian mereka tidak akan ditolong." 

Pertolongan dan kemenangan akan diperoleh mereka atas kaum Ahli Kitab yang kafir lagi mulhid. Memang demikianlah kenyataannya, kerana sesungguhnya dalam Perang Khaibar Allah menghinakan. Hal yang sama berlaku pada orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi Madinah, seperti Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraizah; semuanya dihinakan oleh Allah.

Hal yang sama dialami oleh orang-orang Nasrani di negeri Syam. Para sahabat mematahkan penyerangan mereka dalam berbagai peperangan, dan merampas kekuasaan negeri Syam dari tangan mereka untuk selama-lamanya.

Masih ada segolongan kaum muslim yang tetap berjuang di negeri Syam hingga Nabi Isa ibnu Maryam diturunkan, sedang mereka dalam keadaan tetap berjuang.

Kemudian Nabi Isa a.s. akan memerintah dengan hukum agama Islam dan syariat Nabi Muhammad s.a.w. Lalu ia memecahkan semua salib, membunuh babi-babi serta menghapuskan jizyah, dan hanya menerima agama Islam.

"112. Ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka berdiam," 

Allah menetapkan kehinaan dan rendah diri pada diri mereka di mana pun mereka berada. Kerana itu, hidup mereka tidak merasa aman.

"kecuali dengan tali dari Allah" 

Kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah. Berpegang pada "tali Allah" adalah janji dengan Allah, maksudnya perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al Quran, janji jaminan keamanan bagi mereka, iaitu akad zimmah yang menghendaki mereka membayar jizyah (pajak) kepada pemerintah Islam dan ditetapkan atas mereka hukum-hukum agama Islam.

"dan tali dari manusia." 

Iaitu janji dengan manusia, iaitu jaminan keamanan dari orang lain buat mereka, seperti mu'ahad (perjanjian perdamaian) dan hudnah (gencatan senjata) serta sebagai tawanan bila keselamatannya dijamin oleh seseorang dari kalangan kaum muslim, sekalipun si penjaminnya adalah seorang wanita muslimah. Begitu juga halnya perihal hamba, menurut suatu pendapat di kalangan para ulama.

"Dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah" 

Mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah yang sudah seharusnya menimpa mereka; mereka berhak menerimanya.

"dan ditimpakan atas mereka kelemahan." 

Mereka selalu diliputi kesengsaraan. Mereka harus menerima kerendahan dan kehinaan secara takdir dan peraturan syara'.

"Demikian itu dikeranakan mereka, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak." 

Mereka ditimpa kehinaan, kerendahan, dan kemurkaan dari Allah kerana mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah, membalas kebaikan para nabi dengan keburukan, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.

Dahulu orang-orang Bani Israil pernah membunuh tiga ratus orang nabi dalam sehari, kemudian pada petang harinya mereka mendirikan pasar sayur-mayur mereka. Sesungguhnya yang mendorong mereka berbuat demikian adalah sifat takabur, zalim, dan dengki.

"Demikian itu dengan apa yang mereka derhaka" 

Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka. Mereka banyak berbuat maksiat terhadap perintah-perintah Allah.

"dan mereka melampaui batas."

Iaitu berani melanggar syariat Allah. Dari yang halal beralih kepada yang haram. Maka sebagai akibat darinya mereka ditimpa oleh kehinaan dan kenistaan untuk selama-lamanya yang berlangsung sampai kehinaan di akhirat.

Rasulullah s.a.w. pernah mengakhirkan (menunda) solat Isya, kemudian beliau keluar menuju masjid, tiba-tiba beliau melihat orang ramai sedang menunggu solat (berjamaah), lalu beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari pemeluk agama ini yang masih berzikir kepada Allah saat ini selain kalian." Lalu turunlah surah Ali Imran 3:113-115.

"113. Mereka tidaklah sama." 

Semua Ahli Kitab itu tidaklah sama, bahkan sebahagian dari mereka ada yang mukmin. Antaranya adalah para rahib yang beriman, seperti Abdullah ibnu Salam, Asad ibnu Ubaid, dan Sa'labah ibnu Syu'bah serta lain-lainnya.

"Dari Ahli Kitab umat yang lurus," 

Di antara mereka itu ada golongan yang berlaku jujur, memeluk agama Islam, menegakkan perintah Allah, taat kepada syariatNya, dan mengikuti NabiNya.

"mereka membaca ayat-ayat Allah tengah malam, dan mereka bersujud." 

Iaitu melakukan ibadah di malam hari, banyak bertahajud, membaca Al Qur'an dalam solat Isya, kerana ia adalah solat yang tidak dilakukan seorang pun di antara Ahli Kitab. Perhatian mereka yang tinggi untuk tunduk, ruku' dan sujud kepadaNya.

"114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir," 

Sebagaimana kaum mukmin beriman, mereka beriman kepada semua nabi yang diutuskan termasuk Nabi Muhammad s.a.w. dan semua kitab yang diturunkan termasuk Al Qur'an serta berendah hati kepada Allah.

"dan mereka menyuruh kepada ma'ruf dan mereka melarang dari kemungkaran dan mereka bersegera dalam kebaikan. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh." 

Mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menambah kebaikan dan segera melakukannya kerana rasa cintanya mereka kepada kebaikan dan mengetahui manfaat-manfaatnya.

"115. Dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan, maka tidak akan mereka dihilangkan pahalanya." 

Apa saja kebajikan yang mereka kerjakan banyak maupun sedikit, maka mereka sekali-kali  tidak dihalangi menerima pahalanya. Pahala kebajikan yang mereka lakukan tidak akan hilang di sisi Allah, bahkan Allah akan melimpahkan balasan pahala kepada mereka. Pahala terhadap amal menurut apa yang ada dalam hati, iaitu keimanan dan ketakwaan.

"Dan Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa." 

Tiada suatu amal pun yang samar atau tidak kelihatan bagiNya, dan tidak akan ada yang tersia-sia di sisiNya pahala orang yang berbuat baik dalam amalnya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...