Sabtu, 7 Januari 2017

15:87-93 Tafsir Surah Al Hijr, ayat 87-93.

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٩) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) 

Allah s.w.t. berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"87. Dan sungguh Kami telah berikan padamu tujuh dari berulang-ulang dari Al Qur'an yang agung." 

Sab'ul Masani adalah tujuh yang dibaca berulang-ulang. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah fatihatul kitab, iaitu surah Al Fatihah yang mengandungi tujuh ayat. Surah Al Fatihah ini dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat solat fardu maupun solat sunat. Fatihah dipandang dari satu segi disebut masani (yang dibaca berulang-ulang), dan dari segi lain serupa (mutu ayat-ayatnya); surah Al Fatihah ini juga disebut "Al Qur'an".

Ada yang mengatakan bahawa ia adalah tujuh surah yang panjang-panjang, iaitu Al Baqarah, Ali Imran, Al Maidah, An Nisa', Al 'Araf, Al An'am dan Al Anfaal bersama At Taubah (Al Bara'ah). Di dalam surah-surah tersebut dijelaskan hal-hal yang fardu, hukum-hukum had, hukum-hukum qisas, hukum-hukum lainnya, perumpamaan-perumpamaan, berita-berita, dan pelajaran-pelajaran.

Ada juga yang mengatakan bahawa ia adalah seluruh Al Qur'an yang agung. Di dalamnya terdapat tujuh bahagian, iaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan, perumpamaan-perumpamaan, dan bilangan nikmat-nikmat dan berita Al Qur'an.

Tidak ada pertentangan dalam hal ini, kerana sesungguhnya menyebutkan sesuatu bukan bererti menafikan sebutan yang lainnya apabila mempunyai sifat dan latar belakang yang sama.

Al Qur’an yang agung bersama tujuh yang dibaca berulang-ulang itulah kurnia dan rahmat Allah yang paling utama. Maka seharusnya manusia merasa cukup dan bergembira kerana ia lebih baik dari kemewahan hidup yang dikejar manusia.

"88. Janganlah sekali-kali kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang Kami beri kesenangan dengannya pasangan-pasangan di antara mereka," 

Jangan sekali-kali kamu memandang, menginginkan atau mengharapkan kepada dunia dan perhiasannya serta kesenangan duniawi yang telah Kami berikan kepada segolongan manusia yang kaya raya, terutamanya orang-orang kafir. Itu hanyalah kesenangan yang fana. Hal itu Kami jadikan sebagai ujian buat mereka.

"dan janganlah kamu sedih atas mereka" 

Janganlah pula kamu bersedih hati kerana mereka mendustakan dan menentangmu. Mereka sudah tidak dapat diharapkan lagi kebaikan dan manfaatnya.

"dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman." 

Berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang mengikutimu, walaupun mereka fakir miskin. Merekalah pengganti yang lebih baik daripada orang-orang kafir, walaupun kaya raya.

Allah s.w.t. berfirman memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengatakan kepada manusia,

"89. Dan katakanlah, "Sungguh aku, aku pemberi peringatan yang nyata.""

Kerjakanlah kewajibanmu. Berilah peringatan, sampaikanlah risalah, lakukanlah tabligh baik kepada kerabat maupun bukan, kawan maupun musuh, dan sebagainya. Berikanlah amaran kepada manusia dengan bukti-bukti yang nyata tentang turunnya azab yang pedih ke atas orang-orang yang ingkar dan mendustakan.

Supaya Allah tidak menimpakan azab ke atas mereka sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasulnya. Jika kamu telah melakukannya, maka kamu tidak memikul sedikit pun tanggung jawab terhadap perbuatan mereka, dan mereka juga tidak memikul tanggung jawab terhadap perbuatanmu.

"90. Sebagaimana Kami telah menurunkan atas orang-orang yang membahagi-bahagi." 

Kami berikan kepadamu Sab'atul Masani dan Al Qur'an sebagaimana Kami menurunkan kitab-kitab kepada muqtasimin (orang-orang yang memilah-milah atau membahagi-bahagi kitab Allah).

Kami telah memberi peringatan kepada mereka. Mereka menerima sebahagian isi kitab dan menolak sebahagian yang lain. Mereka saling bersumpah dan berjanji sesama mereka untuk menentang, mendustakan, menyerang, menyakiti dan membunuh para nabi. Maka Kami telah menurunkan azab kepada mereka.

Makna taqasamu ialah bersumpah. Mereka mendustakan sesuatu dari masalah dunia dengan bersumpah terhadapnya. Maka mereka dinamakan kaum yang muqtasim. Ada yang mengatakan bahawa al muqtasimun adalah kaum Nabi Saleh a.s. yang bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka akan membunuhnya di malam hari secara tiba-tiba bersama keluarganya. Ada yang menafsirkan, bahawa mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Semasa telah datang musim haji. Al Walid ibnul Mugirah menghimpun sejumlah orang dari kalangan kabilah Quraisy. Dia adalah orang yang terhormat di kalangan mereka. Lalu Al Walid ibnul Mugirah berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya musim haji tahun ini telah tiba, dan sesungguhnya para delegasi dari kalangan orang-orang Arab semuanya akan datang bertamu kepada kalian, mereka telah mendengar perihal urusan teman kalian ini (Nabi Muhammad s.a.w.). Maka bersepakatlah kalian dalam suatu pendapat sehubungan dengannya, dan janganlah kalian bertentangan, sehingga sebahagian dari kalian mendustakan dengan sebahagian yang lainnya, dan pendapat sebahagian dari kalian bertentangan dengan pendapat sebagian yang lainnya."

Lalu mereka berkata, "Dan engkau, hai Abdu Syams (Al Walid ibnul Mugirah), kemukakanlah pendapatmu yang nanti akan kami jadikan sebagai pegangan." Al Walid berkata, "Tidak, tetapi kalianlah yang mengatakannya, nanti saya akan menurutinya."

Mereka berkata, "Kami katakan dia adalah tukang tenung." Al Walid menjawab, "Dia bukanlah tukang tenung." Mereka berkata, "Dia gila." Al Walid berkata, "Dia tidak gila." Mereka berkata, "Dia seorang penyair." Al Walid berkata, "Dia bukan penyair." Mereka berkata, "Dia seorang penyihir." Al Walid berkata, "Dia bukan penyihir." Mereka berkata, "Lalu apakah yang harus kami katakan?"

Al Walid berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan Muhammad benar-benar manis. Tidak sekali-kali kalian mengatakan sesuatu darinya melainkan pasti diketahui bahawa perkataanmu itu batil. Dan sesungguhnya pendapat yang paling dekat untuk kalian katakan sehubungan dengannya ialah dia adalah seorang penyihir." Akhirnya mereka berpisah dengan kesepakatan yang bulat akan hal tersebut dalam bersikap terhadap Nabi s.a.w.

Lalu Allah s.w.t. menurunkan firmanNya sehubungan dengan mereka,

"91. Orang-orang yang mereka menjadikan Al Qur’an terbahagi-bahagi." 

'Idhin bermaksud terbahagi-bahagi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membahagi-bahagi Al Quran. Ada bahagian yang mereka percayai dan ada bahagian yang mereka ingkari. Ada juga yang berpendapat, bahawa mereka adalah orang-orang yang ditugaskan di jalan-jalan Mekah untuk menghalangi manusia masuk Islam.

'Idin juga bermaksud sihir. Orang-orang musyrik menyebut Al Qur’an yang dibawa Rasulullah s.a.w. sebagai sihir, tenung nasib, dongengan dahulu kala, gila, perdukunan dan sya’ir.

Kesimpulannya adalah bahawa Allah s.w.t. memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w. memperingatkan orang-orang kafir,9 bahawa Dia akan menurunkan azab kepada mereka sebagaimana Allah telah membinasakan kaum Tsamud.

"92. Maka demi Tuhanmu, sungguh Kami akan tanyai mereka semuanya." 

"93. Tentang apa yang mereka kerjakan." 

Allah s.w.t. pasti akan menanyai mereka yang menuduh Rasulullah s.a.w. seorang tukang tenung, gila, penyair, penyihir dan sebagainya.

Pada hari kiamat, setiap manusia akan diajak berbicara sendirian oleh Allah s.w.t. seperti seseorang yang memandang bulan di malam purnama. Dia pasti akan menanyai tentang kalimah "Tidak ada Tuhan selain Allah.", tentang amal perbuatan, tentang apa yang mereka sembah, adakah mereka memperkenankan seruan para rasul, harta benda dan sehinggalah perkara-perkara yang paling kecil.

Allah Maha Mengetahui setiap perbuatan manusia. Dia lebih mengetahui hal itu daripada mereka sendiri. Dia akan menanyai mereka, "Mengapa kalian melakukan ini dan ini?"

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...