Selasa, 17 Januari 2017

39:68-70 Tafsir Surah Az Zumar, ayat 68-70.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٦٩) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٠)

Allah s.w.t. berfirman menceritakan tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat berikut terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan gempa yang dahsyat.

"68. Dan ditiuplah dalam sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi" 

Sangkakala adalah qarn (tanduk) yang besar, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Penciptanya dan makhluk yang diberitahukan Allah, lalu malaikat Israfil a.s. meniupnya. Ia adalah salah satu malaikat yang didekatkan, salah satu malaikat pemikul ‘Arsy.

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Telah diizinkan kepadaku untuk memberitahukan tentang salah satu malaikat Allah yang termasuk pemikul ‘Arsy, dimana jarak antara cuping telinganya dengan bahunya sejauh perjalanan tujuh ratus tahun.”

Tiupan ini adalah tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan semua makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi kerana begitu keras dan dahsyatnya suara itu. Semua ruh dicabut. Malaikat maut adalah yang paling akhir mati.

Yang terus hidup hanyalah Tuhan Yang Mahakekal Yang terus-menerus mengurus makhlukNya. Dialah Yang Mahapertama yang tiada awalnya dan Yang Mahaakhir yang tiada akhirnya. Hanya Dia sematalah Yang mengalahkan segala sesuatu, dan Dia telah putuskan fana terhadap segala sesuatu.

Kemudian Allah s.w.t. berfirman, "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?", sebanyak tiga kali. Kemudian Dia menjawab sendiri pertanyaanNya itu, "Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan."

"kecuali orang yang Allah kehendaki." 

Kecuali mereka yang diteguhkan Allah semasa ditiup sangkakala itu. Mereka dikehendaki Allah tidak mati dan tidak terpengaruh kerana tiupan itu. Ada yang mengatakan bahawa mereka adalah para syuhada yang menyandang pedang-pedang mereka berada di sekitar 'Arasy. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Segala sesuatu dari manusia itu hancur berantakan kecuali tulang ekornya. Kemudian Allah s.w.t. menurunkan hujan. Manusia diciptakan kembali juga dari tulang ekornya. Tulang belulang itu berubah menjadi jasad yang sempurna dan timbul di permukaan bumi.

Kemudian Allah menghidupkan makhlukNya. Malaikat Israfil yang mula-mula dihidupkanNya. Lalu Allah s.w.t. memerintahkan kepadanya agar melakukan tiupan ketiga iaitu tiupan kebangkitan.

"Kemudian ditiuplah padanya yang lain," 

Jarak masa di antara dua tiupan adalah empat puluh. Tidak dinyatakan maksudnya empat puluh itu. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Jasad mereka sudah sempurna bersama ruhnya. Mereka hidup kembali di permukaan bumi.

"maka tiba-tiba mereka berdiri mereka menunggu." 

Dengan serta merta mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing dari Allah. Mereka merasakan bahawa mereka tinggal di dalam kubur sebentar saja. Kemudian dikatakan, "Hai manusia, kemarilah kalian menghadap kepada Tuhan kalian, dan berhentikanlah mereka, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawabannya." Lalu mereka mematuhinya sambil memujiNya. Mereka menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat.

"69. Dan terang benderang bumi dengan cahaya Tuhannya" 

Ketika itu manusia berada dalam kegelapan kerana cahaya-cahaya yang ada sebelumnya telah hilang. Matahari digulung atau dilipat dan bulan dihilangkan cahayanya. Allah s.w.t. datang dan menampakkan diriNya untuk memutuskan peradilan di antara makhlukNya. Lalu bersinarlah bumi mahsyar dengan cahaya Allah. Jadilah ia terang benderang.

Cahaya Allah s.w.t. begitu besar, seandainya dibuka hijab cahayaNya nescaya akan membakar semua makhlukNya. Pada hari itu makhluk tidak terbakar oleh cahayaNya kerana Allah memberikan kekuatan kepada mereka.

"dan diletakkan kitab" 

Masing-masing orang diberikan buku catatan amal perbuatan masing-masing. Mereka membaca amal yang dikerjakannnya selama di dunia, yang baik maupun yang buruk. Kitab itu mencatat semuanya dan tidak tertinggal sesuatu pun.

"dan didatangkan para nabi dan para saksi" 

Para nabi dihadirkan untuk ditanya tentang tabligh (penyampaian) risalah-risalah Allah s.w.t. kepada umatnya masing-masing. Nabi Muhammad s.a.w. dan umatnya menjadi saksi bahawa para rasul semuanya telah menyampaikan risalahnya. Para malaikat pencatat menjadi saksi amal perbuatan semua hamba, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk.

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Akan datang seorang nabi pada hari Kiamat dengan pengikutnya seorang, ada pula nabi yang pengikutnya dua orang dan ada yang lebih dari itu, lalu dipanggil kaumnya, “Apakah nabi ini telah menyampaikan (risalahnya) kepada kalian?” Mereka menjawab, “Belum.” Lalu nabi itu ditanya, “Apakah kamu telah menyampaikan (risalahmu) kepada kaummu?” Ia menjawab, “Ya (sudah).” Lalu dikatakan kepadanya, “Siapa saksimu?” Ia menjawab, “Muhammad dan umatnya.” Lalu dipanggillah Muhammad dan umatnya dan mereka ditanya, “Apakah nabi ini telah menyampaikan (risalahnya) kepada kaumnya?” Mereka menjawab, “Ya.” Lalu mereka ditanya, “Dari mana kamu tahu?” Mereka menjawab, “Telah datang Nabi kami kepada kami dan memberitahukan bahawa para rasul semuanya telah menyampaikan.” Itulah maksud (ayat), “Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan.” Yakni yang adil. Agar kamu menjadi saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atasmu.”

"dan diberi keputusan di antara mereka dengan benar" 

Proses hisab tersebut berasal dari Allah. Dia akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Setiap manusia dihakimi dengan adil. Dia tidak menganiaya atau menzalimi seorang pun walaupun sebesar zarrah. Jika ada kebajikan sebesar zarrah, nescaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisiNya pahala yang besar.

"dan mereka, mereka tidak dianiaya." 

Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti Dia mendatangkannya.

Allah s.w.t. meliputi segala sesuatu. KitabNya iaitu Lauh Mahfuzh meliputi semua yang mereka kerjakan. Para malaikat hafazhah telah mencatat apa yang mereka kerjakan. Para saksi yang paling adil telah memberikan kesaksian.

Berdasarkan hal itu Allah mengetahui ukuran amal dan ukuran pahala atau siksa yang sesuai memberikan keputusan dengan keputusan yang membuat sejuk pandangan mata semua makhluk.

"70. Dan dicukupkan tiap-tiap jiwa apa yang dia kerjakan" 

Setiap manusia diberikan balasan yang sempurna atas amalan baik dan amalan buruk yang telah dikerjakannya. Mereka mengakui bahawa Allah berhak dipuji dan Maha Adil. Mereka juga mengetahui keagungan, ilmu, kebijaksanaan dan rahmatNya yang belum terlintas di hati mereka dan belum diungkapkan oleh lisan mereka.

"dan Dia lebih mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan." 

Allah s.w.t. lebih mengetahui dari diri mereka sendiri semua yang telah mereka lakukan.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...