Rabu, 25 Januari 2017

80:1-16 Tafsir Surah ‘Abasa, ayat 1-16.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى (٢)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)

Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. sedang berbicara dengan suara yang perlahan dengan salah seorang pembesar kaum musyrikin Quraisy. Tiba-tiba datanglah Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang tua dan buta yang telah masuk Islam sejak lama. Ia bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang sesuatu tentang ajaran Islam dengan pertanyaan yang mendesak, “Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk.”

Nabi s.a.w. saat itu sangat menginginkan andaikata Ibnu Ummi Maktum diam dan tidak mengganggunya, agar Beliau dapat berbicara dengan tetamunya yang dari Quraisy itu kerana Beliau sangat menginginkannya mendapat hidayah dan masuk Islam.

Untuk itulah maka Beliau s.a.w. bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan memalingkan wajah beliau darinya serta hanya melayani tetamunya yang dari Quraisy itu sambil berkata, “Bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang aku katakan ini, apakah berkesan?” Orang itu menjawab, “Tidak.”

Maka Allah s.w.t. berfirman menegur Rasulullah s.a.w.,

"1. Dia bermuka masam dan berpaling." 

"2. Kerana telah datang padanya seorang buta." 

Sepatutnya kamu memperhatikan orang buta itu.

"3. Dan apakah kamu tahu barang kali dia ingin menyucikan diri." 

Mungkin dia ingin membersihkan dirinya dari segala dosa atau dari akhlak yang tercela.

"4. Atau dia dapat pelajaran, lalu bermanfaat baginya pengajaran." 

Mungkin dia inginkan suatu pelajaran untuk diamalkan atau untuk menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan.

"5. Adapun orang yang merasa serba cukup." 

"6. Maka kamu kepadanya menghadap." 

Kamu lebih bersungguh-sunguh melayani pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup dengan harapan dia akan mendapat petunjuk darimu dan masuk Islam.

"7. Dan tidak atas kamu jika tidak dia membersihkan diri." 

Padahal kamu tidak akan dicela atau bertanggungjawab mengenainya kalau dia tidak mahu beriman.

"8. Dan adapun orang yang datang kepadamu bersegera." 

"9. Dan dia takut." 

"10. Lalu kamu darinya acuh." 

Sebaliknya kamu mengabaikan atau tidak pedulikan orang yang bersegera datang kepadamu dengan kehendaknya sendiri untuk mendapatkan petunjuk, pengajaran dan pengarahanmu kepadanya, sedangkan dia takut kepada Allah.

"11. Sekali-kali tidak! Sungguh, ia peringatan." 

Janganlah sekali-kali berbuat begitu lagi. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah atau Al Qur'an itu adalah suatu peringatan kepada semua makhluk. Dengannya Allah s.w.t. memperingatkan hamba-hambaNya, menerangkan apa yang mereka perlukan serta menerangkan yang benar dari yang salah supaya mereka tidak tersesat.

Sepatutnya seorang 'alim (berilmu) memberikan perhatian lebih kepada penuntut ilmu yang lebih bersemangat daripada yang lain. Perkara yang jelas tidaklah ditinggalkan kerana perkara yang belum jelas, dan maslahat yang memang terwujud tidaklah ditinggalkan kerana maslahat yang masih dikira-kira.

Allah s.w.t. memerintahkan kepada RasulNya agar menyamakan pengetahuan dan peringatan terhadap sesiapa saja dan tidak mengkhususkannya terhadap orang-orang tertentu sahaja. Dalam hal ini tidak dibedakan antara orang yang mulia dan orang yang lemah, orang terhormat dan orang biasa, orang yang miskin dan orang yang kaya, orang merdeka dan hamba belian, lelaki dan wanita, serta kanak-kanak dan orang dewasa.

Kemudian Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus, keputusan yang ditetapkanNya penuh dengan kebijaksanaan dan mempunyai alasan yang sangat kuat.

Maka sesudah peristiwa itu Nabi s.a.w. sentiasa menghormati Abdullah Ibnu Ummi Maktum.

"12. Maka siapa yang menghendaki, dia mengingatnya." 

Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah itu. Dia akan mengingat Allah s.w.t. dalam semua urusannya.

"13. Dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan." 

Surah ini, nasihat ini atau pelajaran ini, saling berkaitan, bahkan Al Qur'an seluruhnya, ada di dalam kitab-kitab yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah iaitu Lauh Mahfuzh atau kitab-kitab para nabi.

"14. Yang ditinggikannya disucikan." 

Ia mempunyai kedudukan yang tinggi. Ia disucikan dari hal yang kotor, penambahan, pengurangan, disentuh dan dicuri oleh syaitan.

"15. Di tangan-tangan para safarah." 

Safarah bermaksud para utusan atau malaikat yang menghubungkan antara Allah s.w.t. dengan makhlukNya. Para malaikat itu menjadi duta perdamaian di antara kaum yang berselisih. Di sini malaikat yang menurunkan wahyu Allah s.w.t. dan menyampaikannya kepada rasul yang berkenaan. Ada yang menafsirkan bahawa safarah adalah malaikat para penulis yang menyalin dari Lauh Mahfuz.

"16. Yang mulia yang berbakti." 

Rupa mereka mulia, baik lagi terhormat, dan akhlak serta tindakan mereka berbakti, suci dan sempurna. Maka berangkat dari pengertian ini orang yang hafal Al Qur'an dianjurkan berada dalam jalan yang lurus dan benar dalam semua perbuatan dan ucapannya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang yang membaca Al Qur'an, sedangkan dia pandai membacanya (kelak akan dihimpunkan) bersama-sama dengan para malaikat safarah yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang membacanya, sedangkan dia melakukannya dengan berat (sedang belajar), baginya dua pahala."

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...