Khamis, 16 Mac 2017

5:1-2 Tafsir Surah Al Maidah, ayat 1-2.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Allah s.w.t. berfirman,

"1. Wahai orang-orang yang beriman!"

Dengarkanlah baik-baik oleh telingamu kebaikan yang dianjurkan atau keburukan yang dilarang. Maka kerjakanlah oleh kalian. Nabi s.a.w. juga termasuk di antara salah seorang dari kalian.

"Penuhilah oleh kalian aqad-aqad." 

Apabila seseorang yang mengaku dirinya beriman, maka dia telah pun mempunyai beberapa aqad. Aqad atau 'uqud bermaksud perjanjian-perjanjian. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.

Ia adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Aqad (perjanjian) di sini termasuk janji prasetia hamba kepada Allah, perjanjian yang dibuat sesama manusia dan janji kepada diri sendiri.

Aqad antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah kesaksian akan adanya Allah Yang Maha Esa, yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad, ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya.

Seorang Islam berikrar atau berjanji dalam dua kalimat syahadat. Ikrar atau janji kepada Allah wajib ditunaikan dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya yang terkandung di dalam Al Qur'an seluruhnya.

Aqad terhadap sesama manusia dilakukan secara lisan atau bertulis. Aqad antara seseorang dengan rasulNya adalah dengan menaatinya dan mengikutinya.


Aqad antara seseorang dengan kedua orang tuanya dan kerabatnya adalah dengan berbakti kepada mereka dan menyambung tali silaturrahim dengan mereka dan tidak memutuskannya.


Aqad antara seseorang dengan kawan-kawannya adalah mengerjakan hak-hak persahabatan di saat kaya dan miskin, lapang dan sempit.

Aqad antara seseorang dengan yang lain dalam akad mu'amalah adalah seperti jual beli, menyewa, dan sebagainya. Aqad tabarru'at (kerelaan) adalah seperti hibah dan sebagainya.

Aqad antara seseorang dengan kaum muslim adalah memenuhi hak sesamanya dengan cara saling tolong-menolong di atas kebenaran, membantunya, saling bersikap lembut dan tidak memutuskan hubungan. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara.

Aqad terhadap diri sendiri biasanya janji dalam hati, dengan lisan atau secara bertulis, supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji berstatus sebagai nazar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika sudah masuk wilayah nazar, maka hukumnya adalah wajib.

Hukum asal dalam aqad dan syarat adalah mubah. Hal itu dipandang sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan demikian kerana kemutlakannya.

Orang yang beriman akan memenuhi, menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan dan tidak mengurangi janjinya. Ia lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam.

Maka janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut. Orang-orang yang merosakkan janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maka tempat kediamannya adalah neraka Jahanam.

"Dihalalkan bagi kalian haiwan ternak," 

Dihalalkan bagi kalian memakan haiwan ternakan sebagai rahmat dariNya. An'am bermaksud haiwan ternakan yang pada umumnya jinak, seperti unta, lembu, dan kambing. Termasuk juga ke dalamnya haiwan liar dari haiwan-haiwan tersebut, kijang, kerbau liar, keldai liar (bukan keldai negeri), kuda belang dan binatang-binatang buruan. Dibolehkan juga memakan janin yang mati dalam perut induknya, setelah induknya disembelih.

"kecuali apa yang dibacakan atas kalian," 

Haiwan-haiwan ternakan yang diharamkan bagi kalian makan itu akan disebutkan dalam ayat 3 surah Al Ma'idah ini.

"tanpa menghalalkan berburu dan kalian sedang ihram." 

Halalnya haiwan-haiwan yang halal dimakan tidak bererti kalian boleh menghalalkan berburu ketika kalian sedang dalam keadaan berihram, iaitu semasa mengerjakan haji atau umrah.

"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki."

Sesungguhnya Allah telah memutuskan demikian, Dia Mahabijaksana dalam semua yang diperintahkan dan yang dilarangNya. Dia menetapkan halal dan haramnya sesuatu tanpa ada yang menentangNya.

"2. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian melanggar syi'ar-syi'ar Allah," 

Syi'ar Allah adalah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Syi'ar boleh juga diertikan rambu-rambu agamanya. Ada pula yang mengertikan syi'ar-syi'ar di sini dengan "larangan-laranganNya", iaitu jangan dilanggar. Melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah misalnya mengerjakan larangan ihram, seperti berburu sewaktu ihram, demikian juga mengerjakan larangan-larangan di tanah haram.

"dan janganlah bulan-bulan haram," 

Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam haji wada', "Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya di hari Allah menciptakan langit dan bumi; satu tahun adalah dua belas bulan; empat bulan di antaranya adalah bulan haram (suci) tiga (di antaranya) berturut-turut, iaitu Zul Qa'dah, Zul Hijjah, dan Muharram serta Rajab Mudar jatuh di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban."

Berlangsungnya status haram bulan-bulan haram tersebut sampai dengan akhir waktu (hari kiamat). Hormatilah, akuilah keagungannya dan tinggalkanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah di masa-masa itu seperti menghalalkan, memulakan peperangan dan hal-hal lain yang diharamkan.

Namun, jika melanjutkan dan menyelesaikan peperangan jika dimulakan di bulan lain sebelumnya, maka dibolehkan. Jika orang-orang kafir yang memulakan peperangan, maka dibolehkan bagi kaum muslim membalasnya, baik di bulan haram maupun lainnya.

"dan jangan binatang hadya" 

Jangan binatang-binatang korban. Iaitu janganlah kalian mengganggu, menghalangi atau mencuri haiwan seperti unta, lembu, kambing dan biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

Janganlah kalian tidak berihda (berkorban) untuk Baitullah. Pilihlah dari yang baik-baik dan yang gemuk-gemuk. Hal tersebut mengandung makna mengagungkan syiar-syiar Allah. Berikannya kalungan sebagai tanda yang membedakannya dari ternakan lainnya dan agar diketahui bahawa ternakan tersebut akan dikorbankan untuk Ka'bah.

Dengan demikian, maka tiada yang berani mengganggunya. Sekaligus mendorong orang yang melihatnya untuk melakukan hal yang serupa.

"dan binatang-binatang qala id,"

Jangan binatang korban yang dikalungi. Iaitu janganlah kalian mengganggu, menghalangi atau mencuri haiwan hadya yang diberi kalung sebagai tanda bahawa haiwan itu untuk dibawa ke Ka'bah.

Dahulu ahli Jahiliah bila keluar dari tanah airnya di luar bulan-bulan haram, mereka mengalungi dirinya dengan bulu biri-biri dan bulu unta, dan orang-orang musyrik Tanah Suci mengalungi dirinya dengan serat-serat pepohonan atau akar tumbuh-tumbuhan Tanah Suci. Kerana itu, mereka aman (tidak ada yang berani mengganggunya). Kemudian Allah s.w.t. melarang menebang (memotong) pepohonan di Tanah Suci.

Al Hatm ibnu Hindun Al Bakri pernah menyerang ternakan milik orang-orang Madinah (merampasnya), kemudian pada tahun berikutnya dia berumrah ke Baitullah. Maka sebahagian sahabat bermaksud menghadangnya di tengah jalan yang menuju ke Baitullah. Lalu Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"dan jangan orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari kurnia dari Tuhan mereka dan keridhaan." 

Jangan kalian mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Janganlah kalian menghalalkan perang terhadap orang-orang yang mengunjungi Baitullah yang suci dan barang siapa yang memasukinya aman.

Mencari kurnia Allah bermaksud mencari keuntungan yang diberikan Allah dengan berniaga atau berdagang. Mencari keridhaan Tuhannya bermaksud mencari ridha Allah melalui ibadah haji, umrah, tawaf, solat dan ibadah lainnya.

Jangan sekali-kali kalian menghalang-halanginya, mencegahnya, mengacaunya, menyakitinya, menghinanya. Bahkan muliakanlah dan hormatilah orang-orang yang berkunjung ke rumahNya. Amankanlah jalan menuju Baitullah. Tenangkan orang-orang yang pergi berkunjung ke Baitullah. Buatkan supaya mereka boleh beristirehat, tanpa ada rasa takut dibunuh dan dirompak hartanya.

Kemudian Allah s.w.t. memerintahkan bahawa orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke tanah haram. Larangan mengganggu ini jika ia menuju baitullah dengan maksud mencari kurnia (rezeki) Allah dan keridhaanNya, namun jika maksudnya melakukan kejahatan, maka termasuk menghormati tanah haram adalah menghalanginya dari melakukan kejahatan.

"Dan apabila kalian telah selesai haji, maka berburulah." 

Apabila kalian telah selesai dari ihram dan sudah bertahallul, maka kalian diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang tadinya kalian dilarang sewaktu ihram, seperti berburu. Hal ini merupakan perintah sesudah larangan. Hukum mengenai hal ini dikembalikan kepada hukum semula sebelum ada larangan. Jika sebelum ada larangan hukumnya wajib, maka dikembalikan menjadi wajib. Jika sebelum ada larangan hukumnya sunat, maka dikembalikan menjadi sunat lagi; atau asalnya mubah, maka dikembalikan menjadi mubah.

Pada tahun perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalang-halangi mereka sampai ke Baitullah. Peristiwa tersebut terasa amat berat bagi mereka. Kemudian lintaslah kepada mereka sejumlah orang dari kalangan kaum musyrik dari penduduk kawasan timur dengan maksud akan melakukan umrah. Sahabat-sahabat Nabi s.a.w. berkata, "Kita halang-halangi mereka sebagaimana teman-teman mereka menghalang-halangi kita." Lalu Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"Dan jangan sekali-kali mendorong kalian berbuat dosa kebencian suatu kaum mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram sehingga kalian melampaui batas." 

Jangan sekali-kali kerana kebencian kalian kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya, seperti menceroboh, melampaui batas, membalas dendam, berlaku tidak adil atau melanggar hukum Allah terhadap mereka.

Tetapi kalian masing-masing diwajibkan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, iaitu bersikap adil dalam perkara yang hak terhadap sesiapa saja. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa.

"Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." 

Bekerjasamalah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa. Janganlah kalian bantu-membantu dalam kebatilan, maksiat, pencerobohan, perlanggaran, perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Tinggalkan hal-hal yang mungkar. Hal ini dinamakan ketakwaan.

Dosa bermaksud meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pelanggaran bermaksud melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan berbuat aniaya atau dianiaya. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, orang ini dapat kutolong jika ia dianiaya. Tetapi bagaimanakah menolongnya jika dia berbuat aniaya?" Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, "Kamu cegah dan kamu halang-halangi dia dari perbuatan aniaya, itulah cara menolongnya."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, baginya pahala serupa dengan semua pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat; hal tersebut tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, baginya dosa yang serupa dengan semua dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat: hal tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantunya, sedangkan dia mengetahui kezalimannya, maka sesungguhnya dia telah keluar dari Islam."

"Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaNya."

SiksaanNya sangat berat bagi orang yang bermaksiat kepadaNya dan berani mengerjakan yang diharamkanNya. Oleh kerana itu, berhati-hatilah terhadap yang diharamkan agar kalian tidak mendapatkan siksaanNya cepat atau lambat.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...