Ahad, 21 Mei 2017

4:49-50 Tafsir Surah An Nisa, ayat 49-50.

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا (٤٩) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (٥٠)

Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya." Mereka juga mengatakan, "Sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani."

Dahulu orang-orang Yahudi menempatkan anak-anak mereka di hadapan mereka sebagai imam dalam berdoa dan sembahyangnya, juga menyerahkan korban mereka kepada anak-anak tersebut. Mereka berbuat demikian dengan alasan bahawa anak-anak mereka masih belum berdosa dan tidak mempunyai kesalahan.

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya anak-anak kita telah meninggal dunia dan mereka mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Mereka pasti memberi syafaat kepada kita dan membersihkan kita dari dosa-dosa." Mereka selalu mengatakan, "Kami tidak mempunyai dosa sebagaimana anak-anak kami tidak mempunyai dosa."

Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"49. Apakah tidak kamu lihat kepada orang-orang yang menyucikan diri mereka sendiri?" 

Perhatikanlah olehmu orang-orang yang menganggap dirinya bersih dari dosa, iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan berkenaan dengan celaan terhadap perbuatan memuji dan menyanjung.

Rasulullah s.a.w. mendengar seorang lelaki memuji lelaki lainnya. Maka beliau s.a.w. bersabda, "Celakalah kamu, kamu telah memotong leher temanmu. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda, "Jika seseorang dari kalian diharuskan memuji temannya, hendaklah ia mengatakan, "Aku menduganya demikian," kerana ia tidak dapat membersihkan seseorang terhadap Allah."

Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita agar menaburkan pasir ke wajah orang-orang yang tukang memuji.

Umar ibnul Khattab r.a. berkata, "Sesungguhnya hal yang paling aku khuatirkan akan menimpa kalian ialah rasa ujub (besar diri) seseorang terhadap pendapatnya sendiri. Maka barang siapa yang mengatakan bahawa dirinya orang mukmin, maka dia adalah orang kafir. Barang siapa yang mengatakan bahawa dirinya adalah orang alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Barang siapa yang mengatakan bahawa dirinya masuk syurga, maka dia masuk neraka."

Nabi s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, nescaya dia memberinya pemahaman dalam masalah agama. Dan sesungguhnya harta ini manis lagi hijau, maka barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang hak, nescaya diberkati padanya; dan waspadalah kalian terhadap puji memuji, kerana sesungguhnya pujian itu adalah penyembelihan."

Seseorang yang memuji orang lain dengan harapan mendapat imbalan tidak akan mendapat suatu keperluan pun darinya, bahkan ia kembali dalam keadaan Allah murka terhadap dirinya.

"Tetapi Allah membersihkan orang yang Dia kehendaki" 

Segala sesuatu mengenai hal ini dikembalikan kepada Allah s.w.t. Dialah yang lebih mengetahui hakikat semua perkara dan rahsia-rahsianya. Sesungguhnya Allah tidak akan membersihkan orang yang berdosa kerana orang lain yang tidak berdosa.

Dia membersihkan siapa yang dikehendakiNya dengan iman dan amal soleh. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

"dan mereka tidak dizalimi sedikit pun." 

Mereka tidak dianiaya sedikit pun. Fatil bermaksud sesuatu yang sebesar biji sawi atau sesuatu yang kamu pintal dengan jari jemarimu. Dia tidak akan membiarkan bagi seseorang sesuatu pahala pun. Betapapun kecilnya pahala itu, Dia pasti menunaikan pahala itu kepadanya.

"50. Perhatikanlah, bagaimana mereka mengada-adakan terhadap Allah dusta." 

Mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dalam pengakuan mereka bahawa mereka bersih dari dosa-dosa, bahawa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya, bahawa hanya mereka yang berhak masuk syurga, bahawa mereka sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja dan apa yang ditempuh oleh orang mukmin adalah batil.

Mereka juga menyandarkan nasib mereka kepada amal perbuatan nenek moyang mereka yang soleh. Padahal Allah telah menentukan bahawa amal perbuatan nenek moyang tidak dapat menjamin anak keturunannya barang sedikit pun. Bagi umat yang lalu apa yang telah diusahakannya, dan bagi umat yang kemudian apa yang telah diusahakannya.

"Dan cukuplah dengannya dosa yang nyata." 

Cukuplah perbuatan mereka itu sebagai perbuatan dusta dan kebohongan yang nyata. Perbuatan itu mengharuskan mereka mendapat siksa yang pedih.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...