Khamis, 27 Julai 2017

33:69-71 Tafsir Surah Al Ahzab, ayat 69-71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) 

Allah s.w.t. berfirman mengingatkan hamba-hambaNya yang mukmin agar tidak menyakiti Rasulullah s.a.w. seperti orang-orang yang menyakiti Musa a.s.

"69. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa;" 

Bani Israil biasa mandi dengan bertelanjang, satu sama lain saling melihat anggota badan temannya. Tetapi Musa a.s. adalah seorang lelaki yang pemalu dan menutupi diri. Kulitnya sedikit pun tidak kelihatan kerana malu (ketika mandi). Atau Beliau mandi seorang diri.

Di antara Bani Israil ada orang-orang yang menyakiti Beliau, mereka mengatakan bahawa Musa a.s. enggan mandi bersama-sama dengan mereka atau menutup dirinya seperti itu kerana kulitnya cacat, sopak, udrah (burut buah pelirnya) atau kerana penyakit kulit lain.

Allah berkehendak membersihkan Musa a.s. dari tuduhan yang mereka lontarkan itu. Maka pada suatu hari, Musa a.s. bersendirian. Beliau melepaskan pakaiannya di atas sebuah batu, kemudian mandi.

Setelah selesai mandi, Musa a.s. menuju ke arah batu itu untuk mengambil pakaiannya. Tetapi batu itu berlari membawa pakaiannya, maka Musa a.s. mengambil tongkatnya dan mengejar batu itu seraya berkata, "Hai batu, kembalikan pakaianku! Hai batu, kembalikan pakaianku!”

Hingga sampailah Musa a.s. di hadapan sekumpulan orang Bani Israil, dan mereka melihat Musa a.s. dalam keadaan telanjang bulat sebagai seorang yang bertubuh sempurna tiada cacat atau penyakitnya.

"maka Allah membebaskannya dari apa yang mereka tuduhkan." 

Allah s.w.t. telah membersihkannya dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Dan batu itu diam, lalu Musa a.s. mengambil pakaiannya dan memakainya, setelah itu Musa a.s. memukul batu itu dengan tongkatnya. Sesungguhnya pada batu itu benar-benar terdapat tiga, empat atau lima tapak akibat bekas pukulan tersebut.

Musa a.s. dan Harun a.s. mendaki suatu bukit dan Harun a.s. wafat. Maka kaum Bani Israil berkata kepada Musa a.s., "Engkaulah yang membunuhnya. Dia adalah orang yang lebih lembut kepada kami berbanding kamu, dan lebih pemalu." Mereka menyakiti Musa a.s. dengan tuduhan tersebut.

Maka Allah s.w.t. memerintahkan kepada para malaikat untuk membawa jenazah Harun a.s. Lalu para malaikat pembawa jenazah Harun a.s. itu berlalu di hadapan majlis-majlis kaum Bani Israil dan menceritakan perihal kematiannya. Maka tiada seorang pun yang mengetahui tempat kuburannya kecuali burung pemakan daging, yang tuli lagi tidak dapat bersuara.

Boleh jadi gangguan yang menyakitkan Musa a.s. adalah peristiwa ini, atau yang pertama tadi, atau keduanya dan peristiwa lainnya yang bermotif sama. Pada garis besarnya tiada yang lebih utama daripada apa yang disebutkan oleh firman Allah s.w.t.

Pada saat perang Hunain, Rasulullah s.a.w. melakukan pembahagian (harta rampasan perang). Beliau s.a.w. bersabda kepada para sahabatnya, "Semoga tiada seorang pun yang menyampaikan suatu berita yang tidak enak kepadaku dari seseorang di antara sahabat-sahabatku. Sesungguhnya aku menginginkan keluar dari kalian, sedangkan hatiku dalam keadaan lega."

Kemudian Rasulullah s.a.w. membahagi-bahagikan harta rampasan itu. Beliau mengutamakan beberapa orang. Beliau memberikan Aqra’ bin Habis seratus ekor unta, memberikan kepada ‘Uyainah seperti itu dan memberikan juga kepada beberapa pemuka Arab.

Abdullah ibnu Mas'ud melintas dekat dua orang lelaki. Salah seorangnya berkata kepada temannya, "Demi Allah, Muhammad tidak menghendaki ridha Allah dengan pembahagiannya ini, tidak pula pahala akhirat (tidak adil dalam pembahagiannya)."

Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Hai musuh Allah, camkanlah, sesungguhnya aku benar-benar akan menceritakan apa yang kamu katakan itu kepada Rasulullah." Lalu Ibnu Mas'ud datang menghadap kepada Rasulullah s.a.w. dan menceritakan hal itu.

Maka wajah Beliau s.a.w. berubah menjadi merah (kerana marah) dan kelihatan Beliau merasa tidak sedap mendengar berita itu. Beliau s.a.w. bersabda, “Siapakah yang akan berbuat adil jika Allah dan RasulNya tidak berbuat adil? Aku tidak pedulikan beritamu itu. Semoga Allah merahmati Musa. Sesungguhnya dia telah disakiti dengan yang lebih dari ini, namun dia tetap bersabar.”

"Dan dia di sisi Allah terhormat." 

Musa a.s. berkedudukan terhormat di sisi Allah s.w.t. Beliau adalah orang yang sentiasa dikabulkan doanya di sisi Allah. Setiap kali Beliau memohon sesuatu kepada Allah, pasti Allah memperkenankannya. Antaranya Beliau pernah memohon kepada Allah agar saudaranya Harun diangkat menjadi rasul bersamanya, lalu Allah mengabulkan permintaannya. Tetapi Allah tidak mengizinkannya untuk dapat melihat ZatNya kerana hal itu sudah menjadi kehendak Allah s.w.t.

"70. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." 

Dalam setiap keadaan kalian, ketika sembunyi atau terang-terangan, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah s.w.t. dan menyembahNya dengan penyembahan sebagaimana seseorang yang melihatNya. Hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang benar, iaitu kalimah 'Tidak ada Tuhan selain Allah', perkataan yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang.

Termasuk ke dalam perkataan yang benar adalah membaca Al Qur’an, berzikir, beramar ma’ruf dan bernahi mungkar, mempelajari ilmu dan mengajarkannya, berusaha sesuai dengan kebenaran dalam berbagai masalah ilmiah, menempuh jalan yang mengarah kepadanya serta sarana yang dapat membantu kepadanya.

Termasuk perkataan yang benar juga adalah ucapan yang lembut dan halus ketika berbicara dengan orang lain dan ucapan yang mengandung nasihat serta isyarat kepada yang lebih bermaslahat.

"71. Dia akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian," 

Jika kalian bertakwa kepadaNya dan mengucapkan perkataan yang benar, Allah s.w.t. akan memberi kalian pahala dengan memperbaiki amal perbuatan kalian dan menerima semua amal kalian. Dia memberi kalian taufik untuk mengerjakan amal-amal yang soleh, menjaga amal tersebut dari yang merosaknya, menjaga pahalanya dan melipatgandakannya.

Jika seseorang meremehkan ketakwaan dan perkataan yang benar menjadikan sebab rosaknya amal, tidak diterimanya dan tidak ada pengaruhnya.

"dan Dia akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian." 

Dosa merupakan penyebab binasanya seseorang, maka dengan takwa Allah s.w.t. akan mengampuni dosa-dosa kalian yang terdahulu. Sedangkan dosa yang akan kalian lakukan di masa depan, Allah akan memberi kalian ilham untuk bertaubat darinya. Perkara menjadi lurus dan semua yang dikhuatiri terjadi hilang.

"Dan barang siapa yang menaati Allah dan RasulNya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung." 

Barang siapa menaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Demikian itu kerana dia dihindarkan dari neraka Jahim dan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal. Oleh itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan dijadikan seorang yang paling mulia.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...