Khamis, 31 Ogos 2017

19:64-65 Tafsir Surah Maryam, ayat 64-65.

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥)

Malaikat Jibril a.s. tidak turun kepada Rasulullah s.a.w. dalam waktu yang cukup lama. Kaum musyrik menyangka yang bukan-bukan kepadanya. Maka Rasulullah s.a.w. dirundung rasa sedih dan duka kerananya. Kemudian Jibril a.s. turun. Rasulullah s.a.w. bertanya, "Hai Jibril, apakah gerangan yang mencegahmu untuk tidak mengunjungiku lebih banyak lagi dari biasanya?"

Maka turunlah firmanNya,

"64. Dan tidaklah kami menurunkan kecuali dengan perintah Tuhanmu." 

Ini merupakan jawaban Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jibril a.s. hanya akan turun apabila diperintahkan oleh Allah s.w.t.

"BagiNya apa yang di hadapanmu," 

MilikNya segala perkara atau urusan yang bakal terjadi, akan datang atau akhirat.

"dan apa yang di belakang kami," 

MilkNyalah segala perkara atau urusan yang telah terjadi, telah lalu atau dunia.

"dan apa yang antara itu," 

MilikNyalah segala perkara yang terjadi di antara dunia dan akhirat. Ada yang mengatakan perkara yang terjadi di saat ini sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan segala perkara di antara dua tiupan sangkakala.

Allah s.w.t. mengetahui semua itu. Semua perkara milikNya. Kita adalah hamba yang diaturNya. Hikmah ilahiyyahNya adalah milikNya. Dia mewujudkannya, tidak mewujudkannya atau menundanya dengan kehendakNya.

"dan tidaklah ada Tuhanmu lupa." 

Ilmu atau pengetahuan Allah s.w.t. meliputi segala sesuatu. Dia tidak pernah lupa sesuatu pun. Dia tidak melupakanmu, membiarkanmu atau membencimu. Dia sentiasa memperhatikan kamu dan mengatur urusanmu. Oleh kerana itu, apabila malaikatNya tidak turun seperti biasanya, maka janganlah kamu sedih dan risau memikirkannya. Ketahuilah, bahawa Allah menginginkan hal itu kerana ada hikmah di dalamnya.

"65. Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya," 

Allah s.w.t. tidak pernah lupa kerana Dialah Tuhan yang mencipta, mengatur, menguasai dan mengurus langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Tiada yang mempersoalkan apa yang diputuskanNya.

Dialah yang menguruskan semuanya dengan susunan yang begitu rapih dan sempurna, tanpa ada yang dilalaikanNya dan dibiarkanNya. Maka janganlah kamu khuatir. Sibukkanlah dirimu dengan hal yang bermanfaat bagimu. Beribadahlah kepadaNya.

"maka beribadahlah kepadaNya dan teguhlah untuk menyembahNya." 

Bersabarlah dalam beribadah dan bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya serta sempurnakanlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya menyibukkan diri beribadah dapat mencukupi seorang hamba dari segala ketergantungan dan segala kesenangan.

"Apakah kamu mengetahui bagiNya yang menyamaiNya?" 

Tidak ada sesuatu pun yang sama atau serupa denganNya yang patut disembah. Dia adalah Rabb (Pengatur alam semesta), sedangkan selainnya adalah marbub (yang diatur), Dia adalah Khaliq (Pencipta), sedangkan selainNya adalah makhluk (yang dicipta), Dia Mahakaya dari segala sisi, sedangkan selainNya fakir dari segala sisi, Dia Maha sempurna, sedangkan selainNya berkekurangan, tidak ada kesempurnaan padanya kecuali apa yang diberikan Allah Ta’ala kepadanya.

Hal ini merupakan dalil yang qath’i bahawa Dialah yang berhak diibadahi satu-satunya, dan bahawa beribadah kepadaNya itulah yang benar, sedangkan beribadah kepada selainNya adalah batil.

Oleh kerana itu, Dia memerintahkan untuk beribadah kepadaNya dan bersabar di atasnya, serta menerangkan alasannya iaitu kerana kesempurnaanNya, dan kesendirianNya dengan keagungan dan nama-namaNya yang indah.

Tiada sesiapa pun yang bernama Ar Rahman (Yang Maha Pemurah) selain Allah s.w.t. sendiri Yang Mahasuci lagi Mahatinggi serta Maha suci namaNya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...