Khamis, 10 Ogos 2017

2:177 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Sesungguhnya Allah s.w.t. setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah. Hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab dan sebahagian kaum muslim.

Orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat, dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Orang yahudi dan Nasrani menyangka bahawa kebaikan itu apabila seseorang menghadap dalam solatnya ke arah ini atau ke arah itu.

Allah s.w.t. menurunkan firmanNya yang menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut.

"177. Bukanlah kebaikan bahawa kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat," 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Kebaikan atau kebajikan menurut Allah s.w.t., bukanlah terletak dalam hal menghadap timur dan barat dalam ibadahnya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Tujuan utama dari hal tersebut adalah taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahNya dan syariatNya dengan patuh, menghadap ke arah mana yang dikehendakiNya dan mengikuti apa yang telah disyariatkanNya.

"akan tetapi kebaikan orang yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan malaikat-malaikat, dan kitab, dan nabi-nabi," 

Tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi.

Mereka mengimani bahawa Allah Mahaesa, satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, memiliki sifat sempurna dan bersih dari segala kekurangan. Mereka taat kepada Allah s.w.t. dan ketaatan itu telah meresap ke dalam hati. Mereka menunaikan fardu-fardu sesuai dengan ketentuan-ketentuanNya.

Mereka beriman bahawa akan datangnya hari akhirat atau kiamat, seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu masa nanti akan mengalami kehancuran dan setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Balasan akan diberikan menurut amalan masing-masing.

Mereka beriman bahawa Allah s.w.t. telah menciptakan para malaikat sebagai makhluk ghaib yang telah diutus untuk melaksanakan segalah perintahNya. Para malaikat merupakan duta-duta antara Allah dan rasul-rasulNya. Mereka yang mengimaninya akan sentiasa berhati-hati dan menjaga dirinya dalam berkata-kata dan berbuat sesuatu.

Mereka beriman kepada semua kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri dengan yang paling mulia di antara semuanya, iaitu kitab Al Qur'an yang isinya mencakup semua kitab sebelumnya, berakhir padanya semua kebaikan, serta mengandung semua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan diturunkanNya Al Qur'an, maka dinasakhlah semua kitab sebelumnya.

Mereka beriman kepada semua nabi Allah dari permulaan hingga yang paling akhir, iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

"dan memberikan harta yang dicintainya karib kerabat, dan anak-anak yatim,"
Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, dan anak-anak yatim. Harta adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa manusia, kerananya sangat berat untuk dikeluarkan. Mengeluarkan harta yang  dicintai merupakan burhan (bukti) terhadap keimanannya.

Mereka mengeluarkan atau menyedekahkan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, sedangkan mereka mencintai dan berhasrat kepada harta itu. Kaum kerabat adalah orang-orang yang lebih utama untuk diberi sedekah.

Termasuk dalam hal ini adalah bersedekah ketika ia dalam keadaan sihat, bakhil dan berharap ingin kaya serta takut miskin, bersedekah ketika harta hanya ada sedikit, bersedekah dengan harta yang berharga atau harta yang sangat dicintainya. Ini semua merupakan contoh mengeluarkan harta yang dicintainya.

Disebutkan di dalam hadis sahihain, "Sedekah yang paling utama ialah bila kamu mengeluarkannya, sedangkan kamu dalam keadaan sihat lagi bakhil, bercita-cita ingin kaya dan takut jatuh miskin."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hendaknya kamu memberikannya, sedangkan kamu dalam keadaan sihat lagi bakhil, mengharapkan kecukupan dan takut jatuh miskin."

Telah ditetapkan di dalam hadis sahih, "Sedekah kepada orang-orang miskin adalah suatu sedekah, dan sedekah kepada kerabat merupakan dua amal, iaitu sedekah dan silaturrahim. Kerana kaum kerabat adalah orang-orang yang lebih utama bagimu untuk mendapatkan kebajikan dan pemberianmu."

Allah s.w.t. telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat. Pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat.

Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah s.a.w., "Apakah pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat?" Maka Beliau s.a.w. membacakan firmanNya, "dan memberikan harta yang dicintainya."

Mereka mengeluarkan atau menyedekahkan harta yang dicintainya kepada anak-anak yatim, iaitu anak yang ditinggal wafat bapanya. Mereka alam keadaan lemah, masih kecil, berusia di bawah usia baligh, memerlukan pengurus dan belum mampu mencari mata pencarian.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tiada yatim lagi sesudah usia baligh."

"dan orang-orang miskin," 

Mereka mengeluarkan atau menyedekahkan harta yang dicintainya kepada orang-orang miskin, iaitu orang-orang yang tidak mampu mencukupi keperluan pakaian, makan dan tempat tinggal mereka. Untuk itu mereka diberi apa yang dapat memenuhi keperluan mereka.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling (meminta-minta) yang pergi setelah diberi sebutir atau dua butir kurma, dan sesuap atau dua suap makanan, tetapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupinya, dan pula keadaan dirinya tidak diketahui (sebagai orang miskin) hingga mudah diberi sedekah."

"dan ibnu sabil," 

Mereka mengeluarkan atau menyedekahkan harta yang dicintainya kepada ibnu sabil, iaitu orang musafir jauh yang kehabisan bekalnya, untuk itu dia harus diberi bekal yang dapat memulangkannya ke tempat tinggalnya. Begitu juga kepada orang yang akan mengadakan perjalanan untuk tujuan ketaatan, ia boleh diberi bekal yang mencukupinya buat pulang pergi. Termasuk ke dalam pengertian ibnu sabil ialah tetamu yang menginap di kalangan orang-orang muslim.

"dan peminta-peminta," 

Mereka mengeluarkan atau menyedekahkan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang merelakan dirinya meminta-minta, maka mereka diberi dari sebahagian harta zakat dan sedekah. Begitu juga orang-orang yang meminta-minta untuk keperluan maslahat banyak orang seperti untuk pembangunan masjid, sekolah agama, jambatan dan lain-lain. Mereka ini perlu dibantu walaupun mereka masih mampu.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Orang yang meminta-minta mempunyai hak (untuk diberi), walaupun dia datang dengan berkenderaan kuda."

Orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, peminta-minta; Iaitu mereka ditimpa keperluan yang menghendaki untuk meminta-minta. Contohnya mereka yang menanggung diat kerana jinayat, terkena tanggungan berat dari pemerintah, atau seperti yang disebutkan dalam hadis berikut,

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal kecuali bagi salah seorang di antara tiga golongan ini, seseorang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh meminta-minta sampai dia dapat melunasinya, kemudian ia berhenti. Orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan penopang hidupnya, dan orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya menyatakan “Si fulan telah tertimpa kemiskinan” maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan penopang hidupnya. Meminta-minta selain dari tiga hal itu, wahai Qabiishah, adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.”

"dan hamba sahaya," 

Mereka memerdekakan hamba sahaya, membantunya agar dapat merdeka, membantu melunasi hutang kehambaanya seperti mukatab dan menebus para tawanan yang ditawan oleh orang kafir atau oleh orang-orang yang zalim.
Memberikan sebahagian harta kepada golongan-golongan yang telah disebutkan hanyalah dianggap sebagai amal tatawwu' (sunat), kebajikan dan silaturrahim.

"dan mendirikan solat," 

Mereka menyempurnakan semua pekerjaan solat pada waktunya masing-masing, menyempurnakan rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, dan tumaninah serta khusyuknya sesuai dengan perintah syariat yang diridhai.

"dan menunaikan zakat," 

Mereka membersihkan harta mereka dengan menunaikan zakat. Maksudnya juga mereka membersihkan jiwa dan membebaskannya dari akhlak-akhlak yang rendah lagi kotor.

Solat dan zakat sering digandingkan kerana keduanya merupakan ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Di dalamnya terdapat ibadah hati, badan dan harta. Iman dapat ditimbang serta dapat diketahui keyakinan yang ada pada pemiliknya.

"dan orang-orang yang menepati pada janji mereka apabila mereka berjanji;" 

Mereka menepati janjinya dan tidak merosakkan perjanjian apabila berjanji, baik berjanji kepada Allah maupun kepada manusia. Lawan dari sifat ini adalah sifat munafik.

"dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan," 

Mereka bersabar dengan kesempitan, iaitu kemelaratan, kemiskinan dan kefakiran. Dalam menghadapi musibah kemiskinan perlu kesabaran, kerana dalam kemiskinan seseorang merasakan kepedihan hati dan badan yang tidak dirasakan pada musibah lainnya. Musibah seperti ini patut dihadapi dengan sabar sambil mengharapkan pahala dari Allah s.w.t.

"dan kemelaratan," 

Mereka bersabar dengan penderitaan, iaitu sakit, kesusahan dan sebagainya. Sakit pada badan membuat dirinya merasa lemah, sakit dan kepayahan, lebih-lebih lagi apabila sakit itu lambat sembuhnya. Ketika ini, kita diperintahkan untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah s.w.t.

"dan ketika perang." 

Mereka bersabar menghadapi peperangan yang sedang berkecamuk.

Sabar adalah sikap yang terpuji. Maka adalah dianjurkan untuk bersikap sabar dalam situasi yang sangat keras lagi sulit seperti yang telah disebutkan.

"Mereka itu orang-orang yang benar" 

Semua yang disebutkan dalam ayat ini merupakan aneka ragam kebajikan. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut, 'aqidah yang sahih, amalan yang soleh dan akhlak yang mulia, bererti telah memasukkan dirinya ke dalam ikatan Islam secara keseluruhan dan mengamalkan semua kebaikan secara menyeluruh.

Merekalah orang-orang yang benar imannya atau pengakuannya sebagai orang yang melakukan kebajikan. Amalan merupakan bukti keimanan. Mereka merealisasikan iman hati dengan ucapan dan amal perbuatan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar.

"dan mereka itu mereka orang-orang yang bertakwa."

Iaitu orang-orang yang memelihara dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal ketaatan.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...