Rabu, 23 Ogos 2017

9:25-27 Tafsir Surah At Taubah, ayat 25-27.

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٧)

Ayat ini merupakan ayat pertama dari surah Bara’ah (At Taubah) yang diturunkan oleh Allah s.w.t. Dia berfirman,

"25. Sungguh Allah menolong kalian di beberapa medan peperangan yang banyak," 

Dengan kemurahan dan kebajikan Allah yang dilimpahkan kepada kaum mukmin, Allah s.w.t. telah menolong mereka di berbagai medan pertempuran mereka bersama Rasulullah s.a.w., seperti di perang Badar, Bani Quraizhah dan Bani Nadhir.

Pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari sisi Allah semata. Ia berkat pertolongan, bantuan dan izinNya, walaupun jumlah mereka sedikit. Ia sudah ditakdirkan olehNya. Ia bukanlah kerana banyak atau sedikitnya jumlah mereka, bukan juga kerana perlengkapan senjata mereka. Allah s.w.t. sentiasa bersama orang-orang yang sabar.

"dan pada hari Hunain," 

Ingatlah apa yang berlaku semasa perang Hunain. Perang Hunain terjadi sesudah kemenangan atas kota Mekah. Setelah Rasulullah s.a.w. selesai dari membuka kota Mekah dan menyempurnakan urusannya serta majoriti penduduknya telah masuk Islam, lalu Beliau s.a.w. membebaskan mereka.

Setelah itu sampailah berita kepada Rasulullah s.a.w. bahawa orang-orang Hawazin telah mempersiapkan bala tentera untuk memeranginya di bawah pimpinan amir mereka, Malik ibnu Auf An Nadri dengan dibantu oleh semua orang Saqif, Bani Jusym, Bani Sa'd ibnu Bakr, Bani Hilal, Bani Amr ibnu Amri dan Aun Ibnu Amir. Mereka semua berjumlah empat ribu orang.

Pada hari Sabtu 6 Syawwal tahun 8 Hijriah, Beliau s.a.w. bersama pasukannya yang berjumlah dua belas ribu orang berangkat menuju ke menuju daerah musuh. Sepuluh ribu orang dari mereka adalah kaum Muhajirin, kaum Ansar dan kabilah-kabilah Arab lain yang berangkat dari Madinah untuk Fat hu Makkah (membuka atau menaklukkan kota Mekah) dan dua ribu orang dari mereka adalah penduduk Makkah yang masih baru masuk Islam atau disebut sebagai kaum Tulaqa (orang-orang yang dibebaskan).

"ketika menakjubkan kalian banyaknya jumlah kalian," 

Sebahagian kaum muslim merasa kagum dan bangga dengan jumlah mereka yang ramai. Mereka berkata, “Pada hari ini kita tidak akan dikalahkan kerana jumlah musuh yang sedikit”.

Orang-orang Hawazin dan Tsaqif telah memilih tempat yang strategik, iaitu tanah pegunungan yang berbukit-bukit dan berliku-liku. Mereka bersembunyi di balik bukit-bukit menunggu tentera kaum muslimin melalui di jalan sempit di bawahnya.

Suasana di pagi itu masih gelap. Kaum muslim tiba di Lembah Hunain, sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Datanglah serbuan yang mendadak dari musuh. Mereka menuruni lembah itu bagaikan air bah, sedangkan orang-orang Hawazin telah memasang perangkap buat pasukan kaum muslim. Mereka adalah suatu kaum yang dikenali cekap memanah.

Musuh melempari mereka dengan anak-anak panahnya, dan mereka menghunus pedangnya masing-masing, lalu secara beramai-ramai menyerang pasukan kaum muslim, sesuai dengan perintah raja mereka.

"maka tidak bermanfaat kepada kalian sedikit pun;" 

Walaupun jumlah kaum muslim lebih ramai, ia sama sekali tidak berguna bagi mereka.

"dan terasa sempit atas kalian bumi dengan keluasannya," 

Ketika kedua pasukan saling berhadapan, maka tentera kaum muslim jadi panik. Keadaan menjadi kacau bilau. Bumi yang luas terasa sempit oleh mereka.

"kemudian kalian berpaling orang-orang yang lari ke belakang."

Menghadapi serangan dari dua arah itu pasukan kaum muslim terpukul, mundur, bercerai berai dan lari lintang pukang.

"26. Kemudian Allah menurunkan ketenanganNya atas rasulNya dan atas orang-orang yang beriman," 

Allah s.w.t. menurunkan ketenangan dan keteguhan hati kepada RasulNya dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Aku diberi pertolongan melalui rasa gentar (yang mencekam hati musuh) dan aku dianugerahi jawami'ul kalim."

Keberanian Nabi s.a.w. terperikan. Dalam situasi di mana pertempuran sedang sengitnya, pasukan Beliau telah mundur dan lari meninggalkan dirinya. Tetapi Beliau tetap bertahan di atas baghal kenderaannya, padahal kenderaan baghal tidak cepat larinya dan tidak layak untuk lari atau untuk menyerang, tidak layak juga untuk melarikan diri.

Bagaikan singa yang berada di tengah-tengah anak-anaknya, Beliau s.a.w. terus maju menuju jantung pertahanan musuh sambil mengisyaratkan nama dirinya, agar orang yang tidak mengenalnya menjadi kenal kepadanya. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Aku adalah seorang nabi, tidak pernah dusta, aku adalah anak Abdul Muttalib (seorang yang berani)."

Sikap seperti itu tiada lain hanyalah kerana percaya kepada Allah dan bertawakal kepadaNya, bahawa Allah pasti akan menolongnya dan akan menyempurnakan risalah yang diembannya, serta pasti meninggikan agamaNya di atas semua agama lain.

Pakcik Rasulullah s.a.w., Al Abbas bin Abdul Muththalib memegang kendalinya di sebelah kanan, sedangkan Abu Sufyan ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib memegang kendalinya di sebelah kirinya. Keduanya sedikit mengekang tali baghal Nabi s.a.w. agar jalannya tidak terlalu cepat.

Rasulullah s.a.w. menyeru pasukan kaum muslim yang sedang kacau bilau itu untuk kembali ke medan perang. Beliau s.a.w. bersabda, "Hai hamba-hamba Allah, kemarilah kalian kepadaku. Hai hamba-hamba Allah, kembalilah kalian kepadaku. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah, aku adalah Muhammad ibnu Abdullah."

Tetapi suaranya tenggelam ke dalam bunyi hiruk pikuk, dan keadaan unta-unta kenderaan saat itu sangat kacau. Bersama Beliau s.a.w. hanya lebih kurang seratus atau lapan puluh orang sahabat-sahabatnya tetap ditempatnya bertahan melawan kaum musyrik. Di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Al-Abbas, Ali, Al-Fadl ibnu Abbas, Abu Sufyan ibnul Haris, Aiman ibnu Ummu Aiman, Usamah ibnu Zaid, dan sahabat-sahabat lainnya.

Ketika melihat situasi yang dialami oleh pasukannya itu, maka Nabi s.a.w. memerintahkan pakciknya (Al Abbas) yang terkenal mempunyai suara yang kuat untuk menyeru kaum muslim. Beliau s.a.w. bersabda, “Wahai Abbas! Panggil orang-orang yang berbai’at di bawah pohon.”

Pohon tersebut adalah pohon tempat Bai'at Ridwan dilaksanakan. Kaum Muhajirin dan Ansar berbai'at kepada Nabi s.a.w. di tempat itu, bahawa mereka tidak akan lari meninggalkan Nabi s.a.w. dalam keadaan apa pun.

Al Abbas menyeru dengan kuat, “Di mana orang-orang yang berbai’at di bawah pohon?” Al Abbas menyeru, "Hai As habus Samrah!” Adakalanya dia menyeru, "Hai orang-orang yang memiliki surah Al Baqarah!"

Apabila kaum muslim mendengar suaranya, mereka menjawab, "Labbaika, labbaika.” Sejumlah kaum muslim kembali bergabung dengan Rasulullah s.a.w. Beliau s.a.w. memerintahkan untuk mulai membalas serangan dengan sungguh-sungguh. Maka terjadilah pertempuran. Beliau bersabda, "Sekarang pertempuran berlangsung sangat sengit."

Beliau s.a.w. berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Beliau s.a.w. mengambil segenggam pasir dan bersabda, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku." Kemudian Beliau s.a.w. melempar pasukan kaum musyrik dengan pasir itu seraya bersabda, "Semoga wajah-wajah itu kemasukan pasir."

"dan Dia menurunkan bala tentera tidak kalian melihatnya," 

Allah s.w.t. menurunkan bala bantuan tentera para malaikat yang tidak terlihat oleh kaum mukmin. Tetapi kaum musyrik dapat melihatnya.

Ada yang dihalang oleh kilatan api seakan-akan seperti kilat yang menyambar, sehingga ia mundur kerana takut api itu mengenainya. Ada yang melihat pasukan berkuda yang semuanya berwarna hitam keputih-putihan (abu-abu). Ada yang melihat sesuatu seperti gumpalan hitam yang jatuh dari langit. Tiba-tiba gumpalan itu menebarkan semut yang memenuhi lembah.

Ada juga yang dihadang oleh ramai kaum lelaki yang semuanya berpakaian putih dengan wajah yang tampan-tampan, lalu kaum lelaki itu berkata kepada mereka, "Semoga wajah-wajah itu terkena pasir, kembalilah kalian!" Maka semua orang dari pasukan musuh terkena pasir pada kedua mata dan mulutnya.

Mereka mendengar di antara langit dan bumi bunyi gemerencing loceng, seperti bunyi besi yang dipukulkan kepada lonceng besi. Mereka sibuk dengan keadaan dirinya sehingga lupa kepada peperangan yang dihadapinya.

Maka pada akhirnya musuh terpukul mundur. Kaum muslim mengejar mereka dari belakang seraya membunuh dan menawan mereka.

"dan Dia mengazab orang-orang yang kafir," 

Allah s.w.t. menimpakan bencana atau azab kepada orang-orang kafir dengan mengalahkan mereka. Dia membunuh sebahagian dari pasukan musuh yang telah ditakdirkanNya terbunuh dan menjadikan kaum muslimin menguasai isteri, anak dan harta mereka.

Ketika seluruh pasukan kaum muslim telah bergabung, mereka melihat para tawanan telah dihadapkan di hadapan Rasulullah s.a.w. Sedangkan yang lainnya lari meninggalkan medan perang dan pergi berlindung ke benteng Tha’if. Beberapa waktu lamanya musuh mempertahankan diri, namun tidak dapat juga ditundukkan.

Akhirnya Nabi Muhammad s.a.w. pulang ke Ja’ranah, tempat tawanan dan rampasan-rampasan, meninggalkan benteng itu, tetapi sudah mengepung daerah sekitarnya.

"dan demikian itu balasan orang-orang yang kafir." 

Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Di dunia Allah mengazab mereka seperti yang sudah diterangkan, sedangkan di akhirat mereka dikembalikan kepada azab yang pedih.

"27. Kemudian Allah menerima taubat setelah itu atas orang yang Dia kehendaki." 

Allah s.w.t. menjadikan mereka masuk Islam. Di Ja’ranah, sesudah lebih kurang dua puluh hari setelah Perang Hunain, Nabi Muhammad s.a.w. didatangi oleh delegasi (utusan) Hawazin dalam keadaan menyerahkan dirinya. Mereka menyatakan taubat kepada Allah dan masuk Islam.

Rasulullah s.a.w. memberi pilihan antara tawanan atau harta benda mereka. Mereka memilih tawanan mereka yang jumlah seluruhnya ada enam ribu orang termasuk anak-anak dan wanitanya. Lalu Rasulullah s.a.w. mengembalikan para tawanan itu kepada mereka.

Nabi s.a.w. membahagi-bahagikan ganimah. Pembahagian ganimah diutamakan kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam, golongan Tulaqa (mereka yang dibebaskan) dan tokoh-tokoh tertentu untuk melunakkan hati mereka.

Sedangkan penduduk Tha’if, kerana tidak tahan menderita akibat dikepung kaum muslimin akhirnya mereka mengirimkan delegasi kepada Rasulullah s.a.w. untuk menyampaikan keinginan mereka memeluk Islam. Dengan demikian berakhirlah peperangan dengan kabilah Tsaqif itu.

"Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." 

Allah memiliki ampunan yang luas dan rahmat yang merata, Dia memaafkan dosa-dosa besar bagi orang-orang yang bertaubat dan merahmati mereka dengan memberinya taufiq untuk bertaubat dan taat, memaafkan tindakan buruk mereka dan menerima taubat mereka. Oleh kerana itu, janganlah ada seorang yang berputus asa dari ampunan dan rahmatNya walaupun pernah melakukan dosa yang demikian besar dan banyak.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...