Jumaat, 29 September 2017

5:9-11 Tafsir Surah Al Maidah, ayat 9-11.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١)

Allah s.w.t. berfirman, 

"9. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." 

Allah s.w.t. telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal kebajikan yang wajib atau yang sunat, bahawa mereka akan mendapat ampunan bagi dosa-dosa mereka dan pahala yang besar, iaitu syurga yang merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambaNya.

Syurga tidak dapat diperoleh kerana amal perbuatan mereka, melainkan hanya semata-mata sebagai rahmat dan kemurahan dariNya; walaupun penyebab sampainya rahmat tersebut kepada mereka adalah kerana amal perbuatan mereka, sebab Allah s.w.t. sendirilah yang menjadikan penyebab-penyebab untuk memperoleh rahmat, kemurahan, ampunan, dan ridhaNya. Segala sesuatunya dari Allah dan milik Allah, segala puji dan anugerah adalah milik Allah.

"10. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka Jahim." 

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami setelah membuktikan hakikat sebenarnya, mereka itulah penghuni neraka.
Hal ini merupakan sikap adil dari Allah s.w.t. dan hikmah serta keputusanNya yang tiada kezaliman padanya, bahkan Dia Pemberi keputusan Yang Mahaadil lagi Mahabijaksana serta Mahakuasa.

"11. Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah atas kalian, ketika berkehendak kaum untuk mereka memanjangkan kepada kalian tangan-tangan mereka, maka Dia menahan tangan mereka dari kalian." 

Ingatlah nikmat-nikmat Allah s.w.t. yang diberikan kepada kalian baik dengan hati maupun lisan. Di antara nikmat itu adalah Dia menghalangi musuh dari kalangan kaum kafir Quraisy, orang munafik dan orang kafir lain yang bermaksud hendak berbuat jahat atau menyerang kalian secara tiba-tiba. Hal itu merupakan pertolongan Allah kepada mereka yang patut kalian syukuri.

Ada beberapa kisah tentang asbabun nuzul (sebab diturunkan) ayat ini. Nabi s.a.w. turun istirehat di suatu tempat peristirahatan, dan para sahabat memencar untuk bernaung di bawah pepohonan 'udah. Nabi s.a.w. menggantungkan pedangnya di sebuah pohon.

Ada suatu kaum dari kalangan orang-orang Arab Badui yang bermaksud membunuh Rasulullah s.a.w. Mereka mengutus salah seorang dari mereka yang pemberani. Datanglah ia ke tempat pedang Rasulullah s.a.w., mengambilnya dan menghunusnya. Sesudah itu ia datang kepada Nabi s.a.w. dan mengancamnya, "Siapakah yang akan melindungi dirimu dariku?" sebanyak dua atau tiga kali. Nabi s.a.w. menjawab, "Allah."

Maka tangan orang Arab Badui itu lumpuh dan pedang terjatuh dari tangannya. Kemudian Nabi s.a.w. memanggil para sahabatnya dan menceritakan kepada mereka tentang orang Arab Badui yang duduk di sebelahnya, tetapi Nabi s.a.w. tidak menghukumnya. Kisah orang Arab Badui yang bernama Gauras ibnul Haris ini disebutkan di dalam kitab sahih.

Ada yang menceritakan bahawa ada suatu kaum dari kalangan orang-orang Yahudi membuat suatu jamuan makan untuk Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya dengan maksud hendak membunuh mereka semua.

Maka Allah s.w.t. menurunkan wahyu kepada NabiNya yang memberitahukan perihal rancangan kaum Yahudi itu. Maka Nabi s.a.w. tidak datang ke jamuan makan itu dan hanya memerintahkan kepada para sahabat untuk mendatanginya. Maka mereka datang ke jamuan makan tersebut.

Ada yang menceritakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'b ibnul Asyraf (pemimpin Yahudi) dan teman-temannya ketika mereka bermaksud melakukan pengkhianatan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya. Hal ini mereka rancangkan di rumah Ka'b ibnul Asyraf.

Ada yang menceritakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Nadir ketika mereka bermaksud menimpakan batu penggilingan gandum ke tubuh Rasulullah s.a.w. manakala Rasulullah s.a.w. datang kepada mereka meminta bantuan berkenaan dengan diat orang-orang Amiriyin.

Mereka menyerahkan tugas ini kepada Amr ibnu Jahsy ibnu Ka'b untuk melakukannya, dan mereka memerintahkan kepadanya apabila Nabi s.a.w. telah duduk di bawah tembok dan mereka berkumpul menemuinya, hendaknya Amr menjatuhkan batu penggilingan gandum itu dari atas tembok tersebut.

Maka Allah memperlihatkan kepada Nabi s.a.w. makar jahat mereka itu. Akhirnya Nabi s.a.w. pulang ke Madinah, diikuti oleh para sahabatnya. Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat ini.

Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar para sahabat berangkat memerangi mereka. Akhirnya pasukan kaum muslim mengepung mereka dan mengalahkan mereka serta mengusirnya.

"Dan bertakwalah kalian kepada Allah," 

Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah s.w.t., iaitu dengan mengikuti segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

"dan kepada Allah, maka bertawakkal orang-orang yang beriman."

Bertawakkal adalah bersandar kepada Allah dalam mendatangkan maslahat, baik maslahat agama maupun dunia serta berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri, dan merasa yakin dengan Allah dalam usaha menghasilkan semua yang diinginkan.

Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan menutupi semua yang menjadi kesusahannya dan memeliharanya dari kejahatan manusia serta melindunginya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...