Jumaat, 15 September 2017

60:10-11 Tafsir Surah Al Mumtahanah, ayat 10-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)

Pada perdamaian Hudaibiyah, Nabi s.a.w. mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum musyrikin. Perjanjian itu ditandatangani oleh Suhail bin ‘Amr dan Nabi Muhammad s.a.w. Di antara isi perjanjian itu adalah, barang siapa yang datang kepada kaum muslim dari dari kaum Quraisy, baik lelaki maupun wanita, hendaklah dikembalikan kepada mereka, walaupun dia dalam keadaan muslim.

Maka kaum muslimin tidak suka hal itu, tetapi Suhail tetap menginginkan seperti itu, lalu Nabi s.a.w. menurutinya. Dalam masa perjanjian itu Nabi s.a.w. mengembalikan Abu Jandal kepada bapanya Suhail bin ‘Amr dan setiap orang yang datang kepada Beliau s.a.w. dikembalikan walaupun sudah masuk Islam.

Untuk lelaki, maka Allah s.w.t. tidak melarang RasulNya s.a.w. untuk mengembalikannya kepada kaum musyrikin sebagai pemenuhan terhadap syarat perjanjian tersebut yang terdapat maslahat (kebaikan) terbesar. Adapun untuk wanita, mengembalikan mereka terdapat mafsadat (keburukan) yang besar.

Maka Allah s.w.t. berfirman,

"10. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila datang kepada kalian wanita-wanita beriman berhijrah, maka ujilah mereka." 

Apabila berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman secara lisannya dari kaum kafir, sedangkan keimanannya masih diragui, maka hendaklah mereka diuji terlebih dahulu dengan sesuatu yang dapat menunjukkan kejujuran dan keimanan mereka.

Ujian yang dilakukan terhadap mereka adalah mereka disuruh mengucapkan kalimat tasyahud, iaitu mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan RasulNya. Mereka diuji melalui sumpah yang diperberatkan risikonya (mughallazhah) dan lainnya.

Mereka diminta bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka keluar meninggalkan kampung halamannya kerana cinta kepada Allah dan RasulNya, bukan kerana benci terhadap suami mereka yang kafir, bukan kerana membenci negerinya, bukan kerana mencintai orang-orang lelaki dari kalangan kaum muslim dan bukan kerana maksud-maksud duniawi lainnya.

Jika mereka mahu mengucapkannya, maka diterimalah hal itu dari mereka. Jika tujuannya adalah duniawi, maka mereka mesti dikembalikan kepada suami mereka untuk memenuhi syarat (perjanjian) tanpa ada mafsadat yang timbul.

"Allah lebih tahu tentang keimanan mereka; maka jika kalian mengetahui mereka wanita-wanita beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir." 

Allah s.w.t. telah mengetahui tentang keimanan mereka. Iman itu dapat dilihat secara yakin. Jika setelah diuji atau dapat diketahui tanpa perlu diuji menurutmu, mereka menunjukkan bahawa wanita-wanita itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir.

"Mereka tidak halal bagi mereka, dan suami mereka tidak halal bagi mereka." 

Pada masa permulaan Islam masih diperbolehkan seorang lelaki musyrik berkahwin dengan wanita mukminah. Ayat ini mengandungi hukum yang mengharamkan wanita muslimah bagi lelaki musyrik. Mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir terdapat mafsadat yang besar yang dilirik oleh syari’ (penetap syariat, iaitu Allah s.w.t.).

Maka Allah s.w.t. merosakkan perjanjian yang telah ada di antara Nabi s.a.w. dan kaum musyrik berkenaan dengan kaum wanita secara khusus dengan melarang kaum mukmin mengembalikan wanita-wanita yang beriman kepada orang-orang musyrik. Untuk itu Allah s.w.t. menurunkan ayat ujian ini.

"Dan berikan kepada mereka suami mereka apa yang mereka belanjakan." 

Walaupun begitu, syari’ juga memperhatikan kewajiban memenuhi syarat (perjanjian). Oleh kerana itu kembalikanlah mahar kepada suami mereka yang masih kafir sebagai ganti mahar yang telah diberikan oleh mereka kepada perempuan-perempuan mukmin itu.

"Dan tidak ada dosa atas kalian bahawa kalian menikah dengan mereka apabila kalian beri mereka maskahwin mereka."

Tidak ada dosa atas lelaki muslim menikahi wanita mukminah yang berhijrah walaupun mereka mempunyai suami di negeri syirik, tetapi dengan syarat suaminya telah dibayar maharnya, habisnya masa idah, memakai wali dan sebagainya.

"Maka janganlah kalian pegang dengan ikatan orang-orang kafir;" 

Janganlah kalian tetap memelihara ikatan perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Wanita muslimah tidak halal bagi lelaki kafir. Wanita kafir tidak halal bagi lelaki muslim menahannya selama wanita itu tetap di atas kekafirannya kecuali Ahli Kitab. Maka menikahinya adalah lebih dilarang. Keislaman kalian telah memutuskannya dari kalian berikut syarat-syaratnya.

"dan mintalah apa yang telah kalian bayarkan; dan agar mereka meminta apa yang mereka bayarkan." 

Allah s.w.t. juga memutuskan terhadap kaum musyrik hal yang serupa. Apabila isteri-isteri kamu murtad dan mereka pergi meninggalkanmu, mendatangi, menyusul, mengikuti atau menuju kepada orang-orang kafir, maka kemurtadannya telah memutuskan tali perkawinan mereka dengan kalian.

Hendaklah kamu tuntut daripada orang-orang kafir mahar yang telah kamu bayarkan kepada isteri-isteri kamu. Maka hendaklah mereka mengembalikan maharnya kepada suami wanita itu. Apabila isteri-isteri mereka beriman dan berhijrah kepada kaum muslim, jika suaminya tetap kafir, maka mereka berhak menuntut mahar yang telah mereka bayarkan kepada isteri-isteri mereka.

"Demikian itu hukum Allah, Dia menetapkan hukum di antara kalian." 

Sesungguhnya Allah s.w.t. memutuskan demikian untuk kalian laksanakan kerana telah adanya perjanjian tersebut antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Iaitu dalam perjanjian perdamaian, dan pengecualian kaum wanita dari perjanjian tersebut. Perintah demikian itu semuanya adalah hukum Allah, yang berdasarkan ketentuan ini Dia menghukumi di antara makhlukNya.

"Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana." 

Allah Maha Mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambaNya dan hukum-hukumnya. Dia Mahabijaksana dalam mengatur kemaslahatan hamba-hambaNya dan mensyariatkan hal yang sejalan dengan hikmah (kebijaksanaan).

Orang-orang mukmin mengakui hukum Allah ini. Mereka menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka, iaitu membayar pembelanjaan yang telah dikeluarkan oleh kaum musyrik kepada isteri-isteri mereka.

Tetapi kaum musyrik menentang hukum itu dan tidak mahu mengakui hukum Allah. Mereka enggan menunaikan kewajiban mereka menunaikan pembelanjaan kepada kaum muslim yang isterinya lari kepada mereka. Maka Allah s.w.t. berfirman,

"11. Dan jika berlalu dari kalian sesuatu dari isteri-isteri kalian kepada orang-orang kafir," 

Jika isteri-isteri kalian lari atau pergi bergabung dalam keadaan murtad kepada orang-orang kafir yang tidak terikat dalam suatu perjanjian perdamaian dengan kaum muslim, sebahagian dari mahar mereka luput dari kalian, sedangkan mereka tidak membayarkan sesuatu pun kepada suami wanita yang lari itu.

Maka apabila ada seorang wanita dari kalangan mereka datang kepada kaum muslim, tidak dibayarkan kepada suaminya mahar yang telah dibelanjakannya, sebelum mereka membayar mahar wanita muslim yang melarikan diri itu kepada suaminya.

Sesudah ayat ini diturunkan, seandainya ada seorang wanita dari kaum muslim lari kepada kaum musyrik, maka kaum mukmin berkewajiban membayarkan kepada suaminya mahar yang telah dibelanjakannya.

Pengembalian ini diambil dari beban yang pernah dibayarkan oleh kaum muslim kepada mereka sebagai tebusan dari isteri-isteri mereka yang berhijrah ke negeri kaum muslim. Adapun jika masih ada lebihannya, maka dikembalikan kepada mereka.

Beban bermaksud mahar yang masih ada di tangan mereka dari kaum muslim sebagai tebusan buat mereka kerana mereka telah kehilangan isteri-isterinya yang telah beriman dan bergabung dengan kaum muslim di negeri hijrah.

"lalu kalian mengalahkan," 

Apabila kalian memerangi dan mengalahkan orang Quraisy atau orang kafir lainnya, kemudian kalian mendapat ghanimah.

"maka berikanlah orang-orang yang pergi isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka berikan." 

Maka bayarkanlah kepada lelaki yang isterinya lari bergabung dengan orang-orang kafir itu dengan ganti yang serupa dengan jumlah mahar yang telah dia belanjakan, dan dananya diambil dari ghanimah kerana sebahagian dari mahar tersebut tidak sempat mereka terima dari pihak orang-orang kafir.

Oleh kerana itu, sebelum ghanimah dibahagikan kepada lima golongan yang berhak, dibayar terlebih dahulu mahar-mahar kepada suami-suami yang isteri-isteri mereka lari ke daerah kafir.

"Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadaNya beriman."

Keimanan kamu kepada Allah s.w.t. menghendaki kamu untuk tetap bertakwa. Kemudian orang-orang mukmin itu benar-benar mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, iaitu memberikan ganti rugi mahar kepada orang-orang kafir, dan juga kepada orang-orang mukmin yang isterinya lari.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...