Selasa, 3 Oktober 2017

9:28-29 Tafsir Surah At Taubah, ayat 28-29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Allah s.w.t. berfirman,

"28. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik najis," 

Allah s.w.t. memerintahkan kepada hamba-hambaNya yang mukmin agar mengusir orang-orang musyrik dari Masjidil Haram. Mereka adalah orang-orang yang najis agama. Najis di sini adalah najis maknawi kerana perbuatan syirik.

Aqidah mereka syirik, sedangkan amal mereka adalah menentang Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah, membela yang batil, menolak yang hak, mengadakan kerosakan di bumi dan tidak memperbaikinya. Tauhid dan iman merupakan kesucian, sedangkan syirik adalah najis.

"maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini." 

Hendaklah kalian bersihkan rumah yang paling mulia di muka bumi dari orang-orang musyrik. Ayat ini diturunkan pada tahun sembilan Hijriah. Abu Bakar r.a. memimpin jamaah haji kaum muslim. Rasulullah s.a.w. mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menemani Abu Bakar r.a. di tahun itu.

Nabi s.a.w. memerintahkan kepada Ali r.a. untuk mengumumkan atau membacakan ayat “bara’ah”(At Taubah) pada hari haji akbar, bahawa sesudah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik berhaji dan tidak boleh lagi ada orang tawaf di Baitullah dengan telanjang.

Mereka tidak lagi dibenarkan mengerjakan haji dan umrah. Mereka juga tidak boleh masuk ke tanah Haram baik untuk keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan yang lain. Dengan demikian, maka Allah telah menyempurnakan agamaNya dan menetapkan hal ini sebagai syariat dan keputusanNya.

Orang-orang muslim mengatakan, "Nescaya semua pemasaran akan terputus dari kita, perniagaan kita akan muflis, dan akan lenyaplah pangsa pasar yang biasa kita kuasai dan menghasilkan keuntungan bagi kita." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"Dan jika kalian takut menjadi miskin, maka nanti Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari kurniaNya," 

Dan jika kalian bimbang akan menjadi miskin kerana orang-orang musyrik tidak lagi datang berbelanja kepada kalian, sehingga pendapatan kalian mungkin akan berkurang, maka Allah s.w.t. nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari kurniaNya dari sumber lain.

Sesungguhnya rezekiNya tidak terbatas hanya melalui satu pintu. Apabila satu pintu ditutup, banyak pintu lain akan dibukakanNya. Kurnia Allah begitu luas terlebih bagi mereka yang meninggalkan sesuatu kerana Dia.

"jika Dia menghendaki." 

Kata-kata “Jika Dia menghendaki” menunjukkan pengkaitan kaya jika dikehendakiNya. Hal itu, kerana kaya di dunia bukan termasuk lawazim (hal yang melekat) dengan keimanan, dan tidak menunjukkan kecintaan Allah.

Sesungguhnya Allah s.w.t. memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan juga kepada orang yang tidak Dia cintai. Tetapi Dia hanya memberikan iman dan agama kepada orang yang Dia cintai saja.

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana."

Allah Maha Mengetahui semua yang menjadi maslahat bagi kalian. Dia mengetahui orang yang layak menjadi kaya dan yang tidak layak. IlmuNya meliputi segala sesuatu. Allah Mahabijaksana dalam semua yang diperintahkan dan yang dilarangNya. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Setelah menyelesaikan perkara yang menyangkut kaum musyrik, manusia masuk ke dalam agama Allah (agama Islam) secara bergelombang-gelombang dan seluruh Jazirah Arabia telah tegak di dalam kekuasaan agama Islam, Allah s.w.t. menurunkan ayat pertama yang memerintahkan RasulNya s.a.w. untuk memerangi kaum Ahli Kitab.

"29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari akhir" 

Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah dan hari kemudian. Mereka hanya mengikuti pendapat dan hawa nafsu mereka dan nenek moyang mereka sendiri dalam segala perbuatannya, bukan kerana Allah telah mensyariatkannya dan bukan yang berasal dari agama Allah.

"dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan RasulNya" 

Perangilah mereka yang tidak mengikuti syari’atNya dalam mengharamkan perkara-perkara haram, seperti menghalalkan khamr atau minuman keras.

"dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar," 

Perangilah mereka yang tidak beragama dengan agama Allah iaitu agama Islam. Sekiranya mereka benar-benar beriman kepada apa yang ada di tangan mereka dengan keimanan yang benar, nescaya hal itu akan menuntun mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Semua para nabi telah menyampaikan berita gembira akan kedatangannya, dan mereka memerintahkan kepada umatnya masing-masing agar mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. bila telah muncul.

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. tiba, mereka kafir kepadanya, padahal Nabi Muhammad s.a.w. adalah rasul yang paling mulia, nabi yang paling utama, pemimpin para nabi, penutup para nabi, dan nabi yang paling sempurna.

Agama mereka sudah dirubah atau sudah dimansukh dengan syari’at Nabi Muhammad s.a.w., sedangkan tidak boleh berpegang kepada yang sudah dimansukh.

"dari orang-orang yang diberi Al Kitab" 

Iaitu ahli kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.

"sehingga mereka membayar jizyah" 

Hal ini merupakan ganti kepada pemasaran yang kalian khuatirkan akan terputus. Maka Allah s.w.t. memberikan ganti kepada mereka dari apa yang diputuskan dari kaum musyrik berupa ufti yang diberikan oleh kaum Ahli Kitab kepada kaum muslim, sebagai jizyah.

Mereka dikehendaki membayar jizyah jika mereka tidak mahu masuk Islam. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam agar mereka tidak diperangi dan dapat bermukim dengan aman di tengah-tengah kaum muslim.

Pajak tersebut diambil dari mereka setiap tahun sesuai keadaannya; kaya, miskin, atau pertengahan sebagaimana yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khaththab dan lainnya dari kalangan umara (pemerintah) kaum muslim.

"dari tangan"

An yadin bermaksud patuh dan menyerah kalah. Mereka menyerahkan jizyah dengan tangan mereka tanpa mewakilkan kepada yang lain atau menyerahkannya dalam keadaan hina.

"dan mereka orang-orang yang kecil."

Sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Mereka dikehendaki menyerahkan jizyah dalam keadaan hina, rendah, kalah dan tunduk kepada hukum Islam. Maka janganlah kalian membanggakan ahli zimmah, jangan meninggikan mereka atas kaum muslim; bahkan mereka harus dipandang terhina, kecil lagi celaka.

Nabi s.a.w. bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan apabila kalian bersua dengan seseorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke sisi yang paling sempit."

Jumhur ulama berdalih dengan ayat ini, bahawa jizyah hanya diambil dari Ahli Kitab, kerana Allah tidak menyebutkan pemungutan jizyah dari selain mereka. Orang-orang kafir selain ahli kitab diperangi sampai mereka masuk Islam.

Namun dihubungkan dengan Ahli Kitab dan dibiarkan tinggal di tengah kaum muslim adalah orang-orang Majusi, kerana Nabi s.a.w. mengambil jizyah dari Majusi Hajar. Lalu Umar r.a. memungut juga jizyah dari orang-orang Persia yang beragama Majusi.

Ada juga ulama yang berpendapat, bahawa jizyah dipungut juga dari semua orang 'Ajam (selain Arab) atau semua orang kafir yang Kitabi, Majusi, Wasani, musyrik dan sebagainya. Batasan hanya kepada Ahli Kitab hanya bersifat pengabaran dengan kenyataan, dan tidak diambil mafhumnya.

Mereka mengajak orang-orang yang mereka perangi kepada tiga hal; masuk Islam, membayar jizyah atau perang tanpa membedakan samada mereka Ahli Kitab atau bukan.

Allah s.w.t. telah memenuhi janjiNya dengan mengkayakan kaum muslim dengan berbagai fath (penaklukkan) dan jizyah (pajak). Dengan kurniaNya, Dia membuka lebar-lebar rezeki kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya raya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...