Rabu, 1 November 2017

2:40-41 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 40-41.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١)

Allah s.w.t. berfirman,

"40. Wahai Bani Israil," 

Wahai anak cucu hamba yang soleh lagi taat kepada Allah, jadilah kalian seperti nenek moyang kalian dalam mengikuti perkara yang hak. Israil adalah Nabi Ya'qub a.s. Bani Israil adalah keturunannya. Sekarang mereka terkenal sebagai bangsa Yahudi. Allah s.w.t. menggerakkan perasaan mereka dengan menyebutkan nenek moyang mereka, iaitu Ya'qub a.s. Israil itu ertinya sama dengan perkataan 'Abdullah (hamba Allah).

"ingatlah kalian nikmatKu yang Aku anugerahkan kepada kalian" 

Ingatlah semua nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian. Batu besar dipecahkan buat kalian hingga mengeluarkan air untuk minum kalian, diturunkan kepada kalian manna dan salwa, diselamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tenteranya.

Dijadikan dari kalangan kalian ramai nabi dan rasul, diturunkan kepada kalian kitab-kitab samawi, dijadikan kalian orang-orang merdeka, diberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain dan sebagainya.

Maka akuilah dan pujilah nikmat-nikmat tersebut dengan lisan dan menggunakan anggota badan kalian untuk mengerjakan perbuatan yang dicintai dan diridhaiKu.

"dan penuhilah oleh kalian janji kepadaKu, Aku penuhi janji kepada kalian,"

Penuhilah janji kalian kepadaKu, nescaya Aku penuhi janjiKu kepada kalian. Perjanjian telah diambil dari kalian dan telah diangkat di antara kalian dua belas orang pemimpin. Sesungguhnya Aku bersama kalian. Hendaklah kalian menyembahKu, tidak mempersekutukanKu dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasulKu, membantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dan menegakkan syari'atKu sebagaimana yang disebutkan di dalam Taurat.

Aku telah berjanji akan mengutus seorang nabi yang besar dan ditaati oleh semua bangsa dari kalangan Bani Ismail, iaitu Muhammad s.a.w. Apabila Beliau datang kepada kalian, hendaklah kalian bersedia mempercayainya, mengikutinya dan mengikuti agama Islam.

Maka sebagai imbalannya, Aku akan menghapuskan semua beban dan belenggu-belenggu yang berada di bahu kalian kerana dosa-dosa kalian yang ada sejak nenek moyang kalian, ridha kepada kalian, menutupi atau mengampuni dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam syurga dan memberikan kepada kalian dua pahala.

Tetapi barang siapa kafir di antara kalian setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

"dan hanya kepadaKu, maka takutlah kepadaKu." 

Hanya kepadaKulah kalian harus takut. Hendaklah kalian merasa takut, gerun dan tunduk kepadaKu saja, bukan kepada sesuatu yang lain. Takutlah kalian jika Aku menurunkan kepada kalian berbagai macam siksaan, kutukan, azab yang telah kalian ketahui sendiri dan azab lainnya yang pernah Aku turunkan kepada nenek moyang kalian di masa silam.

"41. Dan berimanlah kalian kepada apa yang Aku turunkan" 

Berimanlah kalian kepada apa yang telah Aku turunkan. Kembalilah kalian ke jalan yang hak, berimanlah kalian kepada Al Qur'an yang Aku turunkan kepada Muhammad s.a.w. yang ummi dari kalangan bangsa Arab. Ikutilah dan berimanlah kepada Beliau.

Di dalam Al Qur'an terkandung berita gembira dan peringatan serta pelita yang memberi penerangan dan mengandung perkara yang hak dari Allah s.w.t. Ambillah nasihat dari Al Qur'an dan larangan-larangannya, kerjakanlah perintah-perintahnya dan percayalah kepada berita-berita yang disampaikannya.

"yang membenarkan bagi apa yang ada pada kalian" 

Yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Al Qur'an itu membenarkan, sesuai dan tidak menyelisihi Taurat dan Injil yang ada pada kalian. Maka tidak ada lagi penghalang bagi kalian untuk beriman kepada Al Qur'an, kerana ia datang dengan membawa hal yang sama dengan dibawa oleh para rasul. Oleh kerana itu, jika kalian mendustakan Al Qur'an, maka sama saja kalian mendustakan kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain.

Kalian adalah orang yang lebih patut beriman dan membenarkannya, kerana kalian ahlul kitab dan memiliki pengetahuan tentangnya. Kalian telah menjumpai nama Muhammad s.a.w. tercantum di dalam Taurat dan Injil.

"dan janganlah kalian menjadi yang pertama ingkar kepadanya," 

Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kalian (Yahudi Madinah) menjadi kaum Bani Israil atau ahli kitab yang pertama kafir kepada Al Qur'an dan kepada Muhammad s.a.w. sesudah kalian mendengar kerasulannya. Demikian itu akan menyebabkan kalian memperoleh dosa kalian serta dosa orang yang mengikuti kalian setelahnya.

"dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatKu harga yang sedikit" 

Janganlah kalian menukarkan ayat-ayatKu dengan harga yang rendah. Janganlah kalian jual ayat-ayatKu dengan harga yang murah. Janganlah kalian lebih memilih kedudukan, harta keduniawian, kesenangannya dan kelazatannya daripada beriman kepadaKu, kitabKu dan RasulKu (Nabi Muhammad s.a.w.).

Perhiasan dunia itu menghalangi kalian untuk beriman. Sesungguhnya harta duniawi itu dinilai sedikit tak ada ertinya lagi fana. Semuanya akan lenyap. Sedangkan pahala dan kebahagiaan di akhirat itu kekal dan abadi.

"dan hanya kepadaKu, maka bertakwalah."

Hanya kepada Akulah kalian harus bertakwa. Iaitu bertakwalah kalian hanya kepadaKu. Kedepankanlah iman daripada perhiasan dunia. Amalkan ketaatan kepadaKu kerana mengharapkan rahmatKu atas dasar nur (petunjuk) dariKu.
Tinggalkanlah perbuatan maksiat kepadaKu atas dasar nur dariKu kerana takut terhadap siksaKu. Janganlah kalian sengaja menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan hal yang bertentangan dan menentang Rasul s.a.w.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...