Ahad, 5 November 2017

3:7-9 Tafsir Surah Ali Imran, ayat 7-9.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (٧)رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٩)

Allah s.w.t. berfirman,

"7. Dia Yang menurunkan kepadamu Al Kitab. Darinya ayat-ayat muhkamat," 

Allah s.w.t. menurunkan kitab Al Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat muhkamat, iaitu ayat-ayat yang terang dan jelas pengertian atau maksudnya bagi setiap orang. Tidak ada padanya kesamaran dan sesuatu yang belum jelas. Ia dapat difahami dengan mudah dan tidak mengelirukan. Ayat-ayat muhkamat inilah yang paling banyak dalam Al Qur'an.

"itulah Ummul Kitab;"

Semua ayat muhkamat adalah Ummul Kitab, iaitu pokok dari isi Al Qur'an yang dijadikan rujukan apabila terjadi kesamaran, dikembalikan kepadanya faham yang menyelisihinya dan dijadikan pegangan dalam hukum.

Ia adalah ayat-ayat yang menasakh (merevisi), menerangkan tentang fardu-fardu, perintah, dan larangan, halal dan haram, batasan-batasan dari Allah, serta semua hal yang berpengaruh dan diamalkan.

Ayat-ayat muhkamat merupakan hujah Tuhan, dan pemeliharaan bagi hamba-hamba Allah, serta untuk mematahkan hujah lawan yang batil. Ayat-ayat ini tidak dapat dibelokkan pengertiannya dan tidak dapat ditakwilkan dengan pengertian yang menyimpang dari apa adanya.

Dinamakan Ummul Kitab kerana ayat-ayat tersebut tertulis di dalam semua kitab. Dikatakan demikian kerana semua pemeluk agama ridha dengannya.

"dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat."

Di dalam Al Qur'an terdapat juga ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang samar atau musykil di fikiran pengertiannya bagi kebanyakan atau sebahagian orang. Kandungannya masih ijmal (global) atau mengarah kepada pemahaman tertentu, padahal bukan itu maksudnya.

Ia mengandungi beberapa pengertian. Pengertiannya hanya dapat ditentukan maksudnya setelah diteliti secara mendalam atau dipadukan dengan ayat yang muhkamat.

Terkadang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat tentang hal ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain. Ada juga yang menggolongan rangkaian huruf-huruf hijaiyah di awal beberapa surah sebagai mutasyabihat, seperti alif lam mim, dan sebagainya.

Allah s.w.t. menguji hamba-hambaNya dengan ayat-ayat mutasyabihat ini. Pada garis besarnya ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh dibelokkan kepada pengertian yang batil dan tidak boleh diselewengkan dari perkara yang hak. Dalam hal kebenarannya tidak memerlukan adanya pengertian lain dan takwil yang terkandung di sebalik makna lahiriahnya.

Maka yang wajib dalam masalah ini adalah mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, iaitu yang masih samar kepada yang jelas. Dengan cara seperti ini, satu sama lain saling membenarkan dan tidak terjadi pertentangan. Akan tetapi, orang-orang dalam hal ini terbahagi menjadi dua golongan.

"Maka adapun orang-orang yang di hati mereka cenderung pada kesesatan," 

Iaitu orang-orang yang hatinya berpenyakit, rosak dan buruk niatnya, menyimpang dari perkara yang hak, dari jalan istiqamah, dari jalan yang lurus dan dari petunjuk. Bahkan yang mereka cari adalah kesesatan dan perkara yang batil.

"maka mereka mengikuti apa yang mutasyabihat darinya" 

Mereka berusaha mencari ayat-ayat yang mutasyabihat dan mengenepikan ayat-ayat muhkamat. Mereka meninggalkan yang jelas dan beralih kepada yang samar. Mereka tidak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan pada yang muhkam, kerana yang muhkam merupakan hujah yang mematahkan alasan mereka dan dapat membungkam mereka.

"mengharapkan fitnah" 

Untuk menimbulkan fitnah. Dengan yang samar itu mereka menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka. Mereka belokkannya sesuai dengan tujuan-tujuan mereka yang rosak, lalu mereka mengertikannya dengan pengertian tersebut, kerana lafaznya mirip dengan pengertian mereka yang menyimpang.

Mereka menyesatkan para pengikutnya dengan menggunakan ayat-ayat Al Qur'an sebagai hujah mereka untuk mengelabui para pengikutnya terhadap bid'ah yang mereka lakukan. Padahal kenyataannya hal tersebut merupakan hujah yang menghantam mereka dan sama sekali bukan hujah yang mereka peralat.

"dan mengharapkan takwilnya." 

Dan mencari-cari penjelasannya. Mereka melakukan penyimpangan menurut apa yang mereka kehendaki. Mereka menta'wil ayat-ayat mutasyabihat untuk menguatkan pemahaman mereka yang batil. Mereka juga ingin mengetahui apa yang bakal terjadi dan bagaimana akibat dari berbagai hal melalui Al Qur'an.

Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar kita berwaspada terhadap orang-orang mencari-cari, yang berbantah-bantahan dan yang mengikuti hal-hal yang mutasyabihat dari Al Qur'an.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya di dalam umatku terdapat suatu kaum, mereka membaca Al Qur'an dengan bacaan yang sangat lancar seperti menebar anak panah, mereka menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya."

"Dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah." 

Jumhur (majoriti) mufassir dan ahli qurra mewaqafkan (memberhentikan) bacaan di sini iaitu pada lafzul Jalalah atau "illallah". Maka "takwil" di sini bermaksud hakikat. Hanya Allah s.w.t. saja yang mengetahui dengan jelas hakikat dan kenyataannya, seperti hakikat sifat Allah, hakikat perkara hari akhirat, bagaimana Allah bersemayam di atas 'Arasy dan sebagainya.

Tidak boleh bagi seseorang memberanikan diri mengkaifiyatkannya. Mengimaninya adalah wajib, menanyakannya adalah bid'ah dan serahkanlah hakikatnya kepada Allah.

Tafsir itu ada empat macam, iaitu tafsir yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya, tafsir yang diketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya, tafsir yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu mendalam, dan tafsir yang tiada yang mengetahuinya selain Allah.

"Dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu" 

Mufassir dan ahli qurra yang lain mewaqafkan bacaannya di sini, iaitu pada kata-kata Ar Raasikhun (orang-orang yang mendalam ilmunya). Maka maksudnya, tidak ada yang mengetahui kesamaran yang ada dalam ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah s.w.t. dan orang-orang yang mendalam ilmunya.

Khitab dengan memakai ungkapan yang tidak difahami merupakan hal yang mustahil. Maka "takwil" bermaksud pengertian yang lain seperti tafsir, penjelasan dan keterangan mengenai sesuatu. Mereka mengetahui dan memahami takwilnya, iaitu apa yang dikhitabkan oleh Al Qur'an dengan ungkapannya itu, walaupun pengetahuan mereka tidak meliputi hakikat segala sesuatu seperti apa adanya.

Mereka menakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat merujuk kepada apa yang telah mereka ketahui dari takwil ayat-ayat muhkamat yang semua orang mempunyai takwil yang sama mengenainya.

Dengan demikian, maka semua isi Al Qur'an serasi berkat pendapat mereka, sebahagian di antaranya  membenarkan sebahagian yang lain; sehingga hujah pun menembus sasarannya dan tiada suatu alasan pun untuk mengelak darinya, serta semua kebatilan tersisihkan dan semua kekufuran tertolak berkat Al Qur'an.

Orang-orang yang mendalam ilmunya ialah orang-orang yang tawadu' kepada Allah, lagi rendah diri kepada Allah demi memperoleh ridhaNya. Mereka tidak berbesar diri terhadap orang yang berada di atas mereka dan tidak menghina orang yang berada di bawah mereka. Mereka menunaikan sumpahnya, jujur lisannya, hatinya lurus, memelihara kehormatan perut dan farjinya.

"mereka berkata, "Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami.""

Orang yang mendalam ilmunya beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu. Semua ayat muhkam dan mutasyabih berasal dari sisi Allah s.w.t. dengan sebenarnya. Maka tidak akan terjadi pertentangan, bahkan isinya sama, saling mempersaksikan, membenarkan dan menguatkan.

Tiada sesuatu pun dari sisi Allah yang berbeda dan berlawanan. Kalau sekiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah terdapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

"Dan tidak mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal."

Hanya orang-orang yang berakal sihat dan berpemahaman lurus saja yang dapat mengerti dan memahaminya dengan pemahaman yang sebenarnya.

Orang-orang terdahulu telah binasa kerana mengadukan sebahagian dari Kitabullah dengan sebahagian yang lain. Sesungguhnya Kitabullah itu diturunkan hanyalah untuk membenarkan sebahagian darinya dengan sebahagian yang lain. Janganlah kalian mendustakan sebahagian darinya dengan sebahagian yang lain.

Al Qur'an diturunkan dalam tujuh dialek. Sebahagian darinya tidaklah diturunkan untuk mendustakan sebahagian yang lainnya. Berdebat dalam masalah Al Qur'an merupakan kekufuran. Apa saja yang kalian ketahui, maka katakanlah ia dan amalkanlah ia.

Apa saja yang kalian tidak mengetahuinya, maka serahkanlah hal itu kepada yang mengetahuinya atau kembalikanlah hal itu kepada Yang Maha Mengetahui. Berimanlah kepadanya.

Hati itu benar-benar berbolak-balik. Tidak sekali-kali Allah menciptakan seorang manusia melainkan hati manusia itu berada di antara dua jari (kekuasaan)Nya. Jika Dia menghendaki untuk meluruskannya, maka Dia menjadikannya lurus. Dan jika Dia menghendaki untuk menyesatkannya, maka Dia menjadikannya sesat. Orang-orang berakal selalu berdoa,

"8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah ketika Engkau tunjuki kami" 

Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Janganlah Engkau jadikan hati kami sesat dan menyimpang dari petunjuk sesudah Engkau meluruskannya pada jalan hidayah.

Janganlah Engkau jadikan kami seperti orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan, iaitu mereka mengikuti ayat-ayat Al Qur'an yang mutasyabih. Tetapkanlah (teguhkanlah) kami pada jalan dan agamaMu yang lurus.

"dan berilah untuk kami dari sisiMu rahmat; sesungguhnya Engkau, Engkau Maha Pemberi." 

Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu agar hati kami menjadi teguh, kesatuan kami terhimpun, iman dan keyakinan kami bertambah kerananya. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia.

Rasulullah s.a.w. sering berdoa, "Ya Tuhan Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamaMu." Kemudian Beliau membaca ayat ini (Ali Imran 8).

"9. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk hari tidak ada keraguan di dalamnya." 

Engkau akan mengumpulkan semua manusia untuk menerima pembalasan pada hari kiamat nanti. Engkau akan memutuskan peradilan dan perselisihan di antara manusia, lalu Engkau membalas setiap orang sesuai dengai amal perbuatannya dan kebaikan serta keburukan yang dikerjakannya selama di dunia.

"Sungguh Allah tidak menyalahi janji." 

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...