Isnin, 13 November 2017

9:30-31 Tafsir Surah At Taubah, Ayat 30-31.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)

Allah s.w.t. berfirman memerintahkan kaum mukmin untuk memerangi orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat kotor, keji dan membuat kedustaan terhadap Allah s.w.t.

"30. Dan berkata orang Yahudi, "Uzair adalah putera Allah.""

Di dalam orang-orang Yahudi terdapat kekotoran dan keburukan. Sebahagian orang-orang Yahudi berani berkata bahawa Uzair ialah anak Allah. Mahatinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Mereka telah mencacatkan keagunganNya.

Kekeliruan yang terjadi di kalangan mereka dalam hal tersebut bermula di saat Allah s.w.t. memberikan kekuasaan kepada raja-raja untuk menguasai Bani Israil dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya.

Kaum Amaliqah mengalahkan kaum Bani Israil, membunuh para pemikul Taurat (para ulama) mereka dan menahan para pemimpin mereka. Uzair selamat dan dia menangisi nasib kaum Bani Israil dan lenyapnya ilmu dari mereka, sehingga bulu matanya luruh.

Pada suatu hari Uzair melintasi sebuah padang sahara, tiba-tiba dia menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan, "Aduhai pemberi makan, aduhai pemberi pakaian." Maka Uzair berkata kepada wanita itu, "Celakalah kamu, siapakah yang memberimu makan sebelum orang yang telah mati ini?" Wanita menjawab, "Allah." Uzair berkata, "Sesungguhnya Allah Mahahidup. Tidak akan mati."

Wanita itu bertanya, "Hai Uzair, siapakah yang mengajar ulama sebelum Bani Israil?" Uzair menjawab, "Allah." Wanita itu bertanya, "Maka mengapa engkau tangisi pemergian mereka?" Uzair sedar bahawa hal ini merupakan nasihat bagi dirinya.

Kemudian dikatakan kepada Uzair, "Pergilah kamu ke sungai anu. lalu mandilah padanya serta solatlah dua rakaat. Maka sesungguhnya kamu akan bersua dengan seseorang yang sudah tua di sana, dan makanan apa saja yang diberikannya kepadamu, makanlah makanan itu."

Uzair berangkat dan melakukan semua yang diperintahkan kepadanya. Tiba-tiba dia bersua dengan seorang tua. Orang tua itu berkata kepadanya, "Bukalah mulutmu!"' Maka Uzair membuka mulutnya.

Orang tua itu memasukkan sesuatu yang bentuknya seperti bara api yang besar sebanyak tiga kali ke dalam mulut Uzair. Sesudah itu Uzair kembali sebagai orang yang paling alim mengenai isi kitab Taurat.

Uzair berkata, "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa Taurat." Mereka menjawab, "Hai Uzair, engkau bukanlah seorang pendusta." Lalu Uzair mengambil sebuah pena dan mengikatkannya ke salah satu jari tangannya, kemudian mulai menulis seluruh isi kitab Taurat dengan pena itu.

Setelah orang-orang Bani Israil bersama para ulama mereka pulang dari peperangan melawan musuhnya, mereka diberitahu perihal Uzair. Maka mereka mengeluarkan salinan kitab Taurat yang mereka simpan di bukit, lalu membandingkan dengan hasil tulisan Uzair.

Mereka mendapati apa yang ditulis oleh Uzair benar, sama dengan salinan Taurat yang ada pada mereka. Maka sebahagian orang-orang yang bodoh dari kalangan Bani Israil mengatakan, "Sesungguhnya dia mampu berbuat demikian tiada lain kerana dia putera Allah."

Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai dan orang-orang Nasrani itu orang-orang yang sesat. Adapun mengenai kesesatan orang-orang Nasrani mengenai Al Masih sudah jelas. Kerana itulah maka Allah membantah kedustaan kedua golongan itu melalui firmanNya,

"Dan berkata orang Nasrani, "Al Masih adalah putera Allah." Demikian itu perkataan mereka dengan mulut mereka."

Mereka mengatakan bahawa Isa a.s. ialah anak Allah. Itulah perkataan yang keluar dari mulut mereka sendiri tanpa berdasar sama sekali. Tidak ada sandarannya bagi mereka dalam apa yang mereka dakwakan itu kecuali hanya semata-mata buat-buatan dan kebohongan mereka sendiri.

"Mereka meniru perkataan orang-orang yang kafir sebelumnya." 

Ucapan mereka menyamai perkataan umat-umat sebelum mereka yang sesat. Akhirnya mereka sesat seperti umat-umat terdahulu yang sesat.

"Allah memerangi mereka; bagaimana mereka dipalingkan?"

Semoga Allah s.w.t. melaknati dan membinasakan mereka. Mereka adalah umat yang besar, tetapi anehnya mereka boleh dipalingkan dari kebenaran dan sepakat terhadap suatu perkataan yang jelas batilnya, padahal keterangan dan buktinya jelas.

Jika mereka menggunakan akal fikiran untuk berfikir, tentu mereka tidak akan berkata seperti itu. Demikian itu adalah kerana,

"31. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan dari selain Allah" 

Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim (pendita-pendita) dan rahib-rahib (ahli ibadah) mereka dengan membabi buta, walaupun orang-orang alim dan rahib itu menyuruh berbuat maksiat, mengharamkan yang halal, menghalalkan hal yang haram, mensyari’atkan sesuatu yang tidak disyari’atkan atau mengatakan kata-kata yang menyalahi agama para rasul.

Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Sedangkan Kitabullah mereka lemparkan ke belakang. Mereka juga berbuat ghuluw (berlebihan) terhadap para tokoh mereka dan memuliakan mereka secara berlebihan, serta menjadikan kuburan mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah, di mana kepadanya sembelihan, doa dan permohonan ditujukan.

"dan Al Masih putera Maryam; dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Dia." 

Orang-orang Nasrani juga mempertuhankan Isa a.s. Padahal mereka diperintahkan dalam Taurat, Injil dan melalui lisan rasul-rasul untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa saja. Tetapi mereka membelakangkan Kitabullah.

Apabila Tuhan mengharamkan sesuatu, maka jadilah sesuatu itu diharamkan, apa yang dihalalkanNya menjadi halal, apa yang disyariatkanNya (diperintahkanNya) mesti diikuti, dan apa yang telah diputuskanNya mesti dilaksanakan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.

"Mahasuci Dia dari apa yang mereka sekutukan."

Mahatinggi, Mahasuci, dan Mahabersih Allah dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, pembantu-pembantu, lawan-lawan dan anak. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...