Isnin, 1 Januari 2018

21:92-95 Tafsir Surah Al Anbiya, ayat 92-95.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (٩٣) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (٩٤) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (٩٥)

Allah s.w.t. berfirman kepada semua manusia.

"92. Sesungguhnya ini umat kalian, umat yang satu." 

Sesungguhnya ini adalah agama kalian semua, agama yang satu. Para rasul yang telah disebutkan adalah satu umat dengan kamu dan pemimpin kamu yang harus kamu ikuti dan kamu pakai petunjuknya. Mereka berada di atas agama yang satu, iaitu agama tauhid atau Islam. Mereka semua sama-sama menyeru kepada tauhid (mengesakan Allah).

"Dan Aku Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadaKu." 

Oleh kerana Tuhan mereka hanya satu, agama yang diturunkan Allah itu adalah satu, iaitu agama tauhid (agama Islam), seruan para nabi adalah sama, maka seharusnya mereka berkumpul di atas agama yang satu itu (Islam) dan tidak berpecah belah. Akan tetapi kedengkian dan permusuhan menghendaki mereka berpecah belah.

"93. Dan mereka memecah belah mereka di antara mereka." 

Mereka telah memotong-motong urusan mereka di antara mereka. Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah-belah dalam urusan agama mereka. Pendapat di kalangan umat-umat itu berbeda-beda terhadap rasul-rasulnya; di antara mereka ada yang membenarkannya, ada juga yang mendustakannya.

Masing-masing mereka menyangka bahawa merekalah yang benar sedangkan yang lain salah dan masing-masing bangga dengan kelompoknya. Padahal sudah maklum, bahawa yang benar di antara mereka adalah orang yang menempuh jalan yang lurus mengikuti para nabi, tidak sekadar pengakuan di lisan.

"Masing-masing kepada Kami kembali." 

Ingatlah kelak di hari kiamat masing-masing golongan itu semuanya akan kembali kepada Allah s.w.t. Dia akan mengumpulkan semua makhluk untuk diberikan keputusan. Kebenarannya akan nyata ketika yang tersembunyi menjadi nampak.
Ketika itulah, nampak siapa yang benar dan siapa yang dusta. Allah s.w.t. akan memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Jika amalnya buruk, balasannya juga buruk. 

"94. Maka barang siapa mengerjakan dari soleh, dan dia beriman," 

Iaitu orang yang anggota tubuhnya mengerjakan amal kebaikan, iaitu amal yang diperintahkan para rasul dan didorong oleh semua kitab. Kalbunya juga membenarkan rukun iman yang enam.

"maka tidak ada pengingkaran bagi usahanya"

Tiada sesuatu pun dari usahanya akan disia-siakan. Semuanya akan diberi balasan. Dia tidak akan dianiaya barang seberat zarrah pun. Tidak akan dikurangkan sedikit pun. Bahkan Allah s.w.t. akan melipatgandakannya. 

Sebaliknya, barang siapa yang tidak beramal soleh atau beramal soleh namun tidak beriman, maka dia terhalang mendapatkan pahala dan rugi pada agama dan akhiratnya.

"dan sungguh Kami baginya menuliskan." 

Allah s.w.t. tetap memerintahkan para malaikat hafazhah (penjaga manusia) untuk mencatatnya semua amal perbuatannya di dalam kitab catatan amal masing-masing untuk diberikan balasan, di samping telah dicatat dalam Al Lauhul Mahfuzh.

"95. Dan haram atas suatu negeri Kami telah membinasakannya, bahawa sungguh mereka tidak kembali." 

Mustahil bagi penduduk suatu negeri yang telah Allah binasakan, bahawa di akhirat kelak mereka tidak akan kembali kepadaNya untuk menerima balasan.

Ada yang menafsirkan telah ditakdirkan bahawa penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan dikembalikan ke dunia setelah mereka mati sebelum hari kiamat untuk mengerjakan perbuatan yang telah mereka lalaikan.

Oleh kerana itu, hendaknya manusia berhati-hati terhadap sebab yang dapat membinasakan mereka, di mana ketika tiba azab itu, mereka tidak mungkin menolaknya dan tidak mungkin mengerjakan amal soleh yang telah mereka tinggalkan.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...