Rabu, 11 April 2018

3:165-168 Tafsir Surah Ali Imran, ayat 165-168.

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)  وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨)

Ketika akan terjadi perang Badar, Nabi s.a.w. memperhatikan para sahabatnya yang berjumlah tiga ratus orang lebih, sedangkan kaum musyrik berjumlah seribu orang lebih. Maka Nabi s.a.w. menghadap ke kiblat dan mengangkat tangannya yang ketika itu selendang dan kain berada di bahunya.

Beliau s.a.w. berdoa, "Ya Allah, manakah janji yang Engkau janjikan. Ya Allah, penuhilah janji Engkau kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau membinasakan kaum muslim ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi."

Beliau terus berdoa kepada Allah s.w.t. sampai selendangnya jatuh. Lalu Abu Bakar r.a. datang dan mengambilkan selendangnya kemudian meletakkan kembali, lalu memeluknya dari belakang.

Abu Bakar r.a. berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, Dia akan memenuhi janjiNya kepadamu." Ketika itulah Allah s.w.t. menurunkan ayat, "Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankanNya bagimu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut." (Al Anfal 8:9)

Ketika pasukan bertemu, Allah s.w.t. mengalahkan kaum musyrik. Tujuh puluh orang di antara mereka terbunuh dan tujuh puluh orang lagi ditawan. Maka Rasulullah s.a.w. bermusyawarah dengan Abu Bakar, Ali dan Umar r.a.

Abu Bakar r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah putera-putera pakcikmu, keluarga dan saudara. Menurutku, engkau ambil saja tebusan dari mereka, sehingga apa yang kita ambil dapat memperkuatkan kita melawan orang-orang kafir, dan mudah-mudahan Allah memberi mereka hidayah sehingga mereka menjadi penolong kita."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apa pendapatmu wahai Ibnul Khattab, " Umar r.a. menjawab, "Demi Allah, pendapatku tidak seperti pendapat Abu Bakar. Menurutku, Engkau serahkan fulan yang menjadi kerabat Umar, lalu aku penggal lehernya. Engkau serahkan kepada Ali si 'Uqail, agar Ali memenggal lehernya, dan Engkau serahkan fulan yang menjadi saudara Hamzah kepada Hamzah agar dia memenggal lehernya, agar Allah mengetahui bahawa tidak ada lagi dalam hati kita sikap lembut kepada kaum musyrik. Mereka adalah pahlawan, tokoh dan pemimpin mereka (kaum musyrik)."

Rasulullah s.a.w. lebih suka pendapat Abu Bakar r.a. Maka Beliau mengambil tebusan dari mereka. Pada esok harinya, Umar r.a. pergi mendatangi Rasulullah s.a.w., Beliau dan Abu Bakar r.a. sedang duduk dan menangis.

Umar r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang membuat Engkau dan kawanmu menangis. Jika aku menemukan sebab menangis, maka aku akan menangis, tetapi jika aku tidak temukan, maka aku akan memaksakan diri menangis kerana engkau berdua menangis."

Nabi s.a.w. bersabda, "Orang yang menawarkan tebusan kepada tawananmu, sesungguhnya telah menawarkan untuk diazab yang lebih dekat dari pohon ini kepada pohon terdekatnya."

Allah s.w.t. menurunkan ayat, "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. …sampai ayat, "Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana apa (tebusan) yang kamu ambil." (Al Anfal 8:67-68) Setelah itu, Allah menghalalkan ganimah kepada mereka.

Setahun setelah Perang Badar, iaitu ketika terjadi Perang Uhud, kaum muslim mendapat hukuman kerana kesalahan mereka mengambil tebusan dari tawanan Perang Badar kaum musyrik.

Akhirnya dalam Perang Uhud, tujuh puluh orang dari pasukan kaum muslim terbunuh, para sahabat Nabi s.a.w. lari meninggalkan Beliau hingga gigi seri beliau luruh, topi besi pelindung kepalanya pecah dan darah mengalir pada wajahnya kerana terluka.

Lalu Allah s.w.t. menurunkan firmanNya untuk menghibur hamba-hambaNya yang mukmin,

"165. Dan mengapa ketika menimpa kalian musibah,"

Mengapa kalian hairan ketika ditimpa kekalahan dan tujuh puluh orang dari kalangan kalian terbunuh pada Perang Uhud?

"sungguh kalian telah menimpakan kekalahan dua kali darinya,"

Padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali ganda kepada musuh-musuh kalian pada Perang Badar. Kalian telah membunuh tujuh puluh orang dari mereka, menawan tujuh puluh orang dari mereka dan kalian mengambil tebusan dari mereka.

Orang-orang yang terbunuh dari kalangan kalian tempatnya di syurga, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari kalangan mereka tempatnya di neraka.

"kalian berkata, "Bagaimana mungkin ini?""

Kalian bertanya dari mana datangnya kekalahan ini?

"Katakanlah, "Ia dari sisi diri kalian sendiri.""

Katakanlah bahawa kekalahan itu datang dari kesalahan diri kalian sendiri kerana kalian lebih suka menerima tebusan dari tawanan Perang Badar.

Pada Perang Uhud, Rasulullah s.a.w. memerintahkan kalian agar tidak meninggalkan posisi kalian. Tetapi pasukan pemanah kalian derhaka kepada Rasulullah s.a.w. Mereka meninggalkan posisinya.

"Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Mahakuasa."

Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dia berbuat apa yang dikehendakiNya dan memutuskan menurut apa yang disukaiNya, tiada seorang pun yang mempertanyakan tentang keputusanNya.

Janganlah kalian bersangka buruk terhadap Allah. Sesungguhnya Dia mampu menolong kalian, akan tetapi Dia memiliki hikmah mengapa menguji kalian dan menimpakan musibah.

"166. Dan apa yang menimpa kalian hari bertemu dua pasukan, maka dengan izin Allah;"

Pada Perang Uhud, kalian lari meninggalkan musuh kalian, hingga mereka dapat mengalahkan kalian. Mereka membunuh sejumlah orang dari pasukan kalian dan mereka cederakan sebahagian yang lain dari kalian.

Hal tersebut terjadi atas dasar ketetapan dan takdir Allah s.w.t. Apabila takdir berjalan, tidak ada yang dapat menolaknya. Tunduklah kalian dan terimalah ia. Allah s.w.t. menakdirkan sesuatu kerana hikmah dan faedah yang besar.

"dan kerana Dia ingin tahu orang-orang yang beriman,"

Di antara hikmah dari ketetapan itu adalah supaya Allah s.w.t. menyatakan siapa orang-orang yang beriman, sabar, teguh dan tidak digoncangkan.

"167. Dan kerana Dia ingin tahu orang-orang yang munafik."

Di antara hikmah dari ketetapan itu juga adalah supaya Allah s.w.t. menyatakan siapa orang-orang yang munafik. Rasulullah s.a.w. berangkat menuju medan Uhud bersama seribu orang sahabatnya.

Ketika mereka sampai di Asy Syaut, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul berkata, "Dia (Nabi s.a.w.) menuruti pendapat mereka (kaum muslim) dan menentang pendapatku. Demi Allah, kita tidak mengetahui untuk apakah kita membunuh diri kita sendiri di sini, wahai orang ramai."

Lalu dia bersama sepertiga pasukan, iaitu ahli nifaq dan yang berada dalam keraguan memisahkan diri dari Nabi s.a.w. dan kembali ke Madinah kerana tidak jadi berperang. Ramai lelaki mukmin mengejar mereka dengan maksud menyuruh mereka kembali bergabung, membantu dan maju bersama pasukan yang akan bertempur ke medan peperangan.

"Dan dikatakan kepada mereka, "Marilah berperang dijalan Allah""

Kaum munafik diajak ikut berperang. Dengan keikutsertaan mereka, maka pasukan kaum muslim menjadi bertambah ramai.

Abdullah ibnu Amr ibnu Haram (saudara lelaki Bani Salamah) berkata kepada mereka, "Wahai kaum, aku perintahkan kalian akan Allah s.w.t., janganlah kalian merendahkan Nabi dan kaum kalian manakala Beliau tiba dari musuh kalian nanti!" Namun mereka menolaknya. Maka mereka diajak kepada perkara yang ringan.

"atau pertahankan diri kalian."

Pertahankanlah diri kalian dengan berdoa dan bersiap siagalah kalian melindungi keluarga dan kampung halaman.

Dari perkataan ini muncul kaidah, mengerjakan mafsadat yang paling ringan untuk menolak mafsadat yang lebih besar dan melakukan maslahat ringan kerana tidak sanggup mengambil maslahat besar. Tetapi mereka mengemukakan alasan.

"Mereka berkata, "Sekiranya kami tahu peperangan, tentu kami mengikuti kalian.""

Mereka bermaksud, "Sekiranya kami mengetahui akan terjadinya peperangan, tentu kami datang untuk membantu kalian, tetapi kalian tidak menghadapi suatu peperangan pun." Ada yang mengatakan bahawa mereka bermaksud, "Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kalian."

Ucapan ini ditujukan kepada Nabi s.a.w. dan para sahabatnya sebagai ejekan, kerana mereka memandang bahawa Nabi s.a.w. tidak tahu taktik berperang, sebab Beliau pergi berperang dengan jumlah kaum muslim sedikit. Ucapan ini digunakan untuk mengelakkan celaan yang ditujukan kepada diri orang-orang munafik sendiri.

Mereka membangkang, tidak mahu menuruti kata-kata Abdullah ibnu Amr ibnu Haram dan bertekad untuk kembali ke Madinah. Maka Abdullah ibnu Amr berkata, "Semoga Allah menjauhkan kalian (dari rahmatNya), hai musuh-musuh Allah. Allah Mahakaya dari kalian." Lalu Rasulullah s.a.w. tetap meneruskan perjalanannya.

"Mereka kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat dari mereka daripada keimanan."

Keadaan iman seseorang itu ada naik turunnya. Dalam suatu keadaan adakalanya ia lebih dekat kepada kekufuran, dan dalam keadaan yang lain lebih dekat kepada keimanan.

Pada pada hari itu, mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka menunjukkan sikap membiarkan dan tidak menolong kaum mukmin.

"Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak dalam hati mereka."

Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung atau tidak sesuai dengan isi hatinya. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak mereka yakini kebenarannya. Kalau pun mereka mengetahui bagaimana cara berperang, mereka tetap tidak akan mengikuti kalian.

Mereka yakin bahawa pasukan kaum musyrik yang berjumlah beberapa kali ganda jumlah pasukan kaum muslim sedang bergerak dari kota yang jauh dengan dendam yang membakar hati mereka terhadap kaum muslim kerana musibah yang menimpa orang-orang terhormat mereka dalam Perang Badar. Pasti akan terjadi peperangan di antara kedua belah pihak.

"Dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan."

Allah s.w.t. lebih mengetahui kemunafikan yang mereka sembunyikan. Oleh kerana itu, Allah menampakkannya kepada hamba-hambaNya yang mukmin dan menghukum mereka (kaum munafik) kerananya.

"168. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka dan duduk, "Sekiranya mereka mengikuti kita, tidak mereka terbunuh.""

Orang-orang tidak ikut berperang mengatakan kepada saudara-saudara mereka bahawa para syuhada' Uhud itu tidak akan terbunuh jika mengikuti saranan mereka agar tetap tinggal di Madinah dan tidak berangkat ke medan Uhud.

Di dalam diri seseorang adakalanya terdapat perkara kufur dan perkara iman. Adakalanya dia lebih cenderung ke salah satunya. Setelah mereka tidak ikut berperang, mereka memprotes dan mendustakan qadha' dan qadar Allah. Maka Allah s.w.t. menyangkal pendapat mereka,

"Katakanlah, "Maka tolaklah dari diri kalian kematian, jika kalian orang-orang yang benar.""

Jika tidak ikut berperang dapat menjamin seseorang akan selamat dari maut, maka sudah selayaknya kalian tidak akan mati. Tetapi maut pasti datang kepada kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kuat.

Kerana itu, cegahlah kematian dari diri kalian jika kalian memang orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian itu.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...