Ahad, 17 Jun 2018

2:188 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 188.

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Allah s.w.t. berfirman,

"188. Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil,"

Janganlah kalian memakan atau mengambil harta orang lain dengan sebab atau cara yang salah seperti dengan sumpah yang dusta, merampas, mencuri, risywah (suap), riba, khianat ketika dititipi barang atau diberi pinjaman dan sebagainya.

Sepatutnya seorang muslim mencintai agar orang lain mendapat apa yang ingin didapatkannya dan menjaga harta orang lain sebagaimana dirinya menjaga hartanya sendiri. Di samping itu, memakan harta orang lain akan menjadikan orang lain akan memakan harta kita ketika mampu.

Termasuk juga di dalam ayat ini mu'amalah yang haram, seperti riba, judi dengan semua bentuknya, melakukan penipuan (ghisy) dalam jual beli dan sewa-menyewa, jual beli gharar, mengambil pekerja namun dimakan gajinya, mengambil upah dari kerja yang tidak mereka lakukan.

Bahkan termasuk juga orang-orang yang melakukan ibadah dengan niat mendapatkan dunia, di mana asas penggeraknya adalah dunia, seperti tidak mahu menjadi muazzin kecuali jika mendapatkan imbalan dan sebagainya. Begitu juga mengambil zakat, sedekah, waqf maupun wasiat padahal mereka tidak berhak atau melebihi haknya.

Ini semua merupakan pengambilan harta dengan jalan yang batil, walaupun sampai terjadi pertengkaran yang kemudian dibawa kepada hakim.

"dan kalian membawanya kepada hakim, supaya kalian memakan sebahagian dari harta-harta manusia dengan dosa, dan kalian mengetahui."

Ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai hutang sejumlah harta, sedangkan pemiutang tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahawa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahawa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.

Janganlah kalian membuat perkara, membawa urusan harta itu kepada hakim dan mengemukakan hujah-hujah yang batil untuk mengalahkan orang yang sebenarnya berhak, supaya kalian dapat memakan sebahagian dari harta bendanya dengan jalan berbuat dosa.

Sedangkan kalian mengetahui bahawa diri kalian berada di pihak yang zalim, mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan palsukan melalui ucapan kalian. Lalu hakim memutuskan demikian.

Maka keputusan hakim atau kadi tidak boleh mengubah hakikat sesuatu, tidak dapat mengharamkan yang halal, tidak juga menghalalkan yang haram dan tidak membenarkan perkara yang batil bagi kalian.

Hakim atau kadi hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia nampak dan dengar pada lahiriahnya melalui kesaksian para saksi. Dia adalah seorang manusia, adakalanya dia keliru dan adakalanya benar.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebahagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, kerana itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka; kerana itu, hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya."

Apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka dia hanya mendapat pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya.

Jika kalian memakan harta itu, maka sesungguhnya kalian memakannya dengan jalan yang batil dan berbuat dosa dalam keadaan mengetahui.

Jika seorang wakil telah mengetahui bahawa yang mengangkatnya batil dalam dakwaannya, maka tidak halal baginya menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat.

Barang siapa yang diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, maka perkaranya itu masih tetap ada hingga Allah menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat.

Lalu Allah s.w.t. akan memutuskan perkara buat kemenangan orang yang hak atas orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di dunia. Hukumannya di akhirat adalah lebih berat lagi.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...