Selasa, 18 September 2018

17:88-98 Tafsir Surah Al Isra, ayat 88-98.

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا (٨٩) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا (٩٣) 

Allah Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji melimpahkan nikmat dan kurniaNya yang besar kepada hamba dan RasulNya, Nabi Muhammad s.a.w. melalui Al Qur'an yang diturunkan kepadanya, yang mulia, benar, tiada padanya kebatilan, penuh dengan bukti dan mukjizat.

Allah s.w.t. berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"88. Katakanlah, "Sungguh jika berkumpul manusia dan jin atas bahawa mereka mendatangkan yang serupa ini Al Quran, mereka tidak mendatangkan yang serupa dengannya, walaupun adalah sebahagian mereka bagi sebahagian saling menolong.”"

Allah s.w.t. mencabar manusia dan jin untuk membuat hal yang serupa dengan kitab Al Qur’an yang diturunkanNya kepada RasulNya. Seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuatnya, nescaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya untuk selama-lamanya, walaupun mereka saling bantu-membantu.

Sesungguhnya hal ini merupakan suatu perkara yang mustahil dapat mereka lakukan, kerana jelas tidak ada keserupaan antara perkataan makhluk dan kalam Tuhan Yang Maha Pencipta yang tiada persamaan, tiada yang serupa dan tiada yang setara dengan Dia.

"89. Dan sungguh, Kami jelaskan bagi manusia di dalam ini Al Quran dari tiap-tiap perumpamaan,"

Sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Qur’an ini dengan bermacam-macam perumpamaan agar mereka memetik hikmahnya.

Kami jelaskan kepada mereka hujah-hujah dan bukti-bukti yang pasti dan jelas. Kami terangkan kepada mereka perkara yang hak dengan keterangan yang terperinci lagi jelas. Akan tetapi, walaupun demikian,

"maka enggan kebanyakan manusia kecuali ingkar."

Kebanyakan manusia tidak menyukainya nikmat yang besar itu (iaitu Al Qur’an), bahkan mengingkarinya. Mereka tetap ingkar kepada perkara yang hak dan menentang perkara yang benar.

Mereka menyusahkan diri mereka sendiri dengan meminta didatangkan ayat yang lain selain daripada Al Qur’an yang sesuai keinginan diri mereka yang zalim lagi jahil (bodoh).

Atabah, Syaibah, Abu Sufyan ibnu Harb, Abul Buhturi, Al Aswad ibnul Muftalib ibnu Asad, Zam'ah ibnul Aswad, Al Walid ibnul Mugirah, Abu Jahal ibnu Hisyam, Abdullah ibnu Abu Umayyah, Umayyah ibnu Khalaf, Al As ibnu Wail, Nabih dan Munabbih, semuanya berkumpul atau termasuk di dalam suatu perkumpulan.

Mereka berkumpul sesudah matahari terbenam di atas Ka'bah. Sebahagian dari mereka berkata, "Kirimkanlah utusan kepada Muhammad untuk mengundangnya agar kita dapat berbicara dan berdebat dengannya hingga dia mengemukakan alasan yang sebenarnya."

Lalu mereka mengirimkan utusannya, dan si utusan menyampaikan kepada Nabi s.a.w., "Para pemimpin kaummu telah mengadakan pertemuan untuk melakukan pembicaraan denganmu."

Maka Rasulullah s.a.w. segera datang dengan sangkaan bahawa mungkin mereka telah sedar akan perkara yang dibawanya. Sebelum itu Beliau s.a.w. sangat menginginkan agar mereka mendapat petunjuk, kerana jika mereka masuk Islam, maka akan bertambah kuatlah agamanya.
Nabi s.a.w. sampai kepada mereka lalu duduk.

Mereka berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengirim utusan kami kepadamu untuk mengetahui alasanmu yang sebenarnya. Dan sesungguhnya kami, demi Allah, sepengetahuan kami engkau adalah seorang lelaki dari kalangan bangsa Arab yang memasukkan agama baru kepada kaumnya, dan engkau telah mencaci-maki nenek moyang, mencela agamanya, dan menilainya kurang berakal, juga mencela sesembahan-sesembahan kami dan memecahkan persatuan. Sehingga tiada suatu hal buruk pun melainkan kamu telah melakukannya di antara kami dan kamu. Jika engkau mendatangkan Al Qur'an itu kerana ingin mencari harta, maka kami sanggup mengumpulkan harta dari harta kami buatmu, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Dan jika engkau melakukan hal tersebut hanya untuk mencari kedudukan di kalangan kami, kami sanggup menjadikanmu sebagai penghulu (pemimpin) kami. Dan jika engkau berkeinginan menjadi seorang raja, maka kami akan menjadikanmu sebagai raja kami. Dan jika perkataan yang datang kepadamu (Al Qur'an) lalu kamu sampaikan itu berasal dari jin (ri’yun) yang menguasai (merasuki) dirimu, maka kami sanggup membelanjakan harta kami untuk mencari tabib yang dapat menyembuhkan dirimu dari gangguannya, atau kami memaafkanmu jika kami tidak sanggup menyembuhkanmu dan memaklumimu."

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab melalui sabdanya, "Apa yang kalian katakan itu tidak ada pada diriku. Dan tidaklah aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku sampaikan ini untuk mencari harta kalian, tidak juga mencari kedudukan di antara kalian, serta tidak juga ingin menjadi raja atas kalian, melainkan Allah telah mengutusku kepada kalian sebagai seorang rasul. Dia telah menurunkan kepadaku sebuah Kitab (Al Qur'an), dan memerintahkan kepadaku agar menjadi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada kalian. Maka aku sampaikan semua risalah Tuhanku kepada kalian dan aku menasihatkan hal yang baik bagi kalian. Jika kalian mahu menerima apa yang aku sampaikan kepada kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan jika kalian menolaknya, aku tetap bersabar menjalankan perintah Allah, hingga Allah memberikan keputusanNya antara aku dan kalian."

"90. Dan mereka berkata, "Tidak akan kami beriman kepada kamu sehingga engkau memancarkan untuk kami dari bumi mata air,""

Mereka sekali-kali tidak akan percaya kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebelum Beliau memancarkan mata air dari bumi untuk mereka.

"91. Atau menjadi bagi kamu kebun dari kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah-celahnya terpancar."

Atau Beliau s.a.w. mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu Beliau alirkan sungai-sungai di celah kebun itu yang deras alirannya, sehingga tidak perlu berulang-alik ke pasar.

Mereka berkata, "Hai Muhammad, jika engkau tidak mahu menerima apa yang kami tawarkan kepadamu, maka sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa tiada seorang manusia pun yang negerinya lebih sempit daripada negeri kami dan hartanya lebih sedikit daripada harta kami serta penghidupannya lebih keras daripada kami. Oleh kerana itu, mintalah kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu untuk menyampaikan risalahNya, hendaknyalah Dia menyingkirkan (menghilangkan) bukit-bukit yang menyempitkan negeri kami ini. Dan hendaknyalah Dia meluaskan negeri kami serta memancarkan padanya sungai-sungai seperti sungai-sungai yang terdapat di negeri Syam dan negeri Iraq. Dan hendaknyalah Dia membangkitkan (menghidupkan) kembali nenek moyang kami, yang antara lain ialah Qusay ibnu Kilah, kerana sesungguhnya beliau adalah seorang syekh yang selalu berkata jujur. Maka kami akan menanyai mereka tentang apa yang kamu sampaikan ini, apakah benar ataukah batil? Jika engkau dapat melakukan apa yang kami minta, barulah kami dapat mempercayaimu dan membenarkanmu serta mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, bahawa Dia benar telah mengutusmu sebagai seorang rasul, seperti yang kamu akui itu."

Rasulullah s.a.w. menjawab mereka melalui sabdanya, "Aku diutus bukan untuk hal itu, sesungguhnya aku hanya sebagai juru penyampai kepada kalian dari sisi Allah tentang apa yang diutuskanNya kepadaku untuk menyampaikannya. Dan sesungguhnya aku telah menyampaikan apa yang diutuskanNya kepadaku untuk menyampaikannya kepada kalian. Maka jika kalian mahu menerimanya, hal itu merupakan keberuntungan bagi kalian di dunia dan akhirat. Dan jika kalian menolaknya serta mengembalikannya kepadaku, maka aku tetap akan bersabar menjalankan perintah Allah, hingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian."

Mereka berkata, "Jika kamu tidak dapat melakukan hal itu buat kami, maka buatlah bukti untuk dirimu sendiri. Untuk itu, mintalah kepada Tuhanmu agar Dia mengirimkan kepadamu malaikat yang akan membenarkan apa yang kamu katakan dan kami dapat menanyainya tentang perihal kamu. Dan mintalah kepada Tuhanmu agar Dia menjadikan bagimu taman-taman, perbendaharaan-perbendaharaan, dan gedung-gedung dari emas dan perak, agar kamu menjadi orang yang berkecukupan hingga tidak memerlukan apa yang kami tawarkan kepadamu. Kerana sesungguhnya kamu biasa berdiri di pasar-pasar dan mencari penghidupan sebagaimana kami mencarinya. Dengan demikian, maka kami dapat mengetahui keutamaan kedudukanmu di sisi Tuhanmu, jika engkau benar seorang rasul seperti apa yang kamu akui itu."

Rasulullah s.a.w. menjawab mereka melalui sabdanya, "Aku tidak akan melakukannya dan aku tidak akan memintanya kepada Tuhanku. Aku diutus kepada kalian bukanlah untuk itu, tetapi Allah mengutusku sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jika kalian mahu menerimanya, maka itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Dan jika kalian menolaknya dan mengembalikannya kepadaku, maka aku tetap akan bersabar dalam menjalankan perintah Allah, hingga Dia memberi keputusan di antara aku dan kalian."

"92. Atau kamu menjatuhkan langit sebagaimana kamu katakan atas kami berkeping-keping,"

Atau Beliau s.a.w. menyegerakan peristiwa runtuhnya langit berkeping-keping atas mereka sebagaimana yang Beliau telah mengancam mereka, bahawa kelak di hari kiamat langit akan berbelah, lemah dan bergayutan pinggir-pinggirnya.

Mereka berkata, "Kalau demikian, runtuhkanlah langit; kerana menurut dugaanmu jika Tuhanmu menghendaki sesuatu, Dia dapat melakukannya. Dan kami tetap tidak mahu beriman kepadamu kecuali jika kamu melakukan hal itu."

Rasulullah s.a.w. menjawab mereka melalui sabdanya, "Demikian itu terserah kepada Allah; jika Dia berkehendak, tentu dapat melakukannya buat kalian."

Mereka berkata, "Hai Muhammad, tidakkah Tuhanmu mengetahui bahawa kami akan berkumpul denganmu dalam suatu majlis, lalu kami menanyakan banyak hal kepadamu dan memintamu untuk membuktikan apa yang kami minta? Maka Dia datang kepadamu dan mengajarkan kepadamu jawaban dari apa yang kami lontarkan kepadamu, dan Dia memberitahukan kepadamu apa yang sebaiknya kamu lakukan terhadap kami dalam hal ini jika kami tidak mahu menerima apa yang kamu sampaikan kepada kami. Sesungguhnya telah sampai suatu berita kepada kami bahawa sesungguhnya yang mengajarkan kepadamu itu sama dengan apa yang diajarkan kepada seorang lelaki dari negeri Yamamah yang dikenal dengan nama Ar Rahman (Musailamah Al Kazzab). Dan sesungguhnya, demi Allah, kami tidak percaya kepada Ar Rahman selamanya. Kerana itulah kami memaafkan keadaanmu itu, hai Muhammad. Ingatlah, demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu, apa yang kamu lakukan itu terhadap kehidupan kami akan membuat kami membinasakanmu atau kamu membinasakan kami."

"atau kamu mendatangkan dengan Allah dan malaikat berhadap-hadapan."

Salah seorang dari mereka berkata, "Kami menyembah malaikat-malaikat, mereka adalah anak-anak perempuan Allah." Dan yang lainnya mengatakan, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum engkau mendatangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami."

Setelah mendengar ucapan mereka yang demikian itu, maka Rasulullah s.a.w. pergi meninggalkan mereka. Beliau diiringi oleh Abdullah ibnu Abu Umayyah ibnul Mugirah ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum, anak makcik Rasulullah s.a.w., iaitu Atikah binti Abdul Muttalib.

"93. Atau adalah bagi kamu rumah dari perhiasan, atau kamu naik di langit. Dan tidak akan kami beriman akan kenaikan kamu itu sehingga kamu menurunkan atas kami kitab kami membacanya.”

Atau Beliau s.a.w. mempunyai sebuah rumah yang dibuat dari emas, atau Beliau naik ke langit dengan memakai tangga, sedangkan mereka menyaksikannya.

Mereka sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikan Beliau ke langit itu sehingga Beliau turunkan kepada mereka sebuah kitab untuk mereka baca dan di dalamnya terdapat ayat yang membenarkan Beliau.

Abdullah ibnu Abu Umayyah berkata, "Hai Muhammad, kaummu telah menawarkan kepadamu tawaran-tawaran tersebut, tetapi kamu tidak mahu menerimanya dari mereka. Kemudian mereka meminta bukti darimu buat mereka, iaitu beberapa hal, agar dengannya mereka mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, tetapi kamu tidak mahu melakukannya juga. Lalu mereka meminta kepadamu agar mendatangkan suatu azab yang dengannya kamu dapat membuat mereka takut. Demi Allah, aku tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu mendatangkan sebuah tangga, lalu kamu naik ke langit, sedangkan aku melihatmu sampai di langit; kemudian kamu turun semula dengan membawa sebuah kitab yang terbuka dengan diiringi oleh empat malaikat yang mempersaksikan bahawa kamu benar seperti apa yang kamu katakan. Demi Allah, seandainya kamu dapat melakukan hal tersebut, aku yakin bahawa diriku masih belum mahu membenarkanmu."

Mereka bermaksud sebuah kitab yang tercatat di dalam lembaran-lembarannya buat setiap orang dari mereka, misalnya tertera di dalamnya bahawa ini adalah surat dari Allah buat si Fulan, kemudian pada keesokkan harinya surat tersebut telah ada di atas kepalanya.

Semua ini merupakan sikap biadab terhadap Allah, menyusahkan diri sendiri dan hendak mengalahkan. Ucapan mereka ucapan orang yang paling dungu dan paling zalim yang bertujuan menolak kebenaran dan menuntut kepada Rasulullah s.a.w. untuk mendatangkan mukjizat.

Kemudian Abdullah ibnu Abu Umayyah pergi meninggalkan Rasulullah s.a.w. Rasul pun pulang ke rumah keluarganya dalam keadaan bersedih hati lagi kecewa, kerana apa yang Beliau harapkan dari kaumnya agar masuk Islam di saat Beliau menyeru mereka tidak dikabulkan, bahkan mereka bersikap menjauhinya.

Pertemuan yang mereka adakan bersama Nabi s.a.w. itu, seandainya menurut pengetahuan Allah mereka meminta hal itu kepada Nabi s.a.w. dengan permintaan memohon petunjuk, tentulah apa yang mereka minta itu diperkenankan olehNya.

Akan tetapi, Allah telah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka meminta hal itu kerana dorongan ingkar dan kekafiran mereka terhadap Nabi s.a.w.

Allah s.w.t. berfirman kepada NabiNya, "Jika engkau menginginkan agar Kami memberi mereka, tentulah Kami akan memberi mereka apa yang dimintanya. Tetapi jika mereka masih tetap ingkar sesudahnya, maka Aku akan mengazab mereka dengan azab yang belum pernah Aku timpakan kepada seorang pun dari kalangan umat manusia. Dan jika engkau menginginkan agar Aku membukakan bagi mereka pintu taubat dan pintu rahmat, maka Aku akan melakukannya."

Maka Nabi s.a.w. menjawab, "Tidak, bahkan bukakanlah bagi mereka pintu taubat dan pintu rahmat(Mu)."

Allah s.w.t. memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w.,

"Katakanlah, "Mahasuci Tuhanku, bukankah aku kecuali manusia sebagai rasul?""

Mahasuci lagi Mahatinggi Tuhanku dari apa yang kalian katakan itu. Mahasuci Dia jika hukum-hukum dan ayat-ayatNya mengikuti hawa nafsu dan pandangan kalian yang rosak.

Tidak sepatutnya seseorang berani mengatur di hadapanNya sesuatu urusan yang menjadi hak mutlak kekuasaan Allah di kerajaanNya.

Bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah-risalah Tuhanku dan memberi nasihat kepada kalian, sebagaimana rasul-rasul yang lain?

Mereka semua tidak mampu mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah s.w.t. Urusan yang kalian minta itu terserah kepadaNya.

Dia Maha Memperbuat apa yang dikehendakiNya. Jika Dia menghendakinya, tentulah Dia memperkenankan apa yang kalian minta itu. Dan jika Dia tidak menghendakinya, tentulah Dia tidak memperkenankannya bagi kalian. Tiada seorang pun yang dapat mengatur Allah s.w.t. dalam urusanNya.

Allah s.w.t. mengazab mereka di hari yang penuh dengan awan, sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Lain halnya dengan Nabi pembawa rahmat yang juga Nabi Taubat yang diutus oleh Allah sebagai rahmat buat semesta alam.

Beliau s.a.w. memohon kepada Tuhannya agar Dia menangguhkan mereka, dengan harapan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mahu menyembahNya dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun.

Harapan itu menjadi kenyataan. Lahirlah dari mereka orang-orang yang masuk Islam, lalu berbuat baik dalam Islamnya. Abdullah ibnu Abu Umayyah yang disebutkan di atas akhirnya masuk Islam juga dengan sempurna dan bertaubat kepada Allah s.w.t.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...