Khamis, 27 September 2018

24:32-34 Tafsir Surah An Nur, ayat 32-34.

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٤)

Allah s.w.t. berfirman,

"32. Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian,"

Al Ayama bermaksud lelaki dan wanita yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik dia pernah berkahwin ataupun belum. Dikatakan rajulun ayyimun dan imratun ayyimun, ertinya lelaki yang tidak beristeri dan wanita yang tidak bersuami.

Hendaklah kalian membantu orang-orang yang sendirian di antara kalian, agar mereka dapat berkahwin. Hal ini merupakan perintah untuk berkahwin. Segolongan ulama berpendapat bahawa setiap orang yang mampu berkawin diwajibkan melakukannya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah dia berkahwin. Kerana sesungguhnya kahwin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah dia berpuasa, kerana sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam (berahi) baginya."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, nescaya kalian mempunyai keturunan; kerana sesungguhnya aku merasa bangga dengan (banyaknya) kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat." Menurut riwayat lain disebutkan, "Walaupun dengan bayi yang keguguran."

"dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba lelaki kalian dan hamba-hamba perempuan kalian."

Soleh di sini boleh bermaksud yang baik agamanya. Maka sayyid (tuan atau majikan) diperintahkan menikahkan hamba sahaya yang soleh lelaki maupun perempuan sebagai balasan terhadap kesolehannya, dan lagi kerana orang yang tidak soleh kerana berzina dilarang menikahkannya.

Boleh juga soleh bermaksud yang layak lagi perlu menikah kepadanya dari kalangan hamba sahaya lelaki dan perempuan. Maka majikan tidak diperintahkan menikahkan hambanya sebelum dia perlu menikah. Kedua maksud ini tidaklah begitu jauh, wallahu a’lam.

Ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk berkahwin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan hamba-hamba untuk berkawin untuk menjaga dirinya, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah s.w.t. berfirman,

"Jika mereka fakir, Allah akan mencukupi mereka dengan kurniaNya."

Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya. Oleh kerana itu, anggapan bahawa apabila menikah seseorang dapat menjadi miskin kerana banyak tanggungan tidaklah benar.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ada tiga macam orang yang berhak mendapat pertolongan dari Allah, iaitu orang yang nikah kerana menghendaki kesucian, hamba mukatab yang bertekad melunasinya, dan orang yang berperang di jalan Allah."

Nabi s.a.w. pernah mengahwinkan lelaki yang tidak mempunyai apa-apa selain sehelai kain sarung yang dikenakannya dan tidak mampu membayar maskahwin cincin dari besi sekalipun.

Tetapi walaupun demikian, Beliau s.a.w. mengahwinkannya dengan seorang wanita dan menjadikan maskahwinnya bahawa dia harus mengajari isterinya Al Qur'an yang telah dihafalnya.

Kebiasaannya, berkat kemurahan dari Allah s.w.t. dan belas kasihNya, pada akhirnya Allah memberinya rezeki yang dapat mencukupi kehidupan dia dan isterinya.

"Dan Allah Mahaluas Maha Mengetahui."

Allah Mahaluas pemberianNya. Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat kurnia agama maupun dunia atau salah satunya dan siapa yang tidak, sehingga Dia berikan masing-masingnya sesuai ilmuNya dan hikmahNya.

"33. Dan hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang tidak mampu nikah, hingga Allah mencukupi mereka dari kurniaNya."

Iaitu orang-orang yang tidak mampu berkahwin kerana miskinnya mereka, tidak mampu menyediakan mahar atau memberikan nafkah, atau miskinnya wali atau sayyid mereka, atau kerana keengganan wali atau sayyid menikahkan mereka.

Hendaklah mereka menjaga kesucian dirinya, memelihara dirinya dari hal yang diharamkan dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat menyucikan dirinya, seperti mengalihkan fikirannya dengan menyibukkan dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan kurniaNya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk kahwin, kahwinlah kalian; kerana sesungguhnya kahwin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia mengerjakan puasa; kerana sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya."

Seorang lelaki yang melihat wanita lain hingga dia bernafsu kepadanya. Maka jika dia mempunyai isteri, hendaklah dia pulang kepada isterinya dan tunaikanlah hajatnya itu kepadanya. Jika dia tidak beristeri, hendaklah dia mengalihkan pandangannya kepada kerajaan langit dan bumi hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya.

"Dan orang-orang yang mereka inginkan perjanjian budak-budak yang miliki, maka adakan perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui pada mereka kebaikan,"

Ini adalah perintah dari Allah ditujukan kepada para sayyid (tuan atau majikan). Mukatabah adalah salah satu cara untuk menghapuskan perhambaan dalam Islam, iaitu seorang hamba sahaya boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahawa hamba itu akan membayar jumlah wang yang ditentukan.

Apabila hamba sahaya yang kalian miliki menginginkan transaksi kitabah atau perjanjian kebebasan, hendaklah kalian memenuhi permintaan mereka dengan mengikat perjanjian dengan mereka, jika menurut pandangan kalian hamba itu mampu melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal.

Hamba berkenaan dibenarkan berusaha dan dari hasil usahanya itu si hamba harus melunasi sejumlah harta yang telah dituangkan dalam perjanjian mereka berdua, sebagai imbalan dari kemerdekaan dirinya secara penuh.

Kebanyakan ulama berpendapat bahawa perintah dalam ayat ini merupakan perintah arahan dan anjuran, bukan perintah harus atau wajib. Apabila ada hamba yang menginginkan transaksi kitabah, maka si tuan diperbolehkan dan berhak memilih samada setuju dan menandatangani transaksi kitabah hambanya, atau dia tidak setuju dan menolaknya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang senang."
Ulama yang lain berpendapat berdasarkan kepada makna lahiriah dari perintah yang terkandung dalam ayat ini, bahawa seorang tuan diwajibkan memenuhi transaksi kitabah yang diminta oleh hambanya.

Kebaikan dalam ayat ini bermaksud boleh dipercayai. Ada yang mengatakan kejujuran, ada yang mengatakan harta, dan ada yang mengatakan pengalaman dan pekerjaan.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Jika kalian mengetahui bahawa mereka mempunyai pekerjaan (pengalaman), dan janganlah kalian melepaskan mereka menjadi beban bagi orang lain."

"dan berikan mereka dari harta Allah yang diberikan pada kalian."

Anjuran ini ditujukan kepada semua orang, baik tuan hamba berkenaan maupun orang lain. Allah s.w.t. memerintahkan kaum mukmin menolong hamba-hamba untuk memerdekakan dirinya. Berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta kalian atau harta yang diambilkan dari zakat, untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu.

Disebutkan "harta Allah yang dikurniakanNya kepada kalian” untuk mengingatkan bahawa harta yang ada di tangan kalian adalah berasal dari Allah, oleh kerana itu berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian.

Jika seorang hamba sahaya tidak meminta mukatabah, maka majikannya tidak diperintahkan menawarkan mukatabah. Majikan dilarang melakukan mukatabah jika dia tidak mengetahui kebaikan pada hambanya, atau jika yang diketahuinya adalah sebaliknya, seperti dia tidak punya usaha sehingga menjadi beban orang lain, terlantar, atau jika dia dimerdekakan, dikhuatiri dia akan melakukan kerosakan.

Dahulu di masa Jahiliah, seseorang yang mempunyai hamba perempuan, dia melepaskannya untuk berbuat zina dan menetapkan atas dirinya pajak yang dia pungut di setiap waktu. Setelah Islam datang, Allah s.w.t. melarang orang-orang mukmin melakukan hal tersebut.

Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, pemimpin kaum munafik, mempunyai ramai hamba perempuan yang sering dia paksa untuk melakukan pelacuran hingga mereka melahirkan ramai anak. Apabila mereka menolak, Abdullah ibnu Ubay memukul mereka agar mereka mahu.

Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"Dan jangan kalian memaksa hamba-hamba perempuan untuk melakukan pelacuran, jika mereka ingin menjaga kesucian,"

Janganlah kalian memaksa hamba-hamba perempuan kalian melakukan perzinaan, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian.

"kerana kalian mencari keuntungan kehidupan dunia."

Kerana kalian hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi, iaitu mendapatkan imbalan, upah, pajak, hasil mahar, kehormatan, kepemimpinan, menginginkan anak-anak dari pelacuran itu dan menuntut tebusan anak-anak itu.

Rasulullah s.a.w. telah melarang hasil usaha dari berbekam, maskahwin pelacur dan upah tukang tenung. Menurut riwayat lain disebutkan, "Maskahwin pelacur adalah kotor, hasil usaha berbekam adalah kotor, dan hasil penjualan anjing adalah kotor."

"Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah setelah memaksa mereka Maha Pengampun Maha Penyayang."

Barang siapa yang memaksa mereka berzina, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa, sedangkan dosa zina mereka ditimpakan atas orang-orang yang memaksa mereka.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Dimaafkan dari umatku kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka."

Oleh kerana itu, hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan menghentikan pemaksaan itu. Apabila dia telah bertaubat dan berhenti dari melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya.

"34. Dan sungguh Kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang nyata,"

Allah s.w.t. telah menurunkan kepada kalian Al Qur'an yang memberi penerangan. Di dalamnya terkandung hukum yang memutuskan di antara kalian.

Ayat-ayatnya jelas lagi diterangkan, memberi penjelasan terhadap semua yang kalian perlukan, baik perkara usul (dasar) maupun furu’ (cabang) sehingga tidak ada lagi kemusykilan dan syubhat (kesamaran).

"dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa."

Di dalam Al Qur'an terkandung contoh-contoh yang terjadi sebelum kalian, iaitu berita tentang umat-umat terdahulu baik yang soleh maupun yang tidak, menerangkan sifat amal mereka dan azab yang menimpa mereka disebabkan menentang perintah-perintah Allah s.w.t.

Demikian itu agar kalian menjadikannya sebagai pelajaran, agar kalian tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, bahawa orang yang melakukan hal yang sama akan mendapatkan balasan yang serupa.

Di dalam Al Qur'an terkandung nasihatNya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepadaNya, agar rasa belas kasihan tidak menghalanginya dari menegakkan hukum Allah, dan agar tidak berburuk sangka kepada orang yang baik, dan sebagainya.

Dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa, kerana merekalah yang dapat mengambil manfaat daripadanya. Di samping itu, di dalam Al Qur'an juga terdapat janji dan ancaman, targhib dan tarhib.

Di dalam Al Qur'an terkandung khabar apa yang akan terjadi sesudah kalian. Al Qur'an adalah pemisah antara yang hak dan yang batil, bukan gurauan.

Barang siapa meninggalkannya kerana sikap angkuhnya, nescaya Allah akan membinasakannya; dan barang siapa yang mencari petunjuk bukan darinya, nescaya Allah akan menyesatkannya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...