Selasa, 4 September 2018

7:180 Tafsir Surah Al A’raf, ayat 180.

وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)

Seorang lelaki berdoa sesudah solat dan mengucapkan, "Wahai Ar Rahman (Yang Maha Pemurah)." Maka berkatalah sebahagian orang musyrik, "Sesungguhnya Muhammad dan pengikutnya mengatakan bahawa mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mengapa lelaki itu berdoa kepada dua Tuhan (Allah dan Ar Rahman)?"

Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"180. Dan milik Allah nama-nama yang baik."

Allah s.w.t. memiliki Asma ul Husna, iaitu nama-nama yang terbaik, paling luas dan paling dalam pengertiannya. Nama-nama tersebut menunjukkan sifat sempurna yang agung.

Antaranya, Al ‘Aliim (Maha Mengetahui) yang menunjukkan bahawa Dia memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu, tidak keluar dari pengetahuanNya seberat biji zarah pun di langit maupun di bumi.

Ar Rahiim menunjukkan bahawa Dia memiliki sifat rahmat (sayang) yang agung dan luas mengena kepada segala sesuatu. Al Qadiir yang menunjukkan bahawa Dia memiliki kekuasaan yang menyeluruh, tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu dan sebagainya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, iaitu seratus kurang satu. Barangsiapa yang dapat menghitungnya (menghafalnya), maka akan masuk syurga. Dia Maha Esa (tunggal) dan mencintai yang esa (menyukai yang ganjil)."

Iaitu memperhitungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jika seseorang mengetahui dan yakin bahawa Allah itu adalah “Al Ghafur” (Yang Maha Pengampun), betapapun besarnya dosa yang telah dilakukannya, ketika dia terlanjur berbuat dosa, dia segera menghentikan perbuatan dosanya, segera bertaubat dan dia tidak berputus asa dari ampunan Allah.

Namun, Asma ul Husna tidak hanya sembilan puluh sembilan saja, bahkan tidaklah terbatas. Nama Allah di dalam Al Qur'an melebihi jumlah angka tersebut. Nama-nama itu merupakan sifat dari zat Allah Yang Maha Esa. Sebahagian ulama ada yang menghimpun dari Al Qur’an dan As Sunnah sebahagian dari asma-asma Allah yang banyaknya sampai seribu asma.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak sekali-kali seseorang tertimpa kesusahan, tidak pula kesedihan, lalu ia mengucapkan doa berikut, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu dan anak hamba perempuanMu. Ubun-ubun (roh)ku berada di dalam genggaman kekuasaanMu. Aku berada di dalam keputusanMu. Keadilan belakalah yang Engkau tetapkan atas diriku. Aku memohonkan kepadaMu dengan menyebut semua nama yang menjadi milikMu, yang Engkau namakan dengannya diriMu, atau yang Engkau turunkan di dalam kitabMu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu, atau Engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisiMu. Jadikanlah Al Qur’an yang agung sebagai penghibur kalbuku, cahaya dadaku, pelenyap dukaku, dan penghapus kesusahanku," melainkan Allah menghapuskan darinya kesedihan dan kesusahannya, dan menggantikannya dengan kegembiraan."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh mempelajarinya?" Rasulullah s.a.w. menjawab, "Benar, dianjurkan bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya."

"Maka berdoalah kepadaNya dengannya."

Maka bermohonlah kepadaNya, berzikirlah dan pujilah Dia dengan menyebut Asma ul Husna itu. Dengan berdoa dan berzikir itu, kalian bertambah hidup dan subur dalam jiwa kalian. Mudah-mudahan kalian terhindar jauh dari sifat-sifat yang buruk dan lepas dari neraka Jahanam.

Contohnya berkata, “Yaa Razzaq, urzuqnaa.” (Wahai Pemberi rezeki, berilah kami rezeki), “Yaa ghafuur, ighfir lii” (Wahai Maha Pengampun, ampunilah aku), “Yaa rahiiim, irhamnii” (Wahai Maha Penyayang, sayangilah aku), dan sebagainya.

"Dan tinggalkanlah orang-orang mengingkari nama-namaNya."

Tinggalkanlah atau jangan hiraukan orang-orang menyalahertikan nama-namaNya, yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namaNya, yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, yang memakai Asma ul Husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah dan mempergunakan Asma ul Husna untuk nama-nama selain Allah.

Yulhiduuna bermaksud menyimpangkan, mengatakan dalam nama-namaNya dan mempersekutukan asma-asmaNya dengan nama-nama lain. Ilhad bermaksud pendustaan, penyimpangan dari tujuan, penyimpangan kezaliman, penyelewengan, melencong, membelok dan melampaui batas.

Termasuk ke dalam pengertian kata ini ialah sebutan al lahd (liang lahat) pada kuburan, kerana kecondongannya ke arah kiblat dari lubang galian. Liang ini dibuat di sisi bahagian dalam galian dan tidak lurus dengan garis lurus galian kuburannya.

Ilhad, penyimpangan atau penyelewengan dari nama-nama Allah Yang Maha Sempurna itu bermacam-macam bentuknya, antara lain:

Berdoa kepada Allah dengan nama yang tidak sesuai dengan doanya, seperti meminta ampunan dengan namaNya Al Hasib (Yang Menghisab), sepatutnya Al Ghafur (Maha Pengampun).

Menambah nama-nama Allah dari yang diizinkan. Iaitu memberikan nama kepada Allah dengan nama yang dilarang oleh syara' dan tidak terdapat dalam Al Quran atau hadis Rasulullah s.a.w. yang sahih.

Mentasybih, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, iaitu menamakan sesuatu selain Allah dengan nama yang hanya layak bagi Allah.

Mengurangi nama-nama Allah dari yang diperintahkan, iaitu meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk zatNya, atau menolak untuk menisbahkan suatu perbuatan kepada Allah kerana memandangnya tidak patut bagi kesucianNya, seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah dan RasulNya.

Menyimpangkan atau memutar-belitkan maksud nama-nama Allah dari maksud sebenar, iaitu menafsirkannya sehingga mengaburkan kesempurnaan yang mutlak dari sifat-sifat Allah, seperti menggambarkan sifat-sifat Allah seperti sifat seorang manusia seperti berkata-kata, mempunyai muka, tangan, kaki, ketawa, marah, senang dan sebagainya, sehingga sifat Allah itu seperti tidak ada.

Mempersekutukan Allah dengan sembahan selain Allah dalam segi nama yang khusus untuk Allah, seperti memakai lafaz Allah untuk sebuah berhala atau kata Rabbul Alamin. Orang-orang musyrik menyebut nama Al Laata di dalam asma-asma Allah. Mereka menamai berhala mereka Al Laata dari lafaz Allah dan Al Uzza dari lafaz Al 'Aziz. Maha suci Allah dari hal tersebut.

"Mereka akan diberi balasan apa yang mereka kerjakan."

Mereka yang berbuat demikian kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...