Ahad, 14 Oktober 2018

48:14-15 Tafsir Surah Al Fath, ayat 14-15.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا (١٥)

Allah s.w.t. berfirman,

"14. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi."

Hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dialah Hakim, Pemilik dan Yang Mengatur semua penduduk bumi dan langit. Dia bertindak pada keduanya dengan hukum-hukum qadari, hukum-hukum syar’i, dan hukum-hukum jaza’i (balasan) menurut apa yang Dia kehendaki. Hukum jaza’i terhadap hukum-hukum syar’iNya ialah,

"Dia memberi ampun bagi siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki."

Dia mengampuni siapa yang dikehendakiNya, iaitu orang yang mengerjakan perintahNya, dan Dia mengazab siapa yang dikehendakiNya, iaitu orang yang meremehkan perintahNya.

"Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang."

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa yang bertaubat kepadaNya, kembali ke jalanNya dan tunduk patuh kepadaNya. SifatNya mengampuni dan menyayangi sentiasa melekat padaNya dan tidak akan lepas.

Di setiap waktu Dia sentiasa mengampuni orang-orang yang bersalah dan memaafkan kesalahan orang-orang yang berdosa, menerima taubat orang-orang yang bertaubat, menurunkan kebaikanNya yang berlimpah di malam dan siang hari.

Orang-orang Badui diminta untuk berangkat bersama Rasulullah s.a.w. memerangi musuh dan berjuang melawan mereka dengan penuh keteguhan hati dalam umrah Hudaibiyah. Tetapi mereka enggan.

Kemudian Allah s.w.t. telah menjanjikan kepada ahli Hudaibiyah untuk mendapat ghanimah (harta rampasan perang) Khaibar, hanya mereka semata, tiada seorang pun dari selain mereka yang menemani mereka, seperti orang-orang Badui yang sebelumnya tidak ikut.

Mereka yang tidak ikut sebelumnya bersama Rasulullah s.a.w. di Hudaibiyah sama sekali tidak boleh mendapatkannya. Nabi s.a.w. dan para sahabatnya berangkat menuju ke Khaibar dengan tujuan untuk menaklukkannya. Allah s.w.t. berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"15. Akan berkata orang-orang yang tertinggal apabila kalian berangkat kepada harta rampasan perang untuk mengambilnya, "Biarkanlah kami mengikuti kalian.""

Apabila kalian berangkat untuk mengambil ghanimah di Khaibar, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan meminta kepada kamu agar diizinkan ikut berangkat bersama pasukan kaum muslim menuju ke tempat penjarahan Khaibar itu. Mereka bermaksud mengambil ghanimah itu.

"mereka hendak untuk mereka mengganti kalamallah."

Mereka hendak mengubah firman atau janji Allah, iaitu janji Allah untuk memberikan ghanimah Khaibar hanya untuk orang-orang yang menghadiri Hudaibiyah saja secara syara’ dan qadar.

Maka Allah s.w.t. memerintahkan kepada RasulNya untuk tidak memberi izin kepada mereka ikut dalam Perang Khaibar, sebagai hukuman terhadap mereka sesuai dengan dosa dan pelanggaran yang pernah mereka lakukan sebelumnya.

"Katakanlah, "Tidak akan kalian mengikuti kami; demikianlah Allah berfirman sebelumnya.""

Kalian sekali-kali tidak dibenarkan mengikuti kami. Allah telah menetapkan demikian sebelumnya. Dia telah menjanjikan kepada ahli Hudaibiyah saja sebelum kalian meminta bergabung bersama mereka. Kalian dihalangi darinya kerana kejahatan kalian kepada diri kalian sendiri dan kerana kalian enggan berperang sebelum ini.

"Maka mereka akan berkata, "Bahkan kalian dengki kepada kami.”"

Mereka akan mengatakan sebenarnya kalian dengki kepada mereka kerana tidak mahu mereka ikut mengambil ghanimah bersama kalian. Inilah hujung pengetahuan mereka.

"Bahkan mereka tidak mengerti kecuali sedikit."

Kedudukan sebenarnya tidaklah seperti sangkaan mereka. Jika fikiran mereka cerdas, tentu mereka memahami bahawa terhalangnya mereka dari mendapatkan ghanimah adalah kerana kemaksiatan mereka, dan bahawa maksiat itu memiliki hukuman baik terkait dengan dunia maupun agama.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...