Khamis, 18 Oktober 2018

62:9-11 Tafsir Surah Al Jumu’ah, ayat 9-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

Hari Jumaat dinamakan Jumu'ah kerana berakar dari kata al jam'u. Kaum muslim berkumpul sekali dalam seminggu di dalam masjid-masjid yang besar. Pada hari Jumaat semua makhluk telah sempurna diciptakan, dan hari Jumaat itu merupakan hari keenam dari tahun yang Allah menciptakan padanya langit dan bumi.

Pada hari Jumaat juga Allah menciptakan Adam, pada hari Jumaat Adam dimasukkan ke dalam syurga, pada hari Jumaat Adam dikeluarkan dari syurga, dan pada hari Jumaat juga hari kiamat terjadi.

Di dalam hari Jumaat terdapat suatu saat yang tiada seorang hamba pun yang beriman dapat menjumpainya, sedangkan dia dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, melainkan Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya.

Menurut bahasa orang-orang kuno, hari Jumaat disebut juga dengan nama hari 'Arubah. Umat-umat sebelum kita telah diperintahkan untuk menghormati hari Jumaat, maka mereka memuliakannya.

Tetapi orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu yang tidak bertepatan dengan hari penciptaan Adam, sedangkan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad yang padanya dimulai penciptaan makhluk. Allah s.w.t. memilih bagi umat ini hari Jumaat yang padanya Allah telah menyempurnakan penciptaan makhluk(Nya).

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Kita adalah orang-orang yang terakhir, tetapi yang paling terdahulu kelak di hari kiamat, hanya saja mereka diberi kitab sebelum kita. Kemudian sesungguhnya hari (Jumaat) ini adalah hari mereka yang telah difardukan oleh Allah atas mereka, tetapi mereka berselisih pendapat mengenainya. Dan Allah menunjuki kita padanya, maka orang-orang lain mengikut kita padanya; orang-orang Yahudi esok dan orang-orang Nasrani sesudah esok."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Allah membutakan orang-orang sebelum kita dari hari Jumaat, maka bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu, dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kita dan menunjuki kita kepada hari Jumaat, dan Allah menjadikan hari Jumaat, hari Sabtu, dan hari Ahad (berurutan). Begitu juga kelak di hari kiamat, mereka mengikut kepada kita. Kita adalah orang-orang yang terakhir dari kalangan penduduk dunia, tetapi yang paling pertama mendapat peradilanNya di antara sesamanya kelak di hari kiamat sebelum semua makhluk."

Allah s.w.t. telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berkumpul untuk mengerjakan ibadah kepadaNya di hari Jumaat. Maka Dia berfirman,

"9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."

Apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah menyerukan azan keduanya di hari Jumaat, maka kalian wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu, menghadiri, melaksanakan solat Jumaat dan meninggalkan semua pekerjaan kalian.

Seruan yang dimaksudkan ini adalah seruan kedua yang biasa dilakukan di hadapan Rasulullah s.a.w. apabila Beliau keluar dari rumahnya dan duduk di atas mimbarnya, maka pada saat itulah azan diserukan di hadapannya.

Dahulu di masa Rasulullah s.a.w., Abu Bakar r.a., dan Umar r.a., seruan azan pada hari Jumaat dilakukan hanya sekali, iaitu di saat imam muncul dan duduk di atas mimbarnya.

Ketika masa pemerintahan Usman ibnu Affan r.a. telah berlangsung beberapa masa dan penduduk bertambah ramai, dia memerintahkan agar dilakukan seruan azan pertama, iaitu sebelum imam muncul hingga semua orang telah berkumpul.

Maka ditambahkanlah seruan azan di atas semua rumah yang disebut Az Zaura, rumah yang tertinggi di Madinah pada masa itu berada di dekat masjid.

Sesungguhnya yang diperintahkan untuk menghadiri solat Jumaat itu hanyalah kaum lelaki yang merdeka, bukan hamba, wanita dan kanak-kanak. Dan dimaafkan untuk tidak melakukan solat Jumaat bagi orang musafir, pesakit, perawat pesakit dan uzur lain yang diterima.

Bersegera (sa'yu) di sini bukanlah bermaksud berjalan cepat, terburu-buru dan tergesa-gesa menuju tempat solat. Sesungguhnya hal itu dilarang. Berjalan menuju tempat solat hendaklah melangkah dengan tenang dan anggun.

Bersegera di sini kaitannya adalah dengan hati, niat, dan kekhusyukan. Ia bermaksud berjalanlah dengan hati dan amalmu, perhatikanlah, tuluskanlah niat, bulatkanlah tekad, pentingkanlah, utamakanlah, laksanakan ibadah kepadaNya dan tinggalkanlah kesibukan yang lain.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila seseorang dari kamu mendatangi solat Jumaat, hendaklah (disunatkan) dia mandi terlebih dahulu."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumaat dan berpagi hari, dan berangkat dengan segera serta jalan kaki tidak berkenderaan, dan mendekati imam, dan mendengarkan serta tidak melakukan hal yang laga (melenyapkan pahala Jumaat), maka baginya untuk tiap langkahnya pahala satu tahun puasa dan qiyam (solat)nya."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandinya untuk jinabah, kemudian berangkat pada saat yang pertama, maka seakan-akan dia mengorbankan seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kedua, maka seakan-akan dia mengorbankan seekor lembu betina. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, maka seakan-akan mengorbankan seekor kambing gibasy yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, maka seakan-akan mengorbankan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kelima, maka seakan-akan mengorbankan sebuah telur. Dan apabila imam muncul, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai wewangian keluarganya jika mempunyainya, dan mengenakan pakaian yang terbaiknya, kemudian dia keluar hingga sampai di masjid, lalu melakukan solat (sunat) jika dia menginginkannya, dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam dengan penuh perhatian di saat imamnya muncul hingga salat ditunaikan. Maka hal itu menjadi kifarat baginya terhadap dosa-dosa yang ada antara hari itu sampai dengan Jumaat berikutnya."

Rasulullah s.a.w. berkhutbah kepada orang ramai pada hari Jumaat, lalu Beliau melihat mereka mengenakan pakaian nimar (harian), kemudian Beliau s.a.w. bersabda, "Tidak dibebankan bagi seseorang dari kamu jika dia mempunyai keluasan untuk mengambil sepasang pakaian untuk solat Jumaatnya selain sepasang pakaian untuk kerjanya."

Para ulama sepakat bahawa haram melakukan jual beli sesudah azan kedua. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai masalah jual beli secara muatah (bayar dan terima tanpa ijab kabul). Ada dua pendapat mengenainya. Menurut makna lahiriah ayat, hal itu tidak sah juga.

"Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."

Bersegera untuk mengingat Allah dan solat itu lebih baik bagi kehidupan dunia dan akhirat kalian daripada kalian sibuk berjual-beli atau bekerja, jika kalian mengetahui bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, dan bahawa barang siapa yang mengutamakan dunia di atas akhirat, maka sesungguhnya dia telah rugi dengan kerugian yang hakiki.

"10. Maka apabila telah diselesaikan solat, maka bertebaranlah di bumi; dan carilah kurnia Allah"

Apabila solat telah dilaksanakan, maka kalian diizinkan bertebaran di muka bumi untuk mencari kurnia Allah atau rezeki. Sebahagian ulama Salaf mengatakan bahawa barang siapa yang melakukan jual beli pada hari Jumaat sesudah menunaikan solat Jumaat, maka Allah s.w.t. akan memberkahi jual belinya sebanyak tujuh puluh kali, kerana ada ayat ini.

Tetapi kesibukan untuk bekerja dan berdagang biasanya membuat lalai dari mengingat Allah, maka Dia berfirman,

"dan ingatlah Allah banyak agar kalian beruntung."

Ingatlah Allah banyak-banyak, baik ketika berjual beli, memberi, menerima, berdiri, duduk maupun berbaring. Banyak berzikir merupakan sebab terbesar untuk beruntung. Janganlah kalian disibukkan oleh urusan dunia kalian hingga kalian melupakan hal yang bermanfaat bagi kalian di negeri akhirat nanti.

Barang siapa yang memasuki sebuah pasar, lalu mengucapkan, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, milikNyalah semua Kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu," maka Allah akan mencatat baginya satu juta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta keburukan (dosa).

Pada suatu hari ketika Nabi s.a.w. sedang berkhutbah, datanglah iringan kafilah perniagaan ke Madinah. Barang dagangan tersebut adalah milik Dihyah ibnu Khalifah sebelum dia masuk Islam, dia memakai genderang dalam menjajakan barang dagangannya.

Datanglah seorang lelaki masuk ke dalam kumpulan jamaah solat Jumaat, lalu memberitakan bahawa Dihyah ibnu Khalifah telah tiba dengan membawa barang dagangan. Dia bermaksud menganjurkan mereka bubar dan menyambut kafilah tersebut.

Akhirnya mereka menoleh kepadanya, bubar menuju ke tempat perniagaan itu dan meninggalkan Rasulullah s.a.w. yang sedang berkhutbah di atas mimbarnya, kecuali dua belas orang yang tidak terpengaruh.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaanNya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tiada seorang pun dari kalian yang tersisa, nescaya lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semua."

Menurut riwayat lain, Wanita-wanita gadis apabila mereka menikah, maka mereka melintas dengan iringan tabuhan gendang dan seruling, dan mereka (sebahagian kaum muslimin) meninggalkan Nabi s.a.w. dalam keadaan berdiri di atas mimbar dan pergi kepadanya.

Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya mengecam orang-orang yang bubar meninggalkan khutbah Jumaat itu,

"11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka menuju kepadanya"

Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka segera bubar untuk menuju kepadanya. Di antara kedua belas orang yang tetap mendengarkan khutbah Rasulullah s.a.w. adalah Abu Bakar dan Umar r.a.

Menurut suatu pendapat, kisah ini terjadi ketika Rasulullah s.a.w. mendahulukan solat Jumaat atas khutbahnya. Dahulu Rasulullah s.a.w. melakukan solat Jumaatnya sebelum khutbahnya, seperti solat dua hari raya.

"dan meninggalkanmu berdiri."

Mereka tinggalkan Nabi Muhammad s.a.w. yang sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah Jumaat. Ayat ini dalil yang menunjukkan bahawa imam melakukan khutbahnya pada hari Jumaat dengan berdiri.

Nabi s.a.w. melakukan dua khutbah, dan duduk di antara keduanya. Di dalam khutbahnya Beliau s.a.w. membaca Al Qur'an dan memberikan peringatan kepada manusia.

"Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah lebih baik dari permainan dan dari perniagaan,""

Balasan dan pahala di negeri akhirat untuk orang yang sentiasa melazimi kebaikan dan menyabarkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhannya, lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Walaupun sebahagian maksud mereka tercapai, namun sangat sedikit sekali berbanding kebaikan akhirat yang luput kerana mengutamakannya.

"dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki."

Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik bagi orang yang bertawakal kepadaNya dan mencari rezeki tepat pada waktunya. Sabar di atas ketaatan kepada Allah tidaklah menghilangkan rezeki. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Selesai tafsir Surah Al Jumu'ah dengan pertolongan Allah dan taufiqNya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...