Jumaat, 19 Oktober 2018

71:21-25 Tafsir Surah Nuh, ayat 21-25.

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا (٢٤) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (٢٥)

Nuh a.s. telah menunaikan nahi munkar demi kerana Allah. Allah Maha Mengetahui. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagiNya. Walaupun dengan adanya semua keterangan dan seruan serta dakwah yang berbagai cara, baik dengan cara targib maupun dengan cara tarhib, kaumnya tetap menderhakainya dan menentangnya serta mendustakannya.

Akhirnya Nuh a.s. mengeluhkan kepada Tuhannya bahawa dakwahnya itu tidak berpengaruh apa-apa bagi kaumnya.

"21. Berkata Nuh, "Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhakai aku, dan mereka mengikuti orang yang tidak menambah kepadanya hartanya dan anaknya kecuali kerugian.""

Umat Nuh a.s. telah menderhakai perintahnya. Bahkan rakyat jelata dan orang-orang fakir lebih suka mengikuti para pemimpin mereka, iaitu para hartawan yang lupa kepada perintah Allah dan tenggelam ke dalam kesenangan duniawinya yang berlimpah.

Padahal kenyataannya, harta dan anak-anak mereka hanya menambah kerugian belaka bagi mereka dan menghilangkan keuntungan. Apa yang mereka miliki itu merupakan istidraj dan penangguhan dari Allah buat mengazab mereka, bukan sebagai penghormatan atau kemuliaan.

"22. Dan mereka membuat tipu daya, tipu daya yang amat besar."

Para pemimpin itu melakukan tipu daya yang amat besar untuk menolak kebenaran. Mereka mendustakan Nuh a.s., menyakitinya dan menyakiti orang-orang yang mengikutinya. Mereka menghasut dan mengelabui para pengikut mereka bahawa jalan yang mereka tempuh adalah benar dan bahawa mereka berada pada petunjuk.

"23. Dan mereka berkata, "Janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian dan janganlah kalian meninggalkan Wadd, dan jangan Suwa', dan jangan Yagus, dan Ya'uq dan Nasr." 

Para pemimpin mengajak rakyat jelata berbuat syirik dan mereka menjadikan indah perbuatan itu. Mereka melarang rakyat jelata meninggalkan penyembahan kepada Wadd, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr, iaitu nama berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Nama-nama tersebut sebenarnya nama orang-orang soleh yang hidup di masa antara Adam a.s. dan Nuh a.s.

Adam a.s. mempunyai empat puluh orang anak, dua puluh anak lelaki dan dua puluh anak perempuan. Di antara mereka yang hidup ialah Habil, Qabil, Saleh, Abdur Rahman yang juga dinamai Abdul Haris, dan Wadd. Nama lain dari Wadd ialah Syis, juga disebut dengan nama Hibatullah, dan saudara-saudaranya telah membuatnya menjadi hitam.

Lalu Adam beranak lagi, iaitu Suwa', Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ketika Adam a.s. jatuh sakit, di hadapannya terdapat semua anaknya, iaitu Wadd, Yagus, Ya'uq, Suwa' dan Nasr. Wadd adalah putera Adam yang paling besar dan paling berbakti kepada ayahnya. Yagus, Ya'uq dan Nasr mempunyai ramai pengikut.

Ketika mereka wafat, pengikut-pengikut mereka merasa kehilangan. Syaitan membisikkan kepada mereka agar dibuatkan tugu-tugu (patung-patung) pada bekas tempat-tempat duduk mereka dan dinamakan dengan nama-nama mereka.

Maka pengikut-pengikut mereka membuat patung-patung untuk mengenang mereka, sebagai peringatan buat mereka yang akan mendorong mereka tetap giat beribadah. Ketika itu patung-patung itu tidak disembah.

Generasi itu meninggal dunia dan diganti oleh generasi setelah mereka. Ilmu agama pun diangkat dan hilang. Syaitan pun membisikkan kepada generasi baru ini untuk menyembah patung dan menghias perbuatan itu.

Iblis membisikkan kepada mereka dan mengatakan, "Sesungguhnya generasi terdahulu hanyalah menyembah berhala-berhala ini, dan kerana berhala-berhala inilah mereka dahulu diberi hujan, maka kalian pun sebaiknya menyembahnya." Maka mereka mula menyembahnya.

Kisah lain menyebutkan perihal seorang lelaki muslim yang dicintai di kalangan kaumnya di suatu tempat di negeri Babil. Ketika dia mati, mereka mendiami sekitar kuburnya kerana kedukaan mereka atas kepergiannya.

Iblis melihat kedukaan mereka dan ia mengubah dirinya menjadi seorang manusia, lalu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku melihat duka cita kalian atas pemergian lelaki ini, maka bolehkah aku membuat patung untuk kalian yang serupa dengan bentuk lelaki ini di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian dapat mengingatnya?"

Mereka menjawab, "Baiklah." Lalu iblis membuat patung lelaki itu. Kemudian mereka meletakkan patung itu di tempat perkumpulan mereka dan sentiasa mengingatnya.

Iblis melihat kerinduan mereka kepada lelaki itu. Ia berkata, "Bolehkah aku buat sebuah patung untuk setiap rumah kalian, sehingga di dalam rumahnya terdapat patungnya, dan kalian dapat sentiasa mengingatnya?"

Mereka menjawab, "Boleh." Maka syaitan membuat bagi setiap ahli bait sebuah patung yang mirip dengan lelaki muslim yang mereka cintai itu. Mereka menerimanya dan sentiasa mengingatnya dengan adanya patung itu di setiap rumah mereka.

Kemudian anak-anak mereka mendapati apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka, lalu mereka mengikuti jejaknya. Kemudian mereka berkembang biak dan telah punah kisah tentang lelaki muslim itu.

Pada akhirnya generasi-generasi berikutnya menjadikan patung itu sebagai sesembahan mereka selain Allah. Maka patung yang mula-mula disembah selain Allah adalah berhala yang mereka namakan Wadd.

"24. Dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan;"

Para pemimpin mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dengan memerintahkan mereka menyembah patung-patung itu. Berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh mereka itu telah menyesatkan ramai manusia.

"dan janganlah Engkau tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kesesatan."

Nuh a.s. melihat pembangkangan, kekafiran dan keingkaran kaumnya yang sangat parah. Beliau mendapat wahyu bahawa kaumnya tidak ada lagi yang beriman kepadanya selain yang telah beriman. Kerana itu Beliau mendoakan keburukan untuk mereka, iaitu agar Allah menambah lagi kesesatan orang-orang yang zalim itu.

"25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan neraka,"

Dosa mereka terlalu banyak. Mereka telah diberi peringatan, tetapi mereka membangkang dan menolaknya. Mereka bertekad untuk tetap pada kekafirannya. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nuh kepada mereka dan mereka menentangnya.

Allah s.w.t. memperkenankan doa masing-masing nabi terhadap kaumnya. Kerana itu Allah menenggelamkan kaum Nuh dalam arus air banjir besar dan memindahkan mereka ke panasnya api neraka.

"maka tidak mereka mendapat bagi mereka dari selain Allah penolong-penolong."

Tiada bagi mereka seorang penolong, penyelamat dan pelindung pun bagi mereka dari azab Allah. Berhala-berhala mereka tidak dapat memberi pertolongan kepada mereka. Hanya Allah yang mampu menolong mereka, tetapi kerana mereka menyembah berhala, maka Allah tidak memberi pertolongan.

Berhala-berhala yang ada pada kaum Nuh itu kemudian menjadi sembahan orang-orang Arab di kemudian harinya. Wadd sembahan Bani Kalb di Daumatul Jandal, Suwa' sembahan Huzail, Yagus sembahan Murad, kemudian Bani Gatif di Al Jirf di negeri Saba, sedangkan Ya'uq adalah berhala sembahan Hamdan, dan Nasr sembahan Himyar dan keluarga Zul Kala'.

Penyembahan terhadap berhala-berhala itu masih tetap berlangsung sampai sekarang, baik di kalangan bangsa Arab, bukan Arab, maupun bangsa Bani Adam lainnya.

Kerana itulah Islam melarang membuat atau menyimpan patung walaupun tidak disembah, kerana boleh saja di suatu masa patung-patung itu disembah di samping sebagai pembawa kepada perbuatan syirik.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...