Ahad, 24 Februari 2019

43:18-24 Tafsir Surah Al Fath, ayat 18-24.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا (٢٢) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (٢٣) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤)

Pada bulan Zulkaedah tahun ke enam Hijriyyah, Nabi Muhammad s.a.w. bersama pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekah untuk melakukan ‘umrah dan menziarahi keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Jumlah mereka semuanya seribu empat ratus orang.

Sesampai di Hudaibiyah, Beliau s.a.w. berhenti dan mengutus Usman ibnu Affan r.a. ke Mekah untuk menyampaikan tujuan kedatangan mereka bukan untuk memerangi sesiapa pun, tetapi untuk menziarahi Baitullah sambil memuliakannya.

Mereka menanti-nanti kembalinya Usman r.a., tetapi tidak juga datang kerana Usman r.a. telah ditahan oleh kaum musyrik. Kemudian tersiar berita bahawa Usman r.a. telah dibunuh oleh kaum musyrik.

Maka Nabi s.a.w. mengumpulkan semua orang mukmin yang ada bersamanya melakukan bai’ah (janji setia) kepada Beliau. Juru seru Rasulullah s.a.w. menyerukan, "Hai manusia, marilah kita berbai'at, marilah kita berbai'at, Ruhul Quds (Malaikat Jibril) telah turun (membawa wahyu yang memerintahkannya)!"

Mereka bertekad menggempur kaum kafir Quraisy. Maka mereka semua bangkit serentak menuju kepada Rasulullah s.a.w., lalu mereka semua berjanji setia bersama Nabi s.a.w. memerangi kaum musyrik sehingga tercapai kemenangan atau sampai titik darah penghabisan, dan mereka tidak akan melarikan diri.

Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"18. Sungguh Allah meridhai dari orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon,"

Sesungguhnya Allah telah meridhai sikap orang-orang yang beriman, ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. di bawah pohon samurah di Hudaibiyah. Hal itu merupakan ketaatan yang besar dan ibadah yang agung, yang menjernihkan wajah-wajah mereka. Kerana itu perjanjian ini disebut Bai’atur Ridhwan atau Bai’at Ahlisy syajarah.

Rasulullah s.a.w. berbai'at untuk Usman r.a. dengan salah satu tangannya yang Beliau pukulkan ke tangan yang lain. Orang ramai (kaum muslim) berkata, "Alangkah enaknya Ibnu Affan, dia dapat tawaf di Baitullah, sedangkan kami disini." Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seandainya dia tinggal beberapa tahun (di Mekah), nescaya dia tidak berani tawaf sebelum aku bertawaf."

Perjanjian setia ini menggetarkan kaum musyrik sehingga mereka melepaskan Usman r.a. dan mereka mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai (Sulhul Hudaibiyah) dengan kaum muslim.

"maka Dia mengetahui apa yang dalam hati mereka,"

Allah s.w.t. mengetahui keimanan, kepercayaan, ketabahan, kejujuran, ketaatan dan memenuhi janji yang ada di dalam hati mereka. Dia mengetahui rasa sedih yang mendalam di hati mereka ketika mereka menerima syarat yang berat yang diajukan kaum musyrik.

"maka Dia menurunkan ketenangan atas mereka"

Dia menurunkan ketenangan sebagai syukurNya kepada mereka kerana apa yang ada dalam hati mereka itu, ketenangan yang mengukuhkan mereka dan menenangkan hati mereka. Dia juga menambahkan petunjuk kepada mereka.

"dan Dia beri mereka pahala kemenangan yang dekat,"

Dia memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya melalui apa yang telah ditetapkan olehNya untuk mereka berupa perjanjian damai di Hudaibiyah antara mereka dan musuh-musuh mereka, dan kebaikan yang banyak yang mereka dapati akibat ditandatanganinya perjanjian tersebut.

Hal ini berlanjut sampai dengan kemenangan atas Khaibar, kemenangan atas kota Mekah, kemudian kemenangan atas semua negeri dan kawasan.

"19. Dan rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh."

Serta ghanimah (harta rampasan perang) yang banyak yang akan dapat mereka ambil. Hanya mereka yang mendapat ghanimah itu sebagai balasan bagi mereka dan syukurNya kerana mereka taat kepada Allah s.w.t. dan mengerjakan hal yang diridhaiNya.

Ini merupakan anugerah Allah kepada mereka, juga apa yang diperoleh mereka berupa kemuliaan, pertolongan, dan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat.

"Dan Allah Mahaperkasa Mahabijaksana."

Dia memiliki keperkasaan dan kekuasaan yang menundukkan segala sesuatu. Jika Dia menghendaki, Dia mampu memenangkan kaum muslimin dalam setiap pertempuran. Akan tetapi Dia Mahabijaksana. Dia uji sebahagiannya dengan sebahagian yang lain dan menguji orang mukmin dengan orang kafir.

"20. Allah menjanjikan pada kalian rampasan perang yang banyak kalian mengambilnya, maka Dia segerakan bagi kalian ini"

Allah menjanjikan kepada kalian banyak harta rampasan yang dapat kalian ambil dari penaklukan-penaklukkan yang akan dilakukan. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya ialah ghanimah Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya ialah semua kemenangan dan ghanimah sampai hari kiamat.

Maka sebagai pendahuluan dari semua harta rampasan yang banyak itu, disegerakanNya harta rampasan pada perang Khaibar untuk kalian. Ada yang mengatakan maksudnya Perjanjian Hudaibiyah. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya takluknya Mekah.

"dan Dia menahan tangan-tangan manusia dari kalian"

Pujilah Allah kerana Dia menahan tangan manusia yang berkuasa memerangi kalian dari membinasakan kalian. Kerana itu kalian tidak ditimpa keburukan yang dipendam oleh hati musuh kahan yang sentiasa ingin memerangi dan membunuh kalian.

Allah juga menahan tangan musuh-musuh kalian dari membinasakan anak-anak dan kaum wanita kalian yang kalian tinggalkan di belakang kalian. Ketika Nabi s.a.w. hendak pergi menuju Khaibar dan mengepung penduduknya, beberapa suku dari suku Asad dan Ghatfan hendak menyerang keluarga kaum muslimin di Madinah.

Maka Allah s.w.t. menahan mereka dari melakukan penyerangan dengan menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Itu adalah nikmat dan keringanan untuk kalian agar kalian mensyukuriNya.

Ada juga menafsirkan bahawa Allah s.w.t. menahan tangan manusia, iaitu penduduk Mekah dari membinasakanmu dengan adanya perjanjian damai.

"dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin"

Agar hal itu menjadi bukti dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya Allah memelihara mereka, menolong mereka dan memberi kemenangan kepada mereka dalam menghadapi musuh-musuhnya, padahal jumlah mereka sedikit.

Mereka akan berdalil dengannya terhadap kebenaran berita Allah, janjiNya yang benar, pahalaNya untuk kaum mukmin, dan bahawa yang menaqdirkan demikian akan menaqdirkan lagi yang lain.

Juga agar mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka, bahawa Dia Maha Mengetahui semua akibat segala urusan; dan bahawa pilihan yang terbaik adalah apa yang dipilihkanNya bagi hamba-hambaNya yang beriman walaupun pada zahirnya mereka tidak menyukainya.

"dan Dia memberi kalian petunjuk kepada jalan yang lurus."

Agar Dia menunjuki kalian dengan sebab yang ditetapkanNya kepada jalan yang lurus berupa ilmu, iman maupun amal. Agar dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus disebabkan kalian menuruti perintahNya, sentiasa taat kepadaNya, serta mengikuti jejak Rasulullah s.a.w.

"21. Dan yang lain tidak dapat kalian memperkirakan atasnya sungguh Allah meliputi padanya,"

Telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya atau menaklukkannya yang sungguh Allah telah menentukannya, seperti kemenangan terhadap bangsa Persia, Romawi dan lain-lain sampai masa sekarang.

Tetapi negeri-negeri itu telah dipastikan Allah untuk ditaklukkan oleh kaum muslim dan dijagaNya dari penaklukan-penaklukan orang-orang lain kerana sempurnanya kekuasaan Allah s.w.t. Janji Allah ini telah terbukti dengan ditaklukkannya negeri-negeri Persia dan Romawi oleh kaum muslim.

"Dan Allah atas segala sesuatu Mahakuasa."

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Ghanimah dan kemenangan yang lain yang telah ditentukan, padahal sebelumnya kalian masih belum dapat menguasainya, Dia memudahkan dan telah menentukannya bagi kalian. Sesungguhnya Dia memberi rezeki kepada hamba-hambaNya yang bertakwa kepadaNya dari arah yang tidak mereka sangka.

Allah s.w.t. berfirman menyampaikan berita gembira kepada hamba-hambaNya yang beriman bahawa Dia akan menolong mereka terhadap musuh mereka,

"22. Dan sekiranya memerangi kalian orang-orang yang kafir pasti mereka berpaling ke belakang, kemudian mereka tidak mendapatkan pelindung dan tidak penolong."

Sekiranya orang-orang musyrik itu maju memerangi kalian, nescaya Allah, rasulNya, dan hamba-hambaNya yang beriman akan mendapat kemenangan atas mereka, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Pastilah bala tentera kekufuran akan lari mundur ke belakang kerana kalah.

Kemudian mereka tidak akan menemukan pelindung dan penolong yang membantu dan mendorong mereka untuk berperang, sehingga mereka sentiasa terbiar dan kalah. Demikian itu kerana mereka memerangi Allah, rasulNya dan hamba-hambaNya yang beriman.

"23. Sunnatullah yang sungguh telah berlalu sebelumnya dan tidak akan kamu dapati bagi sunnatullah perubahan."

Ini adalah sunnatullah pada umat-umat terdahulu, iaitu suatu ketetapan Allah yang telah berlaku sejak dahulu.

Sunnatullah bermaksud hukum Allah yang telah ditetapkannya atau kebiasaanNya terhadap makhlukNya, iaitu bahawa kaum mukmin akan menang dan kaum kafir akan kalah.

Tidak sekali-kali kekafiran dan keimanan berhadap-hadapan di suatu medan perang, lalu mereka berperang, melainkan Allah akan menolong pasukan keimanan dan mengalahkan pasukan kekafiran, serta meninggikan perkara yang hak dan merendahkan perkara yang batil. Kamu tidak akan sekali-kali menemukan terjadinya perubahan pada sunnatullah itu.

Allah s.w.t. Telah melakukan kebiasaan ini dalam Perang Badar untuk kekasih-kekasihNya yang beriman. Dia menolong mereka atas musuh-musuh yang terdiri dari kaum musyrik, padahal jumlah orang-orang mukmin sedikit dan musuh mereka jauh lebih banyak bilangannya.

Pada hari Hudaibiyah, ada lapan puluh orang penduduk Mekah yang bersenjata mendatangi Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya dari arah gunung Tan’im dengan maksud menyerang mereka secara tiba-tiba. Tetapi kedatangan mereka diketahui. Beliau s.a.w. mendoakan keburukan atas mereka. Kemudian mereka ditangkap. Tetapi Beliau s.a.w. memaafkan mereka.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahawa ketika kaum muslim menggiring tujuh puluh orang tawanan (kaum musyrik) dalam keadaan terikat ke hadapan Rasulullah s.a.w., lalu Rasulullah s.a.w. memandang kepada mereka dan bersabda, "Lepaskanlah mereka, maka hal ini akan menjadi permulaan bagi kederhakaan mereka dan akibatnya."

Di dalam riwayat lain disebutkan bahawa orang-orang Quraisy mengirimkan empat puluh atau lima puluh orang lelaki yang ditugaskan untuk berkeliling di sekitar perkemahan Rasulullah s.a.w. dengan tujuan untuk menangkap salah seorang dari sahabat Beliau s.a.w.

Akan tetapi, merekalah yang ditangkap lalu dibawa ke hadapan Rasulullah s.a.w. Tetapi Beliau memaafkan dan melepaskan mereka. Padahal sebelumnya mereka melempari perkemahan Rasulullah s.a.w. dengan batu dan anak panah.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahawa para sahabat duduk bersama Rasulullah s.a.w. di bawah sebuah pohon samurah. Salah satu dari tangkai pohon itu mengenai punggung Rasulullah s.a.w. dan Ali ibnu Abu Talib r.a. Sedangkan Suhail ibnu Amr berada di hadapan Rasulullah s.a.w.

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ali r.a., "Tulislah Bismillahir Rahmanir Rahim." Suhail memegang tangan Ali dan berkata, "Kami tidak mengenali Ar Rahman dan Ar Rahim. Tetapi tulislah sebagai pendahuluan dari masalah kami ini dengan kalimat yang telah kami kenal. Tulislah "Bismikallahumma."

Lalu Ali menulis, "Bismikallahumma. Ini adalah perjanjian perdamaian antara Muhammad utusan Allah dan penduduk Mekah." Suhail memegang tangan Ali dan berkata, "Sungguh kami berbuat aniaya terhadapmu jika engkau benar utusanNya, tetapi tulislah dalam masalah kita ini sesuai dengan apa yang kami kenal."

Suhail tidak percaya Nabi s.a.w. adalah utusan Allah. Dia berkata, "Tulislah, ini adalah perjanjian damai yang disetujui oleh Muhammad ibnu Abdullah."

Tiba-tiba muncullah tiga puluh orang pemuda bersenjata yang lengkap menuju ke arah mereka dan mengepulkan debu di hadapan mereka. Rasulullah s.a.w. berdoa untuk melumpuhkan mereka.

Allah s.w.t. menjadikan telinga mereka kesakitan, lalu mereka ditangkap. Rasulullah s.a.w. bertanya, "Apakah kalian datang dalam perlindungan seseorang?" atau, "Apakah ada seseorang yang menjamin keamanan kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Iaitu mereka bertujuan untuk perang. Tetapi Rasulullah s.a.w. membebaskan mereka.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahawa seorang lelaki yang dikenali sebagai Ibnu Zanim naik ke puncak lereng dari Hudaibiyah. Maka kaum musyrik menghujaninya dengan anak panah hingga gugurlah dia. Kemudian Rasulullah s.a.w. mengirimkan pasukan berkuda untuk menangkap mereka.

Dua belas orang dari pasukan kaum musyrik itu berjaya ditangkap, lalu dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. Maka Beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai perjanjian? Apakah kamu mempunyai jaminan keamanan?" Mereka menjawab, "Tidak." Tetapi Rasulullah s.a.w. melepaskan mereka walaupun mereka tidak mempunyai penjamin.

Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"24. Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari kalian,"

Allah yang menahan tangan penduduk Mekah dari memerangi dan membinasakan Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Kerana itu, tiada suatu keburukan, kejahatan atau serangan pun yang menimpa kaum muslim dari kaum musyrik.

Ini merupakan anugerah dan nikmat perlindungan dari Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman.

"dan tangan kalian dari mereka di tengah Mekah setelah Dia memenangkan kalian atas mereka,"

Allah juga yang menahan tangan kaum muslim dari membinasakan kaum musyrik di tengah kota Mekah, iaitu di Hudaibiyah sesudah Allah memenangkan kaum muslim atas mereka. Kerana itu kaum muslim tidak memerangi mereka di Masjidil Haram.

Bahkan kedua belah pihak menahan diri dan terikat dalam perjanjian gencatan senjata, yang dalam perjanjian ini terkandung banyak kebaikan bagi kaum mukmin dan kesudahan yang baik bagi kaum muslim dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka.

"Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha Melihat."

Allah Maha Melihat semua perbuatan kalian. Dia akan membalas orang yang beramal dengan amalnya dan mengatur kalian wahai kaum mukmin dengan pengaturanNya yang baik.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...