Khamis, 20 Jun 2019

4:87-89 Tafsir Surah An Nisa, ayat 87-89.

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٨٧) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا (٨٨) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا (٨٩)

Allah s.w.t. berfirman,

"87. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia."

Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia kerana kesempurnaan DiriNya, sifatNya dan kerana Dia sendiri saja yang menciptakan, mengatur dan memberikan nikmat baik nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi.

Ini merupakan pemberitahuan tentang keesaanNya dan hanya Dialah Tuhan semua makhluk.  Semua ini menghendaki kita untuk beribadah hanya kepadaNya dan mendekatkan diri kepadaNya dengan berbagai bentuk ibadah, kerana hanya Dia yang berhak untuk itu.

Ungkapan ini merupakan kalimat berita dan sekaligus sebagai qasam (sumpah) bagi firman selanjutnya iaitu,

"Sungguh Dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, yang tidak ada keraguan di dalamnya."

Dia juga yang memberikan balasan terhadap perbuatan yang dikerjakan hamba. Oleh kerana itu, Dia bersumpah akan terjadinya pembalasan terhadap amal itu. Dia pasti akan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat, dari manusia yang terawal hinggalah yang terakhir di suatu padang (mahsyar).

Lalu Dia memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal menurut amalnya masing-masing. Tidak ada keraguan maupun syubhat terjadinya dari berbagai sisi. Terjadinya hari kiamat adalah perkara yang disokong oleh dalil 'aqli maupun dalil naqli.

Dalil 'aqlinya adalah apa yang kita saksikan, seperti dihidupkannya bumi setelah matinya, diciptakannya makhluk dari yang sebelumnya tidak ada, dan sudah pasti pembangkitan setelah matinya lebih ringan daripada menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada.

Begitu juga berdasarkan hikmah (kebijaksanaan) Allah yang menetapkan bahawa Allah tidaklah menciptakan makhlukNya main-main, mereka hidup dan akan mati, kemudian akan diberikan balasan.

Sedangkan dalil naqlinya adalah pemberitaan dari yang paling benar ucapannya, bahkan Allah bersumpah terhadap kebenarannya.

"Dan siapakah lebih benar dari Allah perkataan?"

Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tiada seorang pun yang lebih benar daripada Allah dalam perkataan, berita, janji dan ancamanNya. Maka tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Penguasa selain Dia.

Allah s.w.t. berfirman mengingkari perbuatan orang-orang mukmin dalam perselisihan mereka terhadap orang-orang munafik yang terbahagi menjadi dua pendapat,

"88. Maka mengapa kalian dalam menghadapi orang-orang munafik menjadi dua golongan,"

Orang-orang mukmin terpecah menjadi dua golongan. Terjadi kesamaran sikap di antara para sahabat tentang menyikapi orang-orang munafik. Segolongan sahabat membela mereka dan merasa keberatan memerangi mereka.

Segolongan sahabat lain memusuhi mereka, mengetahui keadaan mereka dan melihat qarinah (tanda) pada perbuatan mereka yang menunjukkan kemunafikan, sehingga menghukumi mereka kafir.

Maka Allah s.w.t. memberitakan bahawa tidak sepatutnya bagi mereka merasa bingung dan ragu dalam menyikapi orang-orang munafik. Mengenai asbabun nuzul (sebab turun) ayat ini masih diperselisihkan.

Ada yang mengatakan bahawa sebabnya adalah ketika Rasulullah s.a.w. berangkat menuju medan Perang Uhud, lalu di tengah jalan sebahagian orang yang berangkat bersama Beliau kembali semula ke Madinah. Para sahabat Rasulullah s.a.w. dalam menanggapi mereka yang kembali itu ada dua pendapat, suatu golongan berpendapat bahawa mereka harus dibunuh.

Sedangkan golongan yang lain mengatakan tidak boleh dibunuh, dengan alasan bahawa mereka masih orang-orang mukmin. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya, "Maka mengapa kalian dalam menghadapi orang-orang munafik menjadi dua golongan." (An Nisa 4:88)

Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Madinah itu adalah Tayyibah, dan sesungguhnya Madinah dapat membersihkan kotoran (menyingkirkan orang-orang munafik), sebagaimana pandai besi dapat membersihkan kotoran (karat) besi."

Dalam peristiwa Perang Uhud, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kembali (ke Madinah) bersama sepertiga pasukan, iaitu kembali dengan tiga ratus orang, sedangkan Nabi s.a.w. ditinggalkan bersama tujuh ratus orang.

Pendapat lain mengatakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang Arab yang datang kepada Rasulullah s.a.w. di Madinah. Lalu mereka masuk Islam, kemudian mereka ditimpa demam Madinah, kerana itu mereka kembali kafir lalu mereka keluar dari Madinah.

Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahawa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil teladan yang baik dari Rasulullah?"

Ketika itu para sahabat terbahagi menjadi dua golongan dalam menyikapi hal ini. Sebahagian sahabat berpendapat bahawa mereka telah menjadi munafik, sedangkan yang sebahagian lagi berpendapat bahawa mereka masih Islam.

Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum muslim kerana menjadi dua golongan itu, dan memerintahkan supaya orang-orang Arab itu ditawan dan dibunuh, jika mereka tidak mahu berhijrah ke Madinah, kerana mereka disamakan dengan kaum musyrik yang lain.

Pendapat lain mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum yang tinggal di Mekah. Mereka telah masuk Islam, tetapi mereka membantu kaum musyrik. Lalu kelompok ini keluar dari Mekah untuk suatu keperluan berkenaan kepentingan mereka (berniaga). Mereka berkata, "Jika kita bersua dengan sahabat-sahabat Muhammad, kita pasti tidak akan diapa-apakan oleh mereka."

Lain halnya dengan kaum mukmin yang bersama Rasul s.a.w. ketika disampaikan kepada mereka berita keluarnya kelompok tersebut dari Mekah, maka segolongan dari kaum mukmin mengatakan, "Ayuh kita kejar pengecut-pengecut itu dan kita bunuh mereka, kerana sesungguhnya mereka telah membantu musuh untuk melawan kita."

Sedangkan golongan yang lainnya mengatakan, "Mahasuci Allah (atau kalimat semacam itu), apakah kalian akan membunuh suatu kaum yang pembicaraannya sama dengan apa yang kalian bicarakan (seagama) hanya kerana mereka tidak ikut hijrah dan tidak mahu meninggalkan rumah mereka, lalu kita dapat menghalalkan darah dan harta benda mereka?"

Demikianlah tanggapan mereka terbahagi menjadi dua golongan, sedangkan Rasul s.a.w. saat itu berada di antara mereka, dan Beliau s.a.w. tidak melarang salah satu golongan dari keduanya melakukan sesuatu. Lalu turunlah firmanNya, "Maka mengapa kalian dalam menghadapi orang-orang munafik menjadi dua golongan." (An Nisa 4:88)

Pendapat lain mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pergunjingan kabilah Aus dan kabilah Khazraj sehubungan dengan sikap Abdullah ibnu Ubay, ketika Rasulullah s.a.w. berada di atas mimbar memaafkan sikapnya dalam kes berita bohong.

Akan tetapi, hadis ini garib (aneh). Menurut pendapat yang lainnya lagi, asbabun nuzul ayat ini bukan demikian.
Wallahu a'lam.

"dan Allah menjerumuskan mereka kerana apa yang mereka usahakan?"

Padahal Allah telah membalikkan, mengembalikan atau menjatuhkan mereka ke dalam kekeliruan atau kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri, iaitu kederhakaan mereka, menentang Rasul, mengikuti kebatilan, melakukan kekekafiran dan kemaksiatan.

Arkasahum bermaksud Allah telah menjatuhkan mereka. Ada yang mengatakan Allah telah membinasakan mereka. Ada juga yang mengatakan Allah telah menyesatkan mereka.

"Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan?"

Adakah kalian berniat hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Disesatkan Allah bermaksud orang tersebut sesat kerana keingkarannya dan tidak mahu memahami petunjuk-petunjuk Allah. Keadaan mereka sudah jelas, mereka adalah kaum munafik yang berkali-kali melakukan kekafiran.

"Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan kamu dapati baginya jalan."

Barang siapa disesatkan oleh Allah, tiada jalan baginya untuk mendapat hidayah (petunjuk) dan dia tidak dapat melepaskan dirinya dari kesesatan menuju kepada jalan hidayah.

"89. Mereka ingin kalau kalian kafir sebagaimana mereka kafir sebagaimana mereka kafir, maka kalian menjadi sama."

Sebenarnya mereka ingin agar kalian menjadi sesat sebagaimana mereka telah menjadi sesat, sehingga kalian menjadi sama sesat dengan mereka. Hal tersebut tiada lain kerana kerasnya permusuhan mereka dan kebencian mereka terhadap kalian orang-orang mukmin.

"Maka janganlah kalian menjadikan dari mereka pemimpin sehingga mereka hijrah di jalan Allah."

Kerana itu janganlah kalian jadikan di antara mereka teman-teman atau penolong-penolong kalian, walaupun mereka menampakkan keimanan di luar. Ayat ini menunjukkan agar kita tidak mencintai mereka, kerana berteman menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Begitu juga menyuruh kita membenci dan memusuhi mereka.

Namun demikian, sikap membenci dan memusuhi mereka ini hanyalah sehingga mereka mahu berhijrah pada jalan Allah, iaitu mereka membuktikan keimanan mereka. Jika mereka berhijrah, maka mereka diberlakukan seperti kaum muslim yang lain.

Hal ini sebagaimana Nabi s.a.w. memberlakukan orang yang berada di sekelilingnya secara sama, baik kepada orang mukmin yang sesungguhnya atau yang hanya menampakkan keimanan di luar saja.

"Maka jika mereka berpaling, maka tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kalian dapati mereka,"

Maka jika mereka tidak mahu berhijrah atau memperlihatkan kekufuran mereka, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka bila-bila masa saja dan di mana saja kalian menjumpai mereka.

Jumhur ulama berpendapat bahawa ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan sudah mansukhnya larangan berperang di bulan haram. Namun ulama yang tidak setuju dengan pendapat jumhur berpendapat bahawa nas-nas tersebut masih mutlak dan dibatasi oleh larangan berperang di bulan haram.

"dan janganlah kalian menjadikan dari mereka pelindung, dan jangan penolong,"

Janganlah kalian jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah, selagi sikap mereka masih tetap demikian.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...