Isnin, 16 September 2019

88:17-26 Tafsir Surah Al Ghasyiah, ayat 17-26.

أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢ ٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)

Allah s.w.t. berfirman,

"17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta, bagaimana ia diciptakan?"

Maka apakah orang-orang yang tidak membenarkan Rasul s.a.w. dan selain mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? Tidakkah mereka memperhatikan penciptaannya yang indah, dan bagaimana Allah s.w.t. menundukkannya untuk hamba-hambaNya serta menundukkan haiwan itu untuk manfaat yang mereka perlukan?

Sesungguhnya unta itu haiwan yang menakjubkan dan bentuknya aneh. Ia sangat kuat dan keras, tetapi walaupun demikian ia jinak untuk angkutan yang berat dan tunduk pada penuntun (pengendali) yang lemah.

Dagingnya dapat dimakan, bulunya dapat dimanfaatkan, dan air susunya dapat diminum. Disebutkan unta secara khusus kerana kebanyakan orang-orang Arab memakai unta sebagai haiwan kenderaan.

"18. Dan kepada langit, bagaimana ia ditinggikan?"

Apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit, bagaimana ia ditinggikan?

"19. Dan kepada gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan?"

Apakah mereka tidak memperhatikan kepada gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Ia dijadikan tegak dan berdiri kukuh untuk menjadi penyeimbang agar bumi diam dan tidak menggoncangkan para penduduknya, kemudian Allah s.w.t. menjadikan padanya banyak manfaat dan bahan-bahan mineral yang terkandung di dalamnya.

"20. Dan kepada bumi, bagaimana ia dihamparkan?"

Apakah mereka tidak memperhatikan kepada bumi, bagaimana ia dihamparkan, digelarkan, dan dijadikan sebagai tempat yang layak untuk dihuni? Sehingga dengan keadaannya yang bulat dapat ditempati manusia, digarap tanahnya dan dibuatkan bangunan di atasnya serta dilalui jalan-jalannya untuk mencapai suatu tempat yang mereka tuju.

Anas telah mengatakan bahawa dahulu kami dilarang mengajukan pertanyaan mengenai sesuatu masalah kepada Rasulullah s.a.w. Maka kala itu kami sangat senang bila datang seorang lelaki Badui yang cerdas, lalu menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. beberapa masalah, maka kami mendengarkannya. Kemudian datanglah seorang lelaki Badui, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kami utusanmu dan mengatakan kepada kami bahawa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah?" Nabi s.a.w. menjawab "Benar." Maka lelaki Badui itu bertanya, "Lalu siapakah yang menciptakan langit?" Nabi s.a.w. menjawab, "Allah." Lelaki itu bertanya, "Siapakah yang menciptakan bumi?" Nabi s.a.w. menjawab, "Allah." Lelaki itu bertanya, "Siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada padanya?" Nabi s.a.w. menjawab, "Allah." Lelaki Badui itu bertanya, "Maka demi Tuhan Yang telah menciptakan langit, bumi, dan Yang telah memancangkan gunung-gunung ini, apakah benar Allah telah mengutusmu?" Nabi s.a.w. menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya, "Utusanmu menyangka bahawa diwajibkan atas kami mengerjakan solat lima waktu setiap harinya?" Nabi s.a.w. Menjawab, ”Benar." Lelaki itu bertanya, "Maka demi Tuhan Yang telah mengutusmu, apakah Allah telah memerintahkan demikian kepadamu?" Nabi s.a.w. menjawab, "Ya." Lelaki itu bertanya, "Dan utusanmu menyangka bahawa kami diwajibkan membayar zakat harta benda kami?" Nabi s.a.w. menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya, "Maka demi Tuhan Yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkan demikian kepadamu?" Nabi s.a.w. menjawab, "Ya." Lelaki Badui itu bertanya, "Dan utusanmu menyangka bahawa diwajibkan atas kami berhaji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanannya?" Nabi s.a.w. menjawab, "Benar." Kemudian lelaki Badui itu pergi dan berkata, "Demi Tuhan Yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahi sesuatu pun dari hal tersebut dan tidak pula menguranginya barang sedikit pun." Maka Nabi s.a.w. bersabda, "Jika dia benar, nescaya dia masuk syurga."

Semua yang disebutkan itu menunjukkan akan keesaan, kekuasaan dan kebesaran Allah. Didahulukan ‘unta’ dari yang lainnya, kerana unta lebih sering mereka gunakan daripada selainnya (sehingga mudah diperhatikan).

"21. Maka peringatkan, sungguh hanyalah kamu pemberi peringatan."

Hai Muhammad, berilah manusia peringatan dengan apa yang engkau diutus kepada mereka untuk menyampaikannya. Ingatkanlah mereka akan nikmat-nikmat Allah dan dalil-dalil terhadap keesaanNya. Berilah peringatan kepada manusia, nasihatilah mereka, berikanlah khabar gembira kepada mereka.

Sesungguhnya kamu hanyalah diutus untuk mengajak manusia kepada Allah dan mengingatkan mereka. Jika kamu telah melaksanakan kewajibanmu, maka kamu tidak lagi mendapatkan celaan setelahnya.

"22. Bukanlah kamu atas mereka orang yang berkuasa."

Kamu bukanlah diutus sebagai penguasa dan bukan sebagai orang yang diserahkan memperhatikan amal mereka. Kamu sekali-kali bukanlah orang yang dapat menciptakan iman di dalam hati mereka dan bukanlah seorang yang dapat memaksakan mereka untuk beriman.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mahu mengucapkan, "Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah.” Maka apabila mereka mahu mengucapkannya, bererti mereka memelihara darah dan hartanya dariku, kecuali berdasarkan alasan yang hak, sedangkan hisab (perhitungan) mereka ada pada Allah s.w.t." Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca firmanNya," Maka peringatkan, sungguh hanyalah kamu pemberi peringatan. Bukanlah kamu atas mereka orang yang berkuasa." (Al Ghasyiyah 88:21-22)

"23. Kecuali orang yang berpaling dan kafir."

Tetapi orang yang tidak mahu taat, beriman dan mengamalkan rukun-rukunnya, dan kafir hatinya dan juga lisannya terhadap Allah, kitabNya dan perkara yang hak,

"24. Maka Allah akan menyiksanya siksaan."

Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, iaitu azab di akhirat. Adapun azab yang kecil adalah azab di dunia seperti terbunuh dan tertawan.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ingatlah, kamu semuanya masuk syurga kecuali orang yang membangkang terhadap Allah, seperti unta yang membangkang terhadap pemiliknya."

"25. Sungguh kepada Kami kembali mereka."

Sesungguhnya kepada Kamilah kembali dan berpulangnya mereka setelah mereka mati.

"26. Kemudian sungguh kepada Kami perhitungan mereka."

Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Kami akan melakukan perhitungan terhadap amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan Kami akan membalaskannya kepada mereka; jika amalnya baik, maka balasannya baik; dan jika amalnya buruk, maka balasannya buruk juga.

Selesai tafsir surah Al Ghasyiyah dengan pertolongan Allah dan taufiqNya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...