Rabu, 16 Oktober 2019

9:62-66 Tafsir Surah At Taubah, ayat 62-66.

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (٦٣) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)

Ada seorang lelaki munafik berkata, "Demi Allah, sesungguhnya mereka (orang-orang munafik sebangsanya) adalah orang-orang pilihan kami dan orang-orang terhormat kami. Walaupun apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah benar bagi mereka, tetapi lebih buruk daripada keldai."

Kemudian seorang lelaki dari kalangan kaum muslim mendengarnya, maka dia langsung menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah benar, dan sesungguhnya kami lebih buruk daripada keldai."

Maka orang ramai melaporkan hal tersebut kepada Nabi s.a.w. dan menceritakan peristiwa itu, lalu Nabi s.a.w. memanggil lelaki tersebut dan bertanya, "Apakah yang mendorongmu mengatakan apa yang telah kamu ucapkan itu?"

Lelaki yang berkata demikian itu memaki lawannya dan bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahawa dia tidak mengucapkannya. Sedangkan lelaki muslim itu berkata, "Ya Allah, benarkanlah yang benar dan salahkanlah yang dusta." Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"62. Mereka bersumpah dengan Allah kepada kalian untuk mencari keridhaan kalian," 

Mereka (kaum munafik) bersumpah kepada kalian (kaum mukmin) dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan perkara yang menyakiti Rasulullah s.a.w. untuk mencari keridhaan kalian, menyenangkan hati kalian atau agar kalian tidak membenci mereka.

"dan Allah dan RasulNya lebih berhak untuk mereka cari keridhaanNya jika mereka orang-orang yang mukmin."

Padahal keridhaan Allah dan RasulNyalah yang lebih patut mereka cari jika mereka adalah orang-orang yang beriman, iaitu dengan menaatinya. Disebutkan dhamirnya dengan bentuk mufrad kerana talazumnya (terikat bersama) dua keridhaan.

"63. Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya siapa yang menentang Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Demikian itu kehinaan yang besar."

Tidakkah orang-orang munafik itu menyelidiki dan mengetahui bahawa barang siapa menentang, memerangi dan membangkang terhadap Allah s.w.t., maka dia berada di suatu sisi, sedangkan Allah dan RasulNya berada di sisi lainnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal terhina dan disiksa di dalamnya. Itulah kehinaan dan kecelakaan yang besar.

Allah s.w.t. senantiasa menyebutkan, “Dan di antara mereka…dan seterusnya.”, menyebutkan sifat-sifat mereka, hanya saja Dia tidak menyebutkan secara ta’yin (orang perorang) kerana beberapa faedah, di antaranya:

- Allah s.w.t. adalah As Sittir, Dia suka menutupi aib hamba-hambaNya.
- Tidak membuat mereka berputus asa dari bertaubat.
- Celaan yang Allah sebutkan tidak hanya mengena kepada kaum munafik di waktu itu saja, tetapi mengena pula kepada selain mereka (kaum munafik yang datang setelahnya) sampai hari kiamat.

"64. Takut orang-orang munafik jika diturunkan atas mereka surah yang menerangkan kepada mereka dengan apa yang ada dalam hati mereka."

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan terhadap mereka suatu surah Al Qur’an yang menerangkan kemunafikan yang tersembunyi dalam hati mereka.

Mereka mengucapkan suatu ucapan di antara sesama mereka, kemudian mereka mengatakan, "Mudah-mudahan Allah tidak membuka rahsia kita ini yang akibatnya membahayakan diri kita.''

"Katakanlah, "Berolok-olokan kalian, sesungguhnya Allah mengeluarkan apa yang kalian takutkan.""

Teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan atau menyatakan apa yang kalian takuti itu. Iaitu sesungguhnya Allah akan menurunkan kepada RasulNya hal-hal yang mempermalukan kalian dan yang menceritakan urusan kalian itu.

Kerana itulah surah ini dinamakan surah Al Fadhihah, iaitu permaluan atau pembuka aib bagi orang-orang munafik. Di dalam surah ini disebutkan rahsia-rahsia yang disembunyikan oleh kaum munafik.

"65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentu mereka berkata, "Sungguh hanyalah adalah kami bersenda gurau dan bermain-main.”" 

Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang perbuatan mereka itu, tentulah mereka akan menjawab bahawa mereka hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja untuk mengisi waktu kosong di perjalanan dan tidak sengaja mengucapkan demikian.

"Katakanlah, "Apakah kepada Allah dan ayat-ayatNya, dan RasulNya kalian berolok-olok?”" 

Mengapa kalian selalu berolok-olok kepada Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya?

Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi dan lain-lainnya yang semuanya mengatakan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, "Menurut penilaianku, mereka yang menjadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut di saat perang berkecamuk."

Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah s.a.w., dan lelaki itu datang kepada Rasulullah s.a.w. yang telah berada di atas untanya dan memacunya untuk berangkat, kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja."

Maka Allah s.w.t. menjawabnya melalui firmanNya, "Apakah kepada Allah dan ayat-ayatNya, dan RasulNya kalian berolok-olok?" (At Taubah 9:65) Sampai dengan firmanNya, "mereka orang-orang yang berbuat dosa." (At Taubah 9:66) Sedangkan kedua telapak kaki lelaki itu terseret di atas batu-batuan, tetapi Rasulullah s.a.w. tidak menolehnya, dan lelaki itu bergantungan pada pedang Rasulullah s.a.w.

Abdullah ibnu Umar r.a. mengatakan bahawa seorang lelaki dalam Perang Tabuk mengatakan dalam suatu majlis, "Saya belum pernah melihat orang seperti tetamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam perang."

Maka seorang lelaki lain yang ada di dalam masjid berkata, "Kamu dusta, sebenarnya kamu adalah orang munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah s.a.w."

Maka berita itu sampai kepada Rasulullah s.a.w., dan Al Qur'an yang mengenainya pun diturunkan.

Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Aku melihat lelaki itu bergantung pada tali pelana unta Rasulullah s.a.w. dan dikenai oleh batu-batuan yang terlemparkan (oleh injakan kaki unta Nabi s.a.w.) sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Lalu Rasulullah s.a.w. membacakan firmanNya, "Apakah kepada Allah dan ayat-ayatNya, dan RasulNya kalian berolok-olok?"

Ibnu Ishaq mengatakan bahawa segolongan orang munafik yang antara lain Wadi'ah ibnu Sabit (saudara Bani Umayyah ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Auf) dan seorang lelaki dari Bani Asyja' (teman sepakta Bani Salamah yang dikenal dengan nama Makhsyi ibnu Humair) berjalan bersama Rasulullah s.a.w. yang saat itu sedang menuju ke medan Tabuk.

Maka sebahagian dari mereka berkata kepada sebahagian yang lain, "Apakah kalian menduga bahawa memerangi keperkasaan dan keteguhan Bani Asfar (orang-orang Romawi) itu sama dengan peperangan yang terjadi di antara orang-orang Arab sebahagian dari mereka dengan sebahagian yang lain? Demi Allah, sesungguhnya kami dan kalian esok seakan-akan tersepit di bukit-bukit itu."

Mereka mengatakan demikian dengan maksud menakut-nakuti dan melemahkan semangat kaum muslim. Makhsyi ibnu Humair berkata, "Demi Allah, saya lebih suka bila diputuskan hukuman kepada setiap orang di antara kita dengan seratus kali deraan. Dan sesungguhnya kita pasti kalah bila diturunkan Al Qur'an yang membeberkan perkataan kalian ini."

Menurut berita yang sampai kepadaku (perawi), Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ammar ibnu Yasir, "Susullah kaum munafik itu, kerana sesungguhnya mereka telah terbakar; dan tanyailah mereka tentang apa yang telah mereka ucapkan itu. Jika mereka mengingkari ucapannya, maka katakanlah bahawa kalian telah mengatakan ini dan ini."

Maka Ammar berangkat menemui mereka dan mengatakan hal tersebut. Lalu mereka menghadap Rasulullah s.a.w. untuk meminta maaf. Wadi'ah ibnu Sabit berkata kepada Rasulullah s.a.w. yang saat itu telah berada di atas unta kendaraannya sedangkan Wadi’ah memegang tali pelananya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja."

Makhsyi ibnu Humair berkata, "Wahai Rasulullah, hapuslah namaku dan nama ayahku (iaitu gantilah)." Dan tersebutlah bahawa di antara orang yang dimaafkan dalam ayat ini ialah Makhsyi ibnu Humair. Lalu dia mengganti namanya menjadi Abdur Rahman, dan memohon kepada Allah agar dirinya gugur sebagai syuhada tanpa diketahui tempatnya. Akhirnya dia gugur dalam Perang Yamamah dan tidak dijumpai bekas-bekasnya.

Qatadah mengatakan bahawa ketika Nabi s.a.w. berangkat menuju ke medan Tabuk, sedangkan orang-orang munafik ikut berangkat bersamanya dengan mengambil posisi di depannya, lalu mereka berkata, "Orang ini (Nabi s.a.w.) menduga bahawa dia dapat menaklukkan kerajaan Romawi berikut semua bentengnya. Alangkah jauhnya dari kenyataan."

Maka Allah memperlihatkan kepada NabiNya apa yang mereka perbincangkan itu. Rasulullah s.a.w. bersabda, ”Hadapkanlah orang-orang itu kepadaku!" Maka mereka dipanggil, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, "Kalian telah mengatakan ini dan ini." Tetapi mereka bersumpah sambil berkata, "Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja."

Ikrimah telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahawa seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang dimaafkan (jika Allah menghendakinya) mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku mendengar suatu ayat yang ditujukan terhadap diriku sehingga membuat semua kulitku pucat dan hatiku bergetar ketakutan kerananya. Ya Allah, jadikanlah kematianku dalam keadaan membela jalanMu, tanpa ada seorang pun yang mengatakan, "Saya telah memandikannya, saya telah mengafaninya, dan saya telah menguburnya.""

Qatadah melanjutkan kisahnya, "Setelah itu dia gugur dalam Perang Yamamah, dan tidak ada seorang muslim pun yang mencarinya melainkan menemukan yang lainnya (iaitu mayat orang lain, sedangkan mayatnya tidak diketemukan)."

"66. Janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman."

Tidak usahlah kalian meminta maaf, kerana kalian telah kafir sesudah beriman. Mengolok-olok Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya merupakan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Agama dibangun di atas dasar pengagungan kepada Allah, agamaNya dan RasulNya, sedangkan mengolok-olok bertentangan dengan dasar ini dan sangat berlawanan sekali.

Oleh kerana itulah, ketika kaum munafik itu datang kepada Rasulullah s.a.w. meminta maaf terhadap ucapan ini, Rasulullah s.a.w. membacakan ayat di atas, “Apakah kepada Allah dan ayat-ayatNya, dan RasulNya kalian berolok-olok? Janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman." Beliau tidak menoleh kepadanya dan tidak berkata lebih.

Ayat ini menunjukkan bahawa di antara permintaan maaf, ada yang tidak patut diterima maafnya, iaitu jika dimaafkan bukan malah memperbaiki dirinya, tetapi malah semakin jauh dari kebaikan.

Walaupun hukum asalnya, jika ada yang meminta maaf harus dikasihani dan dimaafkan, namun orang yang seperti ini tidak layak dimaafkan.

"Jika Kami memaafkan terhadap segolongan di antara kalian, Kami mengazab segolongan kerana mereka, mereka orang-orang yang berbuat dosa."

Jika Kami memaafkan segolongan dari kalian kerana telah bertaubat, nescaya Kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, iaitu selalu berbuat kufur dan nifak.

Iaitu kalian tidak akan dimaafkan semuanya atau secara keseluruhan, tetapi sebahagian dari kalian tetap perlu dihukum atau diazab, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, iaitu berdosa kerana telah mengeluarkan kata-kata yang kotor dan keji itu.

Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahawa barang siapa yang membicarakan secara rahsia yang isinya membuat makar terhadap agama, mengolok-olok Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya, maka Allah s.w.t. akan menampakkannya dan membuka aibnya serta menghukumnya dengan hukuman yang berat.

Begitu juga terdapat dalil bahawa mengolok-olok salah satu dari kitabullah atau sunnah RasulNya yang sahih, melecehkanya, merendahkannya, atau mengolok-olok Rasulullah s.a.w. atau merendahkannya, maka dia kafir kepada Allah.

Di samping itu, ayat di atas juga menunjukkan bahawa taubat diterima dalam semua dosa walaupun besar.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...