Sabtu, 30 November 2019

2:200-203 Tafsir Surah Al Baqarah, ayat 200-203.

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ  (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣) 

Orang-orang Jahiliah di masa lalu melakukan wuquf dalam musim haji dan seseorang dari mereka mengatakan bahawa ayahnya dahulu suka memberi makan dan menanggung beban serta menanggung diat orang lain. Tiada yang mereka sebut-sebut selain dari perbuatan bapa-bapa mereka. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"200. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut bapa-bapa kalian, atau lebih banyak zikir."

Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, iaitu dengan melempar jamrah 'Aqabah, tawaf dan telah menetap di Mina, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, seperti dengan bertakbir dan memuji Allah, sebagaimana kalian menyebut-nyebut (membanggakan) nenek moyang kalian. Bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu.

Kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah setelah menunaikan ibadah haji mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan tersebut diganti dengan zikir kepada Allah. Berdoa kepada Allah sesudah banyak berzikir kepadaNya sangat dekat untuk diperkenankan.

Dahulu ada suatu kaum dari kalangan orang-orang Arab datang ke tempat wuquf, lalu mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan, tahun kesuburan, dan tahun banyak anak yang baik-baik." Mereka tidak menyinggung permintaan untuk akhiratnya barang sedikit pun. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"Maka di antara manusia orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia," dan tidak ada baginya di akhirat dari bahagian."

Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah meminta hanya kebaikan di dunia, seperti sihat wal afiyat, harta yang banyak, anak-anak dan sebagainya. Harapannya hanya tertuju kepada dunia sehingga yang mereka minta hanya terbatas kesenangan dunia, sedangkan urusan akhirat mereka ketepikan.

Khalaq bermaksud bahagian, iaitu tiada keberuntungan baginya di akhirat nanti, dia tidak akan mendapat bahagian apa pun. Di dalam kalimat ini terkandung makna celaan dan menanamkan rasa antipati terhadap perbuatan seperti itu.

Lain halnya dengan orang-orang yang datang sesudah mereka dari kalangan kaum mukmin. Allah s.w.t. memuji mereka yang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat melalui firmanNya,

"201. Dan di antara mereka orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan perliharalah kami azab neraka.""

Di antara mereka ada yang berdo'a kepada Allah meminta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan dilindungi dari azab neraka. Doa ini mencakup semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukan.

Sesungguhnya kebaikan di dunia itu adalah semua yang didambakan dalam kehidupan dunia, seperti sihat wal 'afiyat, rezeki yang halal, rumah yang luas, isteri yang cantik, anak yang soleh, rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kenderaan yang mudah, sebutan yang baik dan lain-lain.

Sedangkan kebaikan di akhirat adalah selamat dari siksa kubur, selamat ketika di padang mahsyar, mendapat kemudahan dalam hisab, selamat dari neraka, mendapat keridhaan Allah, masuk ke dalam syurga dan dekat dengan Allah s.w.t. dan lain-lain.

Do'a ini adalah do'a yang paling luas cakupannya. Oleh kerana itu, Nabi s.a.w. sering berdo'a dengan do'a ini, dan do'a inilah yang patut dipanjatkan oleh seorang muslim. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya berkenaan dengan mereka itu,

"202. Mereka itu bagi mereka bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitunganNya."

Mereka itulah yang mendapat bahagian, iaitu pahala yang besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Mahacepat perhitunganNya. Dia akan menjumlahkan semua amal hamba-hambaNya dan memberikan balasan terhadapnya.

Masing-masing manusia akan mendapat balasan sesuai amalan, harapan dan niat mereka, di mana balasan Allah kepada mereka berjalan di antara keadilan dan fadhl (kurniaNya). Allah s.w.t. mengabulkan do'a setiap orang yang berdo'a, baik orang muslim, orang kafir maupun orang fasik.

Akan tetapi, pengabulanNya terhadap do'a yang dipanjatkan mereka tidaklah menunjukkan bahawa Allah mencintainya dan dekatnya orang tersebut dengan Allah, kecuali jika do'a tersebut bersisikan kebaikan pada agamanya dan kebaikan di akhiratnya.

Bagi orang yang menghendaki keselamatan, dituntut mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya ke jalan keselamatan itu, misalnya menjauhi hal-hal yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang berdosa, serta meninggalkan hal-hal yang syubhat dan yang diharamkan.

"203. Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang terbilang."

Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang, hari yang telah ditentukan jumlahnya, atau hari-hari tasyriq, iaitu selama empat hari, dimulai dari Hari Raya korban hingga tiga hari berikutnya (11, 12 dan 13 Zulhijjah).

Demikian itu kerana keistimewaan hari-hari tersebut dan kemuliaannya, di samping itu sisa-sisa pekerjaan manasik haji dilakukan pada hari-hari itu, dan kerana ketika itu manusia menjadi tetamu Allah. Oleh kerana itu, Dia mengharamkan mereka berpuasa pada hari-hari tersebut.

Berzikir di sini bermaksud bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertalbiah dan sebagainya. Contohnya bertakbir sesudah solat lima waktu, bertakbir semasa melempar jamrah, bertakbir semasa menyembelih dan bertalbiyah (Labbaikallahumma labbaik..dan seterusnya).

Berzikir pada hari-hari tersebut memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan hari-hari lainnya. Oleh kerana itu Nabi s.a.w. bersabda, "Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah."

Sebahagian ulama berpendapat bahawa pada hari-hari tasyriq dianjurkan bertakbir mutlak sebagaimana sepuluh hari sebelumnya.

"Maka barang siapa yang mempercepat dalam dua hari, maka tidak ada dosa baginya."

Barang siapa yang ingin cepat meninggalkan Mina setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya.

"Dan barang siapa yang mengakhirkan, maka tidak ada dosa pula baginya,"

Barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu, maka tidak ada dosa juga baginya. Sebaiknya orang yang haji meninggalkan Mina pada petang hari terakhir (sebelum matahari tenggelam) dari hari tasyriq setelah melempar jamrah.

Namun mereka boleh juga meninggalkan Mina pada petang hari kedua setelah melempar jamrah. Menangguhkan keberangkatan lebih utama kerana memperbanyak ibadah dan mengikuti perbuatan Nabi s.a.w.

"bagi orang yang bertakwa."

Iaitu bagi orang yang bertakwa kepada Allah akan memperoleh nafyul harj (peniadaan dosa) juga. Orang yang bertakwa diberikan dua pilihan tersebut dan tidak ada dosa pada salah satunya, sesungguhnya dia dianggap telah menunaikan ibadah haji.

"Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah kalian bahawasanya kalian kepadaNya dikumpulkan."

Bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahawa kalian akan dikumpulkan kepadaNya untuk dihisab dan diberikan pembalasan. Mengetahui bahawa kita akan dikumpulkan termasuk faktor yang mendorong seseorang bertakwa kepada Allah s.w.t.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...