Sabtu, 16 November 2019

37:171-182 Tafsir Surah As Saffat, ayat 171-182.

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)

Allah s.w.t. telah berfirman,

"171. Dan sungguh telah berlaku ketetapan Kami bagi hamba-hamba Kami yang menjadi rasul."

Sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, iaitu telah ditetapkan di dalam Kitab yang pertama (Lauh Mahfuz), bahawa kesudahan yang baik itu bagi para rasul dan orang-orang yang mengikutinya di dunia dan di akhirat.

"172. Sungguh mereka, pasti mereka orang-orang yang mendapat pertolongan."

Iaitu sesungguhnya para rasul itulah yang pasti akan mendapat pertolongan di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat pertolongan dari Allah atas kaumnya yang mendustakan dan menentang mereka.

"173. Dan sesungguhnya tentera Kami, pasti mereka orang-orang yang menang."

Sesungguhnya tentera Kami, iaitu hamba-hamba Kami yang beriman, yang terdiri dari para rasul bersama para pengikutnya itulah yang pasti menang baik dalam hujjah dan akhir peperangan yang mereka alami. Mereka nanti akan dapat menegakkan agamanya. Kesudahan yang baik hanyalah bagi mereka.

Ayat ini merupakan khabar gembira bagi mereka yang menjadi tentera Allah yang keadaannya lurus di atas syariatNya dan berperang di jalanNya, bahawa nanti mereka akan menang.

Allah akan membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan hamba-hambaNya yang beriman. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka yang akan menang di dunia.

Kemudian Allah s.w.t. memerintahkan RasulNya s.a.w.,

"174. Maka berpalinglah dari mereka hingga waktu tertentu."

Berpalinglah kamu dari orang-orang yang tetap membangkang dan tidak menerima kebenaran itu. Bersabarlah kamu dalam menghadapi gangguan mereka yang menyakitkan terhadap dirimu. Tidak ada lagi selain menunggu azab yang akan menimpa mereka.

Tunggulah sampai suatu ketika atau batas waktu yang ditetapkan, iaitu sampai kamu mempunyai kekuatan dan diperintahkan memerangi mereka. Sesungguhnya Kami akan menjadikan bagimu kesudahan yang baik, pertolongan dari Kami dan kemenangan.

Kerana itulah ada sebahagian dari mereka yang mengatakan bahawa Allah menangguhkan janjiNya itu sampai hari Perang Badar, sedangkan peperangan lain yang sesudahnya termasuk ke dalam pengertiannya.

"175. Dan perlihatkan pada mereka. Maka kelak mereka akan melihat."

Terangkanlah kepada mereka akibat kekafiran mereka. Tunggulah dan perhatikanlah apa yang akan menimpa mereka dari siksaan dan pembalasan disebabkan menentang dan mendustakanmu. Maka kelak mereka akan melihat azab itu dan mengetahuinya.

Ungkapan ini mengandung ancaman dan peringatan terhadap mereka. Orang-orang musyrik bertanya sambil mengolok-olok tentang bila turunnya azab, maka Allah s.w.t. berfirman mengancam mereka,

"176. Maka apakah dengan azab Kami mereka minta disegerakan?"

Apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan? Iaitu sikap mereka yang mendustakan dan mengingkari itu seakan-akan mereka minta disegerakan agar siksaan segera diturunkan kepada mereka.

Kerana sesungguhnya Allah s.w.t. pasti murka terhadap perbuatan mereka itu dan akan menyegerakan siksaan atas mereka. Selain itu kerana kekafiran dan keingkaran mereka yang sangat, mereka meminta agar azab dan siksaan segera diturunkan atas diri mereka.

"177. Maka apabila turun di halaman mereka, maka sangat buruk pagi hari orang-orang yang diberi peringatan."

Apabila azab atau siksaan itu turun di tempat mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Seburuk-buruk pagi adalah pagi yang diturunkan keburukan, hukuman, kebinasaan dan kehancuran atas diri mereka. Selanjutnya Allah s.w.t. memerintahkan,

"178. Dan berpalinglah dari mereka sehingga waktu tertentu."

Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Kalimat ini diulangi untuk menguatkan ancaman kepada mereka dan untuk menghibur Nabi s.a.w.

"179. Dan lihatlah. Maka kelak mereka akan melihat."

Dan perhatikanlah, kerana mereka juga akan melihat azab itu. Ayat ini berkedudukan mengukuhkan perintah yang telah disebutkan di atas; hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui.

Di dalam surah ini disebutkan ucapan keji orang-orang zalim, iaitu orang-orang musyrik. Mereka mendustakan, memusuhi dan menyifatkan Allah s.w.t. dengan sifat-sifat yang tidak layak bagiNya, maka Allah s.w.t. menyucikan ZatNya Yang Mahamulia dan membersihkan diriNya dari sifat-sifat yang mereka sifatkan itu.

"180. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan."

Mahasuci lagi Mahatinggi Allah Tuhanmu dari ucapan mereka dengan ketinggian yang setinggi-tingginya, Tuhan Yang Mahaperkasa, Pemilik keperkasaan yang tidak terbatas dari sifat yang diucapkan oleh orang-orang yang melampaui batas lagi membuat-buat kebohongan itu. Dengan keperkasaanNya Dia menundukkan segala sesuatu dan jauh dari sifat yang buruk.

"181. Dan kesejahteraan atas para rasul."

Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan atas para rasul di dunia dan akhirat kerana telah menyampaikan tauhid dan syariat, dan kebenaran tentang Tuhannya. Kesejahteraan untuk mereka kerana mereka selamat dari dosa, musibah dan dalam menyifatkan Allah s.w.t. Pencipta langit dan bumi.

"182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam."

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekelian alam atas kemenangan para rasul dan pengikutnya, dan binasanya orang-orang kafir. MilikNyalah segala puji di dunia dan di akhirat dalam semua keadaan.

Alif lam dalam kata “Al hamdu" adalah untuk menunjukkan istighraq (menyeluruh). Oleh kerana itu diertikan “segala puji” yang demikian kerana sifatNya yang sempurna dan agung, perbuatanNya mengatur alam semesta, dan pelimpahanNya nikmat kepada mereka serta menghindarkan mereka dari bencana.

Dia Mahasuci dari kekurangan, Maha Terpuji dalam setiap keadaan, yang berhak dicintai dan diagungkan, dan para rasulNya adalah orang-orang yang sejahtera dan mendapatkan salam/kesejahteraan, dan orang-orang yang mengikuti mereka akan memperoleh kesejahteraan pula di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, bagi mereka yang memusuhinya akan mendapat kebinasaan dan kehancuran di dunia dan di akhirat.

Mengingat makna tasbih itu mengandung membersihkan dan menyucikan Allah dari segala kekurangan melalui pengertian kebalikannya, sekaligus mengharuskan tetapnya kesempurnaan (sebagaimana pujian pun menunjukkan tetapnya sifat-sifat kesempurnaan melalui pengertian kebalikannya dan sekaligus mengharuskan adanya kesucian dari segala bentuk kekurangan), untuk itulah maka keduanya diiringkan dalam ungkapan ayat di atas, sebagaimana diungkapkan secara beriringan juga dalam banyak ayat lain.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila kamu mengucapkan salam kepadaku, maka ucapkanlah pula salam kepada para rasul, kerana sesungguhnya aku ini hanyalah salah seorang dari para rasul itu."

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang ingin mendapat timbangan yang sempurna bagi pahalanya kelak di hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan di akhir majlisnya saat hendak bangkit, "Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam.”

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa setiap usai solat (fardu) mengucapkan doa berikut, "Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam," sebanyak tiga kali, maka sesungguhnya dia akan mendapat timbangan pahala yang sempurna dengan timbangan yang besar."

Selesai tafsir surah As Saffat dengan pertolongan Allah dan taufiqNya, wa salallahu ‘alaa Muhammad wa ‘ala aalihi wa sahbihi wa sallam wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...