Sabtu, 23 November 2019

49:1-5 Tafsir Surah Al Hujurat, ayat 1-5.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

Pernah datang iringan kafilah dari Bani Tamim kepada Nabi s.a.w. Maka Abu Bakar r.a. berkata, "Angkatlah Al Qa'qa' ibnu Ma'bad sebagai pemimpin mereka." Dan Umar r.a. berkata, "Angkatlah Al Aqra' ibnu Habis sebagai pemimpin mereka." Maka Abu Bakar r.a. berkata, "Tiada lain tujuanmu hanya menentangku." Umar berkata, "Aku tidak bermaksud menentangmu." Akhirnya keduanya perang mulut hingga suara mereka gaduh di hadapan Nabi s.a.w. Maka turunlah firman Allah s.w.t.,

"1. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan RasulNya" 

Melalui ayat-ayat ini Allah s.w.t. mengajarkan adab atau etika sopan santun kepada hamba-hambaNya yang beriman terhadap Allah s.w.t. dan adab terhadap Rasulullah s.a.w., hendaknya mereka membesarkan, menghormati, memuliakan dan mengagungkan Beliau s.a.w.

Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian tergesa-gesa dalam segala sesuatu di hadapannya, iaitu janganlah kalian melakukannya sebelum dia, bahkan hendaknyalah kalian mengikuti kepadanya dalam segala urusan.

Janganlah kalian katakan hal yang bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah. Janganlah kalian berbicara semasa Rasulullah s.a.w. sedang berbicara.

Janganlah kalian meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w. tentang suatu perkara, sebelum Allah s.w.t. menyelesaikannya melalui lisannya.

Janganlah kalian memutuskan suatu urusan yang menyangkut hukum syariat agama kalian sebelum Allah dan RasulNya memutuskannya. Janganlah kalian mendahului Allah dan RasulNya baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Ada beberapa orang yang mengatakan, "Seandainya saja diturunkan mengenai hal ini dan ini. Seandainya saja hal ini dibenarkan." Maka Allah s.w.t. tidak menyukai hal tersebut; kerana hal tersebut bererti sama dengan mendahului.

Bila saja jelas sunnah Rasulullah s.a.w., maka wajib diikuti dan didahulukan di atas yang lainnya siapa pun dia. Berjalanlah di belakang perintah Allah sambil mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. dalam semua urusan kalian.

Ketika Mu'az r.a. diutus oleh Nabi s.a.w. ke negeri Yaman, Nabi s.a.w. bertanya kepadanya, "Dengan apa engkau putuskan hukum?" Mu'az menjawab, "Dengan Kitabullah." Rasul s.a.w. bertanya, "Kalau tidak kamu temukan?" Mu'az menjawab, "Dengan sunnah Rasul." Rasul s.a.w. bertanya, "Jika tidak kamu temukan." Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad sendiri." Maka Rasul s.a.w. mengusap dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah."

Mu'az menangguhkan pendapat dan ijtihadnya sendiri sesudah Kitabullah dan sunnah RasulNya. Sekiranya dia mendahulukan ijtihadnya sebelum mencari sumber dalil dari keduanya, tentulah dia termasuk orang yang mendahului Allah dan RasulNya.

Kemudian Allah s.w.t. memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin sesuatu yang menjadi konsekwensi, kesan atau bukti beriman kepada Allah dan RasulNya,

"dan bertakwalah kepada Allah."

Bertakwalah kepada Allah dengan mengikuti perintahNya dan menjauhi laranganNya. Kerjakanlah semua ketaatan kepada Allah di atas cahaya dariNya sambil mengharapkan pahalaNya dan jauhilah kederhakaan kepadaNya di atas cahaya dariNya sambil takut kepada siksaanNya.

Inilah hakikat adab yang wajib terhadap Allah dan RasulNya, dan ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya, dan jika hilang, maka hilanglah kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang kekal.

"Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui."

Allah Maha Mendengar semua suara dan ucapan kalian dengan berbagai bahasa. Dia Maha Mengetahui semua niat kalian. Dia Maha Mengetahui baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, yang berlalu maupun yang baru, yang mesti, mustahil maupun yang mungkin.

Disebutkan kedua nama ini “Samii’un ‘Aliim” setelah larangan mendahului Allah dan RasulNya serta perintah bertakwa kepadaNya adalah untuk mendorong mengerjakan perkara-perkara yang baik, adab yang indah serta menakut-nakuti agar tidak menderhaka.

Ibnu Abu Mulaikah mengatakan bahawa hampir saja kedua orang yang terbaik binasa (iaitu Abu Bakar dan Umar) kerana keduanya meninggikan suaranya di hadapan Nabi s.a.w. di saat datang kepada Beliau kafilah Bani Tamim. Lalu salah seorang dari keduanya berisyarat kepada Al Aqra' ibnu Habis r.a. saudara lelaki Bani Mujasyi', sedangkan yang lain berisyarat kepada lelaki lainnya.

Maka Abu Bakar berkata, "Engkau ini tidak lain kecuali bersikap berbeda denganku." Umar menjawab, "Aku tidak berniat berbeda denganmu." Maka suara keduanya kuat sekali memperdebatkan hal tersebut. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi," 

Ini merupakan etika atau adab lainnya yang melaluinya Allah mendidik hamba-hambaNya yang beriman agar mereka jangan meninggikan suaranya di hadapan Nabi s.a.w. lebih tinggi daripada suara Beliau, bahkan harus merendahkan suaranya, berbicara kepada Beliau dengan sopan dan lembut, dengan memuliakan dan menghormati serta mengagungkan Beliau.

Para ulama mengatakan bahawa makruh meninggikan suara di hadapan kuburan Nabi s.a.w. sebagaimana hal tersebut dimakruhkan saat Beliau s.a.w. masih hidup. Kerana sesungguhnya Beliau s.a.w. tetap dimuliakan, baik semasa hidupnya maupun sesudah wafatnya untuk selamanya. Kemudian Allah s.w.t. berfirman,

"dan janganlah keraskan kepadanya dengan perkataan seperti kerasnya sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain," 

Janganlah kalian berbicara kepada Nabi s.a.w. dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain, iaitu sebagaimana seseorang berbicara dengan kawannya, bahkan kalian harus bersikap tenang, menghormati dan memuliakan Beliau saat berbicara kepada Beliau dan tentunya dengan suara yang tidak keras.

Kalian harus membedakan Beliau s.a.w. dalam berbicara sebagaimana Beliau harus dibedakan daripada yang lain tentang haknya yang wajib dilakukan oleh umat Beliau, dan wajibnya beriman kepada Beliau serta mencintai Beliau.

"kerana terhapus amal-amal kalian dan kalian tidak menyedari."

Meninggikan suara lebih dari suara Nabi atau berbicara keras terhadap Nabi adalah suatu perbuatan yang menyakiti Nabi s.a.w. Dikhuatirkan Beliau akan marah, yang kerananya Allah juga marah disebabkan kemarahannya.

Oleh kerana itu, kalian dilarang melakukannya supaya tidak terhapus pahala amalan baik kalian, sedangkan kalian tidak menyedari. Beradab dengan Beliau s.a.w. termasuk sebab mendapat pahala dan diterima amal kalian.

Di dalam hadis sahih disebutkan, "Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridhai Allah s.w.t., sedangkan dia tidak menyedarinya, hingga ditetapkan baginya syurga kerananya. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah s.w.t. tanpa dia sedari, hingga menjerumuskan dirinya ke dalam neraka kerananya, lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi."

Sesudah turunnya ayat ini Umar r.a. tidak berani lagi angkat bicara atau memperdengarkan (mengeraskan suaranya) di hadapan Rasulullah s.a.w. melainkan mendengarnya lebih dahulu sampai mengerti atau sampai Beliau meminta kejelasan (kata-katanya).

Ketika ayat ini diturunkan, Abu Bakar r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan berbicara lagi kepadamu melainkan dengan suara yang rendah (pelan)."

Setelah ayat ini diturunkan, maka Sabit ibnu Qais r.a. duduk di pinggir jalan sambil menangis. Lalu lintaslah kepadanya Asim ibnu Addi, dari Bani Ajlan dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis, hai Sabit?"

Sabit r.a. menjawab, "Ayat inilah yang membuat aku takut, bilamana ia diturunkan berkenaan dengan diriku, kerana aku adalah orang yang tinggi suaranya."

Asim ibnu Addi r.a. melanjutkan perjalanannya menemui Rasulullah s.a.w. Tangisan Sabit semakin menjadi-jadi, lalu dia mendatangi isterinya (Jamilah binti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul) dan berkata, "Jika aku masuk kamarku, maka kuncikanlah pintunya dari luar dengan paku."

Maka isterinya melaksanakan apa yang diperintahkan suaminya itu, lalu Sabit berkata, "Aku tidak akan keluar hingga Allah mewafatkan diriku atau Rasulullah s.a.w. meridhaiku." Asim r.a. datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu menceritakan kepadanya apa yang dialami oleh Sabit.

Maka Beliau s.a.w. bersabda, "Pergilah kepadanya dan undanglah dia untuk datang kepadaku." Asim r.a. datang ke tempat dia menemui Sabit, tetapi dia tidak menjumpainya. Lalu dia datang ke rumah keluarga Sabit, dan dia menjumpainya berada di dalam kamar sedang mengunci dirinya, lalu dia berkata kepadanya bahawa Rasulullah s.a.w. memanggilnya.

Maka Sabit berkata, "Patahkan saja kuncinya." Lalu keduanya berangkat menuju rumah Nabi s.a.w. Sesampainya di hadapan Nabi s.a.w., Beliau bertanya kepadanya, "Apakah yang menyebabkan kamu menangis, hai Sabit?" Sabit menjawab, "Saya orang yang tinggi suaranya, dan saya merasa khuatir bila ayat ini diturunkan berkenaan dengan diri saya."

Maka Nabi s.a.w. bersabda kepadanya, "Tidakkah kamu puas bila kamu hidup dalam keadaan terpuji, gugur sebagai syuhada, dan masuk ke dalam syurga?" Lalu Sabit menjawab, "Aku rela dengan berita gembira dari Allah s.w.t. dan RasulNya, dan aku tidak akan meninggikan suaraku lagi selamanya lebih dari suara Rasulullah s.a.w." Kemudian Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"3. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itu orang-orang yang Allah uji hati-hati mereka untuk bertakwa."

Allah s.w.t. memuji orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah s.a.w. Mereka itu orang-orang yang telah Allah uji hatinya untuk bertakwa, iaitu diasah untuk bertakwa dan menjadikannya sebagai ahli dan tempat untuk takwa, sehingga jelas keadaannya. Hati mereka menjadi sesuai untuk bertakwa dan takwa benar-benar meresap ke dalam hatinya.

"Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."

Allah s.w.t. juga menjanjikan untuk mereka itu ampunan yang di dalamnya mengandung penyingkiran terhadap keburukan dan hal yang tidak diinginkan, serta pahala yang besar yang tidak diketahui sifatnya kecuali oleh Allah Ta’ala, dan dalam pahala yang besar itu terdapat hal yang dicintai hamba.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahawa Allah s.w.t. menguji hati manusia dengan perintah, larangan dan cobaan-cobaan, maka barang siapa yang tetap mengerjakan perintah Allah dan mengikuti keridhaanNya serta bersegera kepadanya dan mendahulukannya di atas keinginan hawa nafsunya, maka menjadi bersih dan sucilah hati tersebut sehingga dapat bertakwa. Jika tidak demikian, maka dapat diketahui, bahawa hatinya tidak sesuai untuk bertakwa.

Beberapa orang Arab Badui datang kepada Rasulullah s.a.w. sebagai utusan, lalu mereka memanggil Nabi s.a.w. dari luar kamarnya, iaitu kamar isteri-isterinya, seperti yang dilakukan oleh kebiasaan orang-orang Arab kampung yang keras lagi kasar wataknya. Mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada RasulNya.

Mereka tidak sabar sampai Beliau keluar dan tidak memiliki sopan santun, bahkan memanggil, “Hai Muhammad, hai Muhammad!” maksudnya, keluarlah menghadap kami. Maka Allah s.w.t. menurunkan firmanNya mencela mereka,

"4. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar kebanyakan mereka tidak berakal."

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Allah mencela mereka dengan tidak mengerti, dimana mereka tidak mengerti adab dari Allah terhadap RasulNya s.a.w. dan tentang menghormatinya, sebagaimana termasuk berakal dan menjadi tandanya adalah mempraktikkan sopan santun.

Beradabnya seorang hamba merupakan tanda berakalnya dan bahawa Allah menginginkan kebaikan padanya.

Kemudian Allah s.w.t. berfirman memberi petunjuk kepada etika sopan santun dalam hal tersebut.

"5. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sehingga kamu keluar kepada mereka, sungguh hal itu lebih baik bagi mereka," 

Kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, tentulah hal tersebut mengandung kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan akhiratnya. Kemudian Allah s.w.t. menyeru mereka untuk bertaubat dan kembali kepadaNya,

"dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." 

Allah Maha Pengampun dosa yang muncul dari hambaNya dan sikap kurang adabnya. Dia Maha Penyayang kepada mereka, dimana Dia tidak segera menyiksa mereka kerana dosa-dosa mereka.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...