Ahad, 15 Disember 2019

24:55-57 Tafsir Surah An Nur, ayat 55-57.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٥٧) 

Dahulu Nabi s.a.w. dan para sahabatnya di Mekah tinggal selama dua puluh tahun, menyeru manusia kepada Allah, menyembahNya semata dan tiada sekutu bagiNya, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mereka dicekam oleh rasa takut dan tidak diperintah untuk berperang, hingga mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah sebagai pendahuluannya.

Ketika Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya datang ke Madinah, maka orang-orang Ansar mendatangi mereka. Orang-orang Arab kemudian melempar panah dari satu busur, di mana mereka tidak bermalam kecuali dengan senjata dan tidak berada di pagi hari kecuali dengannya, maka mereka berkata, “Tidakkah kamu melihat bahawa kita bangun sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat,

"55. Dan Allah berjanji orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh, sungguh Dia menjadikan mereka berkuasa di bumi"

Ini termasuk janji-janji Allah yang benar kepada RasulNya s.a.w., yang kenyataannya dapat disaksikan, Dia menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dari umatnya, bahawa Dia akan menjadikan mereka berkuasa atas manusia di bumi menggantikan orang-orang kafir.

Mereka akan menjadi khalifah-khalifahnya dan yang mengaturnya. Dengan mereka negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Urusan manusia masih tetap berjalan lancar selagi mereka diperintah oleh dua belas orang lelaki (pemimpin)." Mereka semua berasal dari keturunan Quraisy, berkuasa dan berlaku adil. Berita gembira tentang kedatangan mereka itu telah disebutkan juga di dalam kitab-kitab terdahulu.

Keberadaan mereka ada yang berturut-turut dan ada yang terpisah-pisah. Di antara mereka yang keberadaannya berturut-turut adalah empat orang iaitu Abu Bakar, Umar, Usman, kemudian Ali. Selanjutnya sesudah mereka selang beberapa masa muncul pula sebahagian dari mereka menurut apa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t.

Kemudian masih ada sebahagian orang dari mereka yang masih menunggu waktu pemunculannya yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t. Di antara mereka adalah Al Mahdi. Namanya sesuai dengan nama Rasulullah s.a.w. dan kunyahnya sama dengan kunyah Beliau s.a.w. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Kekhalifahan sesudahku berlangsung sampai tiga puluh tahun, kemudian muncullah raja yang diktator."

Sebahagian ulama Salaf mengatakan bahawa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar merupakan perkara yang hak yang termaktub di dalam Kitabullah. Al Barra ibnu Azib mengatakan bahawa ayat ini diturunkan ketika mereka (para sahabat) berada dalam ketakutan yang sangat.

"sebagaimana berkuasa orang-orang yang sebelum mereka."

Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, seperti berkuasanya Bani Israil terdahulu menggantikan raja-raja yang kejam.

"Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang Dia ridha untuk mereka"

Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, iaitu Islam dengan mengunggulkannya di atas agama yang lain dan membukakan negeri-negeri untuk mereka. Mereka akan dapat menegakkan perintah-perintah dalam agama ini dan menegakkan syiar-syiarnya yang sebelumnya dihalangi.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Umat ini akan mendapat berita gembira mendapat ketenaran, kedudukan yang tinggi, agama, kemenangan dan kekuasaan yang mapan di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amal akhirat untuk dunia(nya), maka tiada bahagian baginya kelak di akhirat."

"dan sungguh akan Dia ganti mereka, setelah takut mereka aman sentosa."

Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.

Dahulu mereka tinggal di Mekah dalam keadaan takut memegang senjata, tetapi setelah di Madinah Allah memerintahkan kepada mereka untuk berperang, mereka baru dapat memegang senjata. Mereka dengan penuh kesabaran tinggal dalam keadaan seperti itu (berperang) selama masa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t.

Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan selalu dalam keadaan ketakutan selamanya seperti ini? Tidakkah akan datang suatu masa bagi kita yang di masa itu kita hidup dalam keadaan aman dan meletakkan senjata kita?"

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, "Kalian hanya memerlukan kesabaran sebentar lagi, kerana akan datang masanya seseorang di antara kalian duduk bersila di antara sekumpulan orang yang ramai, tanpa ada senjata tajam pun (padanya)."

Allah menurunkan ayat ini dan menjadikan NabiNya berkuasa atas seluruh Jazirah Arabia, para penduduknya beriman dan meletakkan senjata (menyerah kepadanya). Kemudian Allah mewafatkan NabiNya dan kaum muslim masih dalam keadaan aman seperti sebelumnya di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman.

Lalu terjadilah peristiwa yang menyebabkan mereka bercerai-berai, sehingga ketakutan kembali menimpa mereka dan mulailah mereka mengambil (mengangkat) para pengawal pribadi dan para penjaga. Mereka mengubah tatanan kebijakan dan akhirnya mereka berada dalam keadaan yang berbeda dengan masa sebelumnya.

"Mereka menyembahKu, tidak menyekutukan denganKu sesuatu."

Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukanKu dengan sesuatu pun. Demikian itu adalah hak Allah atas hamba-hambaNya. Dan hak hamba-hamba Allah atas Allah bila mereka mengerjakan hal tersebut Dia tidak mengazab mereka.

Janji itu telah diberikan oleh Allah s.w.t. kepada mereka; segala puji bagi Allah, begitu juga kurnianya. Sesungguhnya sebelum Nabi s.a.w. wafat, Allah telah menaklukkan baginya Mekah, Khaibar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arabia serta negeri Yaman seluruhnya.

Beliau s.a.w. sempat memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar dan juga dari para penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam (yang berada di dekat negeri Arab).

Berbagai macam hadiah berdatangan kepada Beliau s.a.w. dari Heraklius (Kaisar Romawi), penguasa negeri Mesir dan Iskandariah (iaitu raja Muqauqis), raja-raja negeri Amman (oman), dan Raja Negus (raja negeri Abesinia yang bertahta sesudah As-hamah rahimahullah).

Setelah Rasulullah s.a.w. wafat dan Allah telah memilihnya untuk menempati kemuliaan yang ada di sisiNya, maka urusannya dipegang oleh khalifah yang sesudahnya, iaitu Abu Bakar As Siddiq. Maka dirapikannya kembali semua kesemrawutan sepeninggal Rasulullah s.a.w., dan seluruh Jazirah Arabia berjaya disatukan kembali.

Lalu Beliau mengirimkan sejumlah pasukan kaum muslim ke negeri Persia di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid r.a. Akhirnya mereka berjaya menaklukkan sebahagian dari negeri Persia, dan banyak korban yang berjatuhkan dari kalangan penduduknya.

Beliau mengirimkan pasukan lainnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah r.a. dan para amir yang mengikutinya menuju ke negeri Syam. Pasukan yang ketiga dikirimkannyalah menuju ke negeri Mesir di bawah pimpinan Amr ibnul 'As.

Di masa pemerintahannya, pasukan yang dikirim ke negeri Syam berjaya menaklukkan Kota Busra, Dimasyq, dan daerah lainnya yang ada di belakangnya dari kawasan negeri Hauran dan negeri lainnya yang berdekatan. Kemudian Allah mewafatkan Khalifah Abu Bakar dan memilihnya untuk menduduki kehormatan di sisiNya.

Allah memberikan kurniaNya kepada kaum muslim dengan memberikan ilham kepada Abu Bakar sebelum wafatnya untuk memilih Umar Al Faruq sebagai khalifah penggantinya.

Umar Al Faruq memegang tampuk kekhalifahan sesudah Abu Bakar, lalu Beliau menjalankannya dengan sempurna sehingga belum pernah tercatat oleh sejarah tentang kecemerlangan yang semisal dengannya sesudah para nabi dalam hal kekuatan sirah dan kesempurnaan keadilannya.

Dalam masa pemerintahannya telah berjaya ditaklukkan seluruh negeri Syam dan negeri Mesir serta sebahagian besar dari kawasan Persia. Beliau telah mematahkan Kisra (Raja Persi) dan mengalahkannya dengan kekalahan yang fatal yang memaksa Raja Persi mundur sampai ke bahagian pedalaman negerinya.

Kaisar romawi terpukul mundur dan merebut negeri Syam dari tangan kekuasaannya, lalu terus maju sampai Konstantinopel, dan menginfakkan harta benda keduanya di jalan Allah, seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh Rasulullah s.a.w. yang telah mendapat janji dari Allah s.w.t. akan hal tersebut.

Kemudian di masa kekuasaan dinasti Usmaniyah, kerajaan Islam makin meluas sampai kebelahan timur dan barat yang paling dalam. Ditaklukkanlah negeri-negeri Maghrib sampai ke bahagian yang paling dalam yang ada di baliknya, seperti Andalusia dan Cyprus, juga kota Qairuwan dan Sabtah yang ada di tepi Laut Tengah.

Sedangkan di belahan timur penaklukkannya sampai ke bahagian pedalaman negeri Cina. Kisra terbunuh dan semua kerajaannya hancur sama sekali.

Kota-kota negeri Iraq, Khurrasan, dan Al Ahwaz dapat ditaklukkan dan terjadilah pertempuran besar-besaran antara pasukan kaum muslim dengan bangsa Turki, dan Allah menaklukkan raja mereka yang besar (iaitu Khaqan).

Kharraj dipungut dari belahan timur dan barat, lalu didatangkan ke hadapan Amirul Mu’minin Usman ibnu Affan r.a. Yang demikian itu dapat tercapai berkat kerajinannya dalam membaca Al Qur'an, mempelajarinya, dan menghimpunkan umat serta menggerakkan mereka untuk menghafal Al Qur'an.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan baratnya, dan kelak kerajaan umatku akan mencapai batas apa yang dilipatkan untukku itu."

Sekarang kita hidup mondar-mandir di dalam kawasan yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah dan RasulNya. Mahabenar Allah dan RasulNya. Semoga Allah mengurniakan kita iman kepadaNya, kepada RasulNya, dan berbuat untuk mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkanNya kepada kita sesuai dengan apa yang diridhai olehNya.

"Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itu orang-orang yang fasik."

Tetapi barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, iaitu setelah kaum muslim berkuasa, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadapKu sesudah itu, maka sesungguhnya dia telah keluar dari perintah Tuhannya, dan itu sudah cukup merupakan dosa yang besar baginya.

Maka mereka itulah orang-orang yang fasik, iaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan mengadakan kerosakan, dan tidak sesuai untuk kebaikan, kerana orang yang meninggalkan keimanan saat dalam keadaan mulia dan berkuasa, dan tidak ada yang menghalanginya untuk beriman menunjukkan niatnya yang rosak dan maksudnya yang buruk.

Para sahabat radiyallahu anhum adalah orang yang paling menegakkan perintah-perintah Allah dan paling taat kepadaNya sesudah Nabi s.a.w. Maka pertolongan Allah kepada mereka sesuai dengan keikhlasan mereka.

Mereka berjaya memenangkan kalimah Allah di belahan timur dan barat, dan Allah menyokong mereka dengan sokongan yang besar serta menjadikan mereka berkuasa atas semua hamba Allah dan semua negeri.
Akan tetapi, setelah kaum muslim sesudah generasi mereka melalaikan sebahagian dari perintah-perintah Allah, maka kemenangan mereka berkurang sesuai dengan keikhlasan mereka.

Akan tetapi, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Masih tetap akan ada segolongan umatku yang memperjuangkan perkara hak, tiada membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka dan tiada pula orang-orang yang menentang mereka sampai hari kiamat."

Menurut riwayat yang lain disebutkan, "sampai datang perintah Allah (hari kiamat), sedangkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu (memperjuangkan perkara hak)." Di dalam riwayat lainnya disebutkan, "sampai mereka memerangi Dajjal." Di dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, "sampai Isa putera Maryam turun, sedangkan mereka masih tetap berjuang."

Allah s.w.t. berfirman memerintahkan kepada hamba-hambaNya yang beriman,

"56. Dan dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan taatlah pada rasul, agar kalian diberi rahmat."

Dirikanlah solat, iaitu dengan melaksanakan rukun, syarat dan adab-adabnya zahir maupun batin. Sembahlah Allah semata, tiada sekutu bagiNya. Tunaikanlah zakat dari harta yang diberikan Allah kepada kalian. Berbuatlah kebajikan kepada makhluk, iaitu mereka yang lemah dan yang fakir.

Keduanya adalah ketaatan yang paling besar dan paling agung, menggabung hak Allah dan hak hamba-hambaNya, iaitu berbuat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah.

Apabila kalian telah menjalankan keduanya, maka akan mudah menjalankan perintah-perintah yang lain. Hendaknya dalam mengerjakan kedua hal tersebut kalian taat kepada Rasulullah s.a.w., iaitu mengikuti semua yang Beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang Beliau larang.

Demikian itu agar kalian diberi rahmat, dan orang-orang yang mengerjakannya pasti dirahmati oleh Allah s.w.t. Maka barang siapa yang mengharap rahmat, tetapi tidak solat, tidak zakat dan tidak taat kepada rasul, maka dia hanyalah orang yang berangan-angan lagi dusta.

Ketika generasi pertama umat ini beriman dan beramal soleh, maka Allah memberikan kekuasaan kepada mereka untuk menguasai negeri dan rakyatnya, mereka berjaya menaklukkan negeri yang berada di bahagian timur maupun di bahagian barat. Ketika itu, tercapai keamanan dan kekuasaan yang sempurna.

Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat selama mereka beriman dan beramal soleh, oleh kerananya apa yang dijanjikan Allah akan terwujud.

Dia memberikan kekuasaan kepada kaum kafir dan munafik adalah sebagai pergiliran untuk mereka dalam sebahagian waktu disebabkan kaum muslim tidak memperhatikan iman dan amal soleh.
Allah s.w.t. berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w.,

"57. Janganlah kalian mengira orang-orang yang kafir mereka melemahkan di bumi."

Janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang kafir yang menentang dan mendustakanmu itu dapat melemahkan Allah dari mengazab mereka di bumi ini. Mereka tidak dapat melemahkan Allah dan tidak dapat luput dari siksaanNya di bumi ini, bahkan Allah berkuasa atas mereka.

Oleh kerana itu, janganlah kamu tertipu hanya kerana mereka diberi kesenangan dalam kehidupan dunia, kerana Allah s.w.t. walaupun menunda mereka, tetapi tidak membiarkan. Dia hanya membiarkan mereka bersuka-suka sebentar.

"Dan tempat mereka neraka."

Sedangkan tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dia akan memaksa mereka masuk ke dalamnya dan mengazab mereka atas perbuatannya itu dengan azab yang amat keras.

"Dan sungguh sangat buruk tempat kembali."

Seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembalinya orang-orang kafir, dan tempat kembali mereka adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Di dalamnya penuh keburukan, penuh penyesalan dan penuh derita dan azab yang kekal.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...