Jumaat, 20 Disember 2019

49:6-8 Tafsir Surah Al Hujurat, ayat 6-8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨)

Al Haris ibnu Abu Dirar Al-Khuza'i r.a. (pemimpin orang-orang Banil Mustaliq dan bapa Siti Juwariyah Ummul Mu’minin r.a.) menceritakan hadis berikut, "Aku datang menghadap kepada Rasulullah s.a.w. Beliau menyeruku untuk masuk Islam, lalu aku masuk Islam dan menyatakan diri masuk Islam. Beliau s.a.w. menyeruku untuk zakat, dan aku terima seruan itu dengan penuh keyakinan.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada mereka dan akan kuseru mereka untuk masuk Islam dan menunaikan zakat. Maka barang siapa yang memenuhi seruanku, aku kumpulkan harta zakatnya; dan engkau, ya Rasulullah, tinggal mengirimkan utusanmu kepadaku sesudah waktu ini dan ini agar dia membawa harta zakat yang telah kukumpulkan kepadamu."

Setelah Al Haris mengumpulkan zakat dari orang-orang yang memenuhi seruannya dan masa yang telah dia janjikan kepada Rasulullah s.a.w. telah tiba untuk mengirimkan zakat kepadanya, ternyata utusan dari Rasulullah s.a.w. belum juga tiba. Akhirnya Al Haris mengira bahawa telah terjadi kemarahan Allah dan RasulNya terhadap dirinya.

Untuk itu Al Haris mengumpulkan semua orang kaya kaumnya, lalu dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menetapkan kepadaku waktu bagi pengiriman utusannya kepadaku untuk mengambil harta zakat yang ada padaku sekarang, padahal Rasulullah s.a.w. tidak pernah menyalahi janji, dan aku merasa telah terjadi suatu hal yang membuat Allah dan RasulNya murka. Kerana itu, marilah kita berangkat menghadap kepada Rasulullah s.a.w. (untuk menyampaikan harta zakat kita sendiri)."

Bertepatan dengan itu Rasulullah s.a.w. mengutus Al Walid ibnu Uqbah kepada Al Haris untuk mengambil harta zakat yang telah dikumpulkannya. Ketika Al Walid sampai di tengah jalan, tiba-tiba hatinya gentar dan takut, lalu dia kembali kepada Rasulullah s.a.w. dan melapor kepadanya, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Al Haris tidak mahu memberikan zakatnya kepadaku, dan dia akan membunuhku."

Mendengar laporan itu Rasulullah s.a.w. marah, lalu Beliau mengirimkan sejumlah pasukan kepada Al Haris. Ketika Al Haris dan teman-temannya sudah dekat dengan kota Madinah, mereka berpapasan dengan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah s.a.w. itu. Pasukan tersebut melihat kedatangan Al Haris dan mereka mengatakan, "Itu dia Al Haris," lalu mereka mengepungnya.

Setelah Al Haris dan teman-temannya terkepung, dia bertanya, "Kepada siapakah kalian dikirim?" Mereka menjawab, "Kepadamu." Al Haris bertanya, "Mengapa?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mengutus Al Walid ibnu Uqbah kepadamu, lalu dia memberitakan bahawa engkau menolak bayar zakat dan bahkan akan membunuhnya."

Al Haris menjawab, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad s.a.w. dengan membawa kebenaran, aku sama sekali tidak pernah melihatnya dan tidak pernah pula kedatangan dia." Ketika Al Haris masuk menemui Rasulullah Saw., Beliau bertanya, "Apakah engkau menolak bayar zakat dan hendak membunuh utusanku?"

Al Haris menjawab, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku belum melihatnya dan tiada seorang utusan pun yang datang kepadaku. Dan tidaklah aku datang melainkan pada saat utusan engkau datang terlambat kepadaku, maka aku merasa takut bila hal ini membuat murka Allah dan RasulNya."

Al Haris melanjutkan kisahnya, bahawa lalu turunlah ayat dalam surah Al Hujurat ini, iaitu,

"6. Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik dengan berita, maka periksalah agar kalian tidak menimpakan kaum kerana kebodohan, maka kalian menjadi aras apa yang kalian kerjakan menyesal."

Allah s.w.t. menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal. Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka (tabayyun) periksalah dengan teliti kebenarannya.

Hendaklah kalian bersikap (tatsabbut) hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menerimanya, melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang, sampai menjadi jelas dan terang baginya.

Janganlah kalian menerimanya dengan begitu saja, yang akibatnya akan membalikkan kenyataan, terdapat bahaya yang besar dan terjatuh ke dalam dosa.
Orang yang menerima dengan begitu saja berita darinya, bererti sama dengan mengikuti jejaknya. Sedangkan Allah s.w.t. telah melarang kaum mukmin mengikuti jalan orang-orang yang rosak.

Demikian itu agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum kerana kebodohan (kecerobohan) atau tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesali perbuatan kalian itu.

Hal itu kerana jika berita orang fasik menempati posisi berita orang yang yang benar lagi adil sehingga dibenarkan dan dilanjutkan kesannya tentu akan menimbulkan bahaya, seperti binasanya jiwa dan harta tanpa alasan yang benar sehingga membuat seseorang menyesal.

Oleh kerana itu, yang wajib dalam menerima berita orang fasik adalah tatsabbut (meneliti), jika ada dalil dan qarinah (tanda) yang menunjukkan kebenarannya, maka diberlakukan dan dibenarkan. Tetapi jika dalil dan qarinah menunjukkan kedustaannya, maka didustakan dan tidak diberlakukan.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahawa berita orang yang jujur adalah diterima dan bahawa berita orang yang berdusta adalah ditolak, sedangkan berita orang fasik, maka tergantung dalil dan qarinah. Oleh kerana itulah, kaum salaf sampai menerima banyak riwayat dari orang-orang Khawarij yang terkenal kejujurannya walaupun fasik.

Sejumlah ulama yang melarang kita menerima berita (riwayat) dari orang yang tidak dikenal, kerana barangkali dia adalah orang yang fasik. Tetapi sebahagian ulama lainnya mahu menerimanya dengan alasan bahawa kita hanya diperintahkan untuk meneliti kebenaran berita orang fasik, sedangkan orang yang tidak dikenal (majhul) masih belum terbukti kefasikannya kerana dia tidak diketahui keadaannya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hati-hati itu dari Allah dan terburu-buru itu dari syaitan."

"7. Dan ketahuilah bahawasanya di antara kalian Rasulullah."

Ketahuilah oleh kalian bahawa di kalangan kalian ada Rasulullah. Beliau adalah orang yang baik, mulia, cerdas dan menginginkan kebaikan bagi kalian, sedangkan kalian menginginkan yang buruk bagi kalian sendiri yang Beliau tidak setuju dengannya.

Janganlah kalian berkata yang batil, kerana Allah akan memberitahukannya segera. Hormatilah Beliau, muliakanlah Beliau, bersopan santunlah kamu dalam menghadapinya, dan turutilah perintahnya.
Sesungguhnya Beliau lebih mengetahui kemaslahatan kalian dan lebih sayang kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Dan pendapatnya untuk kalian lebih sempurna daripada pendapat kalian untuk diri kalian sendiri.

Kemudian Allah s.w.t. menjelaskan bahawa pendapat mereka sia-sia bila ditinjau dari segi kemaslahatan mereka. Untuk itu Allah s.w.t. berfirman,

"Jika dia menuruti kalian dalam kebanyakan dari urusan, tentu menyusahkan kalian,"

Kalau sekiranya Beliau menuruti kemahuan kalian dalam beberapa urusan, dalam banyak hal atau semua yang kalian pilih, seperti mengikuti berita yang kalian sampaikan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pasti kalian akan mengalami kesusahan dan merasa berdosa. Akan tetapi Beliau s.a.w. membimbing dan memilihkan yang terbaik bagi kalian.

"akan tetapi Allah menjadikan cinta kepada kalian keimanan dan Dia menjadikannya indah dalam hati kalian"

Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya, iaitu menjadikan iman itu indah dalam hati kalian, iaitu menjadikan iman itu dicintai oleh hati kalian dan memperindahnya.

Dia telah menanamkan ke dalam hati kalian rasa cinta kepada kebenaran dan mengutamakannya, disamping Dia telah menegakkan syahid (penguat) dan bukti yang menunjukkan kebenarannya, dan sedianya hati serta fitrah untuk menerimanya. Dia juga telah memberikan taufik kepada kalian untuk kembali kepadaNya.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Islam itu terang-terangan dan iman itu di dalam hati." Kemudian Rasulullah s.a.w. berisyarat ke arah dadanya sebanyak tiga kali, lalu bersabda, "Takwa itu (letaknya) di sini, takwa itu (letaknya) di sini."

"dan Dia menjadikan benci kepada kalian kekafiran, dan kefasikan, dan kederhakaan."

Allah juga telah menjadikan hati kalian membenci kekafiran dan kefasikan (dosa-dosa besar) serta kemaksiatan (dosa-dosa kecil), tidak ada keinginan kalian untuk melakukannya. Al Isyan bermaksud semua perbuatan derhaka.

Dia telah menegakkan dalil dan syahid yang menunjukkan kebatilannya. Disamping itu, fitrah juga tidak mahu menerimanya. Ini merupakan kesempurnaan nikmat dari Allah s.w.t. yang bertingkat-tingkat.

"Mereka itu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus."

Orang-orang yang telah dianugerahi atau dihiasi (dijadikan indah) oleh Allah keimanan dalam hatinya, dibuat cinta kepadanya, dan dibuat benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.

Iaitu mereka yang baik ilmu dan amalnya, tetap lurus di atas agama dan jalan yang lurus. Kebalikan dari mereka adalah orang-orang yang sesat, dimana Dia telah menjadikan mereka cinta kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan serta menjadikan mereka benci kepada keimanan.

Dosanya adalah dosa mereka, kerana ketika mereka berbuat fasik, maka Allah s.w.t. mengunci hati mereka sebagaimana firmanNya, "Ketika mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka", dan kerana mereka tidak beriman kepada kebenaran semasa ia datang pada mulanya, maka Allah balikkan hati mereka.

"8. Kurnia dari Allah dan nikmat."

Pemberian dan kebaikan yang telah diberikan kepada kalian ini merupakan kurnia dan nikmat dari Allah, bukan kerana usaha dan kekuatan kalian.

"Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana."

Allah Maha Mengetahui siapa yang mensyukuri nikmat, siapa yang tidak mensyukurinya, siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Dia Mahabijaksana dalam semua ucapan, perbuatan, syariat dan takdirNya. Dan Dia meletakkan kurniaNya sesuai kebijaksanaanNya.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...