Khamis, 5 Disember 2019

5:51-53 Tafsir Surah Al Maidah, ayat 51-53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (٥٣)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang lelaki. Salah seorang dari keduanya berkata kepada lainnya sesudah Perang Uhud, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Yahudi itu, lalu saya berlindung padanya dan ikut masuk agama Yahudi bersamanya, barangkali ia berguna bagiku jika terjadi suatu perkara atau suatu hal." Sedangkan yang lainnya menyatakan, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Fulan yang beragama Nasrani di negeri Syam, lalu saya berlindung padanya dan ikut masuk Nasrani bersamanya."

Ada yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir ketika Rasulullah s.a.w. mengutusnya kepada Bani Quraizah, lalu mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang akan dilakukan olehnya terhadap kami?" Maka Abu Lubabah mengisyaratkan dengan tangannya ke arah kerongkongnya, yang maksudnya bahawa Nabi s.a.w. akan menyembelih mereka.

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ubadah ibnus Samit dari Banil Haris ibnul Khazraj datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai teman-teman setia dari kalangan orang-orang Yahudi yang jumlah mereka cukup banyak. Dan sesungguhnya saya sekarang menyatakan berlepas diri kepada Allah dan RasulNya dari mengambil orang-orang Yahudi sebagai teman setia saya, dan sekarang saya berpihak kepada Allah dan RasulNya." Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul berkata, "Sesungguhnya aku adalah seseorang yang takut akan mendapat bencana. Kerananya aku tidak mahu berlepas diri dari mereka yang telah menjadi teman-teman setiaku." Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Abdullah ibnu Ubay, "Hai Abul Hubab, apa yang engkau fikirkan, iaitu tidak mahu melepaskan diri dari berteman setia dengan orang-orang Yahudi, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Ubadah ibnus Samit. Maka hal itu hanyalah untukmu, bukan untuk Ubadah." Abdullah ibnu Ubay berkata, "Saya terima."

Menurut riwayat lain, ketika kaum musyrik mengalami kekalahan dalam Perang Badar, kaum muslim berkata kepada teman-teman mereka yang dari kalangan orang-orang Yahudi, "Masuk Islamlah kalian sebelum Allah menimpakan kepada kalian suatu bencana seperti yang terjadi dalam Perang Badar." Malik ibnus Saif berkata, "Kalian telah teperdaya dengan kemenangan kalian atas segolongan orang-orang Quraisy yang tidak mempunyai pengalaman dalam peperangan. Jika kami bertekad menghimpun kekuatan untuk menyerang kalian, maka kalian tidak akan berdaya untuk memerangi kami." Maka Ubadah ibnus Samit berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya teman-teman sejawatku dari kalangan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berjiwa keras, banyak memiliki senjata, dan kekuatan mereka cukup tangguh. Sesungguhnya aku sekarang berlepas diri kepada Allah dan RasulNya dari berteman dengan orang-orang Yahudi. Sekarang bagiku tidak ada pemimpin lagi kecuali Allah dan RasulNya." Tetapi Abdullah ibnu Ubay berkata, "Tetapi aku tidak mahu berlepas diri dari berteman sejawat dengan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya aku adalah orang yang bergantung kepada mereka." Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hai Abul Hubab, bagaimanakah jika apa yang kamu sayangkan, iaitu berteman sejawat dengan orang-orang Yahudi terhadap Ubadah ibnus Samit, hal itu hanyalah untukmu, bukan untuk dia?" Abdullah ibnu Ubay menjawab, "Kalau begitu, aku bersedia menerimanya."

Menurut riwayat lain, kabilah Yahudi yang mula-mula berani melanggar perjanjian antara mereka dan Rasulullah s.a.w. adalah Bani Qainuqa. Lalu Rasulullah s.a.w. mengepung mereka hingga mereka menyerah dan mahu tunduk di bawah hukumnya. Lalu bangkitlah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kepada Rasulullah, setelah Allah memberikan kemenangan kepadanya atas mereka. Kemudian Abdullah Ibnu Ubay ibnu Salul berkata, "Hai Muhammad, perlakukanlah teman-teman sejawatku itu dengan baik, kerana mereka adalah teman-teman sepakta orang-orang Khazraj." Rasulullah s.a.w. tidak melayaninya, dan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul berkata lagi, "Hai Muhammad, perlakukanlah teman-teman sejawatku ini dengan baik. Tetapi Rasulullah s.a.w. tidak mempedulikannya. Kemudian Abdullah ibnu Ubay memasukkan tangannya ke dalam kantong baju jubah Nabi s.a.w., dan Nabi s.a.w. bersabda kepadanya, "Lepaskanlah aku!" Bahkan Rasulullah s.a.w. marah sehingga kelihatan roman muka Beliau memerah, kemudian bersabda lagi, "Celakalah kamu, lepaskan aku." Abdullah ibnu Ubay berkata, "Tidak, demi Allah, sebelum engkau bersedia akan memperlakukan teman-teman sejawatku dengan perlakuan yang baik. Mereka terdiri atas empat ratus orang yang tidak memakai baju besi dan tiga ratus orang memakai baju besi, dahulu mereka membelaku dari ancaman orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam yang selalu mengancamku, sesungguhnya aku adalah orang yang takut akan tertimpa bencana." Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, "Mereka kuserahkan kepadamu."

Menurut riwayat lain, ketika Bani Qainuqa' memerangi Rasulullah s.a.w., Abdullah ibnu Ubay berpihak dan membela mereka, sedangkan Ubadah ibnus Samit berpihak kepada Rasulullah s.a.w. Dia adalah salah seorang dari kalangan Bani Auf ibnul Khazraj yang juga merupakan teman sepakta Bani Qainuqa', sama dengan Abdullah ibnu Ubay. Ubadah ibnus Samit menyerahkan perkara mereka kepada Rasulullah s.a.w. dan berlepas diri kepada Allah dan RasulNya dari berteman dengan mereka. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya berlepas diri kepada Allah dan RasulNya dari berteman dengan mereka; dan sekarang saya berpihak kepada Allah, RasulNya, dan orang-orang mukmin; saya pun menyatakan lepas dari perjanjian saya dengan orang-orang kafir dan tidak mahu lagi berteman dengan mereka."

Allah s.w.t. menurunkan firmanNya,

"51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani wali;" 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi sebagai wali, teman setia atau pemimpin kalian, kerana mereka adalah musuh-musuh Islam dan para penganutnya; semoga Allah melaknat mereka.

"sebahagian mereka wali sebahagian yang lain."

Sebahagian dari mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Mereka satu sama lain saling melindungi dan saling menolong serta bersatu dalam memusuhi dan memerangi kalian.

"Dan barang siapa yang mengangkat mereka sebagai wali di antara kalian, maka sungguh ia termasuk golongan mereka."

Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Hal itu, kerana berwala' (memberikan kesetiaan) jika sempurna menjadikan pelakunya pindah ke agama mereka.

Namun jika berwala' hanya sedikit, maka boleh membawanya kepada sikap sering berwala', dan jika tidak dicegah lama-kelamaan akan menjadikan seorang hamba termasuk mereka (pindah ke agama mereka).

"Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim."

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, iaitu yang memberikan wala' (kesetiaan) kepada orang-orang kafir.

Setelah Allah s.w.t. melarang kaum mukmin berwala' kepada orang-orang kafir, Allah memberitakan bahawa di antara orang-orang yang mengaku beriman ada yang berwala' kepada mereka.

"52. Maka kamu melihat orang-orang yang dalam hati mereka penyakit, mereka bersegera pada mereka," 

Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, iaitu keraguan, kebimbangan dan kemunafikan, seperti orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah iman itu bersegera mendekati atau berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani secara lahir batin.

"mereka berkata, "Kami takut akan menimpa kami bencana,""

Mereka memberikan wala' kepada orang-orang kafir kerana takut akan terjadi suatu perubahan, iaitu orang-orang kafir mendapat kemenangan atas kaum muslim, sehingga mereka tidak jadi diserang dan akan mendapat perlindungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana telah memberikan wala' kepada mereka.

Memandangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mempunyai pengaruh tersendiri di kalangan orang-orang kafir, sehingga sikap berteman akrab dengan mereka diyakini dapat memberikan manfaat ini. Mereka tidak yakin bahawa Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama Nabi Muhammad s.a.w. Maka Allah s.w.t berfirman menjawab mereka,

"Maka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan," 

Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada RasulNya. Ada yang mengatakan bahawa al fathu dalam ayat ini bermaksud kemenangan atas kota Mekah. Ada yang kekuasaan peradilan dan keputusan.

"atau keputusan dari sisiNya."

Atau sesuatu keputusan dari sisiNya dengan membuka rahsia orang-orang munafik. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya ialah memungut jizyah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani.

"Maka mereka menjadi atas apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka orang-orang yang menyesal."

Sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka, iaitu syak (keragu-raguan) dan sikap wala' kepada orang-orang kafir. Usaha mereka itu tidak memberikan hasil apa pun, tidak juga menolak hal yang mereka hindari, bahkan berpihak kepada mereka merupakan penyebab utama dari kerosakan itu sendiri.

Kini mereka keadaannya telah dipermalukan dan Allah telah menampakkan perkara mereka di dunia ini kepada hamba-hambaNya yang beriman, padahal sebelumnya mereka tersembunyi, keadaan dan prinsip mereka masih belum diketahui.

Tetapi setelah semua penyebab yang mempermalukan mereka telah lengkap, maka kelihatan jelaslah perkara, kedustaan dan kebohongan orang-orang munafik itu di mata hamba-hamba Allah yang mukmin. Terbongkarlah rahsia mereka. Orang-orang mukmin merasa hairan dengan sikap kaum munafik itu.

"53. Dan berkata orang-orang yang beriman, "Inikah mereka orang-orang yang bersumpah demi Allah, sungguh-sungguh sumpah mereka, sungguh mereka benar-benar beserta kalian?”" 

Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahawasanya mereka benar-benar bersama kalian? Mereka menampakkan diri bahawa mereka bersama orang-orang mukmin. Bahkan mereka berani bersumpah untuk itu. Tetapi dalam waktu yang sama mereka berpihak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.

"Rosaklah amal-amal mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang rugi." 

Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Di dunia dibuka aibnya dan di akhirat mendapatkan siksa.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...