Ahad, 22 Disember 2019

89:15-30 Tafsir Surah Al Fajr, ayat 15-30.

فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلا بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) كَلا إِذَا دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

Allah s.w.t. berfirman memberitahukan tentang tabiat manusia dari sisi kemanusiaannya, iaitu bahawa manusia itu jahil (tidak tahu) dan zalim. Dia tidak mengetahui akibat dari sesuatu. Dia menyangka bahawa keadaannya itu akan tetap berterusan dan tidak akan berubah.

"15. Maka adapun manusia, apabila mengujinya Tuhannya, lalu Dia memuliakannya dan memberi nikmat padanya, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku.”"

Sifat manusia itu, apabila Allah s.w.t. meluaskan rezeki baginya untuk mengujinya melalui rezeki itu, maka dia menganggap bahawa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah s.w.t. untuk dirinya.

"16. Dan adapun apabila Dia mengujinya, lalu Dia membatasi atasnya rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku Dia telah menghinaku."”

Begitu juga sebaliknya, apabila Allah s.w.t. menguji dan mencobanya dengan kesempitan rezeki, dia menyangka bahawa hal itu merupakan penghinaan dari Allah s.w.t. kepadanya. Maka Allah s.w.t. berfirman menyanggah dan membantah persangkaan tersebut,

"17. Sekali-kali tidak!"

Sekali-kali tidak demikian! Sebenarnya tidaklah seperti yang diduganya baik dalam keadaan mendapat kesukaan maupun dalam keadaan mendapat kedukaan. Kemuliaan dan kehinaan bukanlah tergantung pada kaya atau miskin, bahkan tergantung pada taat (takwa) atau tidaknya seseorang, namun kebanyakan manusia tidak memahami.

Tidak setiap orang yang diberi Allah nikmat bererti mulia di hadapanNya, dan tidak setiap orang yang dibatasi rezekinya bererti hina di hadapanNya. Sesungguhnya Allah memberi harta kepada siapa yang disukaiNya dan juga kepada orang yang tidak disukaiNya. Dia menyempitkan rezeki terhadap orang yang disukaiNya dan juga terhadap orang yang tidak disukaiNya.

Sesungguhnya kaya dan miskin merupakan ujian dari Allah kepada hamba-hambaNya agar Dia melihat siapa yang bersyukur kepadaNya ketika mendapatkan nikmat, dan siapa yang bersabar ketika disempitkan rezekinya sehingga Allah akan memberinya pahala yang besar, atau bahkan dia mendapatkan azab kerana tidak bersyukur atas nikmat itu dan tidak bersabar ketika disempitkan rezekinya.

Sesungguhnya pokok pangkal permasalahan dalam hal ini bergantung kepada ketaatan seseorang kepada Allah s.w.t. dalam dua keadaan tersebut. Apabila dia diberi kekayaan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah atas kurniaNya itu dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah; dan apabila mendapat kemiskinan, hendaknya dia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah.

Di samping itu, sibuknya seorang hamba memikirkan kesenangan dirinya saja dan tidak peduli dengan keadaan orang lain yang memerlukan merupakan perkara yang dicela Allah s.w.t.

"Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim,"

Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, seperti tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya, padahal dia telah kehilangan bapanya. Hal ini menunjukkan hilangnya sifat rahmat (kasih-sayang) dalam hatimu dan tidak suka kepada kebaikan.

Nabi s.a.w. bersabda, "Sebaik-baik rumah dikalangan kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang di perlakukan dengan buruk. Kemudian Nabi s.a.w. berisyarat dengan kedua jari tangannya (jari telunjuk dan jari tengah), lalu bersabda, "Aku dan orang yang menjamin anak yatim berada di dalam syurga seperti ini."

"18. Dan kalian tidak saling menganjurkan atas memberi makan orang miskin,"

Kalian tidak saling memerintahkan, mengajak atau menganjurkan, baik diri kalian maupun orang lain untuk memberi makan atau memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin kerana bakhil kepada harta.

"19. Dan kalian memakan harta warisan makan mencampurbaur,"

Turas bermaksud harta warisan atau pusaka. Sedangkan kalian memakan harta pusaka dengan cara mencampur-adukan yang halal dan yang haram, tidak menyisakan sedikit pun darinya. Kalian tidak mempedulikan dari arah mana dihasilkannya, baik dari cara halal maupun cara haram.

"20. Dan kalian mencintai harta kecintaan berlebihan."

Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan atau kecintaan yang banyak.

"21. Sekali-kali tidak!"

Janganlah kalian berlebihan dalam mencintai harta. Tidaklah harta yang kalian cintai itu akan kekal, bahkan di hadapan kalian ada hari yang agung, peristiwa yang dahsyat dan huru-hara yang amat besar.

"Apabila digoncangkan bumi goncangan-goncangan,"

Apabila bumi digoncangkan berturut-turut sehingga semua yang di atasnya hancur luluh. Bumi diratakan sehingga menjadi rata tanpa ada tempat tinggi dan tanpa ada tempat rendah, dan semua makhluk dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap kepada Tuhannya.

"22. Dan datang Tuhanmu;"

Dan datanglah Allah s.w.t. dalam naungan awan pada hari Kiamat untuk menyelesaikan permasalahan atau memutuskan peradilan dengan hukumNya di antara makhlukNya.

Demikian itu terjadi setelah mereka memohon syafaat kepada Allah s.w.t. melalui penghulu anak Adam secara mutlak, iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Sebelumnya mereka meminta hal ini kepada para rasul dari kalangan ulul 'azmi seorang demi seorang, tetapi masing-masing dari mereka hanya menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkannya."

Hingga sampailah giliran mereka untuk meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w. Maka Beliau bersabda, "Akulah yang akan memintakannya, akulah yang akan memintakannya."

Maka pergilah Nabi Muhammad s.a.w. dan meminta syafaat kepada Allah s.w.t. untuk segera datang untuk memutuskan peradilan. Dan Allah s.w.t. memberinya syafaat dengan meluluskan permintaannya.

Peristiwa ini merupakan permulaan dari berbagai syafaat berikutnya. Inilah yang disebutkan maqamul mahmud (kedudukan yang terpuji).

Lalu datanglah Allah s.w.t. untuk memutuskan peradilan sebagaimana yang dikehendakiNya. Namun kita tidak mengetahui bagaimana datangnya (mengimaninya wajib dan menanyakannya adalah bid’ah), wallahu a’lam.

"dan malaikat berbaris-baris,"

Sedangkan para malaikat datang di hadapanNya bersaf-saf. Para malaikat dari setiap langit akan datang satu saf-satu saf dan mengepung manusia. Berbarisnya mereka ini adalah berbaris dengan sikap tunduk dan merendahkan diri kepada Allah s.w.t. Raja Yang Mahaperkasa.

"23. Dan didatangkan pada hari itu neraka Jahanam."

Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Neraka Jahanam pada hari itu di datangkan dengan tujuh puluh ribu kendali yang masing-masing kendali dipegang oleh tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya."

"Pada hari itu menjadi sedar manusia, dan apa gunanya baginya kesedaran."

Pada hari itu teringatlah manusia akan semua amal perbuatannya di masa lalu, baik yang telah lama maupun yang baru. Akan tetapi, tidak berguna lagi baginya kesedaran itu. Tiada manfaatnya lagi baginya mengingat itu.

"24. Dia berkata, "Alangkah baiknya kalau aku, aku mengerjakan untuk hidupku.”"

Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh atau kebajikan untuk kehidupan di akhiratku ini.

Jika dia orang yang derhaka di masa lalu, dia akan menyesali perbuatan-perbuatan derhaka yang telah dikerjakannya. Jika dia adalah orang yang taat di masa lalunya, dia akan berharap seandainya dia dahulu menambah amal ketaatan.

Dari ayat ini kita mengetahui, bahawa kehidupan yang lebih layak untuk diberikan kerja keras kepadanya adalah kehidupan di akhirat, kerana kehidupannya adalah kehidupan yang kekal abadi.

"25. Maka pada hari itu tidak menyiksa seperti siksaNya seorang pun,"

Maka pada hari itu tiada seorang pun yang mengazab seperti azabNya (yang adil) bagi orang yang meremehkan hari itu dan tidak beramal untuk menghadapinya. Tiada seorang pun yang lebih keras siksaannya terhadap orang yang derhaka kepadanya pada hari itu selain Allah s.w.t. terhadap orang yang derhaka kepadaNya.

"26. Dan tidak mengikat seperti ikatanNya seorang pun."

Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatanNya. Tiada seorang pun yang lebih keras ikatannya dan pukulannya daripada ikatan dan pukulan Malaikat Zabaniyah (juru siksa) terhadap orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka.

Mereka diikat dengan rantai dan diseret di atas mukanya ke dalam air yang sangat panas kemudian dibakar dalam api. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang aniaya.

Adapun orang yang merasa tenang kepada Allah, beriman kepadaNya dan membenarkan rasul-rasulNya, jiwa yang suci lagi tenang yang selalu tetap tunduk patuh kepada kebenaran, maka akan dikatakan kepadanya,

"27. Wahai diri yang tenang,"

Wahai jiwa yang tenang, iaitu orang mukmin. Ia tenang kepada zikrullah dan tenang mencintaiNya.

"28. Kembalilah kepada Tuhanmu ridha dan diridhai."

Kembalilah kepada Tuhanmu Yang telah mengurusmu, mendidikmu dengan nikmatNya dan melimpahkan ihsanNya kepadamu sehingga kamu termasuk waliNya, dengan hati yang puas dengan hati yang ridha kepada Allah dan kerana pahala yang diberikanNya, dan diridhaiNya.

Kembalilah ke sisiNya, ke pahalaNya dan kepada apa yang telah disediakan olehNya bagi hamba-hambaNya di dalam syurgaNya dengan hati yang puas lagi diridhai, iaitu hati yang puas kerana mendapat ridha dari Allah s.w.t.

"29. Maka masuklah dalam hamba-hambaKu."

Maka masuklah ke dalam jamaah atau golongan hamba-hambaKu, iaitu ke dalam golongan mereka yang diridhai.

"30. Dan masuklah ke dalam syurgaKu."

Dan masuklah ke dalam syurgaKu. Ucapan ini dikatakan kepada ruh orang mukmin manakala dia menjelang ajalnya dan juga disaat hari kiamat. Sebagaimana para malaikat menyampaikan kepadanya berita gembira ini di saat dia menjelang ajalnya dan di saat dia dibangkitkan dari kuburnya.

Selesai tafsir surah Al Fajr dengan pertolongan Allah, taufiqNya dan kemudahanNya, walhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...